ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

Навчальний модуль №1

Тема 1. Вступ. Загальні відомості про науку. Анатомічні особливості людського тіла, які впливають на його зовнішні форми.

Література до вивчення теми:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 23-27.
 2. Барчаи Ене. Анатомия для художников. – Будапешт: Кнер, 1986. – с. 9-13.

Питання до самоконтролю:

 1. Чим займається наука Пластична анатомія.
 2. Які існують канони пропорцій тіла людини.
 3. Які відомі особистості зробили неоціненний внесок у розвиток цієї науки в епоху Відродження.
 4. У чому необхідність вивчення пласт анатомії для художника.

Студент повинен знати:
–   основні історичні чинники появи і розвитку пластичної анатомії;
–   головні завдання, які ставить перед собою художник, досліджуючи будову тіла людини.

Тема 2. Пластична анатомія черепа.

Будова зовнішньої форми черепа людини. Кістки черепа. Лицевий та мозковий відділи. Зображення черепа людини в рисунку.

Практична робота №1. Завдання: Виконати замальовки черепа людини в різних ракурсах.

Література до вивчення теми:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 128-135, 149-163.
 2. Барчаи Ене. Анатомия для художников. – Будапешт: Кнер, 1986. – с. 250-261.

Питання до самоконтролю:

 1. Які функції виконують кістки лицевого відділу черепа.
 2. Які функції у кісток мозкового відділу черепа.
 3. Назвіть парні та непарні кістки черепа.
 4. Назвіть особливості зовнішньої будови кісток черепа, їх з’єднання.

Студент повинен знати:
–   будову черепа людини, форму, місцезнаходження та назви кісток і їх особливості.
Студент повинен вміти:
–   правильно зображувати череп людини в рисунку.

Тема 3. М’язи голови та обличчя.

Мімічні м’язи. Жувальні м’язи. Надчерепний м’яз. Зображення м’язів голови та обличчя в рисунку.

Практична робота №2. Завдання: Виконати замальовки м’язів голови та обличчя.

Література до вивчення теми:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 136-141.
 2. Барчаи Ене. Анатомия для художников. – Будапешт: Кнер, 1986. – с. 262-267.

Питання до самоконтролю:

 1. Перелічіть мімічні м’язи та назвіть особливості їх будови і кріплення, їх функції.
 2. Назвіть та охарактеризуйте особливості жувальних м’язів та надчерепного м’язу.
 3. Яку роль відіграють жувальні та мімічні м’язи у пластиці голови людини.

Студент повинен знати:
–   анатомічну будову, форму та місцезнаходження м’язів голови та обличчя.
Студент повинен вміти:
–   правильно зображувати м’язи голови та обличчя в рисунку.

Тема 4. Пластика деталей обличчя.

Побудова в рисунку носа, губ, вуха, очей.

Практична робота №3. Завдання: Виконати замальовки деталей обличчя з гіпсових злитків та з натури в різних ракурсах.

Література до вивчення теми:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 142-148, 164-199.
 2. Барчаи Ене. Анатомия для художников. – Будапешт: Кнер, 1986. – с. 268-271.

Студент повинен знати:
–   основні принципи зображення деталей обличчя людини в рисунку.
Студент повинен вміти:
–   правильно будувати зображення очей, вух, носа, губ в рисунку.

Тема 5. М’язи та пластика шиї.

   Поверхневі м’язи шиї. Глибокі м’язи шиї. Зображення м’язів шиї в рисунку.

Практична робота №4. Завдання: Виконати замальовки м’язів шиї людини.

Література до вивчення теми:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 138-141.
 2. Барчаи Ене. Анатомия для художников. – Будапешт: Кнер, 1986. – с. 236-249.

Питання до самоконтролю:

 1. Назвіть поверхневі м’язи шиї, їх функції та розташування.
 2. Назвіть глибокі м’язи шиї.
 3. Назвіть розташування і функції глибоких м’язів шиї.
 4. Які м’язи шиї відіграють найбільшу роль у пластиці тіла людини.

Студент повинен знати:
–   анатомічну будову, форму та місцезнаходження м’язів шиї.
Студент повинен вміти:
–   правильно зображувати шию людини в рисунку.

Складові модульного оцінювання: аудиторні практичні роботи №1-4, самостійна робота №1, поточне оцінювання. Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

Навчальний модуль №2

Тема 6. Хребетний стовп, грудна клітка, таз.

