УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (методичний пакет)

Методичний пакет навчальної дисципліни для студентів спецільностей 023 „Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” 024 „Хореографія”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”

Розробник – В.І. Криворучко, спеціаліст вищої категорії

Мета вивчення навчальної  дисципліни: формування  системи знань про надбання української літератури ІІ пол. ХІХ-поч.ХХІ ст. та практичних навичок літературного аналізу твору

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

І курс, І семестр

 Навчальний  модуль №1

Заняття№1 : Українська література ІІ пол. ХІХ ст.:

 1. Суспільно-історичні умови періоду.
 2. Основні ознаки української літератури ІІ пол. ХІХ ст.

Питання до самоконтролю:

 1. Які cуспільно-історичні фактори впливали на розвиток української літератури ІІ пол. ХІХ ст.?
 2. Назвіть урядові антиукраїнські документи ІІ пол. ХІХ ст.
 3. Що нового з’явилося в українській літературі цього періоду?
 4. Як по-новому трактується тема села?
 5. Назвіть найвідоміших представників західноукраїнської літератури ІІ пол. ХІХ ст.

    Іван Нечуй-Левицький. Життєвий і  творчий шлях

 1. Робота над вивченням біографії письменника.
 2. Історія написання, прототипи повісті «Кайдашева сім’я».

Питання до самоконтролю

 1. Які чинники вплинули на формування світогляду поета?
 2. Яку освіту здобув І.Левицький? Чому відмовився працювати за фахом?    Як Ви до цього ставитесь?
 3. Чому І.Нечуй-Левицький змушений був залишити роботу в Кишиневі?
 4. Яка тематика творів автора?
 5. Назвіть прототипів повісті «Кайдашева сім’я»

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.– К.: Освіта, 2010. – с.12-17,18-24

 Заняття№2: Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я». Робота над повістю

 1. Основна тема та проблема твору.
 2. Жанр. Ідея повісті.
 3. Робота над характеристикою образів.

Питання до самоконтролю:

 1. Які суспільні умови вплинули на сімейні стосунки Кайдашів?
 2. Що спричинило сутички і сварки між членами родини?
 3. Які епізоди повісті, на Вашу думку, найкомічніші?
 4. Що переважає у зображення побуту Кайдашів: гумор чи сатира? Чим це пояснюється?
 5. Чому «Кайдашеву сім’ю» називають «енциклопедією українського побуту»?
 6. Яка ідея повісті? Чи можна  вважати її сучасною?

Література

Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.– К.: Освіта, 2010.– с.25-28

Заняття №3: Панас Мирний. Життєвий і творчий шлях

 1. Робота над вивченням біографії письменника. Панас Мирний і Гадяч.
 2. Історія написання та друку роману  «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
 3. Особливість композиції роману. Жанр. Поняття про соціально-психологічний роман.

Питання до самоконтролю:

 1. Яке справжнє прізвище Панаса Мирного?
 2. Який зв’язок Панаса Мирного з Гадячем?
 3. Які чинники вплинули на формування світогляду поета?
 4. Які події лягли в основу роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
 5. Які ознаки соціально-психологічного роману?
 6. Яка особливість композиції роману?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.– К.: Освіта, 2010. – с.39-46 

Заняття№4: Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Робота над романом

 1. Основні сюжетні лінії роману. Тема твору.
 2. Проблематика роману.
 3. Робота над образами: порівняльна характеристика Чіпки і Грицька.

Питання до самоконтролю:

 1. Назвіть основні сюжетні лінії роману
 2. Навіщо паралельно з образом Чіпки автор вводить образ Грицька?
 3. З’ясуйте темe твору
 4. Розкрийте основну проблему роману
 5. Які проблеми порушено в романі?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.47-57

Заняття№ 5: Українська драматургія і театр 70-90-х рр ХІХст.:

 1. Створення українського професійного театру.
 2. Характерні риси української драматургії 70-90-х рр ХІХст.
 3. Розвиток музичної культури.

 Питання до самоконтролю:

 1. Де й коли було засновано український професійний театр?
 2. Назвіть корифеїв українського професійного театру
 3. Назвіть характерні риси української драматургії 70-90-х рр ХІХст.
 4. Який взаємозв’язок між драматургією та музичною культурою?
 5. Назвіть представників української музичної культури ІІ пол. ХІХст.

 Іван Карпенко-Карий. Життєвий і творчий шлях

 1. Родина Тобілевичів у контексті українського театру кінця ХІХ ст.
 2. Робота над вивченням біографіїІ.Карпенка-Карого. Тематика творчості драматурга

 Питання до самоконтролю:

 1. Яку роль відіграла родина Тобілевичів для формування українського театру?
 2. З’ясуйте походження псевдонімів Тобілевичів
 3. Яку освіту здобув Іван?
 4. Які чинники вплинули на формування світогляду драматурга?
 5. Яке коло інтересів Івана Карпенка-Карого?
 6. Назвіть найвідоміші п’єси драматурга

 Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.73-84, 92

Заняття № 6: Іван Карпенко-Карий. «Мартин Боруля». Робота над пєсою  

 1. Життєва історія комедії.
 2. Робота над образами. Психологічна переконливість образу Мартина Борулі.
 3. Тема, ідея комедії.

 Питання до самоконтролю:

 1. Яка життєва основа комедії «Мартин Боруля»?
 2. У чому комічність образу Мартина?
 3. Чи викликає образ Мартина співчуття? Чому?
 4. Чим відрізняються образи Марисі  та Степана?
 5. Яка найхарактерніша ознака образу Націєвського?
 6. Який жанр комедії? Доведіть фіналом твору.

 Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.85-87

Заняття№ 7: Михайло Старицький. «Оборона Буші»

 1. Багатогранність діяльності М.Старицького.
 2. Тема, ідея, жанрово-композиційні особливості повісті «Оборона Буші».
 3. Основні образи та символи твору.

 Питання до самоконтролю:

 1. Яка роль М.Старицького у становленні українського театру й драматургії?
 2. Яка тема повісті «Оборона Буші»?
 3. У чому полягають жанрово-композиційні особливості твору?
 4. Яка ідея повісті?
 5. Назвіть головних героїв твору
 6. У чому полягає символіка повісті?

 Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.96-98,104-107

Модульна контрольна робота №1

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання (усне опитування), оцінки за твори «Моє ставлення до молодого покоління Кайдашів»,  «Мої враження від роману «Хіба ревуть воли…», оцінка за ведення зошита

 Навчальний модуль № 2

Заняття№ 8: Іван Франко. Життєвий і творчий шлях

 1. Роль І.Франка в українській культурі. Робота над вивченням життєвого і творчого шляху.
 2. Збірка «З вершин і низин»: «Гімн», «Розвивайся ти, високий дубе…(робота з текстами)

Питання до самоконтролю:

 1. Прокоментуйте слова П. Тичини: «… Франко був для Західної України і університетом, і енциклопедією, і академією наук, і народним… міністерством культури і освіти»
 2. Яку освіту здобув Франко?
 3. Які чинники вплинули на формування світогляду поета?
 4. Що найбільше вразило вас в біографії Франка?
 5. У чому новаторство збірки «З вершин і низин»?
 6. Яке місце у збірці посідає поезія «Гімн»?
 7. Яка ідея поезії «Розвивайся ти, високий дубе…»?

 Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф. Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с. 126-131, 133, 140

 Заняття№ 9: Іван Франко. Поезія

 1. Робота над збіркою «Зів’яле листя»:  «Ой ти, дівчино, з горіха зерня…», «Чого являєшся мені у сні?», «Безмежнеє поле…»
 2. Робота над сонетом «Сікстинська мадонна».
 3. Робота над збіркою «Мій Ізмарагд»: «Легенда про вічне життя», «Декадент».

Питання до самоконтролю:

 1. Чим відрізняється збірка «Зів’яле листя» від попередніх збірок І.Франка?
 2. У чому полягає особливість композиції збірки?
 3. Чому поезію «Тричі мені являлася любов» називають автобіографічною?
 4. Який прийом використано у вірші «Ой ти, дівчино, з горіха зерня…»?
 5. Який принцип побудови сонета?
 6. Яка ідея сонета  «Сікстинська мадонна»?
 7. Поясніть назву збірки «Мій Ізмарагд»
 8. Кому присвячено поезію «Декадент»?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф. Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.132, 134-138

Заняття№ 10: Іван Франко. «Сойчине крило». Робота над твором

 1. Робота над характеристикою образу Хоми.
 2. Жіноча доля в новелі. Робота над образом Мані.
 3. Символіка та гуманізм твору.

 Питання до самоконтролю:

 1. Поясніть підзаголовок твору
 2. Чи поділяєте Ви погляди Хоми на життя? Чому?
 3. Що спонукало Маню втекти від Хоми? Чи підтвердились її сподівання?
 4. Чи здивував Вас фінал твору? Чому?
 5. У чому полягає гуманістичне спрямування новели?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф. Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с. 169-182

Заняття№ 11: Іван Франко. «Мойсей». Робота над твором

 1. Джерела та історія поеми.
 2. Робота над характеристикою образу Мойсея.
 3. Ідея твору.
 4. Особливості композиції. Жанр. Роль прологу в поемі.

 Питання до самоконтролю:

 1. Що спонукало Франка до написання поеми «Мойсей»?
 2. Чим відрізняється Мойсей у поемі Франка від біблійного образу?
 3. Чим аргументували свої заклики Авірон і Датан? Як Ви до них ставитеся?
 4. Як поєднати ідею твору з часом його написання?
 5. Яку роль у поемі відіграє «притча про дерева»?
 6. Вмотивуйте жанр поеми
 7. Яка роль прологу у поемі «Мойсей»?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф. Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.160-165

Заняття 12: Українська література 10-х рр. ХХ ст.

 1. Суспільно-політичні умови періоду.
 2. Особливості розвитку літературного процесу на поч. ХХ ст. Модернізм.

Питання до самоконтролю:

 1. Які суспільно-політичні події вплинули на літературу початку ХХ століття?
 2. Чим була зумовлена поява модернізму?
 3. Чим принципово відрізняються реалізм та модернізм?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф. Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.112, 185-191

Заняття № 13Михайло Коцюбинський. Життєвий і творчий шлях:

 1. Роль М. Коцюбинського в українській літературі. Робота над вивченням біографії письменника.
 2. Тематика творчості та особливості стилю автора.

 Питання до самоконтролю:

 1. Як визначать роль М.Коцюбинського  в українській літературі?
 2. Чи здобув М.Коцюбинський вищу освіту?
 3. Які чинники вплинули на формування світогляду автора?
 4. Які були перші проби пера?
 5. Яким темам автор віддавав перевагу?
 6. У чому полягають особливості стилю автора? Чи імпонують вони Вам?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф. Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.193-198

Заняття № 14: Імпресіонізм у новелі М.Коцюбинського «Intermezzo» Робота над новелою:

 1. Поняття імпресіонізму.
 2. Робота над характеристикою образу ліричного героя.
 3. Композиційні особливості новели.
 4. Тема твору. Ідея.

 Питання до самоконтролю:

 1. Які основні принципи імпресіонізму?
 2. Які життєві факти лягли основу новели «Intermezzo»?
 3. Чому головний герой твору не має імені?
 4. Яким постає ліричний герой твору на початку новели?
 5. Що допомагає героєві відновити спокій?
 6. Чому новелу «Intermezzo» називають «перлиною світової пейзажної лірики»?
 7. Яка композиція новели? чому вона має дві кульмінації?
 8. Яка ідея твору?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф. Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.199. 205-209

Заняття № 15: Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків». Робота над повістю:

 1. Джерела, історія створення повісті.
 2. Робота над образами Івана та Марічки.
 3. Єдність людини і природи у повісті.

Питання до самоконтролю:

 1. Які події лягли в основу повісті?
 2. У яких умовах формувався світогляд Івана та Марічки?
 3. Чому Івана та Марічку називають гуцульськими Ромео та Джульєттою?
 4. Чи примирився Іван зі звісткою про смерть коханої?
 5. Що поєднувало сім’ю Івана і Палагни?
 6. Поясніть фінал твору
 7. У чому полягає символіка назви повісті?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф. Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.213-219

Заняття№ 16: Борис Грінченко. Життєвий і творчий шлях

 1. Робота над вивченням біографії письменника.
 2. Роль Б.Грінченка в українському мовознавстві та педагогіці.
 3. Робота над оповіданнями про дітей: «Украла», «Дзвоник».

