ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни “Зарубіжна література”

Розробник – Горошко Валентина Семенівна, викладач вищої категорії

ЗМІСТ  НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

 І курс І семестр

Навчальний модуль №1

Заняття №1. Тема: Література ХІХ століття. Історико-літературний огляд:

 1. Загальна характеристика епохи.
 2. Розвиток культури і мистецтва.
 3. Основні напрями літератури ХІХ століття.

 Література:

 1. Звиняцьковський В.Я. Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту /В.Я.Звиняцьковський . – Київ : Освіта, 2010. – С.5-11
 2. Пронкевич О.В. Зарубіжна література ХІХ століття : підруч. для 10 класу загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Пронкевич. – Київ: Зодіак – ЕКО, 2004. –  С. 4-12.
 3. Щавурський Б.Б. Зарубіжна література : посібник-хрестоматія. 10 клас / Б.Б.Щавурський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – С. 6-11.
 4. Зарубіжна література ХІХ століття : посібник. – Київ : Видавничий центр „Академія”, 1999.

Питання до самоконтролю

 1. Які літературні напрями розвивалися в ХІХ столітті? Назвіть їх представників.
 2. Як підходили до зображення світу і людини представники різних напрямів – романтизму, реалізму?
 3. Що означає поняття „реалізм”? Які основні риси реалізму?
 4. Чим відрізняється натуралізм від реалізму? У чому полягає значення реалізму та натуралізму у світовій літературі?
 5. Хто є видатними представниками реалістичного мистецтва ХІХ століття?

 Заняття №2. Тема: Ф. Стендаль. Роман «Червоне і чорне»:

 1. Життєвий та творчий шлях письменника.
 2. Роман «Червоне і чорне – хроніка XIX століття»: а) відображення в романі наслідків Великої французької революції; б) значення назви роману

Література:

 1. Звиняцьковський В.Я. Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту /В.Я.Звиняцьковський . – Київ : Освіта, 2010. – С.13-19
 2. Пронкевич О.В. Зарубіжна література ХІХ століття : підруч. для 10 класу загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Пронкевич. – Київ: Зодіак – ЕКО, 2004. –  С. 68-93.
 3. Щавурський Б.Б. Зарубіжна література : посібник-хрестоматія. 10 клас / Б.Б.Щавурський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – С. 36-44.
 4. Зарубіжна література ХІХ століття : посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 1999.

Питання до самоконтролю

 1. Які епізоди в житті Стендаля вплинули на формування його світогляду?
 2. Яким було ставлення письменника: а) до Великої французької революції;б)до Наполеона;в)до доби Реставрації?
 3. Яким чином ці ідеї віддзеркалюються в художніх творах Стендаля?
 4. Які обставини «справи Берте» використав Стендаль для створення роману «Червоне і чорне»

Заняття №3. Тема: Ф. Стендаль. Роман «Червоне і чорне»:

 1. Типовість образу Жульєна Сореля: а) походження Жульєна Сореля; б) честолюбиві мрії героя; в) служба в будинку де Реналей – перший щабель у досягненні мети; г) навчання в Безансонській семінарії; д) сходження на вершину – наближення до катастрофи.
 2. Критика буржуазії та дворянства в романі

Література:

 1. Звиняцьковський В.Я. Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту /В.Я.Звиняцьковський . – Київ : Освіта, 2010. – С.20-27
 2. Пронкевич О.В. Зарубіжна література ХІХ століття : підруч. для 10 класу загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Пронкевич. – Київ: Зодіак – ЕКО, 2004. –  С.68-93.
 3. Щавурський Б.Б. Зарубіжна література : посібник-хрестоматія. 10 клас / Б.Б.Щавурський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – С. 36-44.
 4. Зарубіжна література ХІХ століття : посібник. – Київ: Видавничий центр „Академія”, 1999.

Питання до самоконтролю

 1. Як складалися взаємини Жульєна з родиною? Як він  почувався серед рідних? Чому?
 2. Яку роль відіграв Наполеон у житті Ж. Сореля?
 3. Чому Жульєн вирішує стати священником? Чим зумовлюється такий вибір?
 4. Які етапи  життєвого шляху пройшов Жульєн Сорель?
 5. У чому різниця між коханням Жульєна до пані де Реналь та його почуттями до Матильди де ла Моль?
 6. Чи міг Жульєн Сорель врятувати своє життя під час суду? Що перемагає в цій останній фазі: «природа» чи «цивілізація?