Будова та функції хребта.Відмінностіта особливості будови хребців різних відділів хребта. Будова та функції грудної клітки, ребер, грудини, кісток тазу. Вікові та статеві відмінності в будові хребта, грудної клітки й тазу, особливості їх зображення у рисунку.

Практична робота №5. Завдання: Виконати замальовки хребетного стовпа, грудної клітки й тазу в різних ракурсах.

Література до вивчення теми:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 261-266, 275-281.
 2. Барчаи Ене. Анатомия для художников. – Будапешт: Кнер, 1986. – с. 94-95, 116-117. 166-189.

Питання до самоконтролю:

 1. Які є лордози та кіфози хребетного стовпа.
 2. В чому полягають особливості та відмінності відділів хребта.
 3. Назвіть кістки. Що входять до грудної клітки.
 4. Назвіть особливості будови та з’єднань кісток грудної клітки.
 5. З яких кісток складається таз.
 6. В чому полягають особливості будови кісток тазу.
 7. Які вікові та статеві відмінності в будові хребта, грудної клітки й тазу людини.

Студент повинен знати:
–   анатомічну й пластичну будову скелету тулуба людини.
Студент повинен вміти:
–   правильно зображувати скелет тулуба людини в рисунку.

Тема 7. Кістки ноги.

Будова та з’єднання кісток ноги. Кістки стегна й гомілки. Кістки стопи. Зображення кісток ноги в рисунку.

Практична робота №6. Завдання: Виконати замальовки скелету нижньої вільної кінцівки в різних ракурсах.

Література до вивчення теми:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 272-274, 281-283.
 2. Барчаи Ене. Анатомия для художников. – Будапешт: Кнер, 1986. – с. 96-115, 118-130.

Питання до самоконтролю:

 1. Назвіть кістки ноги.
 2. Назвіть особливості будови кісток ноги.
 3. Назвіть суглоби ноги.
 4. Скільки кісток утворюють стопу.
 5. Назвіть кістки, які утворюють стопу.

Студент повинен знати:
–   анатомічну й пластичну будову скелету нижньої вільної кінцівки.
Студент повинен вміти:
–   правильно зображувати скелет нижньої кінцівки людини в рисунку.

Тема 8. Скелет плечового поясу.

Особливості будови та з‘єднань кісток плечового поясу. Зображення скелету плечового поясу в рисунку.

Практична робота №7. Завдання: Виконати замальовки скелету плечового поясу в різних ракурсах.

Література до вивчення теми:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 266-268, 280-281.
 2. Барчаи Ене. Анатомия для художников. – Будапешт: Кнер, 1986. – с. 34-37, 24-25.

Питання до самоконтролю:

 1. Які кістки входять до складу плечового поясу.
 2. Назвіть особливості будови кісток плечового поясу та їх функції.
 3. Назвіть особливості з’єднань кісток плечового поясу.

Студент повинен знати:
–   анатомічну й пластичну будову скелету плечового поясу.
Студент повинен вміти:
–   правильно зображувати скелет плечового поясу в рисунку.

Тема 9. Кістки рук.

Будова та з‘єднання кісток верхньої вільної кінцівки. Кістки кисті руки. Зображення скелету вільної верхньої кінцівки в рисунку.

Практична робота №8. Завдання: Виконати замальовки скелету верхньої кінцівки в різних ракурсах.

Література до вивчення теми:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 266-271, 282-283.
 2. Барчаи Ене. Анатомия для художников. – Будапешт: Кнер, 1986. – с. 24-25.

Питання до самоконтролю:

 1. Назвіть кістки руки.
 2. Назвіть особливості будови кісток руки.
 3. Назвіть суглоби руки.
 4. Скільки та які кістки утворюють кисть руки.

Студент повинен знати:
–   анатомічну й пластичну будову скелету верхньої вільної кінцівки людини.
Студент повинен вміти:
–   правильно зображувати скелет верхньої вільної кінцівки людини в рисунку.

Складові модульного оцінювання: аудиторні практичні роботи №5-8, самостійна робота №2, поточне оцінювання.

Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі №1, 2.

Навчальний модуль №3

Тема 10. М’язи тулуба.

М’язи грудей, живота й спини. Особливості формотворень м’язових масивів тулуба.

Практична робота №1. Завдання: Виконати замальовки м’язів тулуба з різних ракурсів.