 Питання до самоконтролю:

 1. Які чинники вплинули на формування світогляду письменника?
 2. Чому юний Грінченко розірвав стосунки з родиною?
 3. Яка робота Грінченка приносить йому визнання?
 4. Яких поглядів дотримувався Грінченко-вчитель?
 5. Яка заслуга Грінченка-мовознавця?
 6. Який вчинок учителя визначив життя героїні оповідання «Украла»?
 7. З’ясуйте символіку назви оповідання «Дзвоник»
 8. Чому вдома, незважаючи на голод і не доглянутість,  Наталя почувалася краще, ніж у забезпеченому сиротинці?
 9. Як можна було зарадити Наталі? Хто це мав зробити?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч.   закладів/ За заг. ред. Г.Ф. Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с. 62-65,67-68

Заняття № 17: Борис Грінченко. «Каторжна». Робота над твором:

 1. Робота над образом Докії в оповіданні.
 2. Психологізм твору.
 3. Тема, ідея оповідання.

Питання до самоконтролю:

 1. Чому Докія отримала образливе прізвисько?
 2. Як ставився батько до Докії?
 3. Яких випробувань зазнала дівчина?
 4. Хто викликав у Докії довіру? Чому?
 5. Поясніть  останні слова Докії

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф. Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.66-67

Модульна контрольна робота №2

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання (усне опитування), оцінки за твори «Мої враження від творчості І.Франка», «Мої враження від творчості М.Коцюбинського», оцінка за читання поезії напам’ять, оцінка  за ведення зошита.

 І курс, ІІ семестр

Навчальний модуль №3

Заняття № 1: Ольга Кобилянська. Життєвий і творчий шлях

 1. Робота над вивченням біографії письменниці.
 2. Особливості стилю та тематика творчості О.Кобилянської.

 Питання до самоконтролю:

 1.  Чим відрізнялася освіта хлопців та дівчат в Австро-Угорській імперії ІІ пол.. ХІХ ст.?
 2. Яку освіту здобула О.Кобилянська?
 3. Які чинники вплинули на формування світогляду письменниці?
 4. Що дало підстави І.Франкові назвати О.Кобилянську «найгеніальнішою людиною Буковини і Галичини»?
 5. Як склалося життя О.Кобилянської після розпаду Авро-Угорської імперії?
 6. У чому полягає новаторство О.Кобилянської?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф. Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.23-236

Заняття № 2: Ольга Кобилянська. «Земля». Робота над твором

 1. Джерела повісті. Прототипи.
 2. Робота над системою образів повісті: а) життєві цінності Івоніки та Марійки; б) порівняльна характеристика Михайла та Сави.

 Питання до самоконтролю:

 1. Які події лягли в основу повісті «Земля»?
 2. Які життєві цінності сповідували  Івоніка та Марійка Федорчуки? Чи змінилися вони після смерті Михайла? Чому?
 3. Які життєві цінності сформувалися у Михайла? Чи почувався він щасливим?
 4. Які життєві цінності сформувалися у Сави? Чи почувався він щасливим?
 5. Як поводився Михайло у війську?
 6. Чи поділяєте ви позицію Михайла, який приховує свої стосунки з Анною? Чому?
 7. Чим керується Сава, зважуючись на убивство?

 Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф. Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.232, 237-242

Заняття № 3: Ольга Кобилянська. «Земля»

 1. Робота над проблематикою повісті.
 2. Новаторство О.Кобилянської в осмисленні мотиву братовбивства.

 Питання до самоконтролю:

 1. Розкрийте проблему вибору у повісті «Земля»
 2. Розкрийте проблему батьків і дітей у повісті «Земля»
 3. Розкрийте проблему злочину і покарання у повісті «Земля»
 4. У чому новаторство О.Кобилянської в осмисленні мотиву братовбивства? З’ясуйте символіку назви повісті

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф. Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.233-236

Василь Стефаник. Життєвий і творчий шлях:

 1. Робота над вивченням біографії письменника.
 2. Творча співдружність В. Стефаника з Л.Мартовичем та М.Черемшиною («покутська трійця»)
 3. Особливості стилю автора: «Новина».

Питання до самоконтролю:

 1. Яку освіту здобув В.Стефаник?
 2. Які чинники вплинули на формування світогляду автора?
 3. Яку громадянську позицію мав письменник?
 4. Яка тема об’єднувала В. Стефаника, Л.Мартовича та М.Черемшину?
 5. У чому полягали відмінності стилю кожного з представників «покутської трійці»?
 6. Поясніть слова М.Горького про стиль В.Стефаника: «Як коротко, сильно і страшно пише ця людина»  (на прикладі новели «Новина»)
 7. Розкрийте риси імпресіонізму у новелі «Новина»

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф. Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.253-258.260

Заняття № 4: Василь Стефаник. «Камінний хрест». Робота над новелою:

 1. Джерела, прототипи твору.
 2. Робота над сюжетно-композиційними особливостями твору.
 3. Характеристика образу Івана Дідуха.
 4. Символіка твору.

Питання до самоконтролю:

 1. Які події лягли в основу новели «Камінний хрест»?
 2. У чому полягають композиційні особливості твору?
 3.  Які емоції у Вас викликає образ Івана Дідуха? Чому?
 4. Яка тема твору?
 5. Розкрийте символіку назви та фіналу новели
 6. Розкрийте риси імпресіонізму у новелі «Камінний хрест»

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф. Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.265-270

Заняття № 5: Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Поезія:

 1. Роль Лесі Українки в українській культурі. Робота над вивченням біографії. Леся і Гадяч.
 2. Особливості стилю Лесі Українки.
 3. Робота над поетичними текстами: «Contraspemspero», «І все-таки до тебе думка лине…», «Tobeornottobe?», «Хвиля», «Стояла я і слухала весну», «Все-все покинуть…», «Уста говорять: він навіки згинув…»

Питання до самоконтролю:

 1. Яка роль Лесі Українки у нашій культурі?
 2. Який зв’язок Лесі з нашим містом?
 3. Яку світу здобула Леся?
 4. Які чинники вплинули на формування світогляду поетеси?
 5. Які події життя Лесі Українки Вас найбільше вразили? Чому?
 6. Що дало підстави Лесі назвати поезію «Contraspemspero» «безнадійно-надійною»?
 7. Назвіть ознаки неоромантизму в поезіях «Tobeornottobe?», «Хвиля», «Стояла я і слухала весну»
 8. Яка тематика об’єднує твори «Стояла я і слухала весну», «Все-все покинуть…», «Уста говорять: він навіки згинув…»?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.      Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с. 277-290, 298

Заняття № 6: Леся Українка.  «Лісова пісня». Робота над твором:

 1. Джерела драми. Історія написання.
 2. Особливість жанру.
 3. Робота над сюжетно-композиційними особливостями: два світи у творі.

 Питання до самоконтролю:

 1. Що спонукало Лесю до створення «Лісової пісні»?
 2. Які джерела твору?
 3. З’ясуйте жанрові особливості «Лісової пісні»
 4. Наведіть приклад паралелізму у творі
 5. Які образи драми представляють світ людей?
 6. Які образи драми представляють світ природи?
 7. Чий світ – людей чи природи – Вас більше приваблює? Чим?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.      Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.305-307

Заняття № 7: Робота над драмою „Лісова пісня”:

 1. Робота над системою образів драми: а) образи Мавки та Лукаша: спільне та відмінне; б) образ дядька Лева; в) образи матері та Килини.
 2. Проблематика твору, її актуальність.

Питання до самоконтролю:

 1. Якими рисами авторка наділила образ Мавки?
 2. Що привабило Мавку в Лукашеві?
 3. Чому Лукаш відмовляється від Мавки?
 4. Який епізод найбільше демонструє Мавчину любов до Лукаша?
 5. Хто зі світу людей втілює гармонійність людини та природи?
 6. Чому Лукаш обрав Килину?
 7. Які риси Килини проявляються після весілля?
 8. Чому не миряться Лукашева мати й Килина?
 9. Як мстить Лукашеві Лісовик?
 10. З’ясуйте проблематику драми
 11. Яка проблема драми є найбільш актуальною? Чому?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.      Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.307-309

Заняття № 8: Микола  Вороний. Життєвий і творчий шлях:

 1. Робота над вивченням біографії письменника.
 2. Художні особливості поезії М.Вороного.
 3. Робота над творами М.Вороного: а) «Іванові Франкові»: мотив необхідності для поета бути «цілим чоловіком»; б) «Блакитна Панна»: мотив єдності краси природи і мистецтва; в) «Інфанта»: мотив соціальних перетворень.

Питання до самоконтролю:

 1. Яку освіту отримав М.Вороний?
 2. Які чинники вплинули на формування світогляду поета?
 3. У якій галузі мистецтва, крім літератури, проявив себе М.Вороний?
 4. «Ідеологом» якого мистецького напряму став М.Вороний?
 5. Яка поезія М.Вороного стала відомою піснею-маршем? Хто автор музики?
 6. Що, за Вороним,  значить бути «цілим чоловіком»?
 7. Яким художніми засобами та прийомами  передано весняний настрій в поезії «Блакитна Панна»?
 8. На Ваш погляд, чи ви вписується у загальну тональність вірша «Інфанта» два останні рядки? Про що вони свідчать?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.      Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.307-309

Заняття № 9: Олександр Олесь. Життєвий і творчий шлях:

 1. Робота над вивченням біографії поета.
 2. Робота над поетичними творами автора: а)  особливості стилю («З журбою радість обнялась»); б) «Чари ночі»: мотив прагнення гармонії людини і природи; в)  патріотичні мотиви поезії «О слово рідне! Орле скутий….»

Питання до самоконтролю:

 1. Яке справжнє прізвище О.Олеся?
 2. Що впливало на формування світогляду О.Олеся?
 3. Який спосіб життя сповідував поет?
 4. Що стало причиною еміграції митця?
 5. Яка подія спричинила смерть поета?
 6. У чому символіка збірки «З журбою радість обнялась»?
 7. Що значить філософія гедонізму? Як вона виявляється у поезії «Чари ночі»?
 8. Яка ідея вірша «О слово рідне! Орле скутий….»? Чому його жанр визначають як  «медитація»?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.      Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.333-340

Заняття № 10: Олександр Олесь. «По дорозі в Казку». Робота над твором: 

 1. Робота над особливостями жанру твору.
 2. З’ясування проблеми вождя і маси.
 3. Символізм драматичного етюду.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке драматичний етюд?
 2. Яка ідея драматичного етюду «По дорозі в Казку»?
 3. Як у творі розкрито проблему вождя і маси? Як розгортається конфлікт між Юнаком та Юрбою?
 4. Що споріднює поему І.Франка «Мойсей» з драматичним етюдом О.Олеся «По дорозі в Казку»?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.      Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.347-353

Модульна контрольна робота №3

Складові модульного контролю: поточне оцінювання (усне опитування), оцінки за твори «Мої враження від творчості О.Кобилянської», ««Мої враження від творчості Лесі Українки», оцінки за читання напам’ять поезій Лесі Українки, М.Вороного, О.Олеся, оцінка  за ведення зошита.

 Навчальний модуль №4

Заняття № 11: Володимир Винниченко. Життєвий і творчий шлях

 1. Роль В.Винниченка в українській історії. Робота над вивченням біографії.
 2. Особливості стилю автора. Винниченко-драматург.
 3. «Сонячна машина» – перший український фантастичний роман.

 Питання до самоконтролю:

 1. Яка роль В.Винниченка в українській літературі та історії?
 2. Що впливало на формування світогляду В.Винниченка?
 3. Яку освіту здобув В.Винниченко? Які обдарування мав?
 4. Які політичні погляди сповідував В.Винниченко?
 5. У чому полягають особливості стилю В.Винниченка?
 6. У чому новаторство п’єс В.Винниченка?
 7. Чому В.Винниченко змушений був емігрувати?
 8. Який жанр роману «Сонячна машина»?
 9. Чи актуальною на сьогодні є головна проблема роману?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.      Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.357-364

Заняття № 12: Володимир Винниченко. «Момент». Робота над твором: 

 1. Робота над особливостями сюжету: реалістичне змалювання і філософський підтекст.
 2. Характеристика образу панни.
 3. Імпресіонізм новели.

 Питання до самоконтролю:

 1. Який підзаголовок має новела? Як його пояснити?
 2. Які події описано у творі?
 3. Які філософські погляди сповідує Муся? Чи імпонують вони Вам?
 4. Який епізод твору підкреслює контраст природи і цивілізації?
 5. Назвіть ознаки імпресіонізму в новелі?
 6. Яким Ви вважаєте твір: оптимістичним чи трагічним?  Доведіть свою думку.

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф. Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.367-372

Заняття № 13: Українська література 1920-30-х рр. Поезія: 

 1. Суспільно-історичні умови розвитку української літератури поч. ХХ ст.
 2. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х рр.
 3. Провідна роль поезії у 20-і рр.
 4. Поняття «розстріляне  Відродження».

