Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Методичний пакет дисципліни Розробник: О.В.Базавлук Навчальний модуль № 1 Тема.Державна мова – мова професійного спілкування Вступ. Мета і завдання курсу ділова українська мова. Мова як засіб спілкування. Функції мови. Основні вимоги до мовлення. Література 1. Глущик, С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. – К. : А.С.К. , 2006. – С.13 -19 . 2. Козачук, Г.О.

Детальніше

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ТЕЗИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ для студентів спеціальності 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" та 024 «Хореографія» Укладач: С.П.Мосякіна Навчальний модуль № 1  Тема 1.Сутність та організація підприємництва Поняття «підприємництво». Основні функції підприємництва. Основи виникнення і розвитку підприємництва. Підприємницька ідея та механізм її втілення. Технологія заснування власної справи. Основні способи організації власного бізнесу. 1. Підприємництво –

Детальніше

АНГЛІЙСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Методичний пакет дисципліни Розробник - І.М.Горбань Тема : Норми поведінки та спілкування. Вступна бесіда про дисципліну «Англійська мова за професійним спрямуванням». Вивчення нової лексики: вітання, звертання. (Letmeintroduce; howareyou…) Читання тексту. Робота з граматичним матеріалом: вживання артикля з власними назвами . Література: БорисенкоІ.І., Медвєдєва Л.М. Англо-український розмовник -К2005.-с.7-8. (вивчити нові слова) 2005.-с.7-8. (вивчити нові слова) Голіцинський 

Детальніше

ОСНОВИ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (тези лекцій)

Тези лекцій з дисципліни "Основи соціокультурного підприємництва" Розробник –  Мосякіна С.П. ТЕМА 1.СУТНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА Зміст підприємництва розкри­вається в його функціях, виконання яких залежить від господарсько-політичного середовища, яке визначає можливості підприємництва, види, моти­вацію.          Функції підприємництва: Новаторська функція – сприяння процесу продукуван­ня нових ідей (технічних, організаційних, управлінських та ін.), здійснення

Детальніше

СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ

Програма вивчення навчальної дисципліни (для студентів спеціальностей: 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація", 024 "Хореографія", 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності", 029 "Інформаційна бібліотечна та архівна справа") Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності соціальних зв’язків і відносин у сфері культури. Міждисциплінарні зв’язки: КДД, історія зарубіжної культури, історія української культури, основи педагогіки, основи психології і педагогіки, соціокультурна діяльність, методика роботи з аматорським колективом,

Детальніше