АСТРОНОМІЯ (методичний пакет)

 Методичний пакет для студентів з дисципліни “Астрономія” 

Укладач – Павленко Г.В., спеціаліст першої категорії,

Мета вивчення дисципліни формування загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту.

Зміст навчальних модулів

Навчальний модуль № 1

Тема 1: Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства.  Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії:

 1. Астрономія – фундаментальна наука, яка вивчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт у цілому.
 2.  Історія розвитку астрономії.
 3. Зв’язок астрономії з іншими науками.
 4. Значення астрономії для формування світогляду людини.

 Література

 1. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П.Пришляк; за заг. ред. Я.С.Яцківа. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.— 160 с. Cт. 3 – 13.
 2.  Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —К.: Знання України, 2002. Ст. 5 – 14.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке астрономія?
 2. Які практичні питання вона допомагала вирішувати?
 3. Що таке астрологія?

Тема 2: Основи практичної астрономії:

 1. Небесні світила й небесна сфера.
 2. Сузір’я.
 3. Зоряні величини.
 4. Визначення відстаней до небесних світил.
 5. Розв’язування задач.

Література

 1. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П.Пришляк; за заг. ред. Я.С.Яцківа. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.— 160 с. Cт. 14 – 19.
 2.  Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —К.: Знання України, 2002. Ст. 16 – 21.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке небесна сфера?
 2. Скільки сузір’їв налічується на небесній сфері і коли уточнено їх межі?
 3. Що таке видима зоряна величина і хто її увів?
 4. Які позначення прийнять вживати для звичайних і для змінних зір?

Тема 3:  Основи практичної астрономії:

 1. Астрономія та визначення часу.
 2. Сонячний час.
 3. Тропічний і зоряний рік.
 4. Календар і його типи.
 5. Практичне завдання: дати характеристику григоріанського календаря.

 Література

 1. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П.Пришляк; за заг. ред. Я.С.Яцківа. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.— 160 с. C. 21 – 28.
 2.  Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —К.: Знання України, 2002. С. 27 – 35; 47 – 49.

Питання для самоконтролю

 1. За яким принципом здійснений поділ земної кулі на годинні пояси?
 2. Що таке календар? Які типи календарів розроблено в минулому, де і які використовуються в наш час?
 3. Що є причиною зміни пір року?
 4. Чому влітку набагато тепліше, ніж взимку, хоча світить нам одне й те Сонце?

Тема 4:  Основи практичної астрономії.

 1. Небесні координати.
 2. Видимий рух Сонця.
 3. Видимі рухи планет.
 4.  Закони Кеплера.
 5. Практична робота. Визначення положення світил на небесній сфері за допомогою карти зоряного неба.

 Література

 1. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П.Пришляк; за заг. ред. Я.С.Яцківа. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.—C. 30 – 37.
 2.  Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —К.: Знання України, 2002. – С. 24 – 27.

Питання для самоконтролю

 1. Які існують системи небесних координат?
 2. В якому напрямку відлічується годинний кут tі в якому – пряме піднесення світила a?
 3. За якими особливостями видимого руху планети поділяються на верхні та нижчі?
 4. Що таке конфігурація планет?

Тема 5:  Методи та засоби астрономічних досліджень:

 1. Випромінювання небесних світил
 2. Методи та засоби астрономічних досліджень.
 3. Приймачі випромінювання.
 4. Астрономічні обсерваторії.
 5. Практичне завдання: з’ясувати принцип дії сучасних наземних і космічних телескопів (аналізуючи схеми та фотографії).

Література

Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П.Пришляк; за заг. ред. Я.С.Яцківа. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.— C. 46 – 54.

 Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —К.: Знання України, 2002. С. 51 – 66.

Питання для самоконтролю

 1. Які спектральні діапазони традиційно виділяють в астрономії? Яку назву отримали відповідні розділи астрономії?
 2. Що таке космічні промені?
 3. Які типи телескопів використовують в астрономії і хто першим сконструював кожен із них?
 4. Де розташовано найбільші телескопи?

Тема 6:  Сонячна система.

