ІНФОРМАТИКА (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни “Інформатика” 

Укладач  Павленко Г.В.,спеціаліст першої категорії

Метою вивчення дисципліни курсу є формування у студентів теоретичної бази знань з  інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Зміст  навчальних модулів

 Навчальний модуль № 1

Розділ І.  Технічне та програмне забезпечення ЕОМ

 Тема 1: Вступ. Основні поняття інформатики. Структурна схема ПК. Основні пристрої ПК, їх призначення та характеристика. Клавіатура ПК:

 1. Вступ.
 2. Основні поняття інформатики.
 3. Функціональний склад ПК. Структурна схема ПК.
 4. Основні пристрої ПК, їх призначення та характеристика.
 5. Клавіатура ПК.

 Література

Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В.Шакотько; за заг. ред. М.З.Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с. (Розділ 1  п.1.1., Розділ 2  п.2.1, 2.3.)

Питання для самоконтролю

 1. Що таке піксель?
 2. Що таке пам’ять комп’ютера?
 3. Для чого призначені принтери? Які бувають принтери?
 4. Для чого використовується модем?

Тема 2: Пристрої зовнішньої пам’яті. Техніка безпеки при експлуатації ПК. Практична робота №1. Робота з клавіатурним тренажером.

 1. Принцип дії та основні характеристики зовнішньої пам’яті ПК.
 2. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.
 3. Практична робота №1. Робота з клавіатурним тренажером.

 Література

Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В.Шакотько; за заг. ред. М.З.Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с. (Розділ 2  п.2.2, 2.3.)

Питання для самоконтролю

 1. Як використовуються клавіші керування курсором?
 2. У яких двох режимах може перебувати цифрова клавіатура?
 3. Для чого використовується клавіша Del?
 4. Яка комбінація клавіш викликає гаряче перезавантаження комп’ютера?

Тема 3:  Системне програмне забезпечення ПК.

 1. Системне, службове та прикладне програмне забезпечення ПК.
 2.  Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу, розширення імені файлу, шлях до файлу.
 3. Робота з об’єктами файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та видалення об’єктів.
 4. Пошук інформації на комп’ютері.
 5. Практична робота.

Література

Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В.Шакотько; за заг. ред. М.З.Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с. (Розділ 3  п.3.1, 3.3, 3.4.)

Питання для самоконтролю

 1. Як можна відшукати потрібні файли та в файлах потрібну інформацію?
 2. Як знаходити необхідну довідкову інформацію?
 3. Що таке шлях до файлу?
 4. Як визначити місце знаходження потрібного файлу?

Тема 4:  Практична робота №2. Робота з  об’єктами файлової системи.

Література

Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В.Шакотько; за заг. ред. М.З.Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с. (Розділ 1-3.)

Питання для самоконтролю

 1. Яким чином можна впорядкувати файли, що знаходяться в каталозі?
 2. Яким  чином можна створити нову папку або файл?
 3. Який порядок копіювання папок та файлів?
 4.  Що відбувається з вилученими файлами?

Модульна контрольна робота  №1

Модульна контрольна робота проводиться у формі тестових завдань із застосування програми  Booleantestingsystems.

 Студент  повинен знати:

 • структуру інформаційної системи; призначення та функції основних складових апаратної частини інформаційної системи; види зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера; правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі.

Студент повинен вміти:

 • створювати каталоги; створювати ярлики; перейменовувати файли та каталоги; видаляти файли та каталоги; копіювати й переміщувати файли та каталоги.

 Складові модульного оцінювання: Поточне оцінювання. Практична робота №1. Робота з клавіатурним тренажером. Практична робота №2. Робота з  об’єктами файлової системи. За ведення зошита.

Навчальний модуль № 2

Розділ ІІ.  Текстовий процесор MS Word

Тема 5: Текстовий процесор MS Word:

 1. Системи опрацювання текстів, їх класифікація, призначення та основні функції завантаження ТП.
 2. Створення, відкриття та збереження документа.
 3. Робота з фрагментами тексту – копіювання, перенесення, вилучення, пошук і заміна.
 4.  Форматування тексту.
 5. Практична робота.

 Література

Інформатика : 10 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З.Згуровського.  — К. : Генеза, 2010. – С. 5-7, 12-15.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке поля сторінки? Для чого їх використовують?
 2. Що таке колонтитули? Як їх створити?
 3. Списки яких типів можна створити в текстовому документі Word 2007?
 4. Які режими перегляду документа на екрані використовуються під час роботи у Word 2007? Чим вони відрізняються?

Тема 6: Практична робота №3. Створення, редагування текстових документів:

Практична робота №3. Створення, редагування текстових документів.

 Література

Інформатика : 10 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З. Згуровського.  — К. : Генеза, 2010. – С. 5-7, 12-15.

Питання для самоконтролю

 1. Як перевірити правопис  у Word 2007?
 2. Редагування – це?
 3. Як зберегти документ ?
 4. Як  скопіювати текст ?

Тема 7: Текстовий процесор MS Word:

 1. Поняття про шаблон документа, створення нумерованих і маркованих списків.
 2. Використання стилів, поняття про схему документа.
 3. Таблиці в текстових документах. Друк документа.
 4. Практична робота.

Література

Інформатика : 10 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З.Згуровського.  — К. : Генеза, 2010. – С. 17-23, 25-35.

Питання для самоконтролю

 1. Для чого в документі використовують таблиці? З чого вони складаються?
 2. Що таке стилі? Для чого їх використовують?
 3. Що таке шаблон? Для чого його використовують?
 4. Чим шаблон відрізняється від документа?

Тема 8Практична робота №4. Робота з таблицями у середовищі ТП:

Література

Інформатика : 10 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З. Згуровського.  — К. : Генеза, 2010. – С. 25 – 35.

Питання для самоконтролю

 1. Якими способами можна вставити таблицю в текстовий документ?
 2. Як виконати форматування таблиці?
 3. Як змінити розмір стовпців і рядків?
 4. У таблиці виділено кілька рядків. У чому полягатиме різниця результатів натискання клавіш Delete та Backspace?

