АНГЛІЙСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Методичний пакет дисципліни

Розробник – І.М.Горбань

Тема : Норми поведінки та спілкування. Вступна бесіда про дисципліну «Англійська мова за професійним спрямуванням».

 1. Вивчення нової лексики: вітання, звертання. (Letmeintroduce; howareyou…)
 2. Читання тексту.
 3. Робота з граматичним матеріалом: вживання артикля з власними назвами .

Література:

 1. БорисенкоІ.І., Медвєдєва Л.М. Англо-український розмовник -К2005.-с.7-8. (вивчити нові слова)
 2. 2005.-с.7-8. (вивчити нові слова)
 3. Голіцинський  Ю.Б.Граматика. – Збірник вправ.- К.-2009.-с.8-11.Вправи 4,7-8.

Питання до самоконтролю :

 1. Назвіть правила вживання неозначеного артикляan;
 2. Назвіть правила вживання означеного артикляthe;
 3. Вживання артикля з власними іменниками.

Поздоровлення. Побажання. Прохання.

 1. Вивчення нової лексики (Congratulations…,wishes…,request…) .
 2. Складання діалогів з використанням вивченої лексики.
 3. Робота з граматичним матеріалом: прийменники часу, місця і напрямку. Виконання вправ.

Література:

 1. Бойченко І.Ф. Укр.- англійський розмовник.-К.-2005.-С.-16-17(вивчити нові слова)
 2. ГоліцинськийЮ.Б. Граматика. Збірник вправ.-К.-2009.-с .108-110.Впр.138

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке прийменник англійської мови?
 2. Де ставиться прийменник у реченні?
 3. Яким прийменникам української мови відповідає прийменникon.

Самостійна робота№1: Поздоровлення.Побажання.

Порада. Обіцянка. Подяка. Вибачення.

 1. Вивчення нової лексики (gratitude, apology…)
 2. Закріплення вивченої лексики (усні відповіді студента на питання).
 3. Робота з граматичним матеріалом:утворення множини іменників. Виконання вправ.

Література:

 1. БорисенкоІ.І., Медвєдєва Л.М. Англо-український розмовник – К.-2005.-с.16-17.

Питання до самоконтролю :

 1. Як поділяються іменники англійської мови?
 2. Що означають злі чувані іменники?
 3. Назвіть правило утворення множини іменників?

Самостійна робота№2: Подяка.Вибачення.

Знайомство. Види особистісних стосунків.

 1. Вивчення нової лексики (acquaintance…,formsof  address….)
 2. Робота з граматичним матеріалом:займенник  (присвійний, питальний, заперечний).

Література:

 1. БорисенкоІ.І., Медвєдєва Л.М. Англо-український розмовник – К.-2005.-с.6-7.

Питання до самоконтролю :

 1. Які форми мають присвійні займенники англійської мови?
 2. Які питальні займенники англійської мови ви знаєте?
 3. Які займенники належать до заперечних?

Професії. Громадська діяльність. Професіоналізми.

 1. Вивчення нової лексики.
 2. Бесіда за темою «Професії. Громадська діяльність».
 3. Робота з граматичним матеріалом:займенник (присвійний,питальний,заперечний).

Література:

 1. БорисенкоІ.І., Медвєдєва Л.М. Англо-український розмовник – К.-2005.-с.7-8.

Питання до самоконтролю :

 1. What is your profession (occupation)?
 2. What can you do?
 3. Where can you get a professional trade?

Професійна лексика.

 1. Робота з професійною лексикою (переклад та вивчення).
 2. Робота з граматичним матеріалом. Виконання вправ на повторення: займенники.

Література:

 1. БорисенкоІ.І., Медвєдєва Л.М. Англо-український розмовник – К.-2005.-с.7-8.

Питання до самоконтролю :

 1. What is your work?
 2. What can you do?
 3. What do you want to become?

Самостійна робота№3: Громадська діяльність. Професіоналізми.

Студент повинен знати:

 • нову лексику до тем, зокрема професіоналізми;
 • правила вживання артиклів з власними іменами;
 • відповідний граматичний матеріал.