Література до вивчення теми:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 286-288, 300-304, 328-353.
 2. Барчаи Ене. Анатомия для художников. – Будапешт: Кнер, 1986. – с. 196-235.

Питання до самоконтролю:

 1. Які м’язи тулуба найбільше впливають на формотворення людського тіла.
 2. Які є м’язи грудей.
 3. Які є м’язи живота.
 4. Які є м’язи спини.
 5. Які це поверхневі та глибинні м’язи тулуба.

Студент повинен знати:
–   особливості формотворення м’язових масивів тулуба;
–   назви і функції м’язів грудей, живота, спини.
Студент повинен вміти:
–   правильно зображувати м’язи тулуба в рисунку.

Тема 11. М’язи плечового поясу.

Дельтоподібні, надосний, підосний, малий круглий, великий круглий та підлопатковий м’язи. Особливості формотворення м’язових масивів пояса верхньої кінцівки. Зображення пояса верхньої кінцівки у рисунку.

Практична робота №2. Завдання: Виконати замальовки м’язів плечового поясу.

Література до вивчення теми:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 286-290.
 2. Барчаи Ене. Анатомия для художников. – Будапешт: Кнер, 1986. – с. 60-63.

Питання до самоконтролю:

 1. Які є м’язи пояса верхньої кінцівки.
 2. Назвіть функції м’язів пояса верхньої кінцівки.
 3. Назвіть місцезнаходження даних м’язів.
 4. Які м’язи плечового поясу найбільше впливають на формотворення людського тіла.

Студент повинен знати:
–   м’язи плечового поясу, їх функції та місця кріплення.
Студент повинен вміти:
–   правильно зображувати м’язи поясу верхньої кінцівки в рисунку.

Тема 12. М’язи руки.

М’язи плеча. М’язи передпліччя. М’язи кисті. Особливості формотворення м’язових масивів вільної верхньої кінцівки.

Практична робота №3. Завдання: Виконати замальовки м’язів вільної верхньої кінцівки.

Література до вивчення теми:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 289-293, 310-320.
 2. Барчаи Ене. Анатомия для художников. – Будапешт: Кнер, 1986. – с. 64-93.

Питання до самоконтролю:

 1. Які м’язи лежать на передній поверхні плеча.
 2. Які м’язи лежать на задній поверхні плеча.
 3. Які є поверхневі м’язи передньої групи м’язів передпліччя.
 4. Які є глибокі м’язи передньої групи м’язів передпліччя.
 5. Назвіть поверхневі та глибокі м’язи розташовані на задній поверхні передпліччя.
 6. Назвіть м’язи кисті та їх функції.
 7. Які м’язи вільної верхньої кінцівки найбільше впливають на формотворення людського тіла.

Студент повинен знати:
–   назви, функції та розташування м’язів руки.
Студент повинен вміти:
–   правильно зображувати м’язи вільної верхньої кінцівки в рисунку.

Тема 13. М’язи таза і вільної нижньої кінцівки.

М’язи пояса нижньої кінцівки. М’язи вільної нижньої кінцівки. Особливості формотворення м’язових масивів таза і вільної нижньої кінцівки.

Практична робота №4 Завдання: Виконати рисунок м’язів таза і вільної нижньої кінцівки.

Література до вивчення теми:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 293-299, 305-309, 321-327.
 2. Барчаи Ене. Анатомия для художников. – Будапешт: Кнер, 1986. – с. 136-165.

Питання до самоконтролю:

 1. Які є внутрішні і зовнішні м’язи пояса нижньої кінцівки.
 2. Назвіть м’язи стегна, їх функції та розташування.
 3. Назвіть м’язи гомілки й стопи, їх функції та розташування.
 4. Які м’язи таза і вільної нижньої кінцівки людини найбільше впливають на формотворення людського тіла.

Студент повинен знати:
–   назви, функції та розташування м’язів таза, стегна, гомілки і стопи;
–   будову зовнішньої пластичної форми м’язів людини.
Студент повинен вміти:
–   правильно зображувати в рисунку м’язові масиви таза і вільної нижньої кінцівки;
–   будувати фігуру на основі знань скелету та м’язів.

Складові модульного оцінювання: аудиторні практичні роботи №1-4, самостійна робота № 3, поточне оцінювання.

Навчальний модуль №4

Тема 14. Побудова фігури на основі скелета та узагальнених м’язових масивів, з прорисовкою скелета.

