ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальностей 5.02020201 «Хореографія», 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» (на основі базової та повної загальної середньої освіти)

Розробник – Боцула Н.П., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,

Метадисципліни :формування системи знань про особливості психічного  розвитку  особистості у різні вікові періоди, потенційні можливості і тенденції розвитку творчих здібностей та інтересів дітей.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  № 1

 Тема : ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 1. Поняття про вікову психологію.
 2. Основні розділи вікової психології.
 3. Методи вікової психології.
 4. Основні завдання розвитку вікової психології на сучасному етапі розвитку національної школи.

 Література до вивчення теми:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С. 5 – 7,30 – 39.
 2. Заброцький М. М. Вікова психологія. – Т., 2002. – С. 5 – 18.
 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К.,2005. – С.5-13
 4. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. –К.,2005. –С. 7 – 29

Питання до самоконтролю:

 1. Що ви розумієте під поняттям «вікова психологія» ?
 2. Які основні розділи вікової психології ?
 3. Що таке геронтологія ?
 4. Які ви знаєте методи власне вікової психології ?
 5. Яке найголовніше завдання вікової психології ?

Тема : ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО І ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 1. Нерівномірність психічного розвитку дитини та її причини.
 2. Поняття про сенситивні періоди.
 3. Вікові можливості розвитку особистості.
 4. Періодизація психічного розвитку.

Література до вивчення теми:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С.40 – 43 .
 2. Заброцький М.М. Вікова психологія. –Т., 2002. – С.19 – 32.
 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія – К.,2005.– С.14-24
 4. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія.–К.,2005.–С. 72–110

   Питання до самоконтролю:

 1. Що таке вік ?
 2. Що таке вікова періодизація ?
 3. Що таке новоутворення ?
 4. Що таке акселерація ?
 5. Чому психічний розвиток дитини проходить нерівномірно ?
 6. Що таке сенситивні періоди ?

 Тема : ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ОСОБИСТІСТЬ

 1. Сутність поняття особистість у психології .
 2. Основні фактори розвитку особистості.
 3. Основні компоненти особистості.
 4. Значення самовизначення для розвитку особистості.
 5. Особистість у групі та колективі.   (самостійна робота  № 1)

 Література до вивчення теми:

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.   22 – 24.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.338 – 355.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.24 – 47.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб.–К.,2000.– С.188-201
 5. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 100 – 122.
 6. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.82 – 96.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке особистість ?
 2. Яка структура особистості ?
 3. Які основні фактори впливають на формування особистості ?
 4. Що таке спрямованість особистості ?
 5. Чому самовизначення є важливим для розвитку особистості ?

Тема : РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ НА РІЗНИХ ВІКОВИХ ЕТАПАХ

 1. Поняття про діяльність та її характеристики.
 2. Потреби і мотивація діяльності.
 3. Уміння, навички і звички.
 4. Основні види діяльності та особливості їх реалізації різними віковими категоріями.

     Література до вивчення теми:

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.24 – 26.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.313 – 334.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.48 – 59.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К., 2000.– С.202-206
 5. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 386 – 400.
 6. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.58 – 69.

  Питання до самоконтролю:

 1. Що таке діяльність ?
 2. Які основні характеристики діяльності ?
 3. Які основні мотиви діяльності ?
 4. Чим діяльність людини відрізняється від активності тварин ?
 5. Які основні види діяльності ?
 6. Що таке уміння ?
 7. Чим навички відрізняються від звичок ?

Тема : ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПІЛКУВАННЯ

 1.  Поняття про спілкування.
 2.  Функції та структура спілкування  (самостійна робота  № 2)
 3. Засоби спілкування.
 4. Основні аспекти спілкування.

 Література до вивчення теми:

 1. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.381 – 406.
 2. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К., 2000.– С.214-222
 3. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.70 – 81.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке спілкування ?
 2. Яка різниця між мовою та мовленням ?
 3. Що таке невербальні засоби спілкування ?
 4. Які складові комунікативного аспекту спілкування ?
 5. Які існують психологічні прийоми сприймання ?
 6. Що таке атракція ?
 7. Чим стереотипізація відрізняється від ідентифікації ?

