ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальностей 5.02010401 «Народна художня творчість»

Розробник – Н.П.Боцула, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ                            

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  №  1

Тема : ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ

 1. Поняття про психологію, її предмет і завдання.
 2. Галузі психологічних знань.
 3. Методи психології і їх характеристика.
 4. Значення знань з психології в загальному і професійному розвитку працівника культури.

Література до вивчення теми:

 1. М’ясоїд П.А. Загальна  психологія: Навч. посіб. – К.,2000.-С.38-83
 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 2000. –С.4,14 – 19.
 3. Палеха Ю.І., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки: Навчально-методичний посібник. – К., 1999. – С. 81-83.
 4. Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук та ін..; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К., 1999.- С.50-75.
 5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки. – К.,2005.- С.11-18, 20=28,

Питання до самоконтролю :

 1. Що вивчає психологія?
 2. На які запитання сучасного людського життя допомагає знайти відповідь психологія?
 3. Які наукові напрями є провідними в психології ХХ ст..?
 4. На які групи поділяються методи психологічних досліджень?
 5. На які види поділяється спостереження?
 6. У чому переваги і недоліки експерименту як методу психологічного дослідження ?

Тема :ПОНЯТТЯ ПРО ОСОБИСТІСТЬ У ПСИХОЛОГІЇ

 1. Сутність поняття особистість у психології .
 2. Основні фактори розвитку особистості.
 3. Основні компоненти особистості.
 4. Значення самовизначення для розвитку особистості.
 5. Особистість у групі та колективі. (самостійна робота  № 1)

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.   22 – 24.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.338 – 355.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.24- 47
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К., 2000. – С.188 – 201.
 5. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 100 – 122.
 6. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.82 -96

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке особистість ?
 2. Яка структура особистості ?
 3. Які основні фактори впливають на формування особистості ?
 4. Що таке спрямованість особистості ?
 5. Чому самовизначення є важливим для розвитку особистості ?

Тема : ДІЯЛЬНІСТЬ І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

 1. Поняття про діяльність та її характеристики.
 2. Потреби і мотивація діяльності.
 3. Уміння, навички і звички. (самостійна робота  № 2)
 4. Основні види діяльності.

Література до вивчення теми:

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології. Основи педагогіки. – Чернівці, 2007. – С.24-26.
 2. Загальна психологія : навч. посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.313 – 334.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.48 – 59.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: навч. посіб. –К., 2000. – С.202 – 206.
 5. Психологія : підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 386 – 400.
 6. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.58 – 69.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке діяльність ?
 2. Які основні характеристики діяльності ?
 3. Які основні мотиви діяльності ?
 4. Чим діяльність людини відрізняється від активності тварин ?
 5. Які основні види діяльності ?
 6. Що таке уміння ?
 7. Чим навички відрізняються від звичок ?

Тема : ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 1. Поняття про вікову психологію.
 2. Основні розділи вікової психології.
 3. Методи вікової психології. ( самостійна робота  № 3)
 4. Основні завдання розвитку вікової психології на сучасному етапі розвитку національної школи.

Література до вивчення теми:

 1. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К., 2001. – С. 5 – 7,30 – 39.
 2. Заброцький М. М. Вікова психологія. – Т., 2002. – С. 5 – 18.
 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005. – С.5 – 13.
 4. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. –К.,2005. –С. 7 – 29

Питання до самоконтролю :

 1. Що ви розумієте під поняттям «вікова психологія» ?
 2. Які основні розділи вікової психології ?
 3. Що таке геронтологія ?
 4. Які ви знаєте методи власне вікової психології ?
 5. Яке найголовніше завдання вікової психології ?

Тема: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ У РАННЬОМУ ДИТЯЧОМУ ТА ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

 1. Особливості перших уявлень про себе.
 2. Криза 3-х років.
 3. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці
 4. Провідна діяльність у дошкільному віці

Література до вивчення теми:

 1. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С.102 – 115 .
 2. Заброцький М.М. Вікова психологія. –Т., 2002. – С.45 – 56.
 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005. – С.24 – 38.
 4. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. –К.,2005. –С. 141 – 162.

Питання до самоконтролю :

 1. Який проміжок часу відповідає фазі новонародженості ?
 2. Що таке комплекс пожвавлення ?
 3. Для якого важливого новоутворення ранній дитячий вік є сенситивним?
 4. Які основні характеристики кризи трьох років ?
 5. Який проміжок часу відповідає дошкільному віку ?
 6. Яку роль відіграє гра у психічному розвитку дошкільника ?
 7. У чому особливості мовлення дошкільників ?