Студент повинен вміти:

 • вільно спілкуватися за темами;
 • читати і переказувати тексти;
 • складати діалоги;
 • правильно застосовувати граматичний матеріал

Тема:Мовленнєвий етикет спілкування. Культура ведення діалогічного мовлення.

 1. Читання та переклад тексту.
 2. Робота з текстом: відповіді на питання до тексту.
 3. Робота з граматичним матеріалом : вивчення прислівників (alittle,afew).
 4. Виконання вправ.

Література:

ГоліцинськийЮ.Б.Граматика.Збірник вправ.-К.-2009.С.-94. ВПР.№119

Питання до самоконтролю :

 1. What do you do at English lessons?
 2. Where do you study English?
 3. Is English the international language?

Діалогічне мовлення.

 1. Читання та переклад тексту.
 2. Робота з граматичним матеріалом: вивчення прислівників (alittle,afew).
 3. Виконання вправ.

Література:

 1. Бех.П.О., Биркун  Л.В. Англійська мова.Самовчитель.-К.-1993.с.118-120.
 2. ГоліцинськийЮ.Б.Граматика.Збірник вправ.-К.-2009.С.97 впр.№124.

Питання до самоконтролю :

 1. Назвіть кількісні займенники англійської мови.
 2. Назвіть правила вживання кількісних займенників many, few.

Пошук роботи. У відділі кадрів. Написання заяви.

 1. Ознайомлення  із зразками заяв.
 2. Правила складання заяви.
 3. Робота з граматичним матеріалом:

Вивч.прислівників (alittle,afew).

Література:

ГоліцинськийЮ.Б.Граматика.Збірник вправ.-К.-2009.С.94 впр.№119.

Питання до самоконтролю :

 1. Назвіть правила складання заяви.
 2. На які групи поділяються прислівники англійської мови?

Написання заяви.

 1. Закріплення вивченої лексики (усні відповіді студента на питання).
 2. Робота з граматичним матеріалом:вивч. прислівників (alittle,afew).

Література:

ГоліцинськийЮ.Б. Граматика. Збірник вправ.- К.-2009.С.96-97 впр.№122-123.

Питання до самоконтролю :

 1. Назвіть правила вживання кількісних займенників alittle,afew.
 2. Що означають кількісні займенники alittle,afew ,вжиті без артикля?

Самостійна робота №4:Написання заяви.

Написання автобіографії

 1. Ознайомлення із зразком автобіографії.
 2. Правила складання автобіографії.
 3. Робота з граматичним матеріалом: ступені порівняння прикметників.

Література:

 1. Бех.П.О.,Биркун Л.В.Англійська мова.Самовчитель.-К.-1993.с.199-200.
 2. ГоліцинськийЮ.Б.Граматика.Збірник вправ.-К.-2009.С.98-99 впр.№125.

Питання до самоконтролю :

 1. Назвіть правила складання автобіографії.
 2. Назвіть ступені порівняння прикметників.

Написання резюме

 1. Ознайомлення із зразками резюме.
 2. Реквізити резюме. Правила складання резюме.
 3. Робота з граматичним матеріалом: ступені порівняння прикметників.

Література:

ГоліцинськийЮ. Б.Граматика. Збірник вправ.-К.-2009.С.103 впр.№131.

Питання до самоконтролю :

 1. Назвіть реквізити резюме.
 2. Назвіть правила складання резюме.

Самостійна робота №5: Складання резюме.

Написання листів.

 1. Ознайомлення із складовими  листа.
 2. Вивчення нової лексики.
 3. Робота з граматичним матеріалом: багатоскладові прикметники.

Література:

 1. Бех.П.О.,Биркун Л.В.Англійська мова.Самовчитель.-К.-1993.с.195-197.
 2. ГоліцинськийЮ.Б.Граматика.Збірник вправ.-К.-2009.впр.135.

Питання до самоконтролю :

 1. Назвіть складові листа.
 2. Назвіть багатоскладові прикметники.

Ділові  листи

 1. Читання та переклад зразка ділового листа.
 2. Ознайомлення студентів з правилами складання ділового листа.
 3. Робота з граматичним матеріалом: прислівники часу, місця.
 4. Ознайомлення студентів із зразками ділових листів.
 5. Тренувальні вправи (складання ділових листів).
 6. Робота з граматичним матеріалом: прислівники часу, місця.