Питання до самоконтролю:

 1. Які історико-політичні зміни супроводжують розвиток української літератури поч. ХХ ст.
 2. У чому виявилося стильове розмаїття мистецтва 1920-х рр.? Які мистецькі угрупування Ви запам’ятали?
 3. Чому поезія стала провідною у процесі розвитку літератури 20-х років?
 4. Чому з’явилося  поняття «розстріляне  відродження»? Що воно означає?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.5-6,8-15

Заняття № 14: Павло Тичина. Життєвий і творчий шлях: 

 1. Робота над вивченням біографії поета. П.Тичина у контексті сучасного літературознавства.
 2. Особливості стилю автора. Феномен «кларнетизму».

Питання до самоконтролю:

 1. Хто висував П.Тичину на здобуття Нобелівської премії?
 2. Що вплинуло на формування світогляду П. Тичини?
 3. к називалася перша збірка поезій Тичини? Коли її вперше надрукували?
 4. Що зумовило деформацію таланту поета? Як про це сказав В.Барка?
 5. Чий погляд  – Л.Новиченка чи С. Тельнюка – на творчість Тичини ближчий Вам? Чому?
 6. Чому стиль П, Тичини називають «кларнетизмом»?
 7. Які ознаки «кларнетизму» П.Тичини?

 Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.16-20

Заняття № 15: Павло Тичина. Поезія: 

 1. Робота над поетичними творами П.Тичини:

а) життєствердний пафос поезії «Арфами, арфами…»
б) ліричний герой поезій «Ви знаєте, як липа шелестить…», «О панно Інно…»
в) національно-визвольне пробудження народу в поезіях «Одчиняйте двері…»,    «Пам’яті тридцяти»

Питання до самоконтролю:

 1. Під впливом якого вірша написано поезію «Арфами, арфами…»?
 2. Які головні мотиви поезії «Арфами, арфами…»?
 3. Які неологізми вірша «Арфами, арфами…» Ви запам’ятали?
 4. Який прийом використано в поезії «Ви знаєте, як липа шелестить…»

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.21-25

Заняття № 16: Літературний авангард (Михайль Семенко)

 1. Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х рр.
 2. Робота над вивченням біографії Михайля Семенка.
 3. Робота над поезіями «Бажання», «Місто», «Запрошення»: урбаністичні мотиви лірики, деструкція класичної форми.

 Питання до самоконтролю:

 1. З’ясуйте поняття «модернізм», «авангардизм»,  «футуризм». Яке з них ширше (родове), а  яке вужче (видове)?
 2. Яку освіту здобув М.Семенко? Як вплинуло на його формування навчання і Росії?
 3. Які літературні організації створив М.Семенко?
 4. Що таке «деструкція»? Наведіть приклади її в поезії М.Семенка
 5. Що спричинило загибель поета?
 6. Які заклики звучать у вірші «Бажання»?
 7. До кого звертається Семенко у вірші «Запрошення»?
 8. На прикладі вірша «Місто» доведіть, що футуристи сміливо експериментували з формою художнього тексту

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. –c.30-35

Заняття № 17: Київські «неокласики»: 

 1. Мистецькі засади «неокласиків».
 2. Робота над вивченням біографії М.Зерова як представника «розстріляного Відродження».
 3. Філософічність поезії М.Зерова «Київ-традиція» (робота з текстом).

 Питання до самоконтролю:

 1. Як у своєму вірші «Лебеді» назвав неокласиків М.Драй-Хмара?
 2. Хто входив до групи «неокласиків»?
 3. Назвіть основні риси неокласичного стилю
 4. Що формувало Зерова як неокласика?
 5. Як склалося життя поета на поч.. 30-х років?
 6. Що значить поняття «алюзія»? Чому цей художній засіб найчастіше використовують в інтелектуальній поезії?
 7. Як Ви розумієте поняття «філософічність»?
 8. Які події та відомі постаті розкриті у поезії «Київ-традиція»?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. –c.36-41 

 Заняття № 18: Максим Рильський. Життєвий і творчий шлях:

 1. Робота над вивченням біографії поета.
 2. Особливості творчого стилю.
 3. Мотиви пошуків душевної рівноваги в поезіях «Молюсь і вірю…», «Солодкий світ!..» (робота з текстами).

Питання до самоконтролю:

 1. Що вплинуло на формування світогляду М.Рильського?
 2. До якого угрупування поетів належав М.Рильський у 20- на поч.30-х рр?
 3. Чи можна вважати М.Рильського представником «розстріляного відродження? Чому?
 4. У чому полягають особливості стилю поета?
 5. Які мотиви звучать у вірші «Молюсь і вірю…»?
 6. Яка ідея вірша «Солодкий світ!..»?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.42-46

 Заняття № 19: Євген Плужник. Життєвий і творчий шлях:

 1. Робота над вивченням біографії поета.
 2. Особливості творчого стилю автора.
 3. Ліричний герой поезії «Для вас, історики майбутні…» (робота з текстом).

Питання до самоконтролю:

 1. Що впливало на формування світогляду Є.Плужника?
 2. Хто підтримав перші творчі спроби поета?
 3. Чому Є.Плужник рано пішов з життя?
 4. Які твори Є.Плужника стали відомими?
 5. Що зближує манеру Є.Плужника з імпресіонізмом, експресіонізмом та неокласицизмом?
 6. Як моделює поет сприймання його доби нащадками у вірші «Для вас, історики майбутні…»

 Література

Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.48-52

Заняття № 20: Євген Плужник. Поезія: 

 1. Робота над текстами поетичних творів Є.Плужника:

а) ліричний герой поезії «Ніч…а човен – як срібний птах!..»;
б) мить і вічність у поезіях «Річний пісок…», «Вчись у природи творчого спокою…».

Питання до самоконтролю:

 1. Які риси притаманні ліричному героєві поезії «Ніч…а човен – як срібний птах!..»?
 2. До чого закликає автор у поезії «Вчись у природи творчого спокою…»?
 3. Як сприймає світ ліричний герой поезії «Річний пісок…»?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.52-53

Модульна контрольна робота №4

Складові модульного контролю: поточне оцінювання (усне опитування), оцінки за читання напам’ять поезій П.Тичини, М.Рильського, Є.Плужника, оцінка  за ведення зошита.

ІІ курс, ІІІ семестр

Навчальний модуль № 5

Заняття № 1: Українська проза 20-30-х рр: 

 1. Особливості прози  20-х рр. ХХ ст.
 2. Особливості прози 30-х рр. ХХ  ст.

Питання до самоконтролю:

 1. До яких жанрів тяжіла українська проза 20-х років ХХ ст..?
 2. До яких тем тяжіла українська проза 20-х років ХХ ст..?
 3. Який мотив є найхарактернішим для 30-х років? Чому?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.55-56

Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях

 1. Робота над вивченням біографії М.Хвильового  як представника «розстріляного Відродження».
 2. Особливості стилю автора. Діяльність ВАПЛІТЕ.

 Питання до самоконтролю:

 1. Яке справжнє прізвище письменника?
 2. Що впливало на формування світогляду М.Хвильового?
 3. У чому полягала суть літературної дискусії 1925-1928 рр?
 4. На яких засадах базувалася ВАПЛІТЕ?
 5. Які особливості стилю М.Хвильового?
 6. У чому, на Ваш погляд, трагедія митця?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.57-64

Заняття № 2: Микола Хвильовий «Я (Романтика)». Робота над твором: 

 1. Особливості стилю новели. Присвята твору.
 2. Робота над образом ліричного героя.
 3. Проблема роздвоєності у душі людини.
 4. Символічний образ матері.

Питання до самоконтролю:

 1. У якому стилі написана новела?
 2. Поясніть присвяту твору
 3. Події якого часу описано у творі? Як вони впливають на ліричного героя?
 4. Як автор розкриває проблему роздвоєності особистості?
 5. Які епізоди Вас найбільше вразили? Чому?
 6. Які символічні образи є у новелі?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.64-66

Заняття № 3: Григорій Косинка. Життєвий і творчий шлях. «В житах»:

 1. Робота над вивченням біографії письменника.
 2. Особливості творчого стилю автора.
 3. Робота над текстом оповідання «В житах»: імпресіоністична манера оповіді.

Питання до самоконтролю:

 1. Яке справжнє прізвище письменника?
 2. Що вплинуло на формування світогляду письменника?
 3. Чим вирізняється стиль Г.Косинки?
 4. Охарактеризуйте образ Корнія з оповідання «В житах»
 5. Наведіть приклади імпресіоністичної манери оповіді у творі

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.69-74, 79-80

Заняття № 4: Юрій Яновський. Життєвий і творчий шлях: 

 1. Робота над вивченням біографії письменника.
 2. Особливості творчого стилю автора.
 3. Особливості жанру та композиції роману «Вершники».
 4. Робота над новелою «Подвійне коло»: тема розпаду людського роду.

Питання до самоконтролю:

 1. Що вплинуло на формування світогляду письменника?
 2. Яка доля романів «Жива вода» та «Чотири шаблі»?
 3. Які особливості стилю Ю.Яновського?
 4. Який за жанром роман «Вершники»?
 5. У чому особливість композиції роману?
 6. Поясніть назву новели «Подвійне коло»
 7. Яка ідея новели «Подвійне коло»?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.83-90, 95-96

Заняття № 5

Юрій Яновський «Вершники». Валеріан Підмогильний. Життєвий і творчий шлях

План

 1. Робота над новелою «Дитинство»: тема духовної пам’яті, спадковості поколінь.
 2. Робота над новелою «Шаланда морі»: тема збереження людського роду.
 3. Робота над вивченням біографії Валеріана Підмогильного.

Питання до самоконтролю:

 1. Які епізоди новели «Дитинство» Вас вразили? Чому?
 2. Яка ідея новели «Дитинство»?
 3. Які епізоди новели «Шаланда в морі» Вас вразили? Чому?
 4. Яка ідея новели «Шаланда  в морі?»
 5. Що впливало на формування світогляду В.Підмогильного?
 6. Як В.Підмогильний сприймав світ?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.96-99, 101-104

Заняття № 6: Валеріан Підмогильний. «Місто». Робота над твором: 

 1. Робота над характеристикою образу Степана Радченка: еволюція образу.
 2. Маргінальна тема у романі.
 3. Психологічна вмотивованість вчинків персонажів.

Питання до самоконтролю:

 1. Що вражає Степана у місті?
 2. До яких висновків приходить Степан, живучи в місті?
 3. Як змінюється образ Степана протягом роману?
 4. Що значить «маргінальність»?
 5. Наскільки вмотивованим психологічно є образ Степана?
 6. Наскільки психологічно вмотивовані жіночі образи роману?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.114-119

Заняття № 7: : Остап Вишня. Життєвий і  творчий шлях: 

 1. Роль Остапа Вишні в українській літературі. Робота над вивченням біографії письменника.
 2. Аналіз усмішки «Моя автобіографія».
 3. Особливість циклу «Мисливські усмішки».

Питання до самоконтролю:

 1. Яке справжнє прізвище письменника?
 2. Яка роль Остапа Вишні в українській літературі?
 3. Як в «Моїй автобіографії» з’ясовано, що саме впливало на формування світогляду письменника?
 4. Чи можна Остапа Вишню назвати представником літератури «розстріляного відродження»? Чому?
 5. У чому полягають особливості циклу «Мисливські усмішки»?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.121-129

Заняття № 8: Остап Вишня. «Сом», «Як варити і їсти суп із дикої качки»: 

 1. Робота над текстами «Мисливських усмішок»: а) художні засоби комізму, способи характеротворення усмішки «Сом»; б) пейзаж, засоби комізму, способи характеротворення усмішки «Як варити і їсти суп   із дикої качки»

Питання до самоконтролю:

 1. Як досягнено гумористичного ефекту усмішки «Сом»?
 2. Як досягнено гумористичного ефекту усмішки «Як варити і їсти суп   із дикої качки»?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с. 130-132

Модульна контрольна робота №5

Складові модульного контролю: поточне оцінювання (усне опитування), оцінки за твір, оцінка  за ведення зошита.

Навчальний модуль №6

Заняття № 9: Українська драматургія поч. ХХ ст.:

 1. Розвиток української драматургії у добу модерну.
 2. Феномен театру «Березіль» Л.Курбаса.

Питання до самоконтролю:

 1. У яких напрямках розвивався український театр 20-30-х рр.?
 2. Які ознаки модерного театру?
 3. Чим відрізнялися постановки «Березолю»?
 4. Чиї п’єси представляють українську драматургію 20-30-х рр.? 

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.135-136

Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях

 1. Робота над вивченням біографії М.Куліша.
 2. Мотиви та проблематика п’єс драматурга.