Тема : РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА

 1. Анатомо-фізіологічні можливості молодшого школяра та підлітка
 2. Навчальна діяльність молодших школярів
 3. Соціальна ситуація розвитку підлітка.
 4. Загальна характеристика юнацького віку.
 5. Соціальна ситуація розвитку юнацтва.

 Література до вивчення теми:

 1. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С.232 – 259.
 2. Заброцький М.М. Вікова психологія. –Т., 2002. – С.92 – 107.
 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005. – С.59 – 65.
 4. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. –К.,2005. –С. 234 – 263.

                           Питання до самоконтролю :

 1. Який проміжок часу відповідає молодшому шкільному віку ?
 2. Який основний вид діяльності характерний для молодшого шкільного віку?
 3. Від чого залежить соціальна ситуація розвитку молодшого школяра ?
 4. Які основні протиріччя підліткового віку ?
 5. У чому особливості провідної діяльності підлітка ?
 6. Який віковий проміжок часу охоплює юнацький вік ?
 7. Що впливає на появу почуття власної дорослості ?
 8. У чому особливості навчання старшокласників ?

Семінарське заняття  № 1. Тема : ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ

 1. Психологія як наука.
 2. Роль діяльності у формуванні особистості.
 3. Формування особистості у різні вікові періоди

Література :

 1. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.313 – 334,338 – 355.
 2. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К., 2000. – С.202 – 206.
 3. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 386 – 400.
 4. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.58 – 69.
 5. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С. 5 – 7,30 – 39.
 6. Заброцький М. М. Вікова психологія. – Т., 2002. – С. 5 – 18.
 7. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005. – С.5 – 13.
 8. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. –К.,2005. –С. 7 – 29

 Студент повинен знати:

 • сутність понять «психологія» та вікова психологія»;
 • структуру психології;
 • методи психології;
 • структуру особистості;
 • основні фактори формування особистості;
 • основні потреби та мотивацію діяльності;
 • види діяльності і їх значення у розвитку і формуванні особистості;
 • особливості розвитку пізнавальних психічних процесів у різні вікові періоди;
 • соціальну ситуацію розвитку у різні вікові періоди.

Студент повинен вміти:

 • використовувати методи дослідження у практичній діяльності;
 • займатися самовихованням особистості;
 • порівнювати особливості фізичного і психічного розвитку особистості у різні вікові періоди.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  № 2

Тема : ВІДЧУТТЯ І СПРИЙМАННЯ

 1. Загальне поняття про відчуття
 2. Класифікація  відчуттів
 3. Сприймання як цілісне пізнання оточуючого світу
 4. Властивості сприймання
 5. Різновиди сприймання

Література до вивчення теми :

 1. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.110–151
 2. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.126-146
 3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К., 2000. – С.244-299.
 4. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. –С.115 – 155.
 5. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 185 -217.
 6. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.117–135.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке відчуття ?
 2. Які ви знаєте різновиди відчуттів?
 3. Які ви знаєте властивості відчуттів ?
 4. Що таке сприймання ?
 5. Які є різновиди сприймання?
 6. Які основні властивості сприймання ?
 7. Який існує взаємозв’язок між відчуттями і сприйманнями ?

 Тема :ПОНЯТТЯ ПРО ПАМ”ЯТЬ

 1. Сутність поняття  пам’ять
 2. Основні процеси пам’яті
 3. Різновиди пам’яті
 4. Врахування індивідуальних особливостей пам’яті в педагогічному процесі

Література до вивчення теми:

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С. 44- 45.
 2. Загальна психологія: Навч. посіб./ Скрипченко О.В. та ін. –К., 2002. –С. 152- 177.
 3. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К., 2000. С.90 – 101.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – К., 2000. – С.299 – 338.
 5. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С.217 – 245.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке пам’ять ?
 2. Які основні процеси пам’яті ?
 3. Які є різновиди запам’ятовування ?
 4. Які різновиди пам’яті ?
 5. Які ви знаєте індивідуальні особливості пам’яті ?

Тема: МИСЛЕННЯ ЯК ВИЩА ФОРМА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Поняття про мислення
 2. Основні операції та форми мислення
 3.  Індивідуальні особливості мисленнєвої діяльності людини
 4. Мислення і мова

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С. 46- 50.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.178 – 215.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.126-146.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К., 2000. – С.299- 302.
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.115 – 155.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 270 277.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.147- 162.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке мислення ?
 2. Які ви знаєте класифікації видів мислення?
 3. Які основні процеси мислення ?
 4.  Які ви знаєте форми мислення ?
 5. У чому виявляється взаємозв’язок мислення і мовлення ?
 6. У чому сутність індукції та дедукції ?

