ХІМІЯ (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни “Хімія” 

Мета курсу: формування компетентностей  студентів, необхідних для успішної соціалізації, розуміння природничо-наукової картини світу, формування екологічного стилю мислення та поведінки у суспільстві

 Навчальний модуль №1

 «Неметалічні елементи та їхні сполуки»

 Тема: Повторення загальних питань курсу хімії основної школи

 1.  Періодична система та періодичний закон Д.І. Менделєєва
 2. Будова атома
 3. Типи хімічних зв’язків
 4. Основні класи неорганічних сполук

Навчальна література:

 1. Попель П. П. Хімія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : Академія, 2010. – 192 с.: іл.
 2. Буринська Н. М. Хімія, 10 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. /  Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005.- 192 с. : іл.
 3. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста,2001.- 2008 с.
 4. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

 Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Які типи хімічних зв’язків ви знаєте?
 2. Охарактеризуйте будову атому.
 3. Наведіть приклади одно- та двоосновних кислот.
 4. Назвіть види оксидів.
 5. В чому полягає сутність періодичного закону Д.І. Менделєєва?

Тема: Загальна характеристика неметалічних елементів

 1.  Загальні відомості
 2. Неметали як прості речовини
 3. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену, Карбону та Сульфуру
 4. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
 5. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів

Навчальна література:

 1.  Попель П. П. Хімія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – Київ : Академія, 2010. – 192 с.: іл.
 2. Буринська Н. М. Хімія, 10 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. /  Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005.- 192 с. : іл.
 3. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста,2001.- 2008 с.
 4. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с

 Питання та завдання  для самоконтролю:

 1. Яке положення займають неметали у періодичній системі?
 2. Дайте визначення поняття «алотропія».
 3. Охарактеризуйте алотропні видозміни карбону.
 4. Яке значення озонового шару для життя організмів на Землі?
 5. Якими фізичними особливостями відрізняються неметали?

Тема: Сполуки неметалів

 1.  Водень та гідрати
 2. Фізичні та хімічні властивості амоніаку
 3. Солі амонію.  Якісна реакція на йон амонію
 4.  Фізичні та хімічні властивості хлороводню
 5. Хлориди. Якісна реакція на хлорид-йон
 6. Оксиди неметалічних елементів

Навчальна література:

 1.  Попель П. П. Хімія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : Академія, 2010. – 192 с.: іл.
 2. Буринська Н. М. Хімія, 10 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. /  Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005.- 192 с. : іл.
 3. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста,2001.- 2008 с.
 4. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

Питання та завдання  для самоконтролю:

 1. Які хімічні сполуки називають гідридами?
 2. Охарактеризуйте фізико-хімічні властивості амоніаку.
 3. Охарактеризуйте фізико-хімічні властивості хлороводню.
 4. Як застосовують солі амоніаку?
 5. Наведіть приклади оксидів неметалічних елементів.

Тема: Сульфатна кислота та сульфати

 1.  Природні сульфуровмісні сполуки. Добування кислоти
 2. Фізико-хімічні властивості кислоти
 3. Якісна реакція на сульфат-іон
 4. Сульфати та їх застосування
 5. Інші сполуки сульфуру

Навчальна література:

 1.  Попель П. П. Хімія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : Академія, 2010. – 192 с.: іл.
 2. Буринська Н. М. Хімія, 10 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. /  Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005.- 192 с. : іл.
 3. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста,2001.- 2008 с.
 4. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

Питання та завдання  для самоконтролю:

 1. Які природні сульфуровмісні сполуки Ви знаєте?
 2. Охарактеризуйте етапи добування сульфатної кислоти.
 3. Охарактеризуйте фізико-хімічні властивості сульфатної кислоти.
 4. Як застосовують сульфати?
 5. Наведіть приклади інших  сульфуровмісних кислот.

Тема: Нітратна кислота та нітрати

 1. Добування кислоти
 2. Фізико-хімічні властивості кислоти
 3. Нітрати та їх властивості
 4. Застосування кислоти та її солей

Навчальна література:

 1.  Попель П. П. Хімія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : Академія, 2010. – 192 с.: іл.
 2. Буринська Н. М. Хімія, 10 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. /  Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005.- 192 с. : іл.
 3. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста,2001.- 2008 с.
 4. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

 Питання та завдання  для самоконтролю:

 1. Назвіть способи добування нітратної кислоти.
 2. Охарактеризуйте фізико-хімічні властивості нітратної кислоти.
 3. Які продукти реакції утворюються при взаємодії металів з нітратною кислотою?
 4. Який якісний реактив використовують для визначення нітрат- йонів?
 5. Як впливає перевищення вмісту нітратів у продуктах харчування та воді на здоров’я людини?