Питання до самоконтролю:

 1. Що вплинуло на формування світогляду М.Куліша?
 2. Яких політичних поглядів дотримувався М.Куліш?
 3. Чому драматурга було репресовано?
 4. Які проблеми піднімав М.Куліш у своїх творах?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.137-142

Заняття № 10: Микола Куліш. «Мина Мазайло». Робота над твором:

 1. Вивчення жанрових особливостей твору.
 2. Робота над головними образами п’єси.
 3. Проблематика твору.

Питання до самоконтролю:

 1. Як визначають жанр п’єси «Мина Мазайло»?
 2. Які події розділили сім’ю Мазайлів?
 3. Яким Ви уявляєте Мину Мазайла? Які риси характеру йому притаманні?
 4. Яким Ви уявляєте Мокія? Які риси характеру йому притаманні?
 5. Якими Ви уявляєте Рину, Лину та Улю?
 6. Чи правдоподібний фінал комедії? Чому?
 7. Які проблеми порушено у творі?
 8. Чи актуальна проблематика комедії? Чому?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.143-146

Заняття № 11: Українська література поза межами України:

 1. Політичний контекст розвитку літератури поза межами України.
 2. Література в Західній Україні 1920-1930-х рр.

Питання до самоконтролю:

 1. Як політична ситуація 1920-1930-х рр впливає на українську літературу поза межами географічної України?
 2. Чому літературу в Західній Україні 1920-1930-х рр. визначають як таку, що написана поза межами України?
 3. Назвіть представників літератури в Західній Україні 1920-1930-х рр. 

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.150-152

 Богдан-Ігор Антонич. Життєвий і творчий шлях:

 1. Робота над вивченням біографії поета.
 2. Особливості стилю автора.
 3. Робота над текстами: «Автопортрет», «Вишні», «Зелена Євангелія», «Дороги», «Різдво».

 Питання до самоконтролю:

 1. Що впливало на формування світогляду поета?
 2. Яку освіту здобув Б.-І. Антонич?
 3. Чому життя поета обірвалося рано?
 4. У чому полягають особливості стилю поета?
 5. Як називає себе Антонич у вірші «Автопортрет»?
 6. Як називає себе Антонич у вірші «Вишні»?
 7. Які образи пронизують поезії автора?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.153-158

Заняття № 12: Осип Турянський. «Поза межами болю»:

 1. Робота над вивченням біографії письменника.
 2. Жанрові особливості твору.
 3. Робота над проблематикою твору.

Питання до самоконтролю:

 1. Яку освіту здобув О. Турянський?
 2. Які події його життя Вам найбільше запам’яталися? Чому?
 3. Чому «Поза межами болю» визначають як поему в прозі?
 4. Які події  описано в творі?
 5. Чий образ асоціюється з самим О.Турянським?
 6. Які епізоди твору Вас найбільше вразили? Чому?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.161-169

Заняття № 13: Еміграційна література:

 1. Поняття «діаспора». Хвилі української еміграції.
 2. Літературно-мистецькі угрупування української діаспори. 

Питання до самоконтролю:

 1. Що означає поняття «діаспора»?
 2. Назвіть хвилі української еміграції. Чим вони відрізняються?
 3. Назвіть представників «празької школи»
 4. Які спільні ідейно-стильові риси у представників «празької школи»?
 5. Назвіть представників МУРу

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.171-174

Євген Маланюк. Життєвий і творчий шлях:

 1. Робота над вивченням біографії письменника.
 2. Мотиви лірики поета.
 3. Робота над текстами поезій «Під чужим небом», «Стилет чи стилос?»

Питання до самоконтролю:

 1. Яку освіту здобув Є.Маланюк?
 2. Чому Є.Маланюка називають «українським Одіссеєм»?
 3. Назвіть характерні риси стилю поета
 4. Якими символами пронизані  поезії «Під чужим небом», «Стилет чи стилос?»

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.174-180

Заняття № 14: Іван Багряний. Життєвий і творчий шлях: 

 1. Робота над вивченням біографії письменника.
 2. Особливості творчого стилю.
 3. Оглядовий аналіз романів «Людина біжить над прірвою», «Сад Гетсиманський», «Огненне коло».

Питання до самоконтролю:

 1. Яке справжнє прізвище Івана Багряного?
 2. Що впливало на формування світогляду митця?
 3. Якими були політичні погляди Івана Багряного? Чи вплинули вони на подальшу його долю?
 4. Поясніть назву роману «Людина біжить над прірвою»
 5. У чому символічність образу Андрія Чумака з роману «Сад Гетсиманський»?
 6. Поясніть підзаголовок  роману «Огненне коло»

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.183-189

Заняття № 15: Іван Багряний. «Тигролови». Робота над твором:

 1. Автобіографічність роману.
 2. Особливості жанру роману.
 3. Робота над текстом:

а) образ Григорія Многогрішного;
б) образи родини Сірків;
в) образ майора Медвина.

Питання до самоконтролю:

 1. У чому автобіографічність роману «Тигролови»?
 2. У якому жанрі написано роман?
 3. Назвіть ознаки неоромантичного пригодницького роману
 4. Назвіть основні риси характеру Григорія Многогрішного
 5. Які життєві принципи родини Сірків?
 6. Якими рисами автор  наділяє майора Медвина?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.189-192

Заняття № 16: Іван Багряний. «Тигролови». Робота над твором

 1. Робота над проблематикою роману.
 2. Символіка твору.

Питання до самоконтролю:

 1. Які проблеми порушено в романі?
 2. У чому символіка назви роману?
 3. Які образи-символи пронизують твір? Що вони означають?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с. 189-192

Модульна контрольна робота №6

Складові модульного контролю: поточне оцінювання (усне опитування), оцінки за читання поезії напам’ять, оцінка  за ведення зошита.

ІІ курс, ІV семестр

Навчальний модуль №7

Заняття № 1: Українська література 1940-1950-х рр.

 1. Особливості розвитку української літератури воєнного періоду.
 2. Особливості розвитку української літератури повоєнних часів.

Питання до самоконтролю:

 1. У чому полягають особливості розвитку української літератури під час війни?
 2. У чому полягають особливості розвитку української літератури післявоєнного періоду? 
 3. Література
 4. Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.196 

Олександр  Довженко. Життєвий і творчий шлях

 1. Робота над вивченням біографії митця.
 2. Новаторство О.Довженка.

Питання до самоконтролю:

 1. Що впливало на формування світогляду О.Довженка?
 2. Яку освіту здобув митець?
 3. Як позначилися на долі О.Довженка часи тоталітарного режиму?
 4. У чому полягає новаторство О.Довженка як письменника та режисера? 

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.197-205

Заняття № 2: Олександр Довженко. «Зачарована Десна», «Україна в огні». Робота над творами:

 1. Автобіографічність кіноповісті «Зачарована Десна». Тема твору.
 2. Робота над образами кіноповісті «Зачарована Десна».
 3. Історія створення та друку кіноповісті «Україна в огні».
 4. Тема кіноповісті «Україна в огні».

Питання до самоконтролю:

 1. Який жанр «Зачарованої Десни»?
 2. Яка тема твору?
 3. Назвіть  характерні риси Сашка, його батька, матері діда Семена, прабаба Марусини
 4. Яка роль Й.Сталіна у долі кіноповісті «Україна в огні»?
 5. Як визначив тему «України в огні» автор?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с. 211-215

Заняття № 3: Олександр Довженко «Україна в огні». Робота над твором: 

 1. Робота над образами твору: а) Лаврін Запорожець; б) Олеся та Христя; в) Роман Заброда. 
 2. Робота над проблематикою твору.

Питання до самоконтролю:

 1. Які вчинки Лавріна Запорожця свідчать про його жертовність?
 2. Як склалася доля Олесі? Що символізує її образ?
 3. Як склалася доля Христі? Що символізує її образ?
 4. Яким зображено Романа заброду? Навіщо потрібен був цей образ?
 5. Назвіть найголовніші проблеми кіноповісті, хто їх представляє?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.208-209

 Заняття № 4: Українська література ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.:

 1. Тенденції розвитку української літератури ІІ пол. ХХ ст: а) явище «шістдесятництва»; б) період «застою»; в) період «перебудови».
 2. Постмодернізм як мистецьке явище.

Питання до самоконтролю:

 1. Що відрізняло українську літературу періоду «шістдесятництва»?
 2. Назвіть письменників-шістдесятників
 3. Що характерно для літератури періоду «застою»?
 4. Що характерно для літератури періоду «перебудови»?
 5. Які основні риси постмодернізму? Яке Ваше ставлення до постмодернізму?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.220-229

Василь Симоненко. Життєвий і творчий шлях

 1. Робота над вивченням біографії поета.
 2. Традиційність і новаторство лірики.

Питання до самоконтролю:

 1. Що вплинуло на формування світогляду В.Симоненка?
 2. Чому життя поета обірвалося так рано?
 3. Назвіть  риси новаторства Симоненка?

Література
 Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.229-231

Заняття № 5: Василь Симоненко. Поезія. Дмитро Павличко. Огляд життя і творчості

 1. Робота над текстами В.Симоненка: «Я», «Задивлюся у твої зіниці».
 2. Робота над вивченням біографії Д.Павличка.
 3. Особливості лірики поета.
 4. Аналіз поезії «Два кольори».

Питання до самоконтролю:

 1. Які основні мотиви поезій В.Симоненка?
 2. До кого звертається автор у поезії «Задивлюся у твої зіниці»?
 3. Що впливало на формування світогляду Д.Павличка?
 4. Яку збірку Д. Павличка називають «духовним порогом шістдесятництва»? Чому?
 5. Кого зображено в сонеті «Коли помер кривавий Торквемада»?
 6. Які пісні на вірші Павличка стали найбільш відомими?
 7. Хто автор музики «Пісні про рушник»?
 8. Яка головні мотиви «Пісні про рушник» 

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.232-238

Заняття № 6: Іван Драч. Огляд життя і творчості. Микола Вінграновський. Огляд життя і творчості: 

 1. Загальний огляд життя і творчості І.Драча.
 2. Робота над текстом «Балади про соняшник».
 3. Загальний огляд життя і творчості М.Вінграновського.
 4. Робота над текстом зб. «Цю жінку я люблю»: «Сеньйорито акаціє, добрий вечір».

Питання до самоконтролю:

 1. Які риси індивідуального стилю І.Драча?
 2. Який найулюбленіший жанр І.Драча?
 3. Які алегоричні образи «Балади про соняшник»?
 4. Знайомство з ким позначилося на творчій доля М.Вінграновського?
 5. У яких вимірах осмислюється любов у зб. «Цю жінку я люблю»?
 6. Які метафори поезії «Сеньйорито акаціє, добрий вечір» Вас вразили? Чому? 

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.239-247

Заняття № 7: Ліна Костенко. Життєвий і творчий шлях:

 1. Робота над вивченням біографії поетеси.
 2. Мотиви лірики Л.Костенко.
 3. Робота над текстами «Українське альфреско», «Страшні слова…», «Хай буде легко. Дотиком  пера…», «Я вранці голос горлиці люблю..», «Недумано, негадано…»

Питання до самоконтролю:

 1. Що найбільше вразило Вас у біографії Л.Костенко? Чому?
 2. Які домінанти визначають у творчості Л.Костенко?
 3. Яка головна думка поезії «Українське альфреско»?
 4. Які головні слова поезії  «Страшні слова…»?
 5. Які художні засоби використано в поезії «Хай буде легко. Дотиком  пера…»?
 6. Яка тема вірша «Я вранці голос горлиці люблю…»
 7. Яка тема поезії «Недумано, негадано…»?
 8. Що Вас найбільше вразило в творчості Л.Костенко?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.250-260

Заняття № 8: Ліна Костенко. «Маруся Чурай». Робота над твором:

 1. Історична та фольклорна основа роману.
 2. Жанрово-композиційні особливості твору.
 3. Робота над образами роману: а) образ Марусі – поетичний символ України; б) порівняльна характеристика Гриця та Івана.

 Питання до самоконтролю:

 1. Чим відрізняються історична та фольклорна основи роману?
 2. Як визначають жанр «Марусі Чурай»?
 3. Яка композиція твору? Який розділ можна вважати кульмінаційним?
 4. Якими рисами характеру наділяє авторка Марусю Чурай?
 5. У чому найвища цінність для Марусі?
 6. Як Маруся ставиться до Галі? А Галя – до Марусі?
 7. Прокоментуйте слова Марусі «…а Гриць ходив ногами по землі»
 8. Хто, на Ваш погляд, духовно ближчий Марусі: Гриць чи Іван? Чому?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с. 260-265

 Заняття №9: Ліна Костенко.  «Маруся Чурай». Василь Стус. Життєвий і творчий шлях:

 1. Проблематика роману Л.Костенко «Маруся Чурай».
 2. Робота над вивченням біографії В. Стуса.