Тема : УЯВА ТА ЇЇ ВИДИ

 1. Сутність поняття уява.
 2. Види і типи уяви.
 3. Прийоми творчої уяви.
 4. Увага та її особливості. ( самостійна робота  № 4)

 Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  50- 51.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.216- 231
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.2000.–С.126-146
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К., 2000. – С.303 – 338.
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.155 – 183.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 270-277.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005.–С.163-171

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке уява ?
 2. Які є види уяви ?
 3. Що таке аглютинація ?
 4. У чому особливості репродуктивної уяви ?
 5. Чим характеризується творча уява ?
 6. Які ви знаєте прийоми творчої уяви ?
 7. Що таке гіперболізація ?

 Семінарське  заняття  № 26 Тема : ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

 1. Відчуття і сприймання: спільне і відмінне.
 2. Процеси та види пам’яті.
 3. Операції та види мислення.
 4. Основні різновиди та прийоми творчої уяви.

Література  :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  44 – 51.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.110 – 151,216 – 231.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.126-146.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К., 2000. – С.38 – 83, 303 – 338.
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.4, 14 – 19,155 – 183.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 50 – 75, 270-277.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.11 18, 20 – 28, 41 – 50,163 – 171.

Тема:ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА

 1. Сутність понять «емоції» та «почуття».
 2. Форми переживання почуттів та основні емоційні стани.
 3. Вищі почуття.
 4. Вольовий акт, його структура.
 5. Вольові риси людини, виховання і самовиховання волі

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  54- 58, 58 – 59.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.256 – 312.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.102 – 146.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К., 2000. – С.357 – 394.
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.197 – 219..
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 342 – 364.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.172 – 193.

        Питання до самоконтролю :

 1. Що таке емоції ?
 2. Що таке почуття ?
 3. Чим емоції відрізняються від почуттів ?
 4. Які ви знаєте форми переживання почуттів ?
 5. Які є основні емоційні стани ?
 6. Які ви знаєте різновиди вищих почуттів ?
 7. Що таке воля ?
 8. Яка структура вольового акту ?
 9. Які ви знаєте вольові риси особистості ?

Тема : ПОНЯТТЯ ПРО  ТЕМПЕРАМЕНТ

 1. Сутність поняття темперамент .
 2. Темперамент і тип вищої нервової діяльності
 3. Темперамент і проблеми виховання
 4. Роль темпераменту в праці та навчанні

 Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології. Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  60 – 64.
 2. Загальна психологія : навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.413-416.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.24 – 57
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: навч. посіб. –К., 2000. – С.188 – 207.
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: навч. посібник. –К.,2000. – С.45 – 59.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 103 – 108
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005.–С.194-200

 Питання до самоконтролю :

 1. Що таке темперамент ?
 2. Який існує зв’язок між типом нервом системи і темпераментом ?
 3. Хто розробив нервово-фізіологічну теорію темпераменту ?
 4. Які особливості притаманні кожному з типів темпераменту ?
 5. На що потрібно звертати увагу вчителям та вихователям працюючи з дітьми різних психотипів ?
 6. Яке основне завдання вчителів та вихователів щодо того чи  іншого типу темпераменту ?
 7. Чи залежить від темпераменту хід виконання та результат діяльності ?

Тема : ХАРАКТЕР

 1. Сутність поняття  характер
 2. Структура та риси характеру
 3. Типи акцентуації характеру
 4. Взаємозв’язок темпераменту і характеру
 5. Формування позитивних рис характеру  (самостійна робота  № 5)

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  64 – 66.
 2. Загальна психологія : навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.427 – 443.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.58 – 78.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: навч. посіб. –К., 2000. – С.397 – 401.
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: навч. посібник. –К.,2000. – С.69 – 90.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 103 – 108.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.206 – 215.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке характер ?
 2. Коли починає формуватися характер ?
 3. Яка структура характеру ?
 4. Які прийнято виділяти основні групи рис характеру ?
 5. Що таке акцентуація характеру ?
 6. Які існують типи акцентуації характеру ?
 7. У чому взаємозв’язок темпераменту і характеру ?

 Тема : ЗДІБНОСТІ

 1. Поняття про здібності
 2. Різновиди здібностей
 3. Рівні розвитку здібностей
 4. Проблема походження здібностей

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології. Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.   60- 65.
 2. Загальна психологія : навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..-К.,2002.- С.444- 457.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.24- 78.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: навч. посіб. –К., 2000. – С.397 – 452.
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: навч. посібник. –К.,2000. – С.219- 249.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 109 – 116.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.216 – 230.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке задатки ?
 2. Що таке здібності?
 3. Які є різновиди здібностей ?
 4. Які є рівні розвитку здібностей ?
 5. Чому здібності  можуть вважатися  природженими ?
 6. Чому здібності можуть вважатися набутими ?                 