Заняття №4. Тема: Творчість Оноре де Бальзака. « Гобсек»:

 1. Задум «Людської комедії» та структура циклу.
 2. Особливості стилю Бальзака: а) «техніка перехідного персонажу»;б) «бальзаківська пристрасть».
 3. Тема грошового фетишизму в пов. «Гобсек».

Література:

 1. Звиняцьковський В.Я. Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту /В.Я.Звиняцьковський . – Київ : Освіта, 2010. – С.44-48, 53-58
 2. Пронкевич О.В. Зарубіжна література ХІХ століття : підруч. для 10 класу загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Пронкевич. – Київ: Зодіак – ЕКО, 2004. –  С. 94-112.
 3. Щавурський Б.Б. Зарубіжна література : посібник-хрестоматія. 10 клас / Б.Б.Щавурський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – С.45-59.
 4. Зарубіжна література ХІХ століття: посібник. – Київ : Видавничий центр „Академія”, 1999.

Питання до самоконтролю

 1. Які обставини життя О. де Бальзака впливали на формування його світогляду та естетики?
 2. У чому особливості  структури «Людської комедії»? Виділіть «етюди» та «сцени».
 3. Що таке «техніка перехідних персонажів» і яку роль вона відіграє в композиції епопеї Бальзака?
 4. Що таке «бальзаківська пристрасть»?  Які її ознаки?
 5. Яку роль відіграють гроші в житті Гобсека?
 6. Як, з погляду Бальзака, гроші впливають на духовний світ людини?
 7. Яку роль відіграють гроші у сучасному суспільстві? Чи погоджуєтесь ви з їх оцінкою Бальзаком як жахливої руйнівної сили? Обгрунтуйте свою позицію.

 Заняття №5. Тема: Російська література. Ф. Достоєвський. Роман  “Злочин і кара”:

 1. Життєвий та творчий шлях Ф.М.Достоєвського.
 2. “Злочин і кара” – “петербурзький роман”: особливості висвітлення    теми Петербурга в творчості М.Гоголя, Л.Толстого,   М.Некрасова,Ф.Достоєвського

Література:

 1. Звиняцьковський В.Я. Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту /В.Я.Звиняцьковський . – Київ : Освіта, 2010. – С.63-70
 2. Пронкевич О.В. Зарубіжна література ХІХ століття : підруч. для 10 класу загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Пронкевич. – Київ: Зодіак – ЕКО, 2004. –  С.124-137.
 3. Зарубіжна література : Дайджест – 10 – 11 кл. – Харків. – 2000. – С. 43 – 230.

Питання до самоконтролю

 1. Як на свідомість майбутнього письменника Ф.Достоєвського вплинули умови життя в дитинстві?
 2. За які переконання письменник опинився на каторзі?
 3. Чи змінилися погляди Достоєвського на життя, на людей, на самого себе за вісім років каторги?
 4. Яким змальовує Петербург М. Гоголь (пов. «Шинель»), Л.Толстой (роман «Війна і мир»), М.Некрасов («Біля парадного під’їзду»)?
 5. Як розтлумачити значення Петербурга в романі Ф.Достоєвського: Петербург – місце дії; тло, на якому відбуваються події; дійова особа?

Заняття №6. Тема: Російська література. Ф. Достоєвський. Роман  “Злочин і кара”:

 1. Тема великого міста в романі.
 2. Тема дитячих страждань.
 3. Тема «маленької людини».
 4. Винуватці прихованих злочинів.
 5. Тема наполеонізму в романі.
 6. Образ головного героя Родіона Раскольникова.

Література:

 1. Звиняцьковський В.Я. Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту /В.Я.Звиняцьковський . – Київ : Освіта, 2010. – С.71-78
 2. Пронкевич О.В. Зарубіжна література ХІХ століття : підруч. для 10 класу загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Пронкевич. – Київ: Зодіак – ЕКО, 2004. –  С.137-140
 3. Зарубіжна література : Дайджест – 10 – 11 кл. – Харків. – 2000. – С. 43 – 230
 4. Щавурський Б.Б. Зарубіжна література : посібник – хрестоматія для 10 кл. / Б.Б.Щавурський. – Тернопіль, 2003.