Тема 9Практична робота №5. Робота з об’єктами в середовищі ТП. Уведення формул, оздоблення тексту.

Література

Інформатика : 10 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З. Згуровського.  — К. : Генеза, 2010. – С. 38-43.

Питання для самоконтролю

 1. З яких джерел можна вставити графічні зображення в текстовий документ?
 2. Як вставити в текстовий документ формулу з колекції формул?
 3. Які види шаблонів можна використати для створення формули? З яких елементів складається шаблон?
 4. Назвіть основні види об’єктів StartArt та їхнє призначення.

Тема 10Практична робота №6. Використання стилів і шаблонів документів:

Література

Інформатика : 10 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З. Згуровського.  — К. : Генеза, 2010. – С. 5-43.

Питання для самоконтролю

 1. Для яких об’єктів  у Word 2007можна застосувати стильове оформлення?
 2. Що таке структура документа? Наведіть приклади структурованих документів7
 3. Які типи шаблонів існують у програмі Word 2007?
 4. Які властивості документа може визначати шаблон?

 Модульна контрольна робота  №2

Модульна контрольна робота проводиться у формі тестових завдань із застосування програми  Booleantestingsystems.

Студент повинен знати:

 •  призначення та основні функції ТП; основні операції, які можна виконувати з текстом за допомогою ТП;  формати файлів, що обробляються ТП; алгоритм редагування і форматування текстів і документів; поняття шаблону документа.

Студент повинен вміти:

 • завантажувати ТП; створювати і редагувати документи; форматувати тексти і документи; створювати нумеровані й марковані списки; здійснювати пошук  документів; створювати в текстовому документі таблиці;  роздруковувати документ на принтері.

 Складові модульного оцінювання: Поточне оцінювання. Практична робота  № 3 «Створення, редагування текстових документів» Практична робота №4. Робота з таблицями у середовищі ТП. Практична робота № 5. Робота з об’єктами в середовищі ТП. Уведення формул, оздоблення тексту. Практична робота №6. Використання стилів і шаблонів документів. За ведення зошита.

Навчальний модуль № 3 Системи опрацювання табличних даних”

Тема 11: Табличний процесор MS Exсel:

 1. Поняття книги, аркуша, рядка, стовпця,  клітинки.
 2. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту.
 3. Копіювання, переміщення й видалення даних.
 4. Автозаповнення.
 5. Практична робота.

Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З.Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – С. 35-48, 55-58,60-61.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке електронна таблиця? З чого вона складається? Дані яких видів можуть міститися в її клітинках?
 2. Скільки стовпців і рядків містить електронна таблиця табличного процесора Excel 2007? Як позначаються їхні номери?
 3. Як виконати копіювання даних без використання Буфера обміну?
 4. Як перейменувати аркуш?

Тема 12Практична робота №7. Створення електронних таблиць:

Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З. Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – С. 35-48, 55-58,60-61.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке табличний процесор? Для чого він призначений?
 2. Як увести дані безпосередньо в клітинку?
 3. Як виконати переміщення даних з використанням Буфера обміну?
 4. Як вставити в таблицю порожні стовпці?

Тема 13: Табличний процесор MS Exсel:

 1. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.
 2. Використання найпростіших формул.
 3. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок.
 4. Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми.
 5. Практична робота.

 Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З.Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – С. 48-52, 58-60, 71-78.

Питання для самоконтролю

 1. Які посилання називаються відносними?
 2. Що таке формула? Яких правил потрібно дотримуватися під час уведення формул?
 3. Як змінити розміри рядків електронної книги?
 4. Дані яких типів можна увести в клітинку?

 Тема 14Практична робота №8. Форматування електронних таблиць. Використання формул і функцій:

Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З. Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – С. 48-52, 58-60, 71-78.

Питання для самоконтролю

 1. Які посилання називаються абсолютними?
 2. У чому полягають переваги використання посилань у формулах?
 3. Як змінити розміри рядків електронної книги?
 4. Які існують категорії функцій Excel 2007?

 Тема 15: Практична робота №9. Графічний аналіз рядів даних:

Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З. Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – С. 95-106.

Питання для самоконтролю

 1. Які  типи діаграм в Excel 2007?
 2. Назвіть об’єкти діаграм в  Excel 2007?
 3. Який аналіз числових даних з електронної таблиці можна виконати використовуючи діаграми?
 4.  Які існують способи побудови діаграм?

Тема 16: Практична робота № 10. Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик:

Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З. Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – С. 109-127.

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає сортування даних в Excel 2007?
 2. Для чого використовують фільтрування даних?
 3. Які таблиці називають зведеними?

Модульна контрольна робота  №3

Модульна контрольна робота проводиться у формі тестових завдань із застосування програми  Booleantestingsystems.

Студент повинен знати:

 •  призначення  та функції ТП; поняття електронної книги, аркушу, рядка, стовпця; способи введення даних різних форматів; основні операції, які можна виконувати з даними  в ЕТ; види помилок під час уведення даних і формул та способи їх усунення.

Студент повинен вміти:

 • завантажувати програму опрацювання ЕТ; вводити числові та текстові повідомлення до ЕТ; вводити дані і формули у клітинки та редагувати їх вміст; виділяти діапазони клітинок із заданою адресою; форматувати дані, клітинки та діапазони клітинок; копіювати, переміщувати й видаляти вміст клітинок і діапазонів клітинок; зберігати таблиці на зовнішніх носіях; будувати діаграми на основі табличних даних.

Складові модульного оцінювання: Поточне оцінювання. Практична робота №  7 «Створення ЕТ». Практична робота № 8 «Форматування ЕТ. Використання формул і функцій». Практична робота № 9 «Графічний аналіз даних». Практична робота № 10 «Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик». За ведення зошита.