Семінарське заняття  №3: Тема: ПСИХІЧНІ СТАНИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

 1. Типи темпераменту
 2. Особливості формування характеру
 3. Розвиток здібностей
 4. Особливості емоційно-вольової сфери

Література  :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології. Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  60 – 64.
 2. Загальна психологія : навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.413 – 420.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.24 – 57.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: навч. посіб. –К., 2000. – С.188 – 207.
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: навч. посібник. –К.,2000. – С.45 – 59, 219 – 249.
 6. Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 103 – 116.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.194 – 230.

Студент повинен знати:

 • сутність понять «відчуття», «сприймання», «пам’ять», «мислення», «уява», «увага», «емоції», «почуття», «воля»;
 • основні процеси пам’яті;
 • мисленнєві операції та форми мислення;
 • різновиди відчуттів і сприймань;
 • види уяви;
 • основні прийоми творчої уяви;
 • фундаментальні емоції;
 • основні емоційні стани;
 • структуру вольового акту;
 • сутність понять «темперамент», «характер», «здібності»;
 • групи рис характеру;
 • особливості різних типів темпераменту;
 • основні акцентуації характеру;
 • природу здібностей;
 • різновиди здібностей;
 • рівні прояву здібностей.

Студент повинен вміти:

 • порівнювати різні типи темпераментів;
 • використовувати знання про характер у практичній діяльності;
 • впливати на формування здібностей;
 • використовувати різні мисленнєві операції під час будь-яких навчальних занять і в практичній діяльності;
 • використовувати різні вправи для розвитку уяви;
 • порівнювати відчуття і почуття;
 • вирізняти найважливіші вольові якості особистості;
 • порівнювати особливості різних видів пам’яті.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  № 3

Тема : ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА ПРО ВИХОВАННЯ

 1. Предмет педагогіки, її основні категорії.
 2. Структура педагогіки.
 3. Методи науково-педагогічного дослідження.
 4. Народна педагогіка як галузь знань і досвіду народу     (самостійна робота  № 6)
 5. Значення педагогічних знань у загальному і професійному розвитку працівника культури.

Література до вивчення теми :

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С. 11 – 17.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка.К., 2004. – С.45 – 50.
 3. Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 40 – 50.
 4. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 11 – 51.
 5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 231-260.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке педагогіка ?
 2. Хто є засновником педагогіки?
 3. Які основні категорії педагогіки ?
 4. Яка структура педагогіки ?
 5. У чому особливості педагогічного спостереження ?
 6. Які існують методи науково-педагогічних досліджень?
 7. Яка роль педагогічних знань у загальному і професійному розвитку працівника культури?

Тема : СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ

 1. Процес виховання, його структура
 2. Фактори виховання
 3. Рушійні сили процесу виховання
 4. Результати процесу виховання, їх виявлення
 5. Самовиховання і перевиховання. (самостійна робота  №7)

Література до вивчення теми :

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С. 89 – 97.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка.К., 2004. – С.45 – 50.
 3. Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 217 – 230.
 4. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 87 – 92.
 5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 387- 400.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке виховання ?
 2. Які специфічні особливості процесу виховання ?
 3. Що таке рушійні сили процесу виховання ?
 4. Які основні фактори виховання ?
 5. Що таке вихованість ?
 6. Які рівні вихованості прийнято розрізняти ?

Тема : МЕТА ТА ІДЕАЛ ВИХОВАННЯ

 1. Поняття про мету виховання та її об’єктивний характер.
 2. Ідеал виховання.
 3. Основні напрями всебічного розвитку особистості.
 4. Реалізація завдань виховання.

Література до вивчення теми :

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 93 – 97, 104 – 126.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.264 – 317.
 3. Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 237 –  239.
 4. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 87 – 101,391 – 397.
 5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 406-446.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке мета виховання ?
 2. У чому об’єктивність характеру мети виховання ?
 3. Що таке ідеал виховання ?
 4. Які розрізняють виховні ідеали ?
 5. Які основні напрями змісту виховання ?
 6. Що впливає на формування виховного ідеалу ?

Тема : ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ

 1. Об’єктивні закономірності процесу виховання.
 2. Основні принципи процесу виховання.
 3. Національні принципи виховання.

Література до вивчення теми :

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 98 – 103.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.218 – 220.
 3. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 386 – 391.
 4. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 406 -446.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке закономірності виховання ?
 2. Які основні закономірності виховного процесу прийнято розрізняти ?
 3. Що таке принципи виховання ?
 4. Що таке природо відповідність виховання ?
 5. Які принципи виховання прийнято розрізняти ?