Тема : СПЕЦИФІКА СПІЛКУВАННЯ НА РІЗНИХ ВІКОВИХ ЕТАПАХ

 1. Особливості спілкування немовляти з дорослими
 2. Спільне і відмінне у спілкуванні дитини раннього дитячого і дошкільного віку.
 3. Специфіка спілкування молодшого школяра.
 4. Характеристика спілкування у підлітковому віці.
 5. Спілкування у юнацькому віці.

Література до вивчення теми:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С.83-84, 94, 107 – 108, 152 – 156, 196 –  208.
 2. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005. – С.32 -33,46, 53 – 55,60 – 61.
 3. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія.–К.,2005.–С.248-250

Питання до самоконтролю:

 1. Яку роль у житті немовляти відіграє спілкування ?
 2. Що характерно для спілкування у ранньому дитинстві ?
 3. У якому віці мова стає засобом спілкування дитини та свідомого вивчення?
 4. У чому особливості спілкування молодшого школяра ?
 5. Чому спілкування з однолітками є провідним видом діяльності підлітка?
 6. Які особливості спілкування у юнацькому віці ?

Семінарське заняття  № 1. Тема : ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

1. Структура та методи вікової психології
2.Розвиток і формування особистості
3. Основні характеристики діяльності

Література до вивчення теми :

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С. 5 – 7,30 – 39.
 2. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.   22 – 24.
 3. Заброцький М. М. Вікова психологія. – Т., 2002. – С. 5 – 18.
 4. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.338 – 355.
 5. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005. – С.5 – 13.
 6. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.24 – 47.
 7. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 100 – 122.
 8. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.82 – 96.
 9. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. –К.,2005. –С. 7 – 29

Студент повинен знати:
–          сутність понять , «онтогенез», сенситивні періоди», «акселерація», «ретардація»;
–         основні завдання вікової психології на сучасному етапі розвитку суспільства;
–         основні розділи вікової психології;
–         основні методи вікової психології,
–         сутність понять « спілкування», «діяльність», «потреби», «знання», «уміння», «навички»;
–         вербальні та невербальні засоби спілкування;
–         функції та види спілкування.
Студент повинен вміти:
–         розрізняти предмет вікової психології;
–         використовувати методи дослідження у практичній діяльності;
–         вирізняти основні періоди вікового розвитку.
–         вирізняти основні мотиви діяльності;
–         характеризувати основні види діяльності;
–         визначати особливості комунікативного аспекту спілкування;
–         характеризувати перцептивну сторону спілкування;
–         визначати особливості інтерактивного аспекту спілкування.

Складові модульного оцінювання:
–         самостійні роботи  № 1, 2
–         семінарське заняття  № 1
 Модульна контрольна робота :
–         тестові завдання,
–         завдання з розгорнутою відповіддю.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  №  2

 Тема: ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В РАННЬОМУ ДИТИНСТВІ

 1. Особливості перших уявлень про себе.
 2. Розвиток самосвідомості.
 3. Криза 3-х років.

  Література до вивчення теми:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С.77 – 102 .
 2. Заброцький М.М. Вікова психологія. –Т., 2002. – С.34 – 44.
 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К.,2005.–С.35-37
 4. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія.–К.,2005.–С.124-141

Питання до самоконтролю:

 1. Який проміжок часу відповідає фазі новонародженості ?
 2. Що таке комплекс пожвавлення ?
 3. Для якого важливого новоутворення ранній дитячий вік є сенситивним?
 4. Що таке криза трьох років ?
 5. Які основні характеристики кризи трьох років ?