 1. Земля – планета.
 2. Оболонки Землі: магнітосфера, атмосфера, гідросфера, літосфера.
 3. Місяць – супутник Землі.
 4. Практичне завдання: дати коротку характеристику оболонок Землі: магнітосфера, атмосфера, гідросфера, літосфера

 Література

Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П.Пришляк; за заг. ред. Я.С.Яцківа. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.— C. 56 – 63.

 Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —К.: Знання України, 2002.-С. 67 – 75.

Питання для самоконтролю

 1. Які оболонки Землі вам відомі?
 2. Що таке парниковий ефект і як він проявляється у встановленні температури поверхні нашої планети?
 3. Які ефекти, пов’язані з особливостями руху Землі навколо Сонця, можуть обумовлювати коливання клімату на ній?
 4. З яких причин поверхня Місяця густо вкрита кратерами і не схожа на поверхню Землі?

Тема 7: Сонячна система:

 1. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс.
 2. Супутники Марса.
 3. Планети – гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.
 4. Супутники планет – гігантів.
 5. Практичне завдання: встановити подібність і несхожість планет земної групи

 Література

 1. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П.Пришляк; за заг. ред. Я.С.Яцківа. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.— C. 65 – 85.
 2.  Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —К.: Знання України, 2002.- С. 75 – 96.

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає подібність і в чому – несхожість планет земної групи?
 2. Чому на Венері парниковий ефект проявляє себе значно сильніше, ніж на Землі?
 3. За якими характерними ознаками планети-гіганти виділено в окрему групу?
 4. Чим пояснюється виділення додаткової енергії з надр планет-гігантів?

Тема 8: Сонячна система.

 1. Малі планети – астероїди.
 2. Комети.
 3. Метеори.
 4. Етапи формування нашої планетної системи.
 5. Практичне завдання: встановити закономірності будови Сонячної системи (аналізуючи вивчений матеріал по темі).

 Література

Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П.Пришляк; за заг. ред. Я.С.Яцківа. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.— C. 86 – 94.

Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —К.: Знання України, 2002.- С. 96 – 110.

Питання для самоконтролю

 1. Які складові виділяють у будові комети, коли вона проходить поблизу Сонця?
 2. У чому полягає різниця між метеором, метеорним тілом (метеороїдом) і метеоритом?
 3. Що таке «космічне сміття»?
 4. У чому полягають основні етапи формування протопланетного диска?

Модульна контрольна робота  1

Студент повинен знати:

 • одиниці вимірювання відстаней в астрономії;
 • склад Сонячної системи з короткою характеристикою складових.

Студент повинен вміти:

 • вести облік часу, користуватися календарем;
 • користуватися рухомою картою зоряного неба.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, практична робота: “Визначення положення світил на небесній сфері за допомогою карти зоряного неба”, за ведення зошита.

Навчальний модуль № 2

Тема 9: Сонце – найближча зоря.

 1. Фізичні характеристики Сонця.
 2. Будова Сонця.
 3. Джерела енергії Сонця.
 4. Практичне завдання: навести приклади впливу сонячної активності на життя і здоров’я людей.

Література

 1. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П.Пришляк; за заг. ред. Я.С.Яцківа. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.— C. 96 – 101.
 2.  Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —К.: Знання України, 2002. – С. 111 – 124.

Питання для самоконтролю

 1. Як розуміти поняття «поверхня Сонця»?
 2. Що таке гранули? Що таке спікули?
 3. За рахунок яких джерел енергії Сонце випромінює? Які зміни при цьому відбуваються з його речовиною?
 4. Що спричинює появу плям на поверхні Сонця?

Тема 10: Зорі. Еволюція зір.

 1. Звичайні зоря.
 2. Подвійні зорі.
 3. Фізичні змінні зорі.
 4. Відстані до зір.
 5. Розв’язування задач.

Література

 1. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П.Пришляк; за заг. ред. Я.С.Яцківа. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.— C. 102 – 109.
 2.  Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —К.: Знання України, 2002. – С. 125 – 138.

Питання для самоконтролю

 1. Чим пояснюється відмінності спектрів зір?
 2. За якої умови подвійна зоря стає затемнювано-подвійною?
 3. Поясніть механізм спалахів нових зір.
 4. У чому полягає явище наднової?
 5.  Що таке пульсар?