Семінарське заняття  №4: Тема: ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

 1. Процес виховання як система.
 2. Сучасна педагогіка про мету виховання
 3. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування

Література :

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С. 11 – 17.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка.К., 2004. – С.45 – 50.
 3. Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 40 – 50.
 4. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 11 – 51.
 5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 231- 260.

Тема : ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ

 1. Поняття про прийоми та методи  виховання.
 2. Засоби  виховання.
 3. Вибір методів виховання

Література до вивчення теми:

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С . 127 – 128, 164 – 165.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.226, .
 3. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 386 – 391.
 4. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 406- 446.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке методи виховання ?
 2. Що таке засоби виховання ?
 3. Що таке прийоми виховання ?
 4. Які засоби виховання ви знаєте ?
 5. Кого вважають першовідкривачем методів виховання ?
 6. Від чого залежить вибір методів виховання ?

Тема : КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ

 1. Різні підходи до класифікації методів виховання.
 2. Методи формування свідомості особистості
 3. Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки
 4. Методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців

Література до вивчення теми :

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С . 127 – 128, 164 – 165.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.226, .
 3. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 386 – 391.
 4. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 406- 446.

Питання до самоконтролю :

 1. Які підходи до класифікації методів виховання ви знаєте ?
 2. Які існують методи формування свідомості особистості ?
 3. Чим характеризується метод прикладу у виховному процесі ?
 4. Які існують методи організації діяльності і формування досвіду поведінки ?
 5. Чим метод вправляння відрізняється від привчання ?
 6. На які підгрупи поділяються методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців ?

Тема : ВИХОВАННЯ КОЛЕКТИВУ

 1. Поняття про колектив.
 2. Ознаки колективу, його функції.
 3. Загальні закони життя колективу, стадії його розвитку.
 4. Шляхи згуртування колективу.

Література до вивчення теми :

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С . 108 – 125.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. –248 – 261 .
 3. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 476 – 484.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке колектив ?
 2. Які основні ознаки колективу?
 3. Які функції виконує колектив ?
 4. Скільки і які стадії розвитку проходить колектив ?
 5. Які є основні закони життя колективу ?
 6. Які є основні шляхи згуртування колективу ?

Тема : РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ       

 1. Поняття розвитку і формування особистості.
 2. Рушійні сили і закономірності розвитку особистості.
 3. Основні фактори формування особистості.

 Література до вивчення теми :

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 34 – 43..
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С. 54 – 65.
 3. Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 51 – 60.
 4. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 52 – 86.

Питання до самоконтролю :

 1. Чим розвиток відрізняється від формування особистості?
 2. Що таке рушійні сили розвитку особистості?
 3. Які є закономірності розвитку особистості?
 4. Які існують основні фактори формування особистості?
 5. Яка роль діяльності і спілкування у формуванні особистості?

Семінарське заняття  № 5: Тема: МЕТОДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВАННЯ

 1. Колектив як форма виховання
 2. Вплив колективу на виховання особистості
 3. Методи виховання

Література:

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С . 127 – 128, 164 – 165, 34 – 43.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.226, .248 – 261.
 3. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 386 – 391, 52 – 86.
 4. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 406- 446.

Студент повинен знати:

 • сутність поняття «педагогіка»;
 • структуру та основні галузі педагогіки;
 • основні категорії педагогіки;
 • сутність поняття «мета виховання»;
 • особливості формування ідеалу виховання;
 • сутність поняття «виховання»;
 • особливості процесу виховання;
 • рівні вихованості;
 • основні закономірності виховання;
 • принципи виховання;
 • сутність поняття «методи виховання»;
 • основні групи методів виховання;
 • рушійні сили розвитку та формування особистості;
 • сутність поняття «колектив»;
 • різновиди колективів;
 • стадії розвитку колективу.

Студент повинен вміти:

 • використовувати різні методи педагогічних досліджень;
 • визначати мету виховання у конкретних ситуаціях;
 • характеризувати закономірності розвитку особистості;
 • аналізувати основні напрями всебічного розвитку особистості;
 • характеризувати рівні вихованості;
 • визначати типи взаємин у колективі;
 • характеризувати основні методи виховання.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  №4

Тема : ЗМІСТ ОСВІТИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ШКОЛІ

 1. Сутність і завдання змісту освіти
 2. Концепції освіти
 3. Види освіти.
 4. Рівні освіти

Література до вивчення теми :

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 240 – 260.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.136 – 141..
 3. Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 124 – 144.
 4. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 184 – 200.
 5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 285- 303.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке зміст освіти ?
 2. Які пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку освіти ?
 3. Які основні концепції освіти ?
 4. Які є види освіти ?
 5. Які є освітні рівні ?
 6. Який існує взаємозв’язок між рівнями освіти ?