Питання до самоконтролю:

 1. Які проблеми піднімаються у романі «Маруся Чурай»?
 2. Що в біографії В.Стуса Вас найбільше вразило?
 3. Якими були останні роки життя В.Стуса?
 4. Які збірки В.Стуса було видано за його життя?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с. 268-272

 Заняття №10: Василь Стус. Поезія:

 1. Особливості лірики В.Стуса.
 2. Робота над текстами поезій: «Мені зоря сіяла…», «Крізь сотні сумнівів…», «Господи, гніву пречистого….», «О земле втрачена, явися….», «Як добре те, що смерті не боюсь я…»

 Питання до самоконтролю:

 1. Які мотиви переважають у віршах В.Стуса?
 2. Які образи є наскрізними у віршах В.Стуса?
 3. Яка ідея поезії «Мені зоря сіяла…»?
 4. Яке передбачення звучить у поезії «Як добре те, що смерті не боюсь я…»?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с. 272-276

 Модульна контрольна робота №7

Складові модульного контролю: поточне оцінювання (усне опитування), оцінки за читання поезії напам’ять, оцінка  за ведення зошита.

 Навчальний модуль №8

Заняття №11: Проза ІІ пол. ХХ ст.:

 1. Інтенсивний розвиток української прози у ІІ пол. ХХ ст.
 2. Тематика і жанрове розмаїття прози ІІ пол. ХХ ст.

 Питання до самоконтролю:

 1. Який твір вважають предтечею прозового шістдесятництва?
 2. Чиї твори уособлювали нову хвилю модернізму у прозі 60-х рр?
 3. Який жанр вважається предтечею постмодернізму?
 4. Які ознаки «химерного роману»?
 5. Хто з письменників звертається до «химерної прози»?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.279-280

 Олесь Гончар. Життєвий і творчий шлях:

 1. Робота над вивченням біографії письменника.
 2. Загальна характеристика творчості.

 Питання до самоконтролю:

 1. Яка роль О.Гончара в українській культурі?
 2. Що впливало на формування світогляду майбутнього письменника?
 3. Яку роль у житті О.Гончара відіграє війна?
 4. Чому дослідники називають основну рису стилю Гончара «планетарністю художнього мислення»?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.281-286

Заняття №12: Олесь Гончар. «За мить щастя», «Залізний острів». Робота над творами:

 1. Робота над текстом новели «За мить щастя»: філософія щастя у творі.
 2. Жанрова особливість роману «Тронка».
 3. Робота над текстом новели «Залізний острів»: гуманістичні цінності твору.

 Питання до самоконтролю:

 1. Чого навчила війна Сашка та його друзів?
 2. Про що мріє Сашко?
 3. Яка кульмінаційна сцена твору?
 4. Чому справа набула міжнародного розголосу? Від кого залежить доля Сашка?
 5. Чому автор не закінчує новелу щасливим фіналом?
 6. Яка головна думка твору «За мить щастя»? З яким з вивчених Вами творів вона споріднена?
 7. У чому полягає жанрова специфіка роману «Тронка»? З яким з вивчених Вами творів вона споріднена?
 8. Які мотиви є найважливішими  у новелі «Залізний острів»?
 9. Чим приваблюють образ Тоні та Віталика?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.287-289, 293–295

 Заняття №13: Григір Тютюнник. Життєвий і творчий шлях. «Три зозулі з поклоном»:

 1. Робота над вивченням біографії письменника.
 2. Коментоване читання тексту новели «Три зозулі з поклоном».
 3. Присвята твору, притчевий характер.

 Питання до самоконтролю:

 1. Які події життя Григора Тютюнника Вас найбільше вразили? Чому?
 2. У чому полягають особливості індивідуального стилю автора?
 3. У чому полягає автобіографічність новели «Три зозулі з поклоном»?
 4. Охарактеризуйте любовний трикутник, що лежить основі новели «Три зозулі з поклоном»
 5. Чий образ Вас найбільше привабив? Чому?
 6. Поясніть присвяту новели
 7. У чому її притчевий характер?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.297-307

 Заняття №14: Валерій Шевчук. Життєвий і творчий шлях. «Дім на горі»:

 1. Робота над вивченням біографії письменника.
 2. Жанрово-композиційні особливості роману-балади «Дім на горі».
 3. Робота над текстом повісті-преамбули: сюжет, образи, символіка твору.

Питання до самоконтролю:

 1. Що впливало на формування світогляду письменника?
 2. За який роман Шевчука удостоєно Державної премії ім. Т.Шевченка?
 3. Поясніть творче кредо автора «не хочу спішити»
 4. Прикладом якого стилю є роман «Дім на горі»? Поясніть своє розуміння необароко
 5. Як визначають жанр роману «Дім на горі»?
 6. Як побудовано роман?
 7. Дайте характеристику головним героям повісті-преамбули «Дім на горі»
 8. Поясніть символіку повісті-преамбули

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.309-313, 317-322

 Заняття №15: Українська історична проза. Павло Загребельний. Життєвий і творчий шлях:

 1. Розвиток історичної прози 60-80рр ХХ ст..
 2. Робота над вивченням біографії письменника.
 3. Історична основа і художній вимисел у романі «Диво».

Питання до самоконтролю:

 1. З якої точки зору осмислюється минуле в історичній прозі наприкінці 80-х рр?
 2. Хто з письменників представляє сучасну історичну прозу?
 3. Як події життя П.Загребельного Вас найбільше вразили? Чому?
 4. Які твори на історичну тематику належать П.Загребельному? Що відрізняє їх від інших історичний романів?
 5. Яка історична основа оману «Диво»?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.324-327

 Заняття №16: Павло Загребельний. «Диво». Робота над твором: 

 1. Особливості композиції роману.
 2. Робота над образами роману: а) Сивоок; б) Ярослав Мудрий; в) образ Софії Київської.
 3. Проблематика роману.

 Питання до самоконтролю:

 1. У чому полягають композиційні особливості роману? З якою метою автор їх застосовує?
 2. Яка еволюція образу Сивоока?
 3. У чому новаторство образу Ярослава Мудрого?
 4. Які персонажі представляють часову площину 1941 року? У чому їх конфлікт?
 5. Чому образ Софії Київської називають центральним у романі?
 6. Які проблеми роману? Чи можна їх вважати актуальними? Чому?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с. 331-334

 Заняття №17: Сучасна українська література:

 1. Історико-культурна картина літератури кінця ХХ – поч.. ХХІ ст.
 2. Літературні угрупування кінця ХХ – поч. ХХІ ст.
 3. Література елітна і масова.

Питання  до самоконтролю:

 1. Які хронологічні рамки охоплює сучасний літературний процес?
 2. У чому полягає новий тип контролю над літературним процесом?
 3. Назвіть представників реалістичного стильового спрямування
 4. Назвіть представників модерністського стильового спрямування
 5. Назвіть представників постмодерністського стильового спрямування
 6. Як ви ставитеся до розподілу літератури на елітну та масову?

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.336-340

Заняття №18: Українська російськомовна поезія:

 1. Українська тематика у творах М.Ушакова, Л. Вишеславського.
 2. Україномовні вірші Л.Кисельова.

 Питання до самоконтролю:

 1. Назвіть спільні мотиви у творчості російських поетів України

Література
Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред. Р. Мовчан. – К.: Грамота. 2011. – с.341-344

Література рідного краю

Виступи студентів з повідомленнями.

 Модульна контрольна робота №8

Складові модульного контролю: поточне оцінювання (усне опитування), оцінка за повідомлення «Література рідного краю», оцінка  за ведення зошита.

 Критерії оцінювання  знань, умінь та навичок з української літератури: 

Високий
«12»Студент бездоганно володіє матеріалом, виявляє творче мислення, уміння нестандартно і оригінально розкрити питання із достатньою аргументацією та яскравими прикладами, уміння адаптувати знання до життєвої ситуації, усвідомлює літературний процес в цілому.
«11»Студент на високому рівні володіє матеріалом, грамотно і логічно будує відповідь, показує вміння і навички аналізу літературного твору, самостійно оцінює проблемні ситуації, літературні явища і факти, виявляючи власну позицію.
«10»Студент володіє матеріалом, аргументовано висвітлює усі питання, уміє здійснювати аналіз художнього твору, виявляючи початкові творчі здібності.

Достатній
«9»Студент володіє матеріалом, виявляючи навички цілісно-комплексного аналізу, самостійно оцінює літературні факти та явища, аргументовано доводить правильність суджень та висновків. Допускається наявність незначних упущень при розкритті питання, що не збіднюють суті відповіді.
«8»Студент володіє матеріалом на достатньому рівні, виявляючи навички текстуального аналізу твору, осмислення того чи іншого літературного явища. Наявність  незначних недоліків при розкритті питання, що не збіднює змісту відповіді.
«7»Студент володіє матеріалом на належному рівні, виявляє розуміння і осмислення того чи іншого літературного явища, уміє підібрати вдалі приклади на підтвердження своїх суджень. Допускаються несуттєві недоліки, що стосуються фактологічних знань.

Середній
«6»Студент володіє матеріалом на середньому рівні, уміє передати зміст твору, виявляє фрагментарні навички його аналізу.
«5»Студент володіє більшою частиною матеріалу, здатний на репродуктивному рівні відтворити зміст твору, частково здійснювати образну характеристику. У відповіді виявляєьтся невміння логічно  і послідовно викладати думку, відсутня власна оцінка літературного явища.
«4»Студент володіє матеріалом на елементарному рівні, здатний на репродуктивному рівні відтворити епізоди твору, виявляючи невміння логічно і послідовно викласти міркування, припускається фактологічних помилок.

Початковий
«3»Студент володіє матеріалом фрагментарно, дає примітивну і непереконливу  відповідь у вигляді кількох речень, називаючи героїв чи окремі епізоди.
«2»Студент  не володіє значною частиною матеріалу, відтворює якийсь фрагмент окремим реченням.
«1»Студент володіє незначною частиною матеріалу, але не здатен відтворити його на елементарному рівні.

 ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ

 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ІІ   ПОЛОВИНИ  ХІХ СТОЛІТТЯ

 1. Суспільно-історичні умови періоду.
 2. Основні ознаки української літератури ІІ пол. ХІХ ст.

ЛІТЕРАТУРА
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.– К.: Освіта, 2010. – с.12-17
ДОДАТКОВА
Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітньої школи / За ред. П.П. Хропка. – К.- 2000. – с. 6-19
Українські дожовтневі письменники/ Зб. Літературно-критичних матеріалів.

 Розвиток української літератури у ІІ пол. ХІХ ст. прийнято обмежувати такими хронологічними рамками: 1861-1895 рр, що пов’язано з реформою 1861 року про відміну кріпосного права. Як відомо, реформа, на яку так чекали кілька поколінь українських селян, не принесла відчутного полегшення їхного життя, тому що залежність від пана не зникла, а переросла в інший вид (найми). Реформу починають  називати “голодна воля”‚ “вільна неволенька”.

Українське життя цього періоду не можна розглядати окремо від Росії, оскільки Україна входила до складу Російської імперії. У Росії в ІІ пол. ХІХ ст. інтенсивно запроваджуються капіталістичні форми виробництва, кількісно зростає робітничий клас, що призводить до активізації революційного руху. Швидко відбувається диференціація (розшарування) селянства, з середовища якого виділяються заможні і вкрай розорені – останні поповнюють лави пролетаріату. Визвольний рух на чолі з революціонерами-демократами набирає обертів‚ тим часом царизм реагує жорстокими реакціями, особливо відносно української культури. Значного удару українській мові завдано сумнозвісними  Валуєвським (1863) та Емським (1876) циркулярами. Однак придушити наростаючий революційний рух неможливо, бо свідомість населення вже позначена змінами, які викликані активною участю в революційному русі інтелігенції та різночинців.

 2. Незважаючи на жорстокі утиски та переслідування, українська література на цьому переіоді не просто не знищена – вона заявляє про себе на європейському рівні. Темами творів стають найактуальніші події суспільного життя. Письменники часто використовують літературу як трибуну для проголошення передових ідей.