Тема 11:  Зорі. Еволюція зір.

 1. Стадія протозорі та головної послідовності.
 2. Нейтронні зорі.
 3. Чорні діри.
 4. Практичне завдання: аналізуючи діаграму Герцшпрунга – Рассела охарактеризувати найбільш відомі зорі по залежності між світністю і температурою (Полярна зоря, Сіріус, Альтаір, Альдебаран, Антарес, Сонце).

 Література

 1. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П.Пришляк; за заг. ред. Я.С.Яцківа. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.— C. 110 – 116.
 2.  Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —К.: Знання України, 2002. – С. 138 – 146.

Питання для самоконтролю

 1. До якого спектрального класу належить Сонце?
 2. У чому полягають відмінності між новими і надновими зорями?
 3. Що спостерігають на місці спалаху наднової зорі?
 4. З яких теоретичних міркувань випливає існування чорних дір?

Тема 12: Наша Галактика.

 1. Молочний шлях.
 2. Будова Галактики.
 3. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності.
 4. Підсистеми Галактики та її спіральна структура.
 5. Практичне завдання: визначити місце Сонячної системи в Галактиці.

Література

 1. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П.Пришляк; за заг. ред. Я.С.Яцківа. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.— C. 118- 121.
 2.  Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —К.: Знання України, 2002. – С. 147 – 158.

Питання для самоконтролю

 1. Які форму і розміри має наша Галактика?
 2. Чим відрізняються між собою діаг­рами спектр-світність для кулястих і розсіяних скупчень?
 3. У чому принципова різниця між об’єктами, що утворюють населення І і II типу?
 4. Які причини формування спіральних рукавів Галактики?

Тема 13: Будова й еволюція Всесвіту:

 1. Світ галактик.
 2. Червоне зміщення.
 3. Активні галактики, радіогалактики, квазари.

Література

 1. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П.Пришляк; за заг. ред. Я.С.Яцківа. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.— C. 121 – 123.
 2.  Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —К.: Знання України, 2002. – С. 159 – 167.

Питання для самоконтролю

 1. Які типи галактик найчастіше виявляють при спостереженнях?
 2. Як змінні зорі цефеїди виправдали свою назву «маяки Всесвіту»?
 3. В чому суть червоного зміщення галактик?
 4. Як виявляють себе активні галактики?

Тема 14: Будова й еволюція Всесвіту:

 1. Космологічні моделі.
 2. Проблема «прихованої маси».
 3. Проблема «горизонту».

Література

 1. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П.Пришляк; за заг. ред. Я.С.Яцківа. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.— C. 123 – 125.
 2.  Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —К.: Знання України, 2002. – С. 167 – 170.

Питання для самоконтролю

 1. Яка мета ставиться при побудові космологічної моделі?
 2. Чому параметр гус­тини речовини такий важливий для долі Всесвіту?
 3. У чому суть проблеми «при­хованої» маси?
 4. Як Ви розумієте поняття «абсолютний горизонт»?

Тема 15: Будова й еволюція Всесвіту:

 1. Уявлення про будову і виникнення Всесвіту.
 2. Історія дуже раннього Всесвіту.
 3. Реліктове випромінювання.
 4. Народження галактик.

Література

 1. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П.Пришляк; за заг. ред. Я.С.Яцківа. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.— C. 126 – 131.
 2.  Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —К.: Знання України, 2002. – С. 170 – 174.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке епоха Великого об’єднання?
 2. Яка дивовижна властивість вакууму, за сценарієм розвитку Всесвіту, зіграла вирішальну роль у його творенні?
 3. Що таке реліктове випромінювання?
 4. Чому вміст гелію в речовині є доказом правильності моделі «гарячого» Всесвіту?

Тема 16: Життя у Всесвіті.

 1. Людина у Всесвіті.
 2. Антропний принцип.
 3. Унікальність нашого Всесвіту.
 4. Практичне завдання: встановити зв’язок між основними фундаментальними константами й життям.