Тема : РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

 1. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці
 2. Провідна діяльність у дошкільному віці
 3.  Розвиток мовлення у дошкільному віці
 4.  Розумовий розвиток дошкільника (самостійна робота  № 3)

Література до вивчення теми:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С.102 – 115 .
 2. Заброцький М.М. Вікова психологія. –Т., 2002. – С.45 – 56.
 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К.,2005.–С.24-38
 4. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія.–К.,2005.–С.141-162

  Питання до самоконтролю:

 1. Який проміжок часу відповідає дошкільному віку ?
 2. Яку роль відіграє гра у психічному розвитку дошкільника ?
 3. У чому особливості мовлення дошкільників ?
 4. Що є основними показниками розумового розвитку дошкільника ?

 

Тема : ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ  МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

 1. Анатомо-фізіологічні можливості молодшого школяра
 2. Навчальна діяльність молодших школярів
 3. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів

Література до вивчення теми:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С.114 – 157.
 2. Заброцький М.М. Вікова психологія. –Т., 2002. – С.57 – 69.
 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. –К.,2005.– С.39-48
 4. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія.–К.,2005.–С.165-190

 Питання до самоконтролю :

 1. Який проміжок часу відповідає молодшому шкільному віку ?
 2. Який основний вид діяльності характерний для молодшого шкільного віку?
 3. Від чого залежить соціальна ситуація розвитку молодшого школяра?
 4. Які основні новоутворення молодшого шкільного віку ?
 5. Яке основне протиріччя молодшого шкільного віку ?

Тема : РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

 1. Розвиток спонукальної сфери молодшого школяра
 2. Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра
 3. Особливості спілкування молодших школярів

Література до вивчення теми:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С.114 – 157.
 2. Заброцький М.М. Вікова психологія. –Т., 2002. – С.57 – 69.
 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К.,2005.–С.39-48
 4. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія.–К.,2005.–С.165-190

Питання до самоконтролю:

 1. Які основні потреби властиві молодшому школяреві ?
 2. Мотиви якої діяльності стають провідними у молодшому шкільному віці ?
 3. Яку зміну в житті дитини знаменує собою початок шкільного навчання?
 4. Які фази охоплює становлення і розвиток особистості у молодшому шкільному віці ?
 5. Яку роль в житті молодшого школяра відіграє учитель?

Семінарське заняття  № 2 Тема : ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

1. Загальна характеристика дошкільника та молодшого школяра
2. Провідний вид діяльності дошкільників і молодших школярів: спільне і відмінне
3. Особливості соціальної ситуації розвитку дошкільняти та молодшого школяра

Література до вивчення теми:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С.114 – 157.
 2. Заброцький М.М. Вікова психологія. –Т., 2002. – С.57 – 69.
 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К.,2005.–С.39-48
 4. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія.–К.,2005.–С.165-190

 Тема : ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

 1. Місце підліткового періоду в загальному процесі індивідуального розвитку.
 2. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітку та її вплив на його психологічні особливості й поведінку.
 3. Навчальна  діяльність підлітка.

Література до вивчення теми:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С.175 – 232.
 2. Заброцький М.М. Вікова психологія. –Т., 2002. – С.70 – 91.
 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К.,2005.–С.49-58
 4. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія.–К.,2005.–С.191-233

Питання до самоконтролю:

 1. Який віковий проміжок часу відповідає підлітковому віку ?
 2. У чому особливості фізичного і фізіологічного розвитку підлітка ?
 3. Які основні новоутворення підліткового віку ?
 4. Які основні протиріччя підліткового віку ?
 5. У чому особливості провідної діяльності підлітка ?

Тема : РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА

 1. Розвиток вищих психічних функцій у підлітковому віці.
 2. Соціальна ситуація розвитку підлітка.
 3. Спілкування як провідний вид діяльності підлітка.