Основні ознаки літературного процесу цього періоду:

 • центральною темою, як раніше, залишається тема села. Але при цьому письменники не просто змальовують події і явища сільської общини, а й намагаються відтворити конфлікти, породжені пореформеним часом, проказати проникнення капіталізму в село, нові форми боротьби бідняків проти експлуатації (наприклад, твори Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Карпенка-Карого та ін.)
 • історична тема теж залишається актуальною, особливо якщо сприймати її як  уроки минулого, на яких можна вчитися сучасникам (історичні твори Нечуя-Левицького, Івана Франка, Михайла Старицького,  Карпенка-Карого та ін.)
 • з’являється  соціально-психологічний жанр (у творах Панаса Мирного, Карпенка-Карого)
 • розширюється поняття позитивного героя – з’являються образи передових людей, активних борців проти несправедливості (Микола Джеря, Чіпка Вареник, Бенедьо Синиця та ін.)
 • особливою активністю відзначаються  західноукраїнські письменники, які виступають проти національного гніту та іноземної експлуатації (Іван Франко, Юрій Федькович, Марко Черемшина, Лесь Мартович, Василь Стефаник, Михайло Павлик).

 ПИТАННЯ ДО САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Які cуспільно-історичні фактори впливали на розвиток українськоїлітератури ІІ пол. ХІХ ст.?
 2. Назвіть урядові антиукраїнські документи ІІ пол. ХІХ ст.
 3. Що нового з’явилося в українській літературі цього періоду?
 4. Як по-новому трактується тема села?
 5. Назвіть найвідоміших представників західноукраїнської літератури ІІ пол. ХІХ ст.

 Українська драматургія 70–90 рр ХІХ століття:

 1. Створення українського професійного театру.
 2. Характерні риси української драматургії ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.
 3. Розвиток музичної культури.

ЛІТЕРАТУРА
Хропко П. Українська література: Підручник для 10 класу. – К. – 2005. –с. 13-19
ДОДАТКОВА
Історія української літератури к. ХІХ- поч. ХХ ст./ За ред. П. Хропка. – К. 1991
Казимиров О.А. Український аматорський театр (дожовтневий період). – К. – 1965

 1. Новий український театр веде свій відлік від п’єси І. Котляревського ”Наталка Полтавка”, що була поставлена на сцені Полтавського театру в 1819 році. Франко назвав її „першою ластівкою українського театру”. Як пояснював сам автор, п’єсу написав тому, що на той час не було достатньої кількості хороших творів, здебільшого такі, що «культурній людині й дивитися було соромно».

З кінця 50-тих років ХІХ століття в різних містах України виникають  аматорські театральні гуртки. Проте першу професійну театральну трупу було створено восени 1882 року в Єлисаветграді (нині Кіровоград).Засновником її був М.Л. Кропивницький. До складу трупи увійшли М. Заньковецька, П. Саксаганський, І. Карпенко-Карий, М. Садовський, О. Вірина, М. Садовська-Баріллотті. У 1883 році цей колектив очолив М. Старицький. В історії української культури цих людей прийнято називати корифеями українського театру. Новий керівник доклав багато зусиль, щоб гра акторів була високопрофесійною, за власний кошт придбав необхідний гардероб, декорації, сам створював п’єси для постановки.

І. Франко писав: „Зложилася трупа, якої Україна не бачила ані перед тим, ані потому, трупа, котра робила фурор не тільки по українських  містах, а також у Москві і Петербурзі”.

Але театрові довелося зіткнутися з великими труднощами: і  матеріальними, адже не було приміщення, коштів на гардероб, декорації тощо, і моральними, що полягали у жорстоких урядових репресіях стосовно укрраїнської культури (1862- заборона недільних шкіл, 1863 – Валуєський циркуляр, 1876 – Емський указ про заборону української мови та „малоросійських театрів”).

Та попри всі труднощі, театр існував і набував все більшої популярності. Ставили твори Котляревського, Квітки-Основ’яненка, Шевченка, Гоголя, однак український репертуар власне цими п’єсами і обмежувався. Постала гостра необхідність у нових творах, тому засновники й актори театру М. Кропивницький, М. Старицький, І. Карпенко-Карий пишуть чимало оригінальних драм, комедій, водевілів, історичних п’єс, збагативши українську драматургію уже класичними на сьогодні творами.

2. Характерні риси української драматургії 70–90 ррХІХ ст.

 • продовжує кращі традиції, розвиваючи живу розмовну мову;
 • новим стає виведення на сцену позитивного героя з народу;
 • занепадає тенденція розважально-сентиментальної театральщини, яка культивувалася окремими ярмарковими трупами і полягала в тому, що життя українських селян показувалося як ідилія: вони тільки те й робили, що  весело розважалися, пили горілку, співали, танцювали. Та оскільки це зовсім не відповідало дійсності, то й не знайшло широкого розвитку;
 • поступово центральне місце у п’єсах відводиться темі села, його побуту Кропивницький „Глитай, або ж Павук”, Карпенко-Карий „Хазяїн”та ін);
 • з’являється ряд п’єс на історичну тему (Старицький „Богдан Хмельницький”, Карпенко-Карий „Сава Чалий”та ін;
 • на початку ХХ століття в драматургії утверждується тема інтелігенції, що була зумовлена виходом на суспільну арену саме цього прошарку народу (Кропивницький „Доки сонце зійде, роса очі виїсть”, Старицький „Не судилося” та ін.);
 • комедії з побуту новоявлено панства (Старицький „За двома зайцями”, Карпенко-Карий „Мартин Боруля”та ін.)

 3. У тісному зв’язку з театральним розвивалося музичне і  хорове мистецтво. Театр постійно потребував не  тільки творів музичних жанрів, а й музичного оформлення драматичних вистав. За цю справу взялися українські композитори:

 • М. В. Лисенко – основоположник української класичної музики, автор опер „Тарас Бульба”, „Наталка Полтавка”, „Енеїда”, ”Утоплена” та багатьох інших;
 • С.С.Гулак-Артемовський, автор лірично-комічної опери „Запорожець за Дунаєм”;
 • П.І. Ніщинський, автор українського романсу „Закувала та сива зозуля”;
 • М.М.Аркас, автор опери „Катерина” за поемою Т. Шевченка.

 Розвиткові музичної культури ІІ пол. ХІХ ст. сприяли також українські композитори Я. Степовий (Якименко), К. Стеценко, М. Леонтович, С. Людкевич та ін.

 ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Де й коли було засновано український професійний театр?
 2. Назвіть корифеїв українського професійного театру
 3. Назвіть характерні риси української драматургії 70-90-х рр ХІХст.
 4. Який взаємозв’язок між драматургією та музичною культурою?
 5. Назвіть представників української музичної культури ІІ пол. ХІХст.

Михайло Старицький. «Оборона Буші»

 1. Багатогранність діяльності М.Старицького.
 2. Тема, ідея, жанрово-композиційні особливості повісті «Оборона Буші».
 3. Основні образи та символи твору.

 Питання до самоконтролю:

 1. Яка роль М.Старицького у становленні українського театру й драматургії?
 2. Яка тема повісті «Оборона Буші»?
 3. У чому полягають жанрово-композиційні особливості твору?
 4. Яка ідея повісті?
 5. Назвіть головних героїв твору
 6. У чому полягає символіка повісті?

Література
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.– К.: Освіта, 2010.- с.96-98,104-107

Українська література 10-х років ХХ ст.:

 1. Суспільно-політичні умови періоду.
 2. Особливості розвитку літератури поч. ХХ ст. Модернізм.

ЛІТЕРАТУРА
Хропко П. Українська література: Підручник для 10 класу. – К. – 2005. –с. 201-203, 209-212
ДОДАТКОВА
Агєва В. Українська імпресіоністична проза. – К. – 1994
Калениченко Н. Українська проза початку ХХ століття. – К. – 1984

Українська література кінця ХІХ – поч. ХХ століття – відносно короткий за часом період, але за насиченістю  подіями він займає одне з найвизначніших місць у духовній культурі народу.

На  рубежі ХІХ -ХХ століть капіталізм в  Росії, як і в ряді інших країн, переростає в імперіалізм. Засилля іноземного капіталу, монополізація виробництва – призводять до збільшення безробіття. У містах наростає робітничий революційний рух. У селі ситуація була не кращою: близько 65% усієї приватної землі в Україні належало поміщикам. Селянська біднота задихалась від безземелля і була основним джерелом поповнення промислового і сільськогосподарського пролетаріату. У країні визрівала революційна ситуація.

Незважаючи на поразку, революція 1905-1907 років похитнула основи ладу, піднесла політичну свідомість народу, пожвавила національно-визвольний рух.

У  1916 році по країні прокочуються  хвилі політичних мітингів, демонстрацій, страйків. У лютому 1917 року відбулися Лютнева революція, внаслідок чого було встановлено двовладдя – Тимчасовий уряд та Рада  робітничих і селянських депутатів. В Україні 4 березня 1917 року виникає свій політичний центр – Центральна Рада, яку очолив М.С. Грушевський.

Криза поглиблювалася, і в жовтні 1917 року відбулась революція, що повалила царський режим. В Україні з поваленням царату пробудилися нові надії на національну й соціальну справедливість. Такі сподівання не були безпідставними, принаймні в перший період діяльності УНР: відкрито 80 українських шкіл, 78 видавництв, Українську Академію наук, Українську державну академію мистецтв та ряд інших закладів.

Однак більшовицька радянська влада виявила нерозуміння національних почуттів українського народу, навіть вороже ставлення до них. Збройне встановлення радянської влади в Україні розкололо українське суспільство, й насамперед національну інтелігенцію. Конфлікт радянської Росії з УНР і поразка УНР у цій братовбивчій війні були сприйняті як узурпація демократичних завоювань національно-визвольного  руху і як крах українського національного відродження.

У таких суспільно-політичних  умовах розгорталося літературне життя українського народу  на рубежі ХІХ- ХХ століть. Усі ці події знайшли широке відображення в літературі і визначили ідейно-художні  напрями в мистецькому процесі цього періоду.

 Література – невід’ємна частина життя суспільства, і  зміни в суспільстві породжують якісно нові прояви в літературі.

    Характерні особливості  літератури кінця ХІХ – поч. ХХ століття:

1) Високий рівень політичної свідомості не міг не лякати правителів Росії, яка вже давно окупувала Україну  і зробила її своєю колонією. Намагаючись реформами вплинути на народ України, російський цар у маніфесті від 17 жовттня 1905 року пообіцяв ряд свобод, серед них і свободу друку. Це зробило можливим інтенсивний розвиток української преси. Одна за одною народжуються газети, серед яких  вагоме місце посідає журнал “Рідний край”, заснований у  Полтаві (де й виходив протягом 1905-1907рр, з 1908 по1914 рік його видавали у Києві, а в 1915-1916 рр – журнал видавався у Гадячі Оленою Пчілкою).

 2) Реалізм як літературний напрям продовжує залишатися головним в українській літературі. Проте, поряд з реалізмом починають з’являтися прояви модернізму.

Поява модернізму на рубежі ХІХ –ХХ ст. зумовлена насамперед формуванням у Європі індустріального суспільства: великі відкриття у фізиці, хімії, біології, психології; створено паровоз, широко використовується електрика, телефон, радіо тощо. Це епоха тріумфу розуму і науки. Похитнувся авторитет віри, утверджуються безмежні можливості людського пізнання. Відкритття вчених свідчили про одне: усе в світі існує у постійному, безперервному русі, змінах. У той же час учені намагалися довести, що далеко не завжди людина може пізнати світ лише розумом. Велике значення має її чуттєвий світ, іноді почуття – більш правильний спосіб пізнати світ, ніж висновки розуму.

Усе це не могло не відчути мистецтво цієї доби. У ньому позначилася криза: між панівною до того й потужною стильовою течією – реалізмом та новою філософією життя – модернізмом. Ці суперечності можна відтворити так:

                       Реалізм Модернізм
1. Мистецтво імітує життя, протокольно його відтворює 1. Мистецтво прагне проникнути в світ емоцій окремої людини
2. Мистецтво має суспільні обов’язки і покликання 2.Мистецтвопокликанезгармоніюва-ти  доти традиційно притиставлювані категорії Краси і Правди
3. Письменник виражає своє ставлення до реального світу 3. Письменник висловлює своє враження від вражень
4. Прагнення до відображення типовості у мистецтві 4. Прагнення до індивідуальності у мистецтві

Нова літературна генерація поч. ХХ ст. не відмовлялася від своїх громадських обов’язків, розуміючи, що в українській переслідуваній і заборонюваній культурі, крім творчої інтелігенції, нікому було займатися націєтворчими справами. І тому поряд із шляхетними артистичними поезіями зустрічаємо і соціально забарвлені віршовані декларації, які давали підстави багатьом сумніватися в чистоті українського модернізму.
Український модернізм певною мірою орієнтувався на аналогічні польські і французькі течії, але найтісніше був пов’язаний з російським модернізмом.

Головні засади модернізму полягають у прагненні до ідеального, до неможливого, до пізнання Бога, а отже, й себе; це заглиблення в світ емоцій окремої людини; спроба вирішувати філософські проблеми буття.