Питання до самоконтролю

 1. Яким постає Петербург у зображенні Ф.Достоєвського?
 2. Як впливає місто на настрій, думки та психіку героя?
 3. Які епізоди найбільше вражають Раскольникова?
 4. Як жили діти Мармеладова?
 5. Які думки викликала у Раскольникова зустріч із п’яною дівчинкою на бульварі?
 6. У чому трагізм історії Соні Мармеладової?
 7. Яку роль відіграє в ідейному змісті роману сон Р.Раскольникова?
 8. Як через історію С.Мармеладова розкривається тема «маленької людини»?
 9. Чому Свидригайлова, Лужина і Альону Іванівну можна назвати винуватцями прихованих злочинів? Як вони впливають на долю людей?
 10. Чому Достоєвський звертається у своєму романі до теми наполеонізму?
 11. Які зовнішні причини впливають на рішення Раскольникова вбити?
 12. У чому суть теорії Р.Раскольникова: на які групи поділив він людей? До якої зарахував себе? Що означають слова: «Тварь ли я дрожащая, или право имею? Вошь, или человек?»
 13. Що переживає герой після вбивства старої лихварки?
 14. Що найбільше його гнітить?
 15. Що означають слова Раскольникова: «Я себя убил, а не старушонку!»?
 16. Що означають слова Соні: «Но ведь человек-то – вошь»!
 17. Яке значення епілогу роману?

Заняття №7. Тема: Л.Толстой «Анна Кареніна»:

 1. Життя і творчість Л.Н.Толстого.
 2. Пушкінські мотиви в романі «Анна Кареніна».
 3. Сюжетні лінії  роману: а) московсько-петербурзькая лінія (Облонські, Кареніни,  Вронські та ін.);б) життя  і духовні цінності Костянтина Левіна.
 4. Жанрові особливості роману.

Література:

 1. Звиняцьковський В.Я. Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту /В.Я.Звиняцьковський . – Київ : Освіта, 2010. – С.71-78
 2. Пронкевич О.В. Зарубіжна література ХІХ століття : підруч. для 10 класу загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Пронкевич. – Київ: Зодіак – ЕКО, 2004. –  С.154-161

Питання до самоконтролю

 1. Яку роль у становленні людини Л.Толстой приділяє дитинству?
 2. Чому Толстой покинув Казанський університет?
 3. Який досвід здобув письменник під час служби в армії?
 4. Які  романи Толстого вам відомі?
 5. Як у романі «Анна Кареніна» розвивається головна лінія романі О.Пушкіна «Евгений Онегин»?
 6. Які моральні цінності та спосіб життя зближують сім’ї Облонських, Кареніних, Вронських?
 7. Що сказав про роман Л.Толстого Т.Манн?
 8. У чому суть трагедійної лінії в романі «Анна Кареніна»?

Заняття №8. Тема: Л.Толстой «Анна Кареніна»:

 1. Історія кохання Анни і Вронського: а) обставини знайомства; б) причини захоплення Анни Вронським; в) ставлення аристократичного суспільства до  роману на початку і в розпал стосунків.
 2. Суперечливий  образ Анни.
 3. Автобіографічна складова образу К.Левина.

Література:

Звиняцьковський В.Я. Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту /В.Я.Звиняцьковський . – Київ : Освіта, 2010. – С.87-95

Питання до самоконтролю

 1. Де познайомилися Анна з Вронським?
 2. Які риси Вронського вразили Анну?
 3. Які почуття виникли у Анни на балу?
 4. Де і за яких обставин Вронський освідчився Анні?.
 5. Як відреагував вищий світ на роман Анни і Вронського? Чому змінюється ставлення представників аристократії на початку і в розпал їхнього роману?
 6. Які негативні та позитивні риси розкриває Толстой в образі О. Кареніна?
 7. Які автобіографічні епізоди Толстого втілені в образі К.Левіна?