 

Навчальний модуль № 4

Інформаційні технології у навчанні”. «Моделювання. Основи алгоритмізації»

 

        Тема 18: Програмні засоби навчання. Практична робота № 11. Ознайомлення з програмними засобами навчального призначення.

План

 1. Програмні засоби навчання.
 2. Практична робота № 11.Ознайомлення з програмними засобами навчального призначення.

 

Література

Інформатика : 10 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З.Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл..

Ст. 259-270.

Питання для самоконтролю

 1. На яких ресурсах Інтернету можна отримати необхідні навчальні матеріали? Охарактеризуйте їх.
 2. Які відомі вам сайти веб-енциклопедій?
 3. Які існують переваги дистанційного навчання порівняно з традиційним.
 4. Що таке вебінар?

 

        Тема 19: Навчання в Інтернеті. Програмні засоби навчання іноземних мов.

План

 1. Навчання в Інтернеті.
 2. Програмні засоби навчання іноземних мов.
 3. Програмні засоби навчання. Практична робота № 11. Ознайомлення з програмними засобами навчального призначення.

 

Література

Інформатика : 10 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З.Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл..

Ст. 270-275,  280-285

Питання для самоконтролю

 1. Які можливості можуть надавати електронні словники?
 2. Що таке програма-перекладач? Що входить до складу таких програм?
 3. Які відомі вам онлайнові мультимедійні курси вивчення іноземних мов?
 4. Що таке дистанційне навчання?

 

        Тема 20:  Алгоритми. Типи алгоритмів. Способи опису алгоритмів.

План

 1. Поняття моделі. Типи моделей.
 2. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів.
 3. Базові структуриалгоритмів: слідування, розгалуження, повторення.
 4. Графічні схеми базових структур алгоритмів.
 5. Практична робота

 

Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З.Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл..

Ст. 11-26

Питання для самоконтролю

 1. Який алгоритм називається лінійним?
 2. Який блок позначає в блок-схемі команду перевірки умови? Наведіть приклади.
 3. Наведіть приклади  циклічних процесів.
 4. Назвіть характерні риси розгалуження.

 

        Тема 21: Практична робота №12. Побудова інформаційної моделі.

План

Практична робота №12. Побудова інформаційної моделі.

 

Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для т.зао освіт. Навч. т.. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського.  — К. : т.за, 2011. – 304.

Ст. 5-10

Питання для самоконтролю

 1. Що таке модель  об’єкта? Наведіть приклади.
 2. Для чого створюються моделі? Наведіть приклади.
 3. Чим модель об’єкта відрізняється від реального об’єкта?
 4. За якими ознаками класифікують моделі?

 

        Тема 22: Етапи розв’язування прикладної задачі за допомогою комп’ютера.

План

Практична робота.  Етапи розв’язування прикладної задачі за допомогою комп’ютера.

 

Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З. Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл..

Ст. 28-33.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке метод розв’язування задач?
 2. Назвіть етапи розв’язування задач з  використанням комп’ютера, якщо буде використано прикладне програмне забезпечення.
 3. Що таке мова програмування?

 

 

Модульна контрольна робота  №4

Модульна контрольна робота проводиться у формі тестових завдань із застосування програми  Booleantestingsystems.

 

Студент повинен знати:

–         інтерфейс і принципи роботи з електронними посібниками; приклади веб-ресурсів та  веб-енциклопедій; поняття моделі,  типи моделей, їх характеристики;  поняття алгоритму; властивості алгоритмів; порядок складання алгоритмів.

 

Студент повинен вміти:

–         застосовувати програмні засоби для поглиблення знань; використовувати веб-енциклопедії для здобуття необхідної навчальної інформації; перекладати тексти з іноземної мови за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;  будувати інформаційну модель задачі; аналізувати алгоритм розв’язування задачі; будувати графічні схеми найпростіших алгоритмів.

 

Складові модульного оцінювання 4

 • Поточне оцінювання.
 • Практична робота № 11 «Ознайомлення з програмними засобами навчального призначення».
 • Практична робота №12 «Побудова інформаційної моделі».
 • За ведення зошита.

 

Навчальний модуль № 5

«Комп’ютерні презентації та публікації»

        Тема 23: Комп’ютерні презентації МS PowerPoint.  Практична робота №13. Розробка слайдової презентації.

План

 1. Поняття про слайдові та потокові презентації.
 2. Способи створення презентації.
 3. Практична робота №13. Розробка слайдової презентації.

 

Література

Інформатика : 10 кл. :  підруч. для загальноосвіт.навч.закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред. М.З.Згуровського.  — К. : т.за, 2010. – 296.

Ст. 79-100.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке презентація?
 2. Як називаються програми для створення комп’ютерних презентацій?
 3. Які види комп’ютерних презентацій ви знаєте?
 4. Назвіть основні об’єкти, які опрацьовує  PowerPoint 2007.

 

 

 

        Тема 24:  Принципи стильового оформлення презентацій.

 Практична робота №14. Анімація в слайдових презентаціях.

План

 1. Принципи стильового оформлення презентацій.
 2. Основні принципи дизайну слайдів.
 3. Практична робота №14. Анімація в слайдових презентаціях.

 

Література

Інформатика : 10 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З.Згуровського.  — К. : Генеза, 2010. – 296 с. : іл..

Ст. 101-135.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке дизайн? Кого називають дизайнером?
 2. Що таке об’єкт дизайну? Наведіть приклади об’єктів дизайну.
 3. Які властивості композиції ви знаєте?
 4. Що вивчає ергономіка?

 

          Тема 25:  Комп’ютерні публікації  МS Publisher.

План

 1. Поняття комп’ютерної публікації.
 2. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації.
 3. Практична робота. Створення  буклету для серії «Птахи занесені до Червоної книги України».

 

Література

Інформатика : 10 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З.Згуровського.  — К. : Генеза, 2010. – 296 с. : іл..

Ст. 79-135

Питання для самоконтролю

 1. Що таке публікація?
 2. Що входить до складу настільної видавничої системи?
 3. Поясніть призначення програми МS Publisher 2007.
 4. Що таке буклет?