Тема: Карбонатна кислота та її солі

 1.  Добування кислоти та фізичні властивості
 2. Хімічні властивості кислоти
 3. Якісна реакція на карбонат-іон
 4. Карбонати, їх властивості та поширення в природі
 5. Значення в житті людини

Навчальна література:

 1.  Попель П. П. Хімія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : Академія, 2010. – 192 с.: іл.
 2. Буринська Н. М. Хімія, 10 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. /  Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005.- 192 с. : іл.
 3. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста,2001.- 2008 с.
 4. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

Питання та завдання  для самоконтролю:

 1. Назвіть продукти харчування які б містили карбонатну кислоту.
 2. Охарактеризуйте фізико-хімічні властивості кислоти.
 3. Чи взаємодіють метали з карбонатною кислотою?
 4. Який якісний реактив використовують для визначення карбонат йонів?
 5. Яке значення карбонатів у житті людини?

Студент повинен знати:

 • прості речовини неметалічних елементів, їхні сполуки за сучасною українською номенклатурою, алотропні видозміни Оксигену, Карбону, Фосфору;
 • роль озонового шару в атмосфері;
 • фізико – хімічні властивості неметалів та їх сполук.
 • вплив нітратів та чадного газу на здоров’я;

Студент повинен вміти:

 • описувати роботу вогнегасника;
 • безпечно поводитися  з металами та сполуками неметалічних елементів у життєвих ситуативних випадках;
 • пояснювати обумовленість властивостей неметалічних елементів та їхніх сполук будовою атомів.

Складові модульного оцінювання: Поточне оцінювання. Тести. Самостійна робота №1. Модульна контрольна робота №1 (виконання тестових завдань)

Навчальний модуль №2

«Металічні елементи та їхні сполуки». «Органічні речовини»

Тема: Загальна характеристика металічних елементів

 1.  Основні відомості
 2. Металічний зв’язок та фізичні властивості
 3. Метали як прості речовини
 4. Поширення металів та їх сполук в природі

Навчальна література:

 1.  Попель П. П. Хімія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : Академія, 2010. – 192 с.: іл.
 2. Буринська Н. М. Хімія, 10 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005.- 192 с. : іл.
 3. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста, 2001.- 2008 с.
 4. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

Питання та завдання  для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте фізичні властивості металів.
 2. Назвіть метали зі змінною та сталою валентністю.
 3. Назвіть найбільш тугоплавкий метал.
 4. Яку закономірність показує ряд напруги металів?
 5. У складі яких сполук найчастіше зустрічаються метали в природі?

Тема: Хімічні властивості металів

 1.  Хімічні властивості металів
 2. Корозія металів
 3. Сплави металів

Навчальна література:

 1.  Попель П. П. Хімія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : Академія, 2010. – 192 с.: іл.
 2. Буринська Н. М. Хімія, 10 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005.- 192 с. : іл.
 3. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста, 2001.- 2008 с.
 4. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

 Питання та завдання  для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте хімічні властивості металів.
 2. В чому полягає хімізм корозії металів?
 3. Назвіть метали, які найбільше піддаються корозії.
 4. Які існують способи захисту від корозії металів?
 5. Які сплави металів використовуються людиною в найбільшому обсязі?

Тема: Сполуки металів та їх властивості

 1.  Сполуки лужних та лужно-земельних металів
 2. Залізо та його сполуки
 3. Алюміній та його сполуки

Навчальна література:

 1.  Попель П. П. Хімія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : Академія, 2010. – 192 с.: іл.
 2. Буринська Н. М. Хімія, 10 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005.- 192 с. : іл.
 3. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста, 2001.- 2008 с.
 4. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

 Питання  для самоконтролю:

 1. Які сполуки лужних металів мають важливе значення в хімічному виробництві?
 2. Які сполуки лужно-земельних металів найбільш поширені в природі?
 3. Які сполуки заліза Ви знаєте?
 4. Які сполуки алюмінію Ви знаєте? Як їх застосовують?