Заняття №9. Модульна контрольна робота: форма модульної контрольної роботи – тести

Студент повинен знати:

 • характерні особливості та основні етапи розвитку всесвітньої літератури ХІХ ст.;
 • основні напрямки літературного процесу;
 • проблематику, систему образів та особливості вивчених творів;
 • найвидатніших представників літератури реалізму.
 • всесвітньовідомі романи Ф. Достоєвського;
 • тематику, проблематику, жанрову специфіку роману „Злочин і кара“ Ф. Достоєвського;
 • історію створення, історичну основу, жанр, образну систему роману  „Анна Кареніна“;

Студент повинен вміти:

 • аналізувати художній твір;
 • виявляти основні проблеми, поставлені у творі, що вивчається;
 • порівнювати твори різних авторів;
 • знаходити зв’язок між проблемами, поставленими в літературних творах та сучасному житті.
 • аналізувати художній твір в єдності змісту і форми;
 • розкрити сюжетно – композиційні особливості „роману – трагедії“;
 • схарактеризувати образ головного героя і його „теорію“.
 • виявляти основні проблеми, поставлені у творі;

Складові модульного контролю: поточне оцінювання, тематична перевірка – тести, літературний диктант, перевірка зошитів, модульна контрольна робота

Навчальний модуль №2

Заняття №10. Тема: Загальна характеристика розвитку шляхів провідної поезії сер. XIX ст.:

 1. Ознаки символізму в поезії Поля Верлена.
 2. Ідейне спрямування віршів Шарля Бодлера.
 3. Художні особливості поезії Артюра Рембо.              

Література:

Звиняцьковський В.Я. Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту /В.Я.Звиняцьковський . – Київ : Освіта, 2010. – С.119-123

Питання до самоконтролю

 1. Що означає слово «символ»?
 2. Які головні ознаки символізму?
 3. Які ознаки символізму притаманні поезії Поля Верлена?
 4. Якого значення надає Ш.Бодлер поняттям «Сплін» та «Ідеал»?
 5. Як Бодлер розглядає тему «Краса і моральність»?

Заняття №11. Тема: Шарль Бодлер.  Життєвий і творчий шлях:

 1. Світогляд поета. Між Спліном та Ідеалом.
 2. Створення зб. «Квіти Зла».
 3. Головні мотиви поезії Ш.Бодлера: а) тема протиставлення генія юрбі ( вірш «Альбатрос»); б) тема краси і моральності (поезія «Гімн Красі»).

Література:

 1. Звиняцьковський В.Я. Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту /В.Я.Звиняцьковський . – Київ : Освіта, 2010. – С.133-140
 2. Пронкевич О.В. Зарубіжна література ХІХ століття : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Пронкевич. – Київ: Зодіак – ЕКО, 2004. – С.252-259
 3. Щавурський Б.Б. Зарубіжна література : посібник – хрестоматія для 10 кл. / Б.Б.Щавурський. – Тернопіль, 2003.

Питання до самоконтролю

 1. Який  зміст містять слова А.Рембо про Ш.Бодлера: «…Цей король поетів, справжній бог»?
 2. У чому суть  назви зб. «Квіти Зла» та яка була реакція суспільства на її перше   видання?
 3. Як розглядається конфлікт поета і юрби в сонеті «Альбатрос»? Прокоментуйте біографічний і символічний плани твору.
 4. Як розкривається  поетом тема «Краса і моральність» у поезії «Гімн
 5. Красі»? Які ваші враження від такого підходу до цієї  теми?
 6. Хто з українських поетів перекладав поезію Ш.Бодлера?
 7. Вивчити напам’ять поезію «Альбатрос».

Заняття №12. Тема: Творчість Поля Верлена:

 1. Віхи біографії Поля Верлена.
 2. Основні поетичні збірки. Загальна характеристика.
 3. Аналіз творів “Поетичне мистецтво”, “Осіння пісня” та ін.

Література:

 1. Звиняцьковський В.Я. Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту /В.Я.Звиняцьковський . – Київ : Освіта, 2010. – С.156-161
 2. Пронкевич О.В. Зарубіжна література ХІХ століття : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Пронкевич. – Київ: Зодіак – ЕКО, 2004. – С.273-288.
 3. Щавурський Б.Б. Зарубіжна література : посібник – хрестоматія для 10 кл. / Б.Б.Щавурський. – Тернопіль, 2003.