 

        Тема 26Практична робота №15. Створення інформаційного бюлетеня (буклету).

План

Практична робота №15. Створення інформаційного бюлетеня (буклету).

 

Література

Інформатика : 10 кл. :  підруч. для т.зао освіт. Навч. т.. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського.  — К. : Генеза, 2010. – 296 .

Ст. 79-135

Питання для самоконтролю

 1. Що таке бюлетень?
 2. Опишіть послідовність створення бюлетеня в програмі МS Publisher 2007.
 3. Як установити параметри сторінки в шаблоні бюлетеня?
 4. Опишіть відмінності між бюлетенем  і буклетом. Для яких цілей у вашій майбутній професії можуть виготовлятися ці публікації?

 

Модульна контрольна робота  №5

Модульна контрольна робота проводиться у формі тестових завдань із застосування програми  Booleantestingsystems.

 

Студент повинен знати:

–         поняття та призначення комп’ютерних презентацій; правила вибору стильового оформлення слайдів презентації; поняття мультимедійних даних; формати аудіо- та відео файлів; поняття комп’ютерної публікації; поняття шаблону публікації та її структури.

 

Студенти повинні вміти:

–         створювати презентацію; розробляти структуру презентації; добирати стильове оформлення презентації; додавати до слайдів текст і зображення та настроювати їх параметри; настроювати анімаційні ефекти змінення слайдів; створювати публікацію.

Складові модульного оцінювання 5

 • Поточне оцінювання.
 • Практична робота №13 «Розробка слайдової презентації».
 • Практична робота №14 «Анімація в слайдових презентаціях».
 • Практична робота №15 «Створення інформаційного бюлетеня (буклету)».
 • За ведення зошита.

 

Навчальний модуль № 6

” Бази даних. Системи управління базами даних”

        Тема 27: Програма роботи з базами даних MicrosoftAccess.

План

 1. Поняття бази даних, типи даних, властивості полів.
 2.  Призначення форм, сортування, пошук і фільтрація даних.
 3. Поняття запиту, форм, запитів на вибірку даних.
 4. Практична робота.

 

Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З.Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл..

Ст. 129-147.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке модель даних? Для чого створюється модель даних?
 2.  Які типи даних можуть використовуватись у базах даних?
 3. Види моделей даних.
 4. Що є основним об’єктом реляційної бази даних?

 

        Тема 28: Практична робота №16.  Робота з об’єктами бази даних в середовищі СУБД.

План

Практична робота №16.  Робота з об’єктами бази даних в середовищі СУБД.

 

  Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З. Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл..

Ст. 147-155.

Питання для самоконтролю

 1. Який основний формат файлів використовується для зберігання баз даних в Access 2007?
 2. Поясніть послідовність створення нової пустої бази даних.
 3. Для чого в базах даних використовується в базах даних тип даних OLE? Які дані можна помістити в поле із цим типом даних?
 4. Назвіть два основних способи створення таблиць бази даних.

 

        Тема 29: Практична робота №17. Створення та редагування таблиць БД із застосуванням режиму конструктора.

План

Практична робота №17. Створення та редагування таблиць БД із застосуванням режиму конструктора

 

Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З. Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл..

Ст. 158-169.

Питання для самоконтролю

 1. Призначення СУБД Access 2007.
 2. Які типи даних використовуються в Access 2007.
 3. Як встановити ключове поле таблиці?
 4. Які існують  основні операції редагування таблиць бази даних?

 

        Тема 30: Практична робота №18. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних.

План

Практична робота №18. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних.

 

 

 

Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З. Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл..

Ст. 171-179.

Питання для самоконтролю

 1. Для чого використовуються форми в базах даних?
 2. Укажіть основні види форм, що використовуються в СУБД Access 2007.
 3. Поясніть, чим відрізняється таблиця бази даних від форми виду таблиця.
 4. У яких поданнях можна редагувати форму?

 

        Тема 31: Практична робота №19. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора.

План

Практична робота №19. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора

 

Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З. Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл..

Ст. 190-197.

Питання для самоконтролю

 1. Для чого призначені запити?
 2. Назвіть основні операції, що виконуються з використанням запитів у базах даних.
 3. Види запитів.
 4. Для чого призначені звіти?

 

Модульна контрольна робота  №6

Модульна контрольна робота проводиться у формі тестових завдань із застосування програми  Booleantestingsystems.

Студент повинен знати:

–         поняття бази даних; поняття таблиці, поля, запису; створювати таблиці баз даних із застосуванням режиму клавіатури; перегляд та редагування даних.

 

Студенти повинні вміти:

–         створювати таблиці БД;  створювати форми для введення даних у таблиці; вводити дані у таблиці; використовувати конструктор для змінення запитів і форм; здійснювати пошук та заміну значень в полях таблиць; сортувати дані.

 

Складові модульного оцінювання 6

 • Поточне оцінювання.
 • Практична робота №16 «Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області».
 • Практична робота №17 «Створення та редагування таблиць. БД із застосуванням режиму конструктора».
 • Практична робота №18 «Створення бази даних в середовищі СКБД, створення форм і введення даних».
 • Практична робота №19 «Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора».
 • За ведення зошита.

 

Навчальний модуль № 7

“Служби Інтернет”. «Інформаційні технології персональної

та колективної комунікації»

        Тема 32: Міжнародна комп’ютерна мережа Internet.

Практична робота №20. Робота в комп’ютерній мережі Internet. Пошук в комп’ютерній мережі, запис, перегляд і друкування матеріалів.

План

 1. Призначення й структура мережі Інтернет.
 2. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси.
 3.  Служби Інтернету.
 4. Практична робота №20. Робота в комп’ютерній мережі Internet. Пошук в комп’ютерній мережі, запис, перегляд і друкування матеріалів.

 

Література

Інформатика : 10 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З.Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл..

Ст. 225-255.

Питання для самоконтролю

1. Що таке форум та яка його структура?