 Тема : ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО СТРУКТУРА

 1. Дидактика, її основні категорії.
 2. Поняття про навчання, його основні функції.
 3. Основні компоненти навчання.
 4. Види навчання.
 5. Діяльність Я.-А. Коменського як основоположника дидактики. (самостійна робота  №8).

Література до вивчення теми :

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 234 – 239, 261 – 268.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.87 – 110.
 3. Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 71 – 102.
 4. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 156 – 157, 213 – 216.
 5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 304 – 306, 328 – 333.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке дидактика ?
 2. Які основні категорії дидактики ?
 3. Що таке навчання ?
 4. Які функції виконує навчання ?
 5. Які основні компоненти процесу навчання ?
 6. Які є види навчання ?

Тема : ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

 1. Загальні закономірності навчання.
 2. Конкретні закономірності навчання.
 3. Основні принципи навчання.

Література до вивчення теми:

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 269 – 274.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.120 – 135.
 3. Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 106 – 123.
 4. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 247 – 265.
 5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., – С.334 – 339

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке закономірності навчання?
 2. На які підгрупи поділяються закономірності навчання?
 3. Які є загальні закономірності навчання?
 4. Які є конкретні закономірності навчання?
 5. Що таке принципи навчання?
 6. Які є основні принципи навчання?

Семінарське заняття  № 6: Тема: ОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ

 1. Дидактика як галузь педагогіки, її зміст і завдань
 2. Структура та організація процесу навчання
 3. Дидактичні закономірності і принципи

 Література до вивчення теми:

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 234 – 239, 261 – 274.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.87 – 110, 120 – 135
 3. Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 71 – 102, 106 – 123.
 4. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 156 – 157, 213 – 216, 247 – 265.
 5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 304 – 306, 328 – 339.

Тема :МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 1. Поняття про методи,  прийоми і засоби навчання
 2. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
 3. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності.
 4. Методи контролю і самоконтролю в навчанні.

   Література до вивчення теми :

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 275-298.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.152 – 160.
 3. Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 166 – 191.
 4. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 267 – 290.
 5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С.340 – 354.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке методи навчання ?
 2. Що таке прийоми навчання ?
 3. Які є засоби навчання ?
 4. Які є методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності ?
 5. Які найважливіші методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності?
 6. Які є методи контролю і самоконтролю в навчанні ?

Тема : ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

 1. Поняття про форми організації навчання.
 2. Класно-урочна система, її особливості.
 3. Позаурочні форми організації навчання.

Література до вивчення теми :

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 324 – 328, 343 – 350..
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.166 – 168.
 3. Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 161 – 165.
 4. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 299 – 304.
 5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С.355 – 369.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке форми організації навчання ?
 2. Які є позаурочні форми організації навчання ?
 3. Які особливості класно-урочної системи ?
 4. У чому специфіка семінарів ?
 5. Які особливосте факультативів ?
 6. У чому особливості навчальних екскурсій ?

Тема : УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

 1. Поняття про урок, його основні елементи.
 2. Типологія та структура уроків.
 3. Вимоги до уроків.
 4. Підготовка до уроків.

 Література до вивчення теми :

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 329 – 342.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.169 – 175.
 3. Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 148 – 156.
 4. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 312 – 326.
 5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С.355 – 369.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке урок?
 2. Які основні елементи уроку.
 3. Які є типи уроків?
 4. Який тип уроку найпоширеніший?
 5. Як потрібно готуватися до уроку ?
 6. Які основні вимоги до уроків ?

Тема : ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ І ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

 1. Поняття про педагогічну майстерність.
 2. Основні компоненти педагогічної майстерності.
 3. Педагогічний такт та педагогічна етика.
 4. Педагогічні здібності.

Література до вивчення теми :

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 412 – 420.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.19 – 44.
 3. Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 192 – 203.
 4. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 198 – 205

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке педагогічна майстерність ?
 2. Які передумови формування педагогічної майстерності ?
 3. Яка структура педагогічної майстерності ?
 4. У чому особливості педагогічної техніки ?
 5. Що таке педагогічні здібності?
 6. Які є різновиди педагогічних здібностей?

Семінарське заняття  № 7: Тема :ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

 1. Загальні методи навчання
 2. Форми організації навчального процесу
 3. Професійні вимоги до особистості педагога

Література до вивчення теми :

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 329 – 342,275 – 298.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.169 – 175, 152 – 160.
 3. Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 148 – 156, 166 – 191.
 4. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 312 – 326, 267 – 290.
 5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 355 – 369,340 – 354.