Питаня до самоконтролю

 1. Які чинники вплинули на формування П.Верлена як особистості та як поета?
 2. Які основні настрої поезії Поля Верлена?
 3. На які етапи поділяється його творче життя?
 4. Які основні засоби досягнення музичності в поезії П.Верлена?
 5. Які рекомендації П.Верлена до створення поезії у вірші «Поетичне мистецтво»: вибору віршового розміру, добору слів, використання тонів і відтінків?
 6. У чому, на думку П.Верлена, полягає принцип музичності?
 7. Хто з українських поетів долучився до перекладів поезії П.Верлена?
 8. Вивчити напам’ять поезію «Осіння пісня».

Заняття №13. Тема: Артюр Рембо. Характеристика творчості:

 1. Вплив оточуючого середовища на формування життєвого кредо А.Рембо: а) розколотий навпіл світ дитинства («Семилітні поети»); б) ненависть до буржуа («Руки Жанни-Марі» )
 2. Змалювання поетичного способу свого життя у вірші «Моя циганерія»
 3. Метод «галюцинації слів» у поезії «Голосівки»
 4. Новизна поетичної свідомості А.Рембо в поезії «П’яний корабель»

Література:

 1. Звиняцьковський В.Я. Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту /В.Я.Звиняцьковський . – Київ : Освіта, 2010. – С.164-172
 2. Пронкевич О.В. Зарубіжна література ХІХ століття : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Пронкевич. – Київ: Зодіак – ЕКО, 2004. – С.289-304.
 3. Щавурський Б.Б. Зарубіжна література : посібник – хрестоматія для 10 кл. / Б.Б.Щавурський. – Тернопіль, 2003.

Питання до самоконтролю

 1. Як дитячі роки у Шарлевілі вплинули на формування бунтівного характеру А.Рембо?
 2. Про які стосунки з матір’ю та захоплення він пише в поезії «Семилітні поети»?
 3. Які настрої, теми, ідеї виражено у вірші «Руки Жанни-Марі»?
 4. Яким постає поет у вірші «Моя циганерія»? Порівняйте життя ліричного героя з життям А.Рембо.
 5. Поясніть, що означає «яснобачення» в тлумаченні А.Рембо.
 6. Який символічний образ корабля в поезії «П’яний корабель».
 7. Вивчити напам’ять поезію «Моя циганерія».

 Заняття №14. Тема: Оскар Уайльд «Портрет Доріана Грея»:

 1. Естетичні погляди Оскара Уайльда
 2. Роман «Портрет Доріана Грея» як маніфест філософії естетизму письменника
 3. «Портрет Доріана Грея» – взірець інтелектуального роману

Література

 1. Звиняцьковський В.Я. Світова література: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту /  В.Я.Звиняцьковський. – Київ : Освіта, 2010. –   С.175-185
 2. Зарубіжна література ХІХ століття : навч. посіб. для 10кл. загальноосвіт. шк. / Упоряд. О.В. Пронкевич. – Київ : Пед. преса, 2002. – С.366-405.
 3. Щавурський Б.Б. Зарубіжна література : посібник – хрестоматія для 10 кл. /  Б.Б.Щавурський – Тернопіль, 2003.

Питання до самоконтролю                     

 1. У чому особливості естетичних поглядів Оскара Уайльда?
 2. Які погляди Оскара Уайльда на мистецтво?
 3. У чому суть понять “естетизм” і “новий гедонізм”?
 4. У чому схожість світоглядів та естетичних уподобань Шарля Бодлера (“Гімн  красі”) і Оскара Уайльда?

Заняття №15. Тема: Оскар Уайльд «Портрет Доріана Грея»:

 1. Роль зав’язки в ідейному змісті роману.
 2. Роль персонажів у розкритті ідейного змісту роману: а) лорд Генрі Уоттон – втілення філософії насолоди; б) історія художника Безіла Голуорда – підтвердження теорії   про розрив між  мистецтвом та життям; в) засудження в образі Доріана Грея безсердечного гедонізму.

Література

 1. Звиняцьковський В.Я. Світова література: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / В.Я.Звиняцьковський. – Київ : Освіта, 2010. – С.175-185
 2. Зарубіжна література ХІХ століття : навч. посіб. для 10кл. загальноосвіт. шк. / Упоряд. О.В. Пронкевич. – Київ : Пед. преса, 2002. – С.366-405.
 3. Щавурський Б.Б. Зарубіжна література : посібник – хрестоматія для 10 кл. / Б.Б.Щавурський – Тернопіль, 2003.