Практична робота №5. Завдання: Виконати рисунок фігури людини із побудовою узагальнених м’язових масивів і прорисовкою скелета.

Література до вивчення теми:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 328-409.
 2. Барчаи Ене. Анатомия для художников. – Будапешт: Кнер, 1986. – с. 272-343.

Питання до самоконтролю:

 1. Які ділянки скелета не закриті м’язовими масивами і залишаються на поверхні зовнішньої пластики фігури людини.
 2. Яку роль відіграють у формотворенні тіла людини грудна клітка і таз.
 3. Які м’язові масиви найбільше впливають на формотворення тіла людини.
 4. Які основні осі допомагають правильно побудувати фігуру людини як в стані спокою так і в русі.
 5. Назвіть основні пропорційні співвідношення частин і тіла людини вцілому.
 6. Як змінюється об’єм і форма при скороченні м’язів.

Студент повинен знати:
–   будову пластичної форми скелета та м’язів людини;
–   основні співвідношення між частинами тіла і цілим.
Студент повинен вміти:
–   правильно і співрозмірно будувати фігуру людини на основі знань про анатомічні особливості скелета та м’язів людини.

Тема 15. Пропорції та центр ваги.

Класичні вчення про пропорції. Вікові і статеві особливості тіла. Пропорційний аналіз натури і виявлення індивідуальних відхилень її розмірів від ідеального, канонічного варіанта. Зміщення центру ваги під час руху людини.

Практична робота №6. Завдання: Виконати замальовки із порівняльною характеристикою фігури дорослого чоловіка і жінки, юнака і маленької дитини.

Практична робота №7. Завдання: Виконати замальовки фігури людини в русі із визначенням центру ваги.

Література до вивчення теми:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 23-27, 353-384.
 2. Барчаи Ене. Анатомия для художников. – Будапешт: Кнер, 1986. – с. 272-317.

Питання до самоконтролю:

 1. Яка кістка ділить фігуру на дві рівні частини.
 2. Скільки разів довжина голови вкладається у висоту фігури людини за академічною пропорційною шкалою.
 3. Скільки довжин голови складає відстань від підлоги до бугра великої гомілкової кістки
 4. Яке співвідношення найбільшої ширини плечей і відстані від передньої верхньої клубової ості до яремної впадини.
 5. Із якими відстанями співрозмірна довжина кисті.
 6. Яку відстань можна співставити із шириною долоні.
 7. Які частини тіла і відстані співрозмірні до довжини, висоти і ширини голови.
 8. Які основні вікові і статеві характерні особливості та пропорційні відмінності.
 9. Як зміщується центр ваги із зміною положення тіла людини під час руху.

Студент повинен знати:
–   класичні середньо пропорційні розміри і співвідношення тіла людини;
–   вікові і статеві особливості;
–   закономірності побудови рисунка фігури людини в русі і в стані спокою.
Студент повинен вміти:
–   робити пропорційний аналіз натури і виявляти індивідуальні відхилення її розмірів від класичних канонів пропорції.

Тема 16. Побудова і розбір фігури на основі скелета і м’язів.

Усвідомлення руху і характерних рис фігури натурника. Порядок виконання малюнка фігури людини. Анатомічна будова і пропорції тіла людини.

Практична робота №8. Завдання: Виконати рисунок фігури людини із передачею руху і індивідуальних особливостей натурника та на основі знань про анатомічну будову та класичні канони пропорцій тіла людини.

Література до вивчення теми:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с.328-409.
 2. Барчаи Ене. Анатомия для художников. – Будапешт: Кнер, 1986. – с. 272-343.

Питання до самоконтролю:

 1. Які основні стадії у процесі рисунка фігури людини відрізняє академічна школа рисунка.
 2. Що допомагає художнику усвідомити і правильно передати в рисунку положення або рух тіла людини у просторі.
 3. Якими основними принципами користується художник при побудові фігури людини в рисунку.
 4. Що необхідно уточнювати на кожній стадії рисунку протягом усього періоду роботи.

Студент повинен знати:
–   будову тіла людини, його зовнішні форми не тільки в стані спокою, а й в русі;
–   класичні пропорції і порядок виконання рисунка фігури людини, його поетапне ведення.
Студент повинен вміти:
–   правильно об’ємно будувати фігуру в рисунку та передавати пластику і динаміку.

Складові модульного оцінювання: аудиторні практичні роботи №5-8, самостійна робота № 4, поточне оцінювання.

Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі №3, 4.