2. Що таке чат? Що таке веб-чат?

3. Які існують протоколи Інтернету?

4. Можливості, які надають для спілкування користувачам служби Інтернету?

 

        Тема 33: Електронна пошта. Практична робота №21. Створення, відправлення та отримання повідомлень електронної пошти.

План

 1. Принципи функціонування електрон­ної пошти.
 2. Робота з поштовим клієнтом: керування обліковими записами, надсилання, отримання повідомлень.
 3.  Етикет електронного листування.
 4. Практична робота №21.Створення, відправлення та отримання повідомлень електронної пошти.

 

 

 

 

Література

Інформатика : 10 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З.Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл..

Ст. 186-221.

Питання для самоконтролю

1. Які можливості надає користувачамелектронна пошта?

2. Де можуть бути створені електронні поштові скриньки?

3. Яка структура електронного листа?

4. Що означає слово “спам”?

 

        Тема 34: Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів.

Практична робота № 22. Автоматизоване створення веб-сайту.

План

 1. Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів; поняття  хостингу.
 2. Основи веб-дизайну, веб-спільноти.
 3. Практична робота № 22. Автоматизоване створення веб-сайту.

 

Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З. Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл..

Ст. 224 – 256.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть етапи розробки веб-сайта.

2. Що таке хостинг? Кого називають хостинг-повайдером?

3. Що таке гаджет?

4. Як класифікують веб-сайти?

 

        Тема 35: Практична робота № 23. Створення й ведення власного блогу. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів.

План

 1. Поняття блогу, різновиди блогів, створення й оформлення блогу.
 2. Практична робота № 23. Створення й ведення власного блогу.
 3. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів.

 

Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З.Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл..

Ст. 259-279.

Питання для самоконтролю

1. Які технології покладено в основу розробки сервісів Веб 2.0? У чому полягають ці технології?

2. Що таке блог?

3. Чим, на ваш погляд, пояснюється популярність блогів у користувачів?

4. Як створити нову публікацію у блозі?

       

        Тема 36: Практична робота №24. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах.

Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту .

План

 1. Практична робота №24. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах.
 2. Служби онлайнового документообігу.
 3. Спільна робота з онлайновими документами.

 

Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З.Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл..

Ст. 280-293.

Питання для самоконтролю

 1. Поясніть, у чому суть спільного використання документів.
 2. Які програмні засоби, можна використати для колективної роботи над проектом? Охарактеризуйте їхні можливості для комунікації учасників.
 3. Що таке віртуальний офіс? Яке його призначення?
 4. Які можливості програми MicrosoftOfficeGroove 2007 для організації спільної роботи з документами.

 

        Тема 37: Практична робота №25.  Розробка колективного проекту.

План

Практична робота №25.  Розробка колективного проекту.

 

Література

Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З. Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл..

Ст. 280-293.

Питання для самоконтролю

 1. Охарактеризуйте призначення та функції середовищ для спільної роботи з документами.
 2. Які можливості служби Документи Google для організації спільної роботи з документами.
 3. Які обмеження на файли існують у середовищі Документи Google?
 4. У чому може полягати спільна робота над документом чи проектом?

 

Модульна контрольна робота  №7

Модульна контрольна робота проводиться у формі тестових завдань із застосування програми  Booleantestingsystems.

 

Студент повинен знати:

–         призначення  комп’ютерних мереж; призначення та послуги, які надає мережа Internet; призначення програм для роботи з електронною поштою; правила приймання і пересилання повідомлень електронною поштою; правила створення повідомлень; поняття та особливості сайтів різних типів; поняття блогу; поняття хостингу.

 

Студент повинен вміти:

–         відкривати у вікні браузера веб-сторінку із заданою адресою; знаходити в Інтернеті інформацію на задану тему; завантажувати програму для роботи з електронною поштою; створювати повідомлення; пересилати повідомлення електронною поштою; переглядати повідомлення, що надійшли; реєструвати веб-сайт на сервері безкоштовного хостинга; створювати й адмініструвати блог;  використовувати комп’ютерні засоби для організації та виконання колективної роботи.

 

Складові модульного оцінювання 7

 • Поточне оцінювання.
 • Практична робота № 20  «Автоматизоване створення веб-сайту».
 • Практична робота № 21  «Створення й ведення власного блогу».
 • Практична робота №22  «Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах».
 • Практична робота №23  «Розробка колективного проекту».
 • За ведення зошита.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бальна шкала заохочень та стягнень

з дисципліни  «ІНФОРМАТИКА»

 

 Ведення конспекту Кількість балів

– наявність усіх обов’язкових записів

– відсутність 25 % обов’язкових записів

 

+ 0,25

– 0,25

 

Відвідування занять

– відвідування 100 %

– відсутність на 50 % занять всього модуля

+ 0,25

– 0,25

 

Термін виконання навчальних завдань

– дотримання терміну

– поза терміном

 

+ 0,5

– 0,5

 

 

Рівень творчої активності   
Бере активну участь у поза аудиторній роботі з дисципліни +1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  з інформатики

 

Рівні навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень
І.Початковий 1  Студент розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі; знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою.
2  Студент розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них.
3  Студент має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок .
ІІ. Середній 4 Студент має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити; виконує елементарне навчальне завдання із допомогою вчителя; має елементарні навички роботи на комп’ютері.
5 Студент має рівень знань вищий, ніж початковий; може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу; має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп’ютері.
6 Студент пояснює основні поняття навчального матеріалу; може самостійно відтворити значну частину навчального матеріал; вміє за зразком виконати просте навчальне завдання; має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп’ютері.
ІІІ. Достатній 7 Студент вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень; вміє виконувати навчальні завдання передбачені програмою.
8 Студент  вміє аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці; контролювати власну діяльність; самостійно виправляти вказані вчителем помилки та визначати спосіб розв’язування навчальної задачі; використовувати довідкові системи програмних засобів.
9 Студент вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості; самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання; використовує електронні засоби для пошуку потрібних відомостей.
IV. Високий 10 Знання, вміння і навички студента відповідають вимогам державної програми у повному обсязі.Студент володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища; вміє самостійно знаходити додаткові відомості та  використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження його логічні і достатньо обґрунтовані; має сформовані навички керування інформаційними системами.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з предмета; вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи; вміє самостійно знаходити джерела даних і відомостей та використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності; використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою; має стійкі навички керування інформаційними системами.
12 Студент має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності; вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач; має стійкі навички керування інформаційними системами в нестандартних ситуаціях.