Питання до самоконтролю

 1. Чому Оскара Уайльда називали „Принц Парадокс”?
 2. Які теми та проблеми порушує Оскар Уайльд у романі „Портрет Доріана Грея”?
 3. Чому Доріана Грея краще назвати центральним образом, а не головним героєм?
 4. Яка композиційна та ідейна роль образа Лорда Генрі Уоттона.
 5. На вашу думку, яку небезпеку для суспільства становить теорія „нового гедонізму”?
 6. Як ви вважаєте, для чого варто жити: заради самопожертви чи заради краси і втіхи?

Заняття №16. Модульна контрольна робота. Форма модульної контрольної роботи – тести

Студент повинен знати:

 • стилі, угрупування, течії поезії ХІХ ст.;
 • причини виникнення та особливості різноманітних поетичних спрямувань.
 • естетичні позиції французьких символістів;
 • визначення та ознаки «естетизму» як течії в літературі та мистецтві;

Студент повинен вміти:

 • визначати спільне і відмінне між символістами та романтиками;
 • порівнювати твори різних авторів;
 • з’ясувати духовно – естетичну цінність поетичного твору.
 • знаходити ознаки символізму в поезіях П.Верлена та А.рембо;
 • виявляти своє ставлення до прочитаного.

Складові модульного контролю: поточне оцінювання. поезії напам’ять (Ш.Бодлер «Альбатрос», П.Верлен «Осіння пісня», А.Рембо «Моя циганерія»), перевірка зошитів, модульна контрольна робота

IIсеместр

Навчальний модуль №3

Заняття №1. Тема: Розвиток літератури в I пол. XX ст.:

 1. Загальна характеристика епохи.
 2. Розвиток культури і мистецтва.
 3. Основні напрями літератури I пол. ХХ століття.

 Література

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю.І.Ковбасенко. – Київ : Грамота, 2011. – С.10-26.
 2. Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. –Київ :  Генеза, 2004. – С.10-17.

Питання до самоконтролю

 1. Які  напрями притаманні літературі I пол. XX ст.?
 2. Кого з письменників зарубіжної літератури цієї доби ви знаєте?
 3. Кого з російських письменників цього періоду ви знаєте?
 4. Які теми та жанри притаманні літературі I пол. XX ст.?

Заняття №2. Тема: Франц Кафка «Перевтілення»:

 1. Головні віхи життєвого шляху Ф.Кафки: а) сутність конфлікту письменника з батьком; б) обтяжлива служба в системі страхування; в) невлаштованість особистого життя.
 2. Творчість Ф.Кафки – взірець модерністської прози.
 3. Проблема самотності в новелі «Перевтілення»: а) особливості композиції твору; б) сутність конфлікту героя з родиною; в) значення метафори перевтілення.

Література

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю.І.Ковбасенко. – Київ : Грамота, 2011. – С.27-39.
 2. Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. –Київ : Генеза, 2004. – С.61-76.
 3. Волощук Є. Зарубіжна література : посібник – хрестоматія для 11 кл. – Київ : Генеза, 2004.

Питання до самоконтролю

 1. До літератури якої країни належить творчість Ф.Кафки?
 2. Якою премією була відзначена творчість Кафки за життя?
 3. Які проблеми внутрішнього життя Кафки закарбувались у його творчості?
 4. Які збірки письменник підготував до друку за життя?
 5. Які наскрізні мотиви творчості Ф. Кафки простежуються у перевтіленні?
 6. Яка центральна проблема новели «Перевтілення»?
 7. В чому полягає сутність героя з родиною?
 8. Що означає метафора перевтілення?
 9. Що таке «гротеск»?

Заняття №3. Тема: Джеймс Джойс «Джакомо»:

 1. Життєвий шлях письменника. Добровільна еміграція.
 2. Новаторства Дж. Джойса у художній прозі.
 3. Дж. Джойс – майстер мініатюр.
 4. Художня своєрідність мініатюри «Джакомо Джойс».