Студент повинен знати:

 • історію розвитку освіти в Україні;
 • сутність понять «дидактика», «навчання»;
 • основні категорії дидактики;
 • компоненти процесу навчання;
 • основні закономірності навчання;
 • принципи навчання;
 • сутність понять «методи», «засоби», «форми навчання»;
 • основні засоби навчання;
 • основні форми організації навчання;
 • типологію уроків;
 • структуру уроків;
 • основні компоненти педагогічної майстерності.

Студент повинен вміти:

 • визначати особливості розвитку освіти в Україні;
 • характеризувати основні компоненти навчання;
 • аналізувати види навчання;
 • використовувати різні методи навчання у практичній діяльності;
 • характеризувати різні форми організації навчання;
 • визначати структуру різних уроків;
 • характеризувати педагогічну техніку.

Самостійна робота   № 1: Тема: ОСОБИСТІСТЬ У ГРУПІ, КОЛЕКТИВІ

 1. Група і колектив, їх соціально-психологічне визначення
 2. Міжособистісні відносини у малих групах і колективах

 Література:

 1. Скрипченко О.В. Загальна психологія.-К.,2002.-с.367-376
 2. Степанов О.М.,Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005.-с.97-108

Розглядаючи тему,потрібно акцентувати увагу на:сутності поняття «група»; основних параметрах групи; структурі груп; різновидах груп; особливостях реальних,малих та  неформальних груп; сутності колективу;сутності поняття «міжособистісні стосунки»; конформізмі; нонконформізмі; гармонійних стосунках.

Питання до самоконтролю:

 1. Чим зумовлена різноманітність  підходів до класифікації груп?
 2. Назвіть основні різновиди груп.
 3. Охарактеризуйте основні параметри групи.
 4. Яка структура групи?
 5. Чи можливі прояви конформізму в умовах колективу?
 6. Чи може наявність декількох референтних груп у особистості може бути причиною її конфлікту із собою?

Самостійна робота   №  2: Тема : УМІННЯ, НАВИЧКИ І ЗВИЧКИ

 1. Поняття про уміння та їх особливості.
 2. Особливості звичок.
 3. Навички, шляхи їх формування.

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.24 – 26.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.313- 334
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.48 – 59.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К., 2000. – С.202 – 206.
 5. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 386 – 400.
 6. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.58- 69

Працюючи над темою, слід звернути увагу на: сутність понять уміння, навички і звички, особливості формування вмінь, сутність поняття вправляння, шляхи оволодіння навичками, роль вправляння у формуванні навичок, різницю між навичками і звичками.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке навичка ?
 2. Які існують шляхи оволодіння навичками ?
 3. Чим навичка відрізняється від звички ?
 4. Що таке вправляння ?
 5. Яку роль відіграє вправляння у формуванні навички ?
 6. Що є фізіологічною основою умінь ?
 7. Що таке уміння ?
 8. Чим навичка відрізняється від уміння ?

Самостійна робота  № 3: Тема : МЕТОДИ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 1. Поняття про методи вікової психології.
 2. Загальна характеристика загальнонаукових методів
 3. Особливості загально психологічних методів.
 4. Характеристика методів власне вікової психології.

Література до вивчення теми:

 1. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С. 5 – 7,30 – 39.
 2. Заброцький М. М. Вікова психологія. – Т., 2002. – С. 5 – 18.
 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005. – С.5 – 13.
 4. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. –К.,2005. –С. 7 – 29

Працюючи над темою, слід звернути увагу на:сутність поняття методи психології, різновиди основних груп методів вікової психології, особливості основних загально психологічних методів, загальну характеристику методів власне вікової психології, особливості близнюкового методу, спільне і відмінне між лонгітюдним методом і методом поперечних зрізів.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке методи психологічних досліджень ?
 2. Які основні групи методів використовують у віковій психології ?
 3. Навіщо потрібні методи досліджень у психології?
 4. Які  методи загально психологічної групи вважаються основними ?
 5. Якими методами оперує власне вікова психологія ?
 6. Що спільного і відмінного між методом поперечних зрізів і лонгітюдним методом ?

Самостійна робота  № 4: Тема: ПОНЯТТЯ ПРО УВАГУ

 1. Сутність поняття «увага»
 2. Природа уваги
 3. Види уваги
 4. Структурні  особливості уваги

Література:

 1. Скрипченко О.В. Загальна психологія.-К.,2002.-с.232-255
 2. Степанов О.М.,Фібула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005.-с.109-116
 3. Трофімов Ю.Л. Психологія.-К.,1999.-с.246-269

Розглядаючи тему,необхідно звернути увагу на:сутність поняття «увага»; функції уваги; особливості уваги; мимовільну увагу; довільну увагу; після довільну увагу; стійкість уваги; концентрацію уваги; розподіл уваги; переключення уваги; обсяг уваги.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке увага?
 2. У чому заклечається сутність уваги?
 3. Які різновиди уваги?
 4. Які основні структурні особливості уваги?