Література:

 1. Бех.П.О.,Биркун Л.В.Англійська мова.Самовчитель.-К.-1993.с.195-197.
 2. ГоліцинськийЮ.Б.Граматика.Збірник вправ.-К.-2009 с.328.впр.291

Питання до самоконтролю :

 1. Назвіть правила складання ділового листа.
 2. Назвіть правила вживання прислівників часу та місця англійської мови.
 3. Назвіть послідовність складання ділових листів.
 4. Назвіть правила вживання прислівників часу та місця англійської мови.

Написання особистого листа.

 1. Ознайомлення з правилами написання особистого листа.
 2. Складання особистого листа.

Література:

Бех.П.О., Биркун Л.В. Англійська мова. Самовчитель.- К.-1993.с.198.

Питання до самоконтролю :

 1. Назвіть правила написання особистого листа.
 2. Назвіть правила вживання прислівників часу та місця англійської мови.

Студент повинен знати:

 • нову лексику до тем, зокрема професіоналізми;
 • правила складання автобіографії;
 • правила складання резюме;
 • правила складання листів;

Студент повинен вміти:

 • скласти автобіографію;
 • скласти  резюме;
 • грамотно компонувати листи різних видів;
 • правильно використовувати граматичний матеріал.

Тема:Поїздка за кордон. Перевірка паспортів. Митний огляд.

 1. Вивчення нової лексики (At the border, passport  control, customs…).
 2. Вивчення найуживаніших виразів теми (читання та переклад).
 3. Робота з граматичним матеріалом. Порядок слів англійської мови.

Література:

Бойченко І.Ф. Укр.- англійський розмовник.-К.-2005.-С.-42-43(вивчити нові слова).

Питання до самоконтролю :

 1. Назвати найуживаніші вирази теми «Поїздка за кордон. Перевірка паспортів. Митний огляд».
 2. Назвати правила вживання слів англійської мови.

Самостійна робота №6:Перевірка паспортів.

Обмін грошей

 1. Вивчення нової лексики.
 2. Відповіді студентів на питання за темою «Обмін грошей».
 3. Робота з граматичним матеріалом. Теперішній простий час. Вивчення правил утворення запитальної та заперечної форм.

Література:

 1. Бойченко І.Ф. Укр.- англійський розмовник.-К.-2005.-С.-42-45(вивчити нові слова).
 2. Верба Л. Г.,Верба Г. В. Граматика англійської мови. Довідник.:-К.-2007 с.7-15.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке неозначений час англійської мови?
 2. Назвати правила утворення запитальної форми теперішнього неозначеного часу англійської мови.
 3. Назвати правила утворення заперечної форми теперішнього неозначеного часу англійської мови.

У довідковому бюро.

 1. Вивчення нової лексики.
 2. Вивчення діалогів за темою «У довідковому бюро».
 3. Робота з граматичним матеріалом. Теперішній простий час дієслів tobe ;tohave. Вивчення правил утворення запитальної та заперечної форм.

Література:

Бойченко І.Ф. Укр.- англійський розмовник.-К.-2005.-С.-42-45(вивчити нові слова).

Питання до самоконтролю :

 1. Назвати правила утворення запитальної форми теперішнього неозначеного часу дієслів tobe ;tohave  англійської мови.
 2. Назвати правила утворення заперечної форми теперішнього неозначеного часу дієслів tobe ;tohave  англійської мови.

Квиткова каса. У потязі

 1. Вивчення нових виразів за темою «Квиткова каса».
 2. Вивчення діалогів за темою «Квиткова каса. У потязі».
 3. Минулий простий час.

Література:

Бойченко І.Ф. Укр.- англійський розмовник.-К.-2005.-С.-42-45 (вивчити нові слова). Верба Л.Г.,Верба Г.В. Граматика сучасної мови . Довідник.

Питання до самоконтролю :

 1. Назвати головні вирази до теми «Квиткова каса. У потязі».
 2. Назвати правила утворення минулого простого часу англійської мови.

Самостійна робота №7:Минулий простий час.