І. Франко так охарактеризував ці зміни в літературі: ”…Виникла нова генерація письменників, які одразу ж засідають  в душі своїх  героїв, і нею, мов магічною лампою, освічують усе окруження ”.

 ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ

 1. Які суспільно-політичні події вплинули на літературу початку ХХ століття?
 2. Чим була зумовлена поява модернізму?
 3. Чим принципово відрізняються реалізм та модернізм?

 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

БАЗОВА
Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2010. –416 с.
Українська література: Підручник для 11 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За наук. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011. –351 с.

ДОПОМІЖНА

 Література 70-90 років ХІХ ст.

 1. Історія української літератури ХІХ ст. – Кн.З. – К., 1997.
 2. Камінчук О. Олена Пчілка: аспекти творчої діяльності // Слово і час. – 1999. – №6.
 3. Киричок М. Марко Кропивницький: Нарис життя і творчості. – К., 1985.
 4. Хропко П. Українське літературне життя 70-90 років ХІХ ст. // Дивослово. – 1994. – №3.

Іван Нечуй-Левицький

 1. Білецький О. Іван Семенович Левицький (Нечуй)// Білецький О.І. Зібрання праць: У 5-ти т. –Т.2. – К., 1965.
 2. Крутікова Н. У світі художньої правди і краси // Нечуй-Левицький І. Твори: У 3х т. – Т.1. –К., 1988.
 3. Міщук Р. Співець душі народної: до 150 – річчя від дня народження І.С. Нечуя-Левицького. –К., 1987.
 4. Хропко П. Романи І. Нечуя-Левицького з життя інтелігенції // Українська мова і література в школі. – 1988. -№11.

 Панас Мирний

 1. Білецький О. Панас Мирний // Білецький О.І. Зібрання праць: У 5-ти т. — Т. 2. — К., 1963.
 2. Черкаський В. Художній світ Панаса Мирного. – К., 1989.
 3. Міщук Р. Реалізм Панаса Мирного і проблема художньої розповіді // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 1991.
 4. Сиваченко М. Корифей української прози. – К., 1967.
 5. Черкаський В. Художній світ Панаса Мирного . –К., 1989.

Іван Тобілевич (Карпенко-Карий)

 1. Галабутська Г. Життєві і творчі обрії Карпенка-Карого // Дивослово. – 1995. – № 12.
 2. Мороз Л. Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич) // Історія української літератури: ХІХ ст. – Кн. 3. – К., 1997.
 3. Рильський М. Гордість української драматургії: Про творчість Карпенка-Карого // Рильський М. Статті про літературу. – К., 1980.
 4. Слоньовська О. “Що ми знайшли на полі бою, де воювали між собою самі свої” // Слоньовська О. Конспекти уроків з української літератури: Нове прочитання творів. 9 клас. – К., 2000.

 Михайло Старицький

 1. Комишанченко М. Михайло Старицький (Літературний портрет). К., 1968;
 2. Левчик Н. Мороз Л. Михайло Старицький // Історія української літератури: ХІХ ст. Книга третя. — К., 1997;
 3. Левчик Н. Історична проза М. Старицького: далекі образи – близькі ідеї // Слово і час. — 1990, № 12;
 4. Левчик Н. Повернення з небуття: Романи “Молодість Мазепи” і “Руїна” в контексті світоглядно-естетичних концепцій історичної прози М. Старицького // М. Старицький. Молодість Мазепи. Руїна. К., 1997;
 5. Франко І. Михайло Петрович Старицький // Зібрання творів: В 50 т. — К., 1982. — Т. 33.

 Іван Франко

 1. Вервес Г.Д. Іван Франко і світова література // Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: У 5-ти т. – К., 1987. — Т.1;
 2. Денисюк І.О. До проблеми новаторства новелістики І.Франка // Укр. літературознавство. – 1986. – Вип.46;
 3. Гром’як Р. Повість І. Франка “Перехресні стежки” у світлі його праці “Із секретів поетичної творчості” // Укр. літературознавство. — 1969. — Вип. 7;
 4. Ільницький М. Все, що мав у житті: Повість Івана Франка “Перехресні стежки” в світлі авторської особистості. // Жовтень. — 1986. — № 8;
 5. Жулинський М. Від традицій ХІХ ст. до ранніх пошуків ХХ ст. та Іван Франко // Сучасність. – 1997. -№5.
 6. Павличко Д. З глибин душі // Франко І. Зів’яле листя. — К., 1985;
 7. Погребенник Ф.П. З вірою в силу духа народного (Поема І. Франка “Мойсей”) // Укр. мова і література в школі. — 1986. — № 8.

 Українська література ХХ ст. 10-ті роки

 1. Розсипані перли. Поети “Молодої музи”, – К., 1991.
 2. Історія української літератури ХХ століття. – Кн. 1. – К., 1993.
 3. Кузнецов Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (проблеми естетики і поетики). – К., 1995.
 4. Горак Р. Трагедія Богдана Лепкого // Дзвін, 1990. — № 10.
 5. Ільницький М. “Найпопулярніша постать на галицькому грунті…” // Лепкий Б. Твори: У 2-х т. — К., 1991.
 6. Погребенник Ф. Богдан Лепкий // Лепкий Богдан. Твори: В 2-х т. — Т. 1. — К., 1997; Шумило Н. Богдан Лепкий на перехресті традиційного й нового // Слово і час. — 2000. № 9-10.
 7. Історія української літератури ХІХ ст. — Кн. 3. – К., 1997; Погрібний А. Життя і творчість Бориса Грінченка // Дивослово, 1994, № 3.

 Михайло Коцюбинський

 1. Агеєва В. Імпресіоністична поетика Михайла Коцюбинського // Слово і час. – 1994. -№9-10.
 2. Пахаренко В. “Над берегами вічної ріки” // Дивослово. -1994. – №7.
 3. Кузнецов Ю. Поетика прози Михайла Коцюбинського – К., 1989.
 4. Кузнецов Ю., Орлик П. Слідами феї МорганиВивчення творчості Коцюбинського в школі – К., 1990.
 5. Черненко О. Михайло Коцюбинський – імпресіоніст. – Мюнхен, 1997.
 6. Кузнецов Ю. Імпресіонізм як мрія про гармонію (на прикладі новели М. Коцюбинського “Intermezzo”. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – № 2.

 Ольга Кобилянська

 1. Гундорова Т. Початок ХХ ст. Загальні тенденції художнього розвитку // Історія української літератури ХХ ст. Кн. 1. — К., 1993.
 2. Ковальчук О. Письменницька позиція в повісті О. Кобилянської “Земля” // Дивослово. – 1993. – №2.
 3. Погребенник Ф. Ольга Кобилянська // Історія української літератури. В 2 т. — К., 1987 — Т.1.
 4. Филипович П. Спустошена ідилія (“Земля” О. Кобилянської); Ольга Кобилянська в літературному оточенні // Филипович П. Літературно-критичні статті. – К., 1991.

Василь Стефаник

 1. Єфремов С. Стефаник і його школа. // Історія українського письменства. –К., 1995.
 2. Кучинський М. Стильові особливості новел В.Стефаника … // Дивослово. –1995. – № 5-6.
 3. Музичка М.Штрихи до біографії В.Стефаника // Дивослово. – 1995. – №5-6.
 4. Конспекти уроків з української літератури: 10 клас. –К., 2000.
 5. Хропко П.Василь Стефаник // Українська література: 10 клас. – К., 1997.
 6. Грицюта М. Василь Стефаник // Історія української літератури : У 2х т. – Т.1. – К., 1987.
 7. Черненко О. Імпресіонізм та експресіонізм // Українське слово. Хрестоматія… — К., 1994.
 8. Погребенник Ф. У консуляті. До 120-річчя з дня народження Василя Стефаника // Сучасність, 1991. — № 5.
 9. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. — Львів, 1999.

 Леся Українка

 1. Бетко І. Біблія як джерело ідей у творчості Лесі Українки // Слово і час. – 1991. – №3.
 2. Борисюк Т. “Лісова пісня” Лесі Українки… // Слово і час. – 1990. – №3.
 3. Давидюк В. Позатекстова міфологічна символіка “Лісової пісні” // Дивослово. –1994. -№2.
 4. Драй – Хмара М. Боярина // Леся Українка. Бояриня. – К., 1991.
 5. “Хотіла б я піснею стати”: Матеріали для проведення позакласного часу з теми “Леся Українка та музика” // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях і колегіумах. – 2000. – №2 (журнал, присвячений Лесі Українці).
 6. Криловець А. “Сім струн я торкаю” // Дивослово. — 1995. — № 7.
 7. Шевчук Т. Тестові завдання до теми “Творчість Лесі Українки” // Дивослово. — 1995. — № 8.
 8. Геник-Березовська З. Драматична творчість Лесі Українки в тогочасному літературному контексті // Геник-Березовська З. Грані культур: Бароко. Романтизм. Модернізм. — К., 2000.

 Микола Вороний

 1. Білецький О. Микола Вороний (критико-біографічний нарис) // Микола Вороний. Поезії. – К. – 1929.
 2. Вервес Г. Поет повертається на Батьківщину // Вороний Микола: Твори. — К., 1989. — с. 5-22.
 3. Вервес Г. Микола Вороний // Микола Вороний. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика. – Серія “БУЛ”. –К., 1996.

Олександр Олесь

 1. Дем’янівська Л. Символізм як один із напрямів української літератури (Драми Олександра Олеся) // Українська мова і література в школі. – 1992. -№9-10.
 2. Єфремов С. На початку нового віку: Олесь // Єфремов Сергій. Історія українського письменства. — К., 1995.
 3. Зеров М. Від Куліша до Винниченка: Поезія Олеся і спроба нового її трактування. // Зеров Микола. Твори: в 2 т. — К., 1990. — Т.1.
 4. Радишевський Р. Журба і радість Олександра Олеся // Олександр Олесь. Твори: В 2-х т. – К., 1990.
 5. Чернова І. Міфологема долі в художньому світі О. Олеся // Слово і час. — 1998. —  № 12.

 Володимир Винниченко

 1. Гнідан О., Дем’янівська Л. Володимир Винниченко: Життя, діяльність, творчість – К., 1996.
 2. Жулинський М. Володимир Винниченко // Слово і доля. – К., 2002.
 3. Зеров М. Від Куліша до Винниченка: Нариси з новітнього українського письменства. // Зеров М. Твори: У 2 т. — К., 1990 — Т. 2.
 4. Історія української літератури ХХ століття. Кн. І. — К., 1993, 1998.
 5. Костюк Г. Світ Винниченкових образів та ідей. // Українське слово. Хрестоматія: У 3 кн. – К., 1994. – Кн. І.
 6. Слабошпицький М. Письменник світового масштабу: Штрихи до портрета Володимира Винниченка // Українська мова і література в школі. – 1990. – №№ 2, 8.
 7. Федченко П. “Треба б наблизити до найбільшої реальності…”; Про “Сонячну машину” Володимира Винниченка // Київ. — 1989. — №1.

 Павло Тичина

 1. Загребельний П. Кларнети ніжності // Неложними устами. – К., 1981.
 2. Тельнюк С. “Молодий я, молодий…” – К., 1990.
 3. Маланюк Є. Павло Тичина. Фрагмент із ст. “Напровесні” // Літ. Україна, 1992, 14 травня.
 4. Стус В. Феномен доби (Сходження на Голгофу слави). К., 1993.
 5. Коцюбинський М. Корозія таланту // Слово і час. – 1989. -№11.
 6. Барка В. “Хліборобський Орфей, або кларнетизм” // Сучасність. — 1961. — №2.
 7. Грабович Г. Диптих про Тичину // До історії української літератури. — К., 1997.
 8. Гальченко С. Текстологія поетичних творів П.Г.Тичини. – К., 1990.

 Максим Рильський

 1. Зеров М. Літературний шлях Максима Рильського // Зеров М. Твори в двох томах. — Т. 2. — К., 1990.
 2. Лавріненко Ю. Лірика і ліричний епос Максима Рильського // Українське слово. Хрестоматія… — К., 1994, 2001.
 3. Ільєнко І. Жага: Труди і дні Максима Рильського. — К., 1995.
 4. Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського. — Кн. перша: 1910-1941, Кн. друга: 1941-1964. — К., 1980, 1993.
 5. Олександров Б. Рильський офіційний і Рильський справжній // Сучасність. — 1964. — № 9.
 6. Стеценко О. Тема кохання у творчості Рильського // Дивослово. — 1995. — № 10-11.