 Тема: Органічні речовини. Теорія будови органічних речовин О.М. Бутлерова

 1. Предмет органічної хімії
 2. Особливості будови органічних речовин
 3. Положення теорії Бутлерова
 4. Явище ізомерії
 5. Номенклатура насичених вуглеводнів

Навчальна література:

 1.  Буринська Н. М. Хімія, 11 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2000. – 176 с. : іл.
 2. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста, 2001.- 2008 с.
 3. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

Питання та завдання  для самоконтролю:

 1. Сформулюйте положення теорії О. М. Бутлерова.
 2. Чи можна провести чітку межу між органічними та неорганічними речовинами?
 3. Що є предметом органічної хімії?
 4. В чому полягає сутність явища ізомерії?
 5. Чи існує явище ізомерії в неорганічному світі?

Тема: Багатоманітність органічних сполук

 1.  Класифікація органічних сполук
 2. Основні функціональні групи
 3. Рівні організації органічних сполук в живій природі

Навчальна література:

 1.  Буринська Н. М. Хімія, 11 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2000. – 176 с. : іл.
 2. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста, 2001.- 2008 с.
 3. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

 Питання та завдання  для самоконтролю:

 1. Які існують принципи класифікації органічних сполук?
 2. Назвіть основні функціональні групи органічних сполук?
 3. Скільки рівнів структурної організації існує серед білків?
 4. Які рівні структурної організації виділяють для нуклеїнових кислот?
 5. Що являє собою вторинний рівень організації для ДНК?

Тема: Природні джерела вуглеводнів. Нафта, природний газ, кам’яне вугілля: їх склад та продукти переробки

 1.  Кам’яне вугілля та продукти його переробки
 2. Нафта та її фракції
 3. Природний газ, його склад та застосування

Навчальна література:

 1.  Буринська Н. М. Хімія, 11 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2000. – 176 с. : іл.
 2. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста, 2001.- 2008 с.
 3. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

Питання та завдання  для самоконтролю:

 1. Назвіть продукти переробки кам’яного вугілля, як їх застосовують?
 2. Наводіть приклади органічних сполук на основі вуглеводневої сировини.
 3. Які фракції розрізняють в нафті?
 4. Який склад природного газу?

 Студент повинен знати:

 • сполуки металічних елементів за сучасною українською номенклатурою;
 • основні металічні руди, їх родовища та металургійні виробництва в Україні;
 • склад та продукти переробки природних джерел вуглеводнів: нафти, природного газу, кам’яного вугілля.

Студент повинен вміти:

 • пояснювати явище корозії; фізичні та хімічні властивості металів;
 • наводити приклади органічних сполук різних класів;
 • наводити приклади органічних сполук на основі вуглеводневої сировини
 • наводити приклади органічних сполук з різним рівнем структурної організації

 Складові модульного оцінювання: Поточне оцінювання. Тести. Самостійна робота №2. Модульна контрольна робота №2.(виконання тестових завдань)

Навчальний модуль № 3

«Органічні речовини, продовження»

Тема: Органічні речовини як основа сучасних матеріалів

 1.  Поняття про полімери
 2. Основні полімери, що входять до складу пластмас
 3. Фенолформальдегідні смоли та каучуки
 4. Види волокон

Навчальна література:

 1.  Буринська Н. М. Хімія, 11 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2000. – 176 с. : іл.
 2. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста, 2001.- 2008 с.
 3. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

 Питання та завдання  для самоконтролю:

 1. Що означає поняття «полімер»?
 2. Охарактеризуйте склад сучасних полімерних сполук.
 3. Чим відрізняється штучне волокно від синтетичного?
 4. Які існують види волокон?
 5. Що означає поняття «пластмаса»?

 Тема: Білки, нуклеїнові кислоти,  вуглеводи, жири: їх склад та будова

 1.  Поняття про будову молекул білків. Поліпептидний ланцюг
 2. Види нуклеїнових кислот, їх будова
 3. Класифікація вуглеводів та жирів

Навчальна література:

 1.  Буринська Н. М. Хімія, 11 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2000. – 176 с. : іл.
 2. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста, 2001.- 2008 с.
 3. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

 Питання та завдання  для самоконтролю:

 1. Що означає поняття природний  «полімер»?
 2. Які речовини виступають мономерами в молекулах білків?.
 3. Охарактеризуйте будову нуклеїнових кислот.
 4. Які існують класифікації жирів та вуглеводів?
 5. Що являє собою молекула білку?