Література

 1. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П.Пришляк; за заг. ред. Я.С.Яцківа. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.—C. 132 – 137.
 2.  Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —К.: Знання України, 2002. – С. 175 – 184.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке життя і чи є його існування на Землі за заданих умов випадковим?
 2. Які методи пошуку позаземних планет Вам відомі?
 3. На чому грунтується дум­ка про унікальність Сонячної системи і Землі у Всесвіті?
 4. Сформулюйте свою думку щодо питання про життя у Всесвіті.

Модульна контрольна робота  2

Студент повинен знати:

 • головні фізичні характеристики та джерела енергії Сонця;
 • основні складові частини будови Галактики.

Студент повинен вміти:

 • оцінити вплив сонячної активності на життя і здоров’я  людей;
 • розрізняти небесні тіла у Всесвіті (планети, планетні системи, зорі, скупчення зір, галактики).

 Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, за ведення зошита.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З АСТРОНОМІЇ

Рівні навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень

I. Початковий 

 

 

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ природи, з допомогою вчителя відповідає на запитання, що потребують відповіді «так» чи «ні»
2 Студент описує природні явища на основі свого попереднього досвіду, з допомогою вчителя відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді
3 Студент з допомогою викладача зв’язно описує явище або його частини без пояснень відповідних причин, називає фізичні чи астрономічні явища, розрізняє буквені позначення окремих фізичних чи астрономічних величин

II. Середній 

 

4 Студент з допомогою викладача описує явища, без пояснень наводить приклади, що ґрунтуються на його власних спостереженнях чи матеріалі підручника, розповідях учителя тощо
5 Студент описує явища, відтворює значну частину навчального матеріалу, знає одиниці вимірювання окремих фізичних чи астрономічних величин і формули з теми, що вивчається
6 Студент може зі сторонньою допомогою пояснювати явища, виправляти допущені неточності (власні, інших учнів), виявляє елементарні знання основних положень (законів, понять, формул)
III. Достатній 7 Студент може пояснювати явища, виправляти допущені неточності, виявляє знання і розуміння основних положень (законів, понять, формул, теорій)
   8 Студент уміє пояснювати явища, аналізувати, узагальнювати знання, систематизувати їх, зі сторонньою допомогою (вчителя, однокласників тощо) робити висновки
   9 Студент вільно та оперативно володіє вивченим матеріалом у стандартних ситуаціях, наводить приклади його практичного застосування та аргументи на підтвердження власних думок
IV. Високий  10 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, уміло використовує наукову термінологію, вміє опрацьовувати наукову інформацію: знаходити нові факти, явища, ідеї, самостійно використовувати їх відповідно до поставленої мети
  11 Студент на високому рівні опанував програмовий матеріал, самостійно, у межах чинної програми, оцінює різноманітні явища, факти, теорії, використовує здобуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, поглиблює набуті знання
  12 Студент має системні знання, виявляє здібності до прийняття  рішень, уміє аналізувати природні явища і  робить відповідні висновки й узагальнення, уміє знаходити й аналізувати додаткову інформацію

ЛІТЕРАТУРА

 БАЗОВА

 1. Астрономія: 11 кл: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П. Пришляк; за заг. ред.. Я.С. Яцківа. – Х.: Вид-ви «Ранок», 2011. – 160 с.: іл..
 2. Климишин І.А., Крячко І.П. Астрономія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —К.: Знання України, 2002. — 192с.

ДОПОМІЖНА

 1. Климишин І.А.  Астрономія. —Львів, Світ, 1994.
 2. Астрономічний календар. – К., видається щорічно.
 3. Андрієвський С.М., Климишин І.А. Курс загальної  астрономії: Навч. посібник. — Одеса: Астропринт, 2007. — 480с.