   Література до вивчення теми:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С.175 – 232.
 2. Заброцький М.М. Вікова психологія. –Т., 2002. – С.70 – 91.
 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К.,2005.–С.49-58
 4. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія.–К.,2005.–С.191-233

Питання до самоконтролю :

 1. Про що свідчить розвиток інтелектуального потенціалу підлітка ?
 2. Яке місце в житті підлітка займають емоції та почуття ?
 3. Який характер взаємовідносин з учителями притаманний підліткам ?
 4. Які причини розбіжностей у поглядах між батьками і підлітками ?
 5. Яке центральне новоутворення підліткового віку ?

Тема : ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

 1. Загальна характеристика юнацького віку
 2. Розумовий розвиток у старшому шкільному віці
 3. Особливості навчання старшокласників.
 4. Розвиток спонукальної сфери особистості у період ранньої юності (самостійна робота  № 4)

  Література до вивчення теми:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С.232 – 259.
 2. Заброцький М.М. Вікова психологія. –Т., 2002. – С.92 – 107.
 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К.,2005.–С.59-65
 4. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія.–К.,2005.–С.234-263

  Питання до обговорення:

 1. Який віковий проміжок часу охоплює юнацький вік ?
 2. Що впливає на появу почуття власної дорослості ?
 3. У чому особливості інтелекту юнацтва ?
 4. Які типи соціалізації характерні для раннього юнацького віку ?
 5. У чому особливості навчання старшокласників ?

Тема : РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

 1. Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці
 2. Новоутворення юнацького віку
 3. Спілкування в юнацькому віці
 4. Загальні особливості зрілої юності

 Література до вивчення теми:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С.232 – 259.
 2. Заброцький М.М. Вікова психологія. –Т., 2002. – С.92 – 107.
 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К.,2005.–С.59-65
 4. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія.–К.,2005.–С.234-263

 Питання до самоконтролю

 1. У чому особливості соціальної ситуації розвитку юнацтва ?
 2. Які основні новоутворення юнацького віку ?
 3. Які основні протиріччя юнацького віку ?
 4. Яка роль спілкування в юнацькому віці ?
 5. Яка основна спрямованість особистості юнацтва ?
 6. Які важливі особистісні якості виникають у юнацькому віці ?
 7. У чому основні особливості зрілої юності ?

 Семінарське заняття  № 3 Тема : ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПІДЛІТКОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ                 

 1. Психічний розвиток підлітків та юнацтва
 2. Основні види діяльності підлітка
 3. Рання та старша юність: спільне і відмінне
 4. Особистісне самовизначення в юнацькому віці

 Література до вивчення теми:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.. – К., 2001. – С.232 – 259.
 2. Заброцький М.М. Вікова психологія. –Т., 2002. – С.92 – 107.
 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К.,2005.–С.59-65
 4. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія.–К.,2005.–С.234-263

Студент повинен знати:
–         сутність понять «особистість», «соціалізація», «соціальна група», «колектив»;
–         особливості формування особистісних властивостей, починаючи з раннього дитинства і закінчуючи старшою юністю;
–         сутність понять «вікові кризи».
Студент повинен вміти:
–         аналізувати особливості розвитку пізнавальних психічних процесів у молодшому шкільному, підлітковому і юнацькому віці;
–         порівнювати особливості групи і колективу;
–         виділяти основні типи міжособистісних відносин у малих групах і колективах.

Складові модульного оцінювання :
–         самостійні роботи  № 3, 4;
–         семінари  № 2, 3.
                       Модульна контрольна робота :
–         тестові завдання;
–         завдання з розгорнутою відповіддю.

Самостійна робота   № 1

Тема:ОСОБИСТІСТЬ У ГРУПІ, КОЛЕКТИВІ

 1. Група і колектив, їх соціально-психологічне визначення
 2. Міжособистісні відносини у малих групах і колективах

Література:

1.Скрипченко О.В. Загальна психологія.-К.,2002.-с.367-376

2.Степанов О.М.,Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005.-с.97-108

Розглядаючи тему, потрібно акцентувати увагу на: сутності поняття “група”; основних параметрах групи;
структурі груп; різновидах груп; особливостях реальних,малих та  неформальних груп; сутності колективу;
сутності поняття “міжособистісні стосунки”; конформізмі; нонконформізмі; гармонійних стосунках.