Тема: Вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі

 1.  Загальні відомості
 2. Жиророзчинні вітаміни та їх дія на організм
 3. Водорозчинні вітаміни та їх дія на організм

 Навчальна література:

 1.  Буринська Н. М. Хімія, 11 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2000. – 176 с. : іл.
 2. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста, 2001.- 2008 с.
 3. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

Питання та завдання  для самоконтролю:

 1. Яке походження терміну «вітамін»?
 2. Назвіть жиророзчинні вітаміни?
 3. Чи однакова хімічна природа вітамінів?
 4. Назвіть приклади водорозчинних вітамінів.
 5. Чи можливе поповнення організму вітамінами за рахунок власного синтезу?

Тема: Харчові добавки, Е-числа

 1.  Поняття про харчові добавки та Е-числа
 2. Класифікація харчових добавок
 3. Дозволені та заборонені добавки на території України

Навчальна література:

 1.  Буринська Н. М. Хімія, 11 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2000. – 176 с. : іл.
 2. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста, 2001.- 2008 с.
 3. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

Питання та завдання  для самоконтролю:

 1. Яке походження вислову «Е-числа»?
 2. Які групи розрізняють серед великої різноманітності харчових добавок?
 3. Яку харчову добавку ми вживаємо щодня?
 4. Наведіть приклади заборонених харчових добавок на території України.
 5. Чи можливо скласти свій харчовий раціон на сьогодні без харчових добавок?

Тема:Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на  організм людини

 1. Поняття про хімічну залежність організму
 2. Алкоголь та його дія на організм
 3. Склад тютюнового диму
 4. Наркотичні засоби та їх вплив на здоров’я людини

Навчальна література:

 1.  Буринська Н. М. Хімія, 11 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2000. – 176 с. : іл.
 2. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста, 2001.- 2008 с.
 3. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

Питання та завдання  для самоконтролю:

 1. Що означає поняття «хімічна залежність»?
 2. Чим характеризується дія алкоголю на організм людини?
 3. Охарактеризуйте склад тютюнового диму.
 4. При яких видах залежності розвивається деградація особистості?

Студент повинен знати:

 • природні, штучні й синтетичні волокна, пластмаси, мило і синтетичні мийні засоби;
  пояснює значення теорії хімічної будови, причини багатоманітності органічних речовин;
 • згубну діюалкоголю, наркотичних речовин,тютюнокуріння на здоров’я, роль теорії в системі наукових знань, значення синтетичних методів добування органічних речовин;
 • органічні сполуки як компоненти їжі;
 • правила безпечного поводження із синтетичними хімічними засобами в побуті.

Студент повинен вміти:

 • поводитися з синтетичними мийними засобами, розчинниками, іншими побутовими хімікатами згідно правил безпеки;
 • обґрунтовувати роль білків, жирів, вуглеводів, вітамінів в організмі людини;
 • розрізняти типи харчових добавок, обирати серед різноманітності продуктів харчування ті, що містять найменше Е-добавок .

Складові модульного оцінювання: Поточне оцінювання. Тести. Самостійна робота №3. Модульна контрольна робота №3 (виконання тестових завдань)

САМОСТІЙНА РОБОТА №1

Тема: Сполуки неметалів

 1.  Чадний газ: фізичні властивості та дія на організм людини
 2. Джерела надходження нітратів в продукти харчування та питну воду. Дія нітратів на організм людини за умови перевищення вмісту в продуктах харчування та питній воді
 3. Хімічний принцип роботи вогнегасника

 Навчальна література:

 1.  Попель П. П. Хімія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : Академія, 2010. – 192 с.: іл.
 2. Буринська Н. М. Хімія, 10 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. /  Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005.- 192 с. : іл.
 3. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста, 2001.- 2008 с.
 4. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

Електронні джерела:

http://www.chemistry.narod.ru/  інформаційний сайт про хімію

http:// ostriv.in.ua   острів знань (різні предмети)

http://chemists.at.ua/   сайт вчителів хімії

http://urok-online.com.ua/  хімічний сайт

Питання для самоконтролю:

 1. Які фізичні властивості чадного газу?
 2. Чи можливе отруєння нітратами з питної води?
 3. В чому полягає хімізм роботи вогнегасника?
 4. За яких умов можливе отруєння чадний газом?