Подорож автомобілем. На автозаправці

 1. Вивчення найуживаніших виразів теми .
 2. Робота з граматичним матеріалом. Минулий простий час.

Література:

 1. Бойченко І.Ф. Укр.- англійський розмовник.-К.-2005.-С.-42-45(вивчити нові слова).
 2. Верба Л.Г.,Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови .Довідник

Питання до самоконтролю :

 1. Назвати найуживаніші вирази до теми «Подорож автомобілем. На автозаправці».
 2. Назвати правила утворення запитальної форми минулого неозначеного часу англійської мови.

Самостійна робота №8:На автозаправці.

На автозаправці.

 1. Вивчення найуживаніших виразів теми « На автозаправці».
 2. Відповідь студента на питання до тексту.
 3. Робота з граматичним матеріалом. Минулий простий час.

Література:

Бойченко І.Ф. Укр.- англійський розмовник.-К.-2005.-С.-42-45(вивчити нові слова).

Питання до самоконтролю :

 1. Назвати найуживаніші вирази до теми « На автозаправці».
 2. Назвати правила утворення заперечної форми минулого неозначеного часу англійської мови.

Студент повинен знати:

 • нову лексику до тем, відповідні мовні звороти;
 • правильний порядок слів англійської мови;
 • правила утворення теперішнього, минулого простого часу

Студент повинен вміти:

 • володіти лексикою до відповідної теми;
 • грамотно укладати документи;
 • складати діалоги;
 • вести мономовлення.

Тема:Місто. Організація дозвілля

 1. Вивчення нової лексики та виразів за темою «Місто. Організація дозвілля».
 2. Бесіда за темою «Місто. Організація дозвілля».

3. Робота з граматичним матеріалом. Майбутній простий час.

Література:

Бойченко І.Ф. Укр.- англійський розмовник.-К.-2005.-С.-42-45(вивчити нові слова).

Питання до самоконтролю :

 1. Назвати головні вирази до теми «Місто. Організація дозвілля».
 2. Назвати правила утворення майбутньогопростого часу англійської мови.

Огляд визначних місць

 1. Вивчення найуживаніших виразів за темою «Огляд визначних місць».
 2. Бесіда за темою «Огляд визначних місць».
 3. Робота з граматичним матеріалом. Майбутній простий час.

Література:

Бойченко І.Ф. Укр.- англійський розмовник.-К.-2005.-С.-42-45(вивчити нові слова).

Питання до самоконтролю :

 1. Назвати найуживаніші вирази до теми «Огляд визначних місць».
 2. Назвати правила утворення запитальної форми майбутнього неозначеного часу англійської мови.

Самостійна робота №8: Майбутній простий час.

Написи

 1. Вивчення правил написів.
 2. Робота з граматичним матеріалом. Майбутній простий час.

Література:

Бойченко І.Ф. Укр.- англійський розмовник.-К.-2005.-С.-42-45(вивчити нові слова).

Питання до самоконтролю :

 1. Назвати головні правила написання написів.
 2. Назвати правила утворення заперечної форми майбутнього неозначеного часу англійської мови.

Оголошення

 1. Вивчення правил написання оголошень.
 2. Робота з граматичним матеріалом. Майбутній простий час.

Література:

Бойченко І.Ф. Укр.- англійський розмовник.-К.-2005.-С.-42-45(вивчити нові слова). Верба Л.Г.,Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник:-К.-2007.с.-240 Впр.57.

Питання до самоконтролю :

 1. Назвати головні правила написання оголошень.
 2. Назвати правила утворення заперечної форми майбутнього неозначеного часу англійської мови.

Побутове обслуговування

 1. Вивчення нової лексики та загальних виразів за темою «Побутове обслуговування». Наприклад: (services…, Whereisthe…?).
 2. Читання та переклад діалогів за темою«Побутове обслуговування».
 3. Робота з граматичним матеріалом. Теперішній та минулий доконаний час.

Література:

 1. Бойченко І.Ф. Укр.- англійський розмовник.-К.-2005.-С.-49-51(вивчити нові слова).
 2. Верба Л.Г.,Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник:-К.-2007.с.32-37.