Питання до самоконтролю:
1.Чим зумовлена різноманітність  підходів до класифікації груп?
2.Назвіть основні різновиди груп.
3.Охарактеризуйте основні параметри групи.
4.Яка структура групи?
5.Чи можливі прояви конформізму в умовах колективу?
6.Чи може наявність декількох референтних груп у особистості може бути причиною її конфлікту із собою?

 Самостійна робота   № 2

Тема : ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА СПІЛКУВАННЯ

 1. Основні функції спілкування.
 2. Структура спілкування.

Література :

1.Скрипченко О.В. Загальна психологія.-К.,2002. – С. 381 – 388.
2.Степанов О.М.,Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005.-с.72 – 74.

Розглядаючи тему, слід звернути увагу на: три класи функцій спілкування, особливості інформаційно-комунікативних функцій; характеристику регулятивно-комунікативних функцій, значення афективно-комунікативних функцій, основні аспекти спілкування, особливості спілкування на макрорівні, мікрорівні та мезорівні.

Питання до самоконтролю:
1.Що таке спілкування ?
2.Які групи функцій спілкування прийнято виділяти ?
3. Що таке комунікативний аспект спілкування ?
4. У чому особливості спілкування як інтеракції ?
5. Що таке перцептивний аспект спілкування ?
6. Які є рівні спілкування ?

Самостійна робота  № 3

Тема : РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКА

 1. Розвиток мислення дошкільника.
 2. Особливості уваги дошкільника.
 3. Характеристика пам’яті дошкільника.
 4. Розвиток уяви дошкільника.

Література :

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська та ін.. –К., 2001. –С. 108 – 110.
 2. Савчин М.В.,Василенко Л.П. Вікова психологія. К., 2005. – С.154 – 158.

Розглядаючи тему, слід звернути увагу на: основні напрями розвитку мислення в дошкільному віці, особливості образного мислення дошкільників; способи логічного мислення дошкільнят, рівень розвитку уваги у немовлят; особливості формування довільної уваги, особливості ейдетичної пам’яті, особливості формування уяви.

Питання до самоконтролю:

 1. Які різновиди мислення формуються у дошкільному віці ?
 2. У чому особливості образного мислення ?
 3. Що характерно для логічного мислення дошкільнят ?
 4. Які основні особливості уваги дошкільника ?
 5. Який особливий різновид пам’яті формується у дошкільному віці ?
 6. Що найбільше впливає на розвиток уяви дітей дошкільного віку ?

Самостійна робота  № 4

Тема : РОЗВИТОК СПОНУКАЛЬНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД  РАННЬОЇ ЮНОСТІ 

 1. Основні потреби ранньої юності та особливості їх реалізації.
 2. Особливості формування світогляду раннього юнацтва.
 3. Ідеали старшокласників.

Література :

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська та ін.. –К., 2001. –С. 241 – 245.
 2. Савчин М.В.,Василенко Л.П. Вікова психологія. К., 2005. – С.244 – 248.

Розглядаючи тему, слід звернути увагу на: суттєві зміни у зміні і співвідношенні провідних мотиваційних тенденцій юнацького віку; особливості поглядів і переконань старшокласників; процесуальність формування конкретного наміру, особливості світогляду юнацтва, проблему сенсу життя юнацтва, ідеали юнацтва, плани юнацтва на майбутнє.

Питання до самоконтролю:

 1. Які провідні мотиваційні тенденції раннього юнацького віку?
 2. Під впливом яких чинників відбувається самовизначення у юнацькому віці?
 3. Що включає в себе формування світогляду юнацтва ?
 4. Що впливає на формування світогляду юнацтва 7
 5. Яке значення в житті старшокласника має сенс життя ?
 6. Чи будують старшокласники плани на майбутнє ?