Література

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю.І.Ковбасенко. – Київ : Грамота, 2011. – С.41-51.
 2. Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. –Київ : Генеза, 2004. – С.52-59.
 3. Волощук Є. Зарубіжна література : посібник – хрестоматія для 11 кл. – Київ : Генеза, 2004.

Питання до самоконтролю

 1. У чому полягала причина тривалого невизнання Дж. Джойса на батьківщині?
 2. На які періоди можна поділи ти життя Джойса за межами батьківщини?
 3. Чому в Ірландії не сприйняли зб. «Дублінці»?
 4. Які книги Джойса вважають найвдалішими?
 5. Що таке «потік свідомості»?
 6. Як прийом “потік свідомості” продемонстровано у мініатюрі “Джакомо Джойс”?
 7. Які ще художні засоби застосовує письменник у цьому творі?

 Заняття №4. Тема: М.Булгаков “Майстер і Маргарита”:

I. Г0ловні віхи життєвого шляху М. Булгакова:

 1. Київ у житті М.Булгакова;
 2. лікарська практика та перші твори;
 3. відродження до життя;
 4. поневіряння за часів Громадянської війни;
 5. стосунки із владою в московський період

Література

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю.І.Ковбасенко. – Київ : Грамота, 2011. – С.53-63
 2. Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. –Київ : Генеза, 2004. – С.220-236.
 3. Волощук Є. Зарубіжна література : посібник – хрестоматія для 11 кл. – Київ : Генеза, 2004.

Питання до самоконтролю

 1.  Як атмосфера дитячих та юнацьких років вплинула на становлення особистості М.Булгакова?
 2. Як у долі Булгакова відгукнулися історичні потрясіння 10-х років?
 3. Якими труднощами позначилися перші роки літературної діяльності?
 4. Які епізоди біографії митця засвідчують йог позицію протистояння тоталітарній владі?
 5. Які моральні цінності стверджував у своїй творчості М.Булгаков?

Заняття №5.Тема: М.Булгаков “Майстер і Маргарита”:

 1. Історія створення роману «Майстер і Маргарита».
 2. Поліфонізм роману: а) жанрові особливості; б) головні теми роману; в) перехрестя часів; г) г) герої роману.

Література

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю.І.Ковбасенко. – Київ : Грамота, 2011. – С.63-70.
 2. Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. –Київ : Генеза, 2004. – С.237-240.
 3. Волощук Є. Зарубіжна література : посібник – хрестоматія для 11 кл. – Київ : Генеза, 2004.

Питання до самоконтролю

 1.  В якому році був написаний перший варіант роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита»?
 2. Які зміни та доповнення вніс письменник в остаточний варіант твору?
 3. Чому оприлюднення роману було неможливим за життя автора? Чому письменник розглядав цей роман як заповіт?
 4. Які наскрізні теми і мотиви у булгаківській творчості були продовжені у цьому романі?
 5. Які жанри виділяються у романі «Майстер і Маргарита»?
 6. Як у романі Булгакова показано перехрестя часів?
 7. Які з героїв є персонажами яких часів?

Заняття №6. Тема: М.Булгаков “Майстер і Маргарита”

 1. Розкриття біблійної теми в романі.
 2. Особливості висвітлення сатиричної теми.
 3. Тема романтичного кохання в романі.

Література

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю.І.Ковбасенко. – Київ : Грамота, 2011. – С.71-76.
 2. Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. –Київ : Генеза, 2004. – С.237-251.
 3. Волощук Є. Зарубіжна література : посібник – хрестоматія для 11 кл. – Київ : Генеза, 2004.

Питання до самоконтролю

 1.  Хто з героїв роману написав твір про Понтія Пилата?
 2. Коли відбуваються єршалаїмські події?
 3. Які ідеї уособлює образ Єшуа?
 4. Хто з героїв роману допомагає розкривати суспільні та людські недоліки в Москві 20-30-х років?
 5.  Які вічні цінності втілені в образах майстра та Маргарити?
 6. Чому майстер заслуговує не на «світло», а на «спокій»?

Заняття №7. Модульна контрольна робота. Форма модульної контрольної роботи – тести

Студент повинен знати:

 • особливості розвитку російської літератури поч. ХХ ст.;
 • тематику та проблематику вивчених творів;
 • жанрову специфіку творів І.Буніна. О.Купріна, Ф.Кафки