Інформаційні ресурси

Кращі астрономічні сторінки і сайти

http://www.sai.msu.su/top100/ – Докладна інформація про астрономічні сторінки різних авторів В. А. Самодурова

http://xray.sai.msu.su/~moulin – сторінка Постнова (МДУ)

http://www.zgr.kts.ru:8101 /astron/index.htm – сторінка «Астрономія в Сибірі» С.Е. Гур’янова – найкраща в області навчально-методичної роботи з школярами з астрономії.

http://neptun.sai.msu.su/~zasov – сторінка А.В. Засува (МДУ), автора шкільного підручника з астрономії

http://www.astronomy.ru – сайт журналу «Звездочет»

http ://cats. sao.ru- Колекція декількох сотень астрофізичних каталогів, в яких існує система пошуку за ключовими словами і темами. Існує можливість створення радіоспектрів вибраних об’єктів.

http://www.starlab.ru – сайт з астрочатом, веб-конференцією. Перший астрономічний портал у Росії, як називають автори свій сайт.

http://www.m31 .spb.ru – прекрасна астрономічна сторінка із С.Петербурга. Тут можна знайти конференції і сторінки   книг з астрономії.

http://www.mtu-net.ru/astronomy – сайт «Астрономія і телескопобудова».

http://www.astrotop.da.ru/ – сайт огляду астрономічних сторінок у російському Інтернеті Дмитра Кондратенко.

http://www.astroclub.odessa.ua/vsproject/ – сайт «Змінні зірки» Олександра Халевіна.

http://www.infra.sai.msu.ru/vega/- сайт першого астрономічного гуртка.

 Інститути й університети

http://www.sai.msu.su – Державний Астрономічний Інститут ім. П.К. Штернберга

http://www.inasan.rssi.r u/inframe.html – Інститут астрономії (ІНАСАН) РАНЕЙ http://www.iki.rssi.ru – Інститут космічних досліджень (ІКД) РАНЕЙ

http://www.stsci.edu – Space Science Institute (USA)

http://cfa-www.harvard.edu/cfa-home.html – Гарвард-Смітсоновський центр (USA)

http://www-astro.phast.umass.edu/ – Univ.Mass./ Five College Astron.Program

 Обсерваторії

http://www.eso.org – European South Obs.

http://www.sao.ru – Спеціальна астрофізична обсерваторія (САО) РАНЕЙ, Північний Кавказ

http://www.noao.edu/kpno/kpn o.html – Kitt Peak National Obs. (USA)

http://www.stsci.edu/public.html – Зображення з HST (Космічного телескопа Хаббла)

http://www.hao.ucar.edu/public/research/mlso/ – Mauna Loa Solar Obs.

http://www.apo.nmsu.edu – Apache Point Obs. (Sunspot, New Mexico) огляд небаhttp://dir.yahoo.com/Science/Astronomy/Telescopes/ – Пошук інформації про телескопи й астрономічні інструменти.

Каталоги й атласи

http://www-gsss.stsci.edu/dss/dss.html- Паломарський Огляд

http://archive.eso.org/dss/dss – Digitized Sky Survey

http://dss.mtk.nao.ac.jp

http://cats.sao.ru/ – Колекція астрофізичних каталогів, з системою пошуку.

Астрономічні об’єкти

Сонце

http://www.hao.uc ar.edu/public/research/mlso/ – Mauna Loa Solar Obs. Щоденні зображення Сонця в H-alpha, He I, і “coronal image” (позаземний коронограф)

http://umbra.gsfc .nasa.gov/images/latest.html – Зображення Сонця SOHO http://umbra.nascom.nasa.gov/images/latest.html – Зображення Сонця в різних спектральних діапазонах, від інфрачервоного до рентгенівського діапазону. http://www.lpl.arizona.edu/rhill/alpo/solstuff/recobs.html – Фотографії Сонця в безперервному спектрі і у лініях водню. Графіки  сонячної активності за останні місяці.

http://www.hao.ucar.edu/public/slides/slides.html – Незвичайні фотографії сонячної корони

http://www.h ao.ucar.edu/public/slides/slide1 5.html – Сонячна активність у рентгенівських променях.

http://www.hao.ucar.edu/public/slides/slide13.html – Сонячний протуберанець в динаміці

http://www.hao.ucar.edu/public/slides/slide4.html – Магнітні поля на Сонці http://sohowww.nascom.nasa.gov – Архів фотографій Сонця.

http://www.nso.noao.edu/synoptic/synoptic.html – Зображення Сонця в лініях різних елементів: Fe I, Ca II, He I, що приходять в різних шарах атмосфери Сонця і несхожі один на одного.

http://www.bbso.njit.edu/cgi-bin/Latest Images – анімаційні зображення Сонця за останні 30 днів.

http://www.sel.noaa. gov/solar_images/ImageIndex.cgi – архів фотографій Сонця з 1997 року.