Питання до самоконтролю :

 1. Назвати загальні вирази до теми «Побутове обслуговування».
 2. Назвати правила утворення доконаного часу англійської мови.

В готелі.

 1. Вивчення нових слів та виразів за темою «В готелі».
 2. Бесіда за темою «В готелі».
 3. Робота з граматичним матеріалом.  Минулий доконаний час.

Література:

 1. Бойченко І.Ф. Укр.- англійський розмовник.-К.-2005.-С.-49-51(вивчити нові слова). мови. Довідник:-К.-2007.с.32-37.
 2. Верба Л.Г.,Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник:-К.-2007.с.32-37.

Питання до самоконтролю :

 1. Назвати найуживаніші вирази до теми «В готелі».
 2. Назвати правила утворення минулого доконаного часу англійської мови.

Самостійна робота №9: Простий доконаний час.

Служби побуту (перукарня, хімчистка).

 1. Вивчення нової лексики та найуживаніших виразів за темою «Служби побуту».
 2. Читання та переклад діалогів за темою «Служби побуту».
 3. Робота з граматичним матеріалом. Теперішній та минулий доконаний час.

Література:

 1. Бойченко І.Ф. Укр.- англійський розмовник.-К.-2005.-С.-49-51(вивчити нові слова).
 2. Верба Л.Г.,Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник:-К.-2007.с.32-37.

Питання до самоконтролю :

 1. Назвати найуживаніші вирази до теми «Служби побуту».
 2. Назвати правила утворення теперішнього доконаного часу англійської мови.

Самостійна робота №10: Служби побуту.

Студент повинен знати:

 • нову лексику до теми, відповідні мовні звороти;
 • правила утворення доконаного часу

Студент повинен вміти:

 • володіти лексикою до відповідної теми;
 • грамотно укладати документи;
 • складати діалоги;
 • вести мономовлення.

Тема: Творчі зустрічі. Ділова телефонна розмова.

 1. Вивчення професіоналізмів з метою організації творчої зустрічі.
 2. Складання діалогів за темою «Творчі зустрічі».
 3. Теперішній та минулий простий час.

Література:

Верба Л.Г.,Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник:-К.-2007.с.32-37.

Питання до самоконтролю :

 1. Назвати найуживаніші вирази до теми «Творчі зустрічі».
 2. Назвати правила утворення заперечної та запитальної форм майбутнього неозначеного часу англійської мови.

Самостійна робота №11: Ділова телефонна розмова.

Телефонний етикет

 1. Вивчення правил ведення телефонної розмови.
 2. Читання та переклад діалогу за темою «Телефонний етикет».
 3. Теперішній та минулий простий час.

Література:

Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови.

Питання до самоконтролю :

 1. Назвати найуживаніші вирази до теми «Телефонний етикет».
 2. Назвати правила утворення заперечної та запитальної форм майбутнього неозначеного часу англійської мови.

Презентація.

 1. Ознайомлення студентів з правилами організації та проведення презентації.
 2. Теперішній та минулий простий час.

Література:

Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови.

Питання до самоконтролю :

 1. Назвати головні правила організації та проведення презентації.
 2. Назвати правила утворення заперечної та запитальної форм майбутнього неозначеного часу англійської мови.

Презентація

 1. Робота студентів над підготовкою презентації за обраною ними темою.
 2. Робота з граматичним матеріалом. Майбутній простий час.

Самостійна робота №12: Презентація.

Професійна лексика.

 1. Робота з професійною лексикою (переклад та вивчення).
 2. Виконання вправ (складання текстів з використанням професіоналізмів).
 3. Майбутній простий час.
 4. Майбутній доконаний час.

Література:

Голіцинський Ю.Б. Граматика. Збірник вправ.- К.-2009.С.131. впр.№162.

Студент повинен знати:

 • нову лексику до теми, відповідні мовні звороти та професіоналізми;
 • правила ведення телефонної розмови англійською мовою;
 • правила утворення доконаного часу

Студент повинен вміти:

 • складати діалоги за темою;
 • грамотно використовувати  професіоналізмами при плануванні творчих зустрічей;
 • правильно вживати форми доконаного  часу