 Микола Хвильовий

 1. Шерех Ю. Хвильовий без політики // Березіль. – 1991. – №9.
 2. Плющ Л. Про запахи слів Хвильового // Сучасність, 1987 — № 7-8.
 3. Шевчук В. Драма Миколи Хвильового // Слово і час. – 1994. -№2.
 4. Дніпровський І. Микола Хвильовий: Портрет мятежника // Сучасність. – 1992. – №3.
 5. Агеєва В. Микола Хвильовий // Історія української літератури ХХ століття (За ред. В. Г. Дончика). — К., 1993, 1998. — Кн. 1.
 6. Жулинський М.Микола Хвильовий // Слово і доля. –К., 2002.

 Григорій Косинка

 1. Косинка Г.Фавст. Оповідання // Прапор. – 1990. – №1.
 2. Рильський М. Слово Косинки // Косинка Г. Серце. Новели. — К., 1967.
 3. Костюк Г. Григорій Косинка // Костюк Г. Зустрічі і прощання. – Кн. 1.  – Едмонтон, 1987.
 4. Мороз-Стрілець Т. Голос пам’яті: Спогади. — К., 1989.
 5. Наєнко М. Григорій Косинка // Українське слово: Хрестоматія… Кн. 2. — К., 1994.
 6. Кавун Л. Психологізм як елемент поетики новел Григорія Косинки // Українська мова і література в школі. – 1993. -№2.
 7. Жулинський М. Григорій Косинка // Жулинський М. Слово і доля. – К., 2001.
 8. Історія української літератури ХХ ст. Кн. перша. — К., 1998.

Юрій Яновський

 1. Яновський Ю. Чотири шаблі: Романи. Оповідання. –К., 1990.
 2. Лист у вічність: Спогади про Юрія Яновського. –К., 1980.
 3. Островський Г. Все, що залишилось… // Вітчизна. – 1993. -№3-4.
 4. Костюк Г. Лицар культури нації; Маланюк Є. Юрій Яновський // Єлисавет. –1992. –19 серпня.
 5. Панченко В. Юрій Яновський. Життя і творчість. –К., 1988; “…І думав я не тільки те, що написав у книжках”: (Перечитуючи молодого Юрія Яновського) / Панченко В. Магічний Кристал. — Кіровоград. 1995.
 6. Бабишкін О. Кіноспадщина Юрія Яновського. –К., 1987.

 Валер’ян Підмогильний

 1. Валер’ян ПідмогильнийПідмогильний В. Оповідання. Повість. Романи. –К., 1991.
 2. Мельник В. Суворий аналітик доби: Валер’ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини ХХ ст. –К., 1994.
 3. Шерех Ю. Людина і люди (“Місто” Валер’яна Підмогильного) // Ю. Шерех. Не для дітей. – Нью-Йорк, 1964.
 4. Ласло-Куцюк М. “Місто” В. Підмогильного і французький роман ХІХ ст. // Шукання форми: Нариси з української літератури ХХ ст. — Бухарест, 1980.
 5. Шевчук В. Полинова зоря Валер’яна Підмогильного // Українська мова і література в школі. –1991. -№2.
 6. Костюк Г. Валер’ян Підмогильний // Українське слово: Хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. – К., 1994, 2001. — Кн. 2.
 7. Мовчан Р. Проза Валер’яна Підмогильного. Доля. Людина. Стиль // Дивослово. –2000. -№1; Український модерністичний роман: “Місто”, “Невеличка драма” В. Підмогильного // Дивослово, 2001. — № 2.

 Микола Куліш

 1. Шерех Ю. “Шоста симфонія” Миколи Куліша // Куліш М. Твори: В двох томах – Т.2. –К., 1990.
 2. Куліш А. Спогади про Миколу Куліша // Там само.
 3. Лавріненко Ю. Микола Куліш // Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933. – К., 2001.
 4. Панченко В. Арки і шибениці (драматургія Миколи Куліша). – Кіровоград, 1997 або: Панченко В. Урок літератури. –Кіровоград, 2000.
 5. Кузякіна Н. Ув’язнений за суворою ізоляцією // Київ. –1993. -№7.
 6. Свербилова Т. Микола Куліш // Історія української літератури ХХ століття. Книга перша. — К., 1993.

 Богдан-Ігор Антонич

 1. Весни розспіваної князь: Слово про Антонича. –К., 1989.
 2. Ільницький М. Богдан-Ігор Антонич. Літературний портрет. –К., 1991.
 3. Новикова М. Міфосвіт Антонича // Сучасність. –1992. – №9.
 4. Б.-І. Антонич. Національне мистецтво: між змістом і формою // Україна: Наука і культура. Щорічник. –Вип.24. –К., 1990.
 5. Жулинський М. Богдан-Ігор Антонич // Слово і доля. –К.,  2002 або: “Хто ж потребує слів твоїх?” // Дивослово, 1988. – №11.

 Євген Маланюк

 1. Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. (За ред. В.Г.Дончика) – К., 1998.
 2. Войчишин Ю. “Ярий крик і біль тужавий…” Поетична особистість Євгена Маланюка. — К., 1993.

 Улас Самчук

 1. Мовчан Р. Українська проза ХХ століття. В іменах. — К., 1997.
 2. Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. (За ред. В.Г.Дончика) – К., 1993, 1998.

 Іван Багряний

 1. Багряний І. Під знаком Скорпіона: З творчої спадщини письменника: Поезія, проза, публіцистика. – К., 1994.
 2. Костюк Г. Іван Багряний: Сторінки спогадів // Укр.мова і літ. в школі. – 1993. -№10.
 3. Череватенко Л. “Ходи тільки по лінії найбільшого опору і ти пізнаєш світ” // Дніпро. — 1990. — №12.
 4. Шугай О. Іван Багряний, або Через терни Гетсиманського саду. – К., 1996.
 5. Історія української літератури ХХ ст. — Кн. 2. — Ч. І. — 1994.
 6. Глочек Г. Романи Івана Багряного “Тигролови” і “Сад Гетсиманський”. Навчальний посібник. – Кіровоград, 1998.
 7. Мовчан Р. Іван Багряний // Мовчан Р. Українська проза ХХ ст. В іменах. — К., 1997.

Олександр Довженко

 1. Довженко і світ. Творчість О.П.Довженка в контексті світової культури. –К., 1984.
 2. Кошелівець І. Олександр Довженко. Спроба творчої біографії. — Мюнхен, 1980.
 3. Царинник М. Планетне видиво: міфотворче світовідчування Олександра Довженка // Сучасність. – 1973. – Ч. 10-12.
 4. Дончик В. Олександр Довженко // Історія української літератури ХХ століття. – Кн. друга. Ч. перша. – К., 1994.
 5. Мовчан Р. Олександр Довженко // Мовчан Р. Українська проза ХХ ст. В іменах. – К., 1997.
 6. Корогодський Р. Довженко в полоні. Розвідки та есеї про майстра. – К., 2000.

 Ліна Костенко

 1. Брюховецький В. Ліна Костенко. — К., 1990.
 2. Фізер І. Шедеври поетичної літоісторії Ліни Костенко // Сучасність, 1988. — №7-8.
 3. Симоненко В. Краса без красивостей // Слово і час. 1990. — №3.
 4. Гусар-Струк Д. Історичний роман Ліни Костенко // Сучасність, 1990. — №2.
 5. Кудрявець М. Митець і час: ідейна проблематика поетичної драми Ліни Костенко // Дивослово, 1998. — №8.
 6. Коляда Т. Віртуальна дійсність в поезії Ліни Костенко // Світогляд, 1996. — Ч.3.
 7. Панченко В. Поезія Ліни Костенко. — Кіровоград, 1997; або в кн.: Урок літератури. — Кіровоград, 2000.
 8. Шелест В. Образні асоціації в поезії Ліни Костенко // Дивослово, 1994. — №2.
 9. Клочек Г. Історичний роман Ліни Костенко “Маруся Чурай” — Кіровоград, 1998.

 Олесь Гончар

 1. Гончар О. Чим живемо: на шлях до українського відродження. –К., 1991; “Душа й природа в злагоді своїй…” // Слово і час. – 1996. — №4-5; “Віриться, Україна перетриває й це…” // Слово і час. – 1998. – №4-5; Щоденникові записи // Дніпро. – 1999. — №7-8; Катарсис. –К., 2000; Поетичний пунктир походу. Поезії. – К., 2000; Із щоденника // Літ. Україна, 2001. – 11 січня.
 2. Погрібний А. Олесь Гончар, – К., 1989; Орбіти художнього слова // Українське слово: Хрестоматія… – Кн. 3. – К., 1994; Олесь Гончар: Початок пожиттєвого випробування // Дивослово, – 1998. — №5.
 3. Сверстюк Є. Собор у риштованні // Там само.
 4. Жулинський М. Олесь Гончар: творчість як доля // Укр. мова і літ. в школі, 1991. — №11-12.
 5. Гуменний М. Олесь Гончар; Книга для вчителя. -К., 1991.
 6. Вінок пам’яті Олеся Гончара:  Спогади. Хроніка. – К., 1997.
 7. Наєнко М. Краса вірності. — К., 1981.

 Павло Загребельний

 1. Загребельний П. Неложними устами. –К., 1981; “Потрібна незалежність розуму” // Літ. Україна. – 1987. 2 липня; “Думки нарозхрист”. –К., 1997.
 2. Дончик В. Істина – особистість (Проза Павла Загребельного). – К., 1984.
 3. Шпиталь А. Історична проза Павла Загребельного — К., 1986.
 4. Слабошпицький М. Історія сучасті й сучасність історії // Слабошпицький М. Літературні профілі. — К., 1984.
 5. “Замкнене коло нашої історії – ось це я мав на увазі”. Інтерв’ю з Павлом Загребельним, автором роману “Диво”// Панченко В. Урок літератури. – Кіровоград, 2000.
 6. Фащенко В. Павло Загребельний. Нарис творчості. – К., 1984.

 Григір Тютюнник

 1. Вічна загадка любові: Літературна спадщина Григора Тютюнника. Спогади про письменника. – К., 1988.
 2. Гуторов О. Незахищене серце: Характер і час Григора Тютюнника // Прапор. – 1990. — №7-9.
 3. Мороз Л. Григір Тютюнник: Літературний портрет. — К., 1991.
 4. Закон спільного кореня: Листування між Григорієм та Григором Тютюнниками // Вітчизна, 1986. — №6.
 5. “Скучаю за твоїм словом…” (Листи Григора Тютюнника) // Слово і час, 1991. — №12.
 6. Мовчан Р. Григір Тютюнник // Українська проза ХХ століття – К., 1997.
 7. Неопублікованими сторінками записників Григора Тютюнника // Слово і час, 1993. — №8.
 8. Шудря М. Непідкупний голос правди: Невідоме про Григора Тютюнника // Дивослово, 1996. — №4.
 9. Шевченко А. Щастя і злощастя Григора Тютюнника // Радянське літературознавство, 1989. — №10.
 10. Черненко О. Не зміліє пам’яті криниця. Спогади про Григорія та Григора Тютюнників. — К., 2001.

 Василь Стус

 1. Шевельов Ю. Трунок і трутизна // Українське слово. Хрестоматія… — Кн. 3. — К., 1994, 2001.
 2. Павлишин М. Квадратура круга: пролегомени до оцінки Василя Стуса // Дивослово, 1994. — №1.
 3. Коцюбинська М. Стусове “самособоюнаповнення” // Сучасність, 1995. — №6.
 4. Наливайко Д. Василь Стус – перекладач // Всесвіт, 1991. — №1.
 5. Оникієнко І. Символ “веселий цвинтар” в “естетиці страждання” В. Стуса // Слово і час, 1997. — №2.
 6. Стус Д. Берегами конспектів В. Стуса. До літературної біографії письменника // Слово і час, 2000. — №9.
 7. Жулинський М. Василь Стус // Жулинський М. Слово і доля. — К., 2002.

 Сучасна “молода” українська література (90-і рр. ХХ ст.)

 1. Жулинський М. Подих третього тисячоліття. – Луцьк, 2000.
 2. Процюк С. Лицарі стилосу та кав’ярень: все про дев’яностиків. – К., 1996.
 3. Квіт С. Свобода стилю: Есе та статті. — К., 1996.
 4. Зборовська Н. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків. — Львів, 1999.
 5. Харчук Р. Покоління постепохи. Проза // Дивослово. – 1998. — №1.
 6. Білоцерківець Н. Бу–Ба–Бу та ін., або Дещо про український поетичний авангард // Літературна панорама, 1990. – К., 1990.
 7. Мала українська енциклопедія актуальної літератури. — Івано-Франківськ, 1998.
 8. Ткачук М. Метафора, що вивертає світ. Поезія дев’ятдесятників // Кур’єр Кривбасу, 1999. – червень; Літературний процес 90-х років ХХ століття // Українська мова та література, 2000. – Ч.22.