 Планети

http://www.seds.or g/nineplanets/nineplanets/ – “Дев’ять планет: Мультимедійний тур по сонячній системі Білла Арнетта

http://bang.lanl.gov/solarsys/ – “Вигляд сонячної системи” Келвіна Дж. Гамільтона дозволить вам не тільки подивитися на безліч знімків, але і вивчити терміни, одержати деякі освітні матеріали і скласти різні таблиці даних.

http://www.hawastsoc.org/solar/homepage.htm – “Проглядник сонячної системи” Американського Геологічного Суспільства допоможе вам одержати самі сучасні дані про фізичні характеристики будь-якого обраного вами об’єкта.

http://dir.yahoo.com/Science/Astronomy/Solar System/Planets/Saturn/Moons/ – Пошук інформації про планети і супутники планет

http://www.lpl.arizona.edu/aplo – Сайт Американської асоціації спостерігачів Місяця і планет, інформація про об’єкти Сонячної системи, планети, комети.

 Венера

http://www.ess.ucla.edu/hypermap/Vmap/top.html – гіперкарта Венери (“Магелан”).

http://www.eps .mcgill.ca/-bud/craters/first.html – деталі поверхні Венери. Тут можна докладно познайомитися з основними структурами рельєфу Венери

 Земля

http://www.fourmilab.ch/earthview/vplanet.html – гіперкарта Землі

http://smis.iki.rssi.ru/dataserv/rus ms/data s r.html – Фотознімки Землі з космосу.

http://ckm.iszf.irk.ru – сайт Центру космічного моніторингу Інституту сонячно-земної фізики

http://www.izmiran.rssi.ru/magnetism/mos data.htm – поточний геомагнітний стан на Землі

http://www.izmiran.troitsk.ru/cosray/main.htm – інформація про рівень космічних променів, щонадходить на Землю

Місяць

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/ – дослідження Місяця зондами http://www.nrl.navy.mil/clementine/clib/ – Гіперкарта Місяця (Клементіна).

 Марс

http://ic-www.arc.nasa.gov/fia/projects/bayes-group/Atlas/Mars/-  гіперкарта Марсу (“Вікінг”). По цій карті можна знайти точку “приземлення” “Марс Пасфайндер”, гору Олімп, “обличчя сфінкса” і інші цікаві об’єкти.

http://cmex-www.arc.nasa.gov – Центр космічних досліджень Марсу. http://mpfwww.jpl.nasa.gov/mgs/msss/camera/images/4_6_face_release/index.html – фотографії”Обличчя сфінкса” на Марсі, передані “Марс Глобал Сервейер” або те, що було раніш  найбільшою сенсацією ХХ століття про Марс.

 Юпітер

http://photojournal.jpl.nasa.gov – об’єкти Сонячної системи (більш 1000 шт.) http://www.seds.org/billa/tnp/enceladus.html – супутники планет. Энцелад

Астероїди і комети

http://photojournal.jpl.nasa. gov http://www.jpl.nasa.gov/comet/images.html

http://seds.lpl.arizona.edu/nineplanets/nineplanets/halley.html – Комета Галея

http://www.comet-track.com/hy/hy.html – Інші комети

http://www.datanation.com/space/ – Інформація про різні комети

http://www.belcom.ru/~samoko/index.htm – сайт про комети

www.chat.ru/~shserg – інформація про різні комети

 Метеорні потоки

http://www.imo.net – Інформація міжнародної метеорної організації

http://www-space.arc.nasa.gov/-leonid – Інформація про потік Леоніди.

http://www.leonids.net/live/ – метеорний дощ з екрана комп’ютера.