ЛІТЕРАТУРИ

 

БАЗОВА

 1. Інформатика : 10 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З.Згуровського.  — К. : Генеза, 2010. – 296 с. : іл..
 2. Інформатика : 11 кл. :  підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернакова, В.В.Шакотько; за заг. ред М.З.Згуровського.  — К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл..

 

ДОПОМІЖНА

 1. Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.
 2. Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г., Гуржій А.М., Соколов О.Ю. Інформатика: навч. посібник для 10 – 11 кл. освітн. шкіл. – К. : Навчальна книга, 2002.
 3. Наумова Н.М., Дорожко Н.О., Черевко М.О., Охріменко О.В. та інш. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посіб.  – К. : Університет „Україна” , 2004.
 4. Руденко В.Д., Макарчик О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики: навч. посіб. /Мадзігона В.М. – К. : Фенікс , 1999.
 5. Редько М.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: навч. посіб. – В. : Нова книга , 2007.

 

Інформаційні ресурси

 1. http://www.ua5.org – методичні матеріали з інформатики
 2. http://www.neumeka.ru/microsoft_excel.html  –  методичні матеріали по MS Excel, MSWord.
 3. http://office.microsoft.com/uk-ua/products/?CTT=97 – методичні матеріали  (MSWord, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint).
 4. http://allinf.at.ua (Ривкінд Й.Я  та інші.  Інформатика, 9-11  класи).
 5. http://aspekt-edu.kiev.ua  (Шестопалов  Є.А.  та  інші.  Видавництво «Аспект»).
 6. http://www.uni.cyb.kiev.ua  (Шевченко, В.П. Мистецтво комп’ютерної презентації) .