 САМОСТІЙНА РОБОТА №2

 Тема:  Сплави металів та металургійне виробництво в Україні

 1.  Металічні руди. Металургійне виробництво в Україні
 2. Метали і сплави в сучасній техніці
 3. Охорона навколишнього середовища під час виробництва металів

 Навчальна література:

 1.  Попель П. П. Хімія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : Академія, 2010. – 192 с.: іл.
 2. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста, 2001.- 2008 с.
 3. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

 Електронні джерела:

http://www.chemistry.narod.ru/  інформаційний сайт про хімію

http:// ostriv.in.ua   острів знань (різні предмети)

http://chemists.at.ua/   сайт вчителів хімії

http://urok-online.com.ua/  хімічний сайт

 Питання та завдання для самоконтролю

 1.  Які руди чорних та кольорових металів Вам відомі?
 2. Які метали та сплави застосовують у сучасній техніці?
 3. Охарактеризуйте металургійне виробництво в Україні.
 4. Які існують заходи охорони навколишнього середовища під час виробництва металів?

 САМОСТІЙНА РОБОТА №3

 Тема: Органічні сполуки в побуті

 1.  Поняття про побутові хімікати. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами
 2. Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби
 3. Захист навколишнього середовища від забруднення синтетичними мийними засобами
 4. Органічні розчинники, їх застосування

Навчальна література:

 1.  Буринська Н. М. Хімія, 11 кл.: підруч.для загальноосвіт. шк. / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2000. – 176 с. : іл.
 2. Варавва Н. Е. Хімія. Розв’язання всіх задач, у тому числі підвищеної складності, відповіді на запитання, підказки до практичних робіт. / Гранкіна Т. М. – Харків: Веста, 2001.- 2008 с.
 3. Шаповалов С.А. Довідник старшокласника та абітурієнта. / С. А. Шаповалов – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.

 Електронні джерела:

 http://www.chemistry.narod.ru/  інформаційний сайт про хімію

http:// ostriv.in.ua   острів знань (різні предмети)

http://chemists.at.ua/   сайт вчителів хімії

http://urok-online.com.ua/  хімічний сайт

Питання для самоконтролю:

 1.  Які види побутових хімікатів Вам відомі?
 2. Який склад мила?
 3. Як використовуються синтетичні мийні засоби?
 4. Які органічні розчинники Ви знаєте та яке їх застосування?
 5. Як захистити навколишнє середовище від забруднення синтетичними мийними засобами?

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з хімії

Рівні навчальних досягнень Бали Критерії
I. Початковий 1 Студент (студентка) розпізнає деякі хімічні об’єкти (хімічні символи, формули, явища, тощо) і називає їх (на побутовому рівні
2 Студент (студентка) описує деякі хімічні об’єкти за певними ознаками); знає правила безпеки під час проведення практичних робіт
3 Студент (студентка) має фрагментарні уявлення з предмета вивчення і може відтворити окремі його частини
II. Середній 4 Студент (студентка) знає окремі факти, що стосуються хімічних сполук і явищ; складає з допомогою викладача скорочену умову задачі
5 Студент (студентка) з допомогою викладача відтворює окремі частини начального матеріалу, дає визначення основних понять; самостійно складає і записує скорочену умову задачі
6 Студент (студентка) відтворює навчальний матеріал з допомогою викладача; робить обчислення за готовою формулою
III. Достатній 7 Студент (студентка) самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, з допомогою викладача порівнює хімічні об’єкти; наводить рівняння реакцій за умовою задачі
8 Студент (студентка) самостійно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, порівнює і класифікує хімічні об’єкти;  виконує з допомогою викладача всі хімічні задачі; робить обчислення за рівнянням реакції
9 Студент (студентка) виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фактів, наводить приклади на підтвердження цього; робить окремі висновки з хімічних дослідів; розв’язує задачі
IV. Високий 10 Студент (студентка) володіє навчальним матеріалом і застосовує знання у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, узагальнювати й систематизувати надану інформацію, робити висновки; робить висновки з практичної роботи; самостійно наводить і використовує необхідні формули для розв’язування задач
11 Студент (студентка) володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, встановлює зв’язки між явищами; самостійно знаходить і використовує інформацію згідно з поставленим завданням; самостійно розв’язує задачі, формулює відповіді
12 Студент (студентка) має системні знання з предмета, аргументовано використовує їх, у тому числі у проблемних ситуаціях; аналізує додаткову інформацію; самостійно оцінює явища, пов’язані з речовинами та їх перетвореннями; розв’язує експериментальні задачі за власним планом; самостійно аналізує та розв’язує задачі раціональним власним способом