Самостійна робота  № 5: Тема : ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ РИС ХАРАКТЕРУ

 1. Прояв характеру
 2. Вчинок і формування характеру

Література :

 1. Вітенко І.С.,Борисюк А.С.Основи психології. Основи педагогіки.-Ч.,2007.-С.64-66
 2. Загальна психологія: навч. посіб./ Скрипченко О.В., Долинська Л.В. та ін. –К.,2002.- С.436 – 442.
 3. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.К.,2005. –С.206 – 216.

Розглядаючи тему, слід звернути увагу на: сутність поняття «характер», особливості формування характеру, чинники, які впливають на формування характеру, групи рис характеру, акцентуації характеру, властивості характеру.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке характер ?
 2. Які структурні властивості характеру ?
 3. Які є основні групи рис характеру ?
 4. Який існує зв’язок між вчинком і характером ?
 5. Які є типи акцентуації характеру ?
 6. Що впливає на формування характеру ?
 7. Який зв’язок існує між темпераментом і характером?

Самостійна робота  № 6: Тема: НАРОДНА ПЕДАГОГІКА ЯК ГАЛУЗЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ І ДОСВІДУ НАРОДУ

 1. Сутність поняття «народна педагогіка»
 2. Складові народної педагогіки
 3. Козацька педагогіка як вершина народної педагогіки
 4. Розвиток народної педагогіки в к. ХІХ – поч. ХХ ст.

Література:

 1. Степанов О.М.,Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005.-с.238

Розглядаючи тему, потрібно звернути увагу на:сутність поняття «народна педагогіка»; основні складові народної педагогіки; сутність козацької педагогіки; основні ступені козацької педагогіки; внесок у розвиток народної педагогіки відомих діячів к. ХІХ – поч. ХХ ст..

Питання для  самоконтролю:

 1. Що таке народна педагогіка?
 2. Які  складові народної педагогіки ?
 3. У чому особливості козацької педагогіки?
 4. Які  основні ступені козацької педагогіки?
 5. Який внесок у розвиток народноі педагогіки діячів науки і культури  к. ХІХ- поч. ХХ ст.(навести приклади)?

Самостійна робота  № 7: Тема : САМОВИХОВАННЯ І ПЕРЕВИХОВАННЯ

 1. Поняття про самовиховання.
 2. Функції перевиховання.
 3. Особливості перевиховання.

Література до вивчення теми :

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С. 218 – 219.
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка.К., 2004. – С.215 – 216
 3. Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 217 – 230.
 4. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 87 – 92.
 5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 238 – 400.

Працюючи над темою, потрібно звернути увагу на:сутність понять  самовиховання і перевиховання, умови, за яких можливе самовиховання, педагогічне керівництво самовихованням, функції перевиховання, принципи перевиховання, основні етапи роботи по перевиховання.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке самовиховання?
 2. За яких умов можливе самовиховання?
 3. Чи потрібне педагогічне керівництво самовихованням?
 4. Що таке перевиховання?
 5. Які основні функції перевиховання?
 6. Хто потребує перевиховання?
 7. Які можливі шляхи і напрямки діяльності у процесі перевиховання ?

Самостійна робота  № 8: Тема:ДІЯЛЬНІСТЬ ЯНА-АМОСА КОМЕНСЬКОГО ЯК                                ОСНОВОПОЛОЖНИКА ДИДАКТИКИ

 1. Вивчення історії і теорії педагогіки –  шлях до творчості вчителя
 2. Поняття історії педагогіки
 3. Гуманність педагогіки як тенденція її розвитку
 4. Я.-А.Коменський і сучасна педагогічна наука

Література:

 1. Максим юк С.П. Педагогіка.-К.,2005.-с.353-363
 2. Волкова Н.П. Педагогіка.-К.,2003.-с.546-549

Розглядаючи тему, потрібно звернути  увагу на: життєвий і творчий шлях Я.-А.Коменського; особливості ідеї загального навчання; основні ступені виховання за Я.-А.Коменським; особливості дидактики Я.-А.Коменського; мета виховання за Я.-А.Коменським

Питання для самоконтролю:

 1. Що вплинуло на формування світогляду Я.-А.Коменського?
 2. У чому особливість  ідеї загального навчання?
 3. Які основні ступені виховання?
 4. Які найважливіші дидактичні принципи?
 5. У чому найбільша заслуга Я.-А.Коменського?
 6. Яка мета виховання за Я.-А.Коменським?