Глосарій

 1. Адрес IP – це 32-розрядний ідентифікатор, що містить чотири
  байти. Всякий учасник зв’язку в Інтернет має IP-адресу. Іноді провайдер присвоює користувачеві тимчасову (динамічну) IP-адресу  протягом обмеженого періоду часу. Дана адреса вибирається з безлічі можливих адрес, закріплених за хостом (провайдером) і перестає діяти після закінчення сеансу зв’язку.   IP-адреса записується у вигляді групи з чотирьох розділених
  крапками десяткових чисел. Наприклад, 212.48.130.135  – тимчасова IP-адреса, отримана від провайдеру ORC (Online Resource Center) .
 2. Адреса  URL – (англ. Uniformed Resource Locator) адреса, що має кожен ресурс в
  Інтернеті.  Наприклад, освітній сайт газети «Фізика» редакції «Перше
  вересня» має адресу  http://www. 1 september.ru/ru/fiz.htm. У ньому:http:// – указівка на те, що це протокол http; www. – указівка на те, що це веб-сторінка;1september.ru – вказівка на головний сервер редакції «Перше вересня»; fiz – вказівка на редакцію газети «Фізика»; htm -вказівка на розширення файлу.
 3. Адреса  електронної пошти – носить індивідуальний характер і використовується для передачі і прийому електронної пошти, наприклад, ivanov@mail.ru . Всі електрон­ні адреси розділені символом-роздільником @, що розділяє ім’я власника від імені сервера, на якому знаходиться поштова скринька.
 4. Асинхронне навчання – дистанційне навчання, при якому учень навчається в зручний для нього час, не обов’язково одночасно з усім класом. При
  цьому навчальний матеріал може надходити до учня за допомогою електронної
  пошти або з’являтися на навчальному сайті у визначений час.
 5. База даних – особливо впорядкована структура збереження сукупності взаємозв’язаних даних за допомогою комп’ютера. Це файл, що складається з записів, таблиць, сортування, набору операцій для пошуку і т.д. Для створення бази даних, доступу запитів і їх видачі  користувачеві використовуються системи керування базами даних – СКБД.
 6. Байт – (англ. byte), одиниця виміру кількості інформації при її збереженні,
  передачі й обробці за допомогою комп’ютера. Байт складається з 8 біт – двійкових одиниць. Інформація, що утримується в одному байті звичайно достатня для вираження однієї букви алфавіту або 2 десяткових цифр. Більш великі одиниці виміру: кілобайт (1 Кбайт = 210 байт = 1024 байта), мегабайт (1 Мбайт = 1024Кбайт = 220 байт = 1048576 байт), гігабайт (1 Гбайт = 1024 Мбайт = 230 байт = 1073741824 байт). У сучасних комп’ютерах тверді диски мають ємність до декількох гігабайт.
 7. Баннер – рекламне оголошення на web-сторінках різного розміру.  Розмір бан-
  нерів буває різним, наприклад 468 х 60 пікселів, 120 х 60 пікселів,   88 х 31
  пікселів. У баннері намагаються відбити суть визначених сторінок Інтернету,
  для чого роблять їх графічно виразними й анімірованими. Баннери являються гіперпосиланнями на ці сторінки.
 8. Біт– (англ. bit, від binary двійковий і digit знак) – мінімальна порція інформації, що утримується в повідомленні типу «так – ні», двійкова одиниця.
 9. Бод – (англ. baud) – число елементів, переданих по каналу за 1 секунду. У наш­
  час, заміняється на біт/с.
 10. Бот – (англ. bot) – розмовний термін для програм, що відповідають на запити при
  чаті.
 11. Браузер – (англ. brouser) – засіб перегляду (текстовий і графічний інтер­фейс), програма, що здійснює навігацію по Інтернет. В даний
  час найбільш використовуваним є браузер Internet Explorer, менш використовується браузер Netscape Communicator. Сучасні навчальні мультимедійні диски другого покоління, наприклад «Відкрита Фізика 2.5», спеціально виконані на
  основі браузера Internet Explorer, що дозволяє легко здійснити інтеграцію в
  мережу Інтернет, а також організувати внутрішню навігацію, аналогічно навігації по Інтернет.
 12. Веб-мастер – той, хто створює документи в HTML, а потім розміщує їх в Інтернеті.
 13. Веб-сторінка (web-сторінка) – документ у HTML, для розміщення різної
  інформації в Інтернет. Може містити крім текстової інформації графіку, звук, відеоінформацію.
 14. Відеоконференція – форма роботи в Інтернет у режимі відеозв’язку.
 15. Всесвітня павутина –  World Wide Web (WWW). Частина Інтернет, що складається з спеціальних веб- сторінок, що містять гіпертекст, графіку, музику і відео. Веб-сторінки можна переглядати за допомогою браузерів.
 16. Гігабайт – (Гбайт, Gb) – обсяг пам’яті в 230 = 1073741824 байт, або 1024 Мбайт.
 17. Гіперпосилання – посилання на іншу web-сторінку. За допомогою гіперпосилань можна швидко переміщатися по електронному підручнику. Гіперпосиланнями можуть бути сло­ва, малюнки, графіки, схеми. Гіперпосилання в тексті звичайно виділяються кольором і підкресленням.
 18. Гіпертекст – інтерактивний текст, що містить систему гіперпосилань. Інтерактивний текст може містити не тільки текст, але і графіки, формули, відеозаписи, інтерактивні моделі, ілюстрації, схеми, таблиці. Найчастіше гіперпосилання виділяються іншим кольором. Для написання гіпертексту використовують мову HTML.
 19. Дистанційне навчання – це навчання на відстані, коли вчитель і учні розділені просторово, і процес передачі навчальної інформації здійснюється дистанційно.  Спілкування дистанційного вчителя і дистанційних учнів може проходити за допомогою електронної пошти, телеконференції, відеоконференції.
 20. Дистанційні олімпіади – предметні олімпіади, проведені дистанційно. Учні, що відповідають на запитання олімпіади найчастіше за допомогою електронної пошти, можуть проживати в різних регіонах країни.
 21. Дистанційний урок – урок з використанням навчального матеріалу повністю розміщеного в Інтернеті у вигляді спеціальних тематичних web-сторінок,
  при цьому учні цілком віддалені від навчальних ресурсів і дистанційного вчителя, або очний урок з використанням віддалених ресурсів Інтернет, при цьому вчитель і учні знаходяться в одному класі.
 22. Дистанційний вчитель – вчитель, що використовує в освітньому процесі
  телекомунікаційні технології і засоби навчання.
 23. Інтерфейс – (англ. interface), сукупність уніфікованих технічних і програмних засобів, система зв’язків, призначена   для обміну інформацією між пристроями обчислювальної системи (напр., між пристроєм введення
  даних і запам’ятовуючим пристроєм). У лабораторіях штучного інтелекту й інформатики Массачусетського технологічного інституту йде робота над
  проектами користувальницьких інтерфейсів нового типу.
 24. Каталог посилань – впорядкована збірка посилань, найчастіше визначеної тематики. Знайти посилання, це означає знати її URL (Uniformed Resource Locator) –
  електронну адресу вузла, у якому вказується цифрою сервер, файл необхідної
  інформації.
 25. Код – сукупність знаків (символів) і система правил, за допомогою яких
  інформація представляється у вигляді набору знаків для збереження, обробки і передачі інформації.
 26. Кодування символів у російському алфавіті – здійснюються шляхом використання кодової таблиці 866 для операційної системи MS—DOS і кодової
  таблиці 1251 для операційної системи Windows. Для кодування електронної
  пошти використовуються русифіковане кодування Кирилиця (КОИ8-Р)   і Кирилиця (Windows).
 27. Комп’ютерне піратство — це нелегальне копіювання фірмового програмного забезпечення (без ліцензійних відрахувань на користь виробника) і