 Галактики

http://hercules.elte.hu/~frei/galaxy.catalog.html www.astro.washington.edu www.ucolick.org/~raja/pressrel.html http://seds.lpl.arizona.edu/messier/more/local.html http://www.ucolick.org/~raja/AAS193 pressrel cartoon.gif

http://www.astro.princeton.edu/~frei/galaxy_catalog.html – каталог фотографій 113 галактик http://www.astr.ua.edu/active2.html – фотографії активних галактик http://www.geocities.com/Area51/Corridor/2120/ – Deep Sky Home Page

 Експедиції космічних зондів

http://www.jpl.nasa.gov/galileo-Юпітер,”Галілео

http://www.jpl.nasa.gov/mpfmir/default.html – “Марс Пасфайндер”

http://mgs-www.jpl.nasa.gov – “Марс Глобал Сервейер”

http://www.ipclub.ru/space/ – “Енциклопедія Космонавтики” Олександра Железняковаhttp://ufo.ostankino.ru/~ufo/kosmos/12_98/index.htm – Космічні новини. Космічні центри, пілотовані польоти

http://www.berc.rssi.ru – НВО ім.Лавочкіна, галерея космічних апаратів

 Проблеми SETI

http://comet.sai.msu.su/SETI – проблеми пошуку неземних цивілізацій

Інфо-сервери, електронні журнали

http://www.infoseek.com – Пошук інформації

http://www.rambler.ru – Одна із найбільш популярних російських пошукових систем http://www.aport.ru

http://search.interrussia.com – російська машина пошуку в Інтернеті

http://adswww.harvard.edu – Astronomical Data System (публікації)

http://cfa-www.harvard.edu/cfa/library – Бібліотека Center for Astrophys.

http://cfa-www.harvard.edu/aas/index.html – Bibliographic/abstract services

http://www.ripn.net/infomag – Російська служба ІНФОМАГ, інформація з природничих наук, зміст журналів, конференції, ел.журнали РАНЕЙ

http://www.techno.ru/vivovoco – цікаві статті

http://www.stsci.edu/science/net-resources.html – Адреси із системою пошуку. http://www.eso.org/astronomyonline/- новини, адреси, запитання, олімпіади… http://dir.yahoo.com/Science/Astronomy/Astronomical Calendars/ – календарі http://www.efn.org/~jack_v/AstronomicalCalendar.html http://imagiware.com/astro/skycalendar.cgi

http://dir.yahoo.com/Science/Astronomy/Astrophotography/ – пошук у Yahoo астрономічних фотографій

http://www.astronomy.ru-сайт журналу “Звездочет” http://www.ripn.net/infomag – журнал “Природа”

http://www.wissenschaft.de – Німецький науково-популярний журнал (Картини науки) http://www.skypub.com – Видавництво Sky Publ.Co. (Sky & Telescope, CCD Astronomy) http://www.demon.co.uk/astronomer – англ. журнал “The Astronomer”

http://www.demon.co.uk/astronow – англ. журнал “Astronomy Now”

http://www.halcyon.com/rupe/atmj – амер. журнал “Amateur Telescope Making” http://www.journals.uchicago.edu/PASP – PASP (всі номери)

http://www.journals.uchicago.edu/AJ   –   Астрономічний   журнал   Astronomical   Journal http://www.journals.uchicago.edu/Ap/ – Астрофизичний журнал Astrophysical Journal http://www.stsci.edu/pasp – PASP

http://www.annurev.org – Annual Review

http://link. springer.de – Astron. Astrophys

http://www-astro.phast.umass.edu/sfnews/index – Star Formation News Letters

Астрономічні картинні галереї

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/astropix.html – Astronomy Picture of the Day http://www.stsci.edu/public.html – Зображення з телескопу ім. Хабблаhttp://oposite.stsci.edu/pubinfo/Pictures.html – Зображення з телескопу ім. Хабблаhttp://www.aao.gov.au/images.html – астрофотографії Девіда Маліна http://photojournal.jpl.nasa.gov – об’єкти Сонячної системи (більш 1000 шт.)

 Комп’ютерні композиції з фотографій

http://www.novaspace.com – галерея художника-косміста

http://www.mindspring.com/~deline/ – Комп’ютерні композиції з кращих фотографій космічного телескопу Хаббла