  продаж неврахованого тиражу (без сплати податків).
 28. Меню – інтерактивна система посилань, для зручності звичайно розташовується збоку
  на web-сторінках.
 29. Модем – (англ. mo(dulator) і dem(odulator), пристрій для модуляції і демодуляції сигналів при передачі даних по лініях зв’язку, наприклад, по телефонних
  лініях. Під швидкістю передачі даних мається на увазі кількість бітів інформації, переданих модемом в 1с (англ. bps – bit per second). Модем v.34 працює на швидкості 33 600 bps (34kbps).
 30. Модератор – здійснює контроль за змістом телеконференцій, редактує тексти, розсилає електронні повідомлення.
 31. Мультимедіа – синтез трьох стихій: інформації цифрового характеру (тексти,
  графіка, анімація), аналогової інформації візуального відображення (відео,
  фотографії, картини й ін.) і аналогової інформації звуку (мова, музика, інші
  звуки).
 32. Мультимедіа підручник в Інтернет  – мультимедійний підручник – це підручник, що містить  гіпертекст і комп’ютерні технології мультимедіа – технології
  передачі графіки, звуку, відеоінформації і т.п. у будь-якій комбінації, розміщений у вільному або умовно-вільному доступі в Інтернет.
 33. Нові інформаційні технології (НІТ) – технології проектування, обробки, передачі, поширення і представлення інформації за допомогою комп’ютерів, у тому числі створення програмно-педагогічних засобів (ППЗ).
 34. Пошуковий сервер, пошукова машина – сервер, що використовується для отримання довідкової інформації шляхом спеціального запиту. Найчастіше використовуються два варіанти пошуку – по ключових словах і по меню. Найчастіше користуються   пошуковими   серверами   http://rambler.ru/      ,   http://www.yandex.ru/      ,
  http://www.aport.ru/.
 35. Портал– сайт із великою кількістю інформації і посилань. Задачі освітнього порталу – забезпечення широкого і якісного доступу до наявних
  освітніх продуктів, навчально-методичний супровід і   проведення модельних форм організації освітнього процесу. Основні функції освітнього порталу полягають в описі класифікації ресурсів і створенні каталогів для пошуку нових ресурсів, довідкової інформації, просвітительська діяльність. Освітні портали містять різні сервіси (пошук по ключових словах, розсилання новин науки і техніки, науково-практичні телеконференції і т.д.).
 36. Портал вертикальний – надає інформацію з одного предмету, тільки один сервіс. Вдосконалює засоби навігації по Інтернет в одному напрямку.
 37. Портал горизонтальний – надає різнотематичну інформацію, різнопланові сервиси.
 38. Поштова скринька – розміщається на сервері провайдера, надається, як правило, безкоштовно. У поштову скриньку приходять повідомлення по електронній пошті.
 39. Провайдер – надає персональний   доступ за плату до Інтернет. Доступ
  може вироблятися по телефонній, виділеній лінії (англ. Leased Line), оптиковолокну, радіодоступу. Для здійснення доступу до Інтернет провайдер надає
  кожному користувачеві логін і пароль.
 40. Програмно-педагогічні засоби (ППЗ) – спеціально розроблені дидактичні засоби. Можуть містити електронний гіпертекстовий підручник, навчально-довідковий комплекс, систему пошуку по ключових словах, глосарій, тестуючий комплекс, інтегрований з базою задач і тестів. Сучасні ППЗ
  можуть мати мережну й Інтернет-версію курсів. Можуть мати методичну підтримку через Інтернет.
 41. Протокол HTTP (англ. Hyper Text Transfer Protocol) – протокол гіпертексту. Та­кий гіпертекст, поряд зі звичайним текстом, може містити звукозапис, аніма­ції,   фрагменти мультиплікаційних фільмів.
 42. Протокол   ТСРЯР (англ. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – зведення
  правил написання адрес. За допомогою цього протоколу міжмережної взаємодії абонент з’єднується за допомогою модему з модемом провайдеру.
 43. Протокол FTP- протокол передачі файлів. Протокол FTP дозволяє передавати і
  отримувати файли, наприклад, із серверів файлових архівів (FTP – серверів).
 44. Сайт – група взаємозалежних веб-сторінок по визначеній тематиці, що належить якій-небудь організації або приватній особі. Звичайно для зручності
  має меню.
 45. Сервер – комп’ютер, на якому розміщена визначена інформація у вигляді
  файлів. Є сервери з тематичною інформацією, наприклад, що містять ін­формацію про сонячну активність.
 46. Синхронне навчання – форми навчальної телекомунікаційної діяльності,
  наприклад, відеоконференція, при якій дистанційний вчитель   і учні
  віддалені один від одного, але можуть одночасно спілкуватися один з одним, тобто можливий  діалог.
 47. Система дистанційного навчання (СДН) – система дистанційного тестування учнів, перевірки знань з великою базою даних, що дозволяє складати
  індивідуальні тестуючі завдання різного ступеня складності.
 48. Сканер – зовнішній периферійний пристрій, за допомогою якого можна відсканувати (ввести в пам’ять комп’ютера у вигляді окремого файлу) ілюстрацію
  або текст.
 49. Сторінка в Інтернет  – див. Веб-сторінка (web-сторінка) – окремий файл (до­кумент у HTML), розміщається в Інтернет і має свою URL-адресу.
 50. Телекомунікації (у навчальній практиці найчастіше мають  на увазі комп’ютерні
  комунікації) – передача інформації за допомогою комп’ютерів.
 51. Телекомунікаційні проекти – навчальні проекти (дослідницькі, творчі,  практико-орієнтовані)  з  використанням телекомунікаційних засобів навчання.
 52. Телеконференції – тематичні електронні  дискусії з різних питань. Найчастіше тематичні дискусії направляються модератором (редактором). Повідомлення, послане користувачем у телеконференцію, надходить всім користувачам, підписаним на дану телеконференцію.
 53. Телетестинг – комп’ютерне тестування.
 54. Тьютор – куратор учня, що допомагає в дистанційному навчанні. Тьютор
  може бути очним або віддаленим від учня.
 55. Умови  доступу – доступ  до  інформації  на сайтах, що  містять  науково-методичну інформацію з астрономії і фізики, може бути безкоштовним, умовно-безкоштовним (демоверсія) і платним. Багато віртуальних університетів мають тільки платний доступ в електронні бібліотеки.
 56. Чат навчальний – (англ. chat, розмова) – форма синхронного спілкування, бесіда учнів з дистанційним вчителем за допомогою чат-системи на одному із серверів.
  Вхід на навчальний чат організується звичайно по особливому паролю.
 57. Електронна дошка оголошень BBS (Bulletin board system) – комплекс про­грамних засобів з використанням можливостей телекомунікацій, при цьому
  електронні повідомлення й окремі файли від користувачів записуються в визначеному місці (адресі) на машині BBS. З’єднання машин BBS столо важ­ливим кроком у створенні всесвітньої павутини – World Wide Web (WWW).
 58. Електронна пошта – (e-mail) – спосіб пересилання електронних повідомлень.
  Електронна пошта може містити крім звичайного тексту ілюстрації і любу  іншу інформацію, яку можна перевести в цифрову форму, а також
  мати різне кодування (Кирилиця (КОІ8-Р)  і Кирилиця (Windows). Адрес електронної пошти має вигляд: ivanov@mail.ru. Ліворуч від знака @ вказується
  ім’я особистої поштової скриньки, праворуч від знака @ – ім’я сервера, на якому знаходится особиста поштова скринька електронної пошти.
 59. Мова HTML – (англ. Hyper Text Markup Language) використовується для написання
  веб-сторінок у WWW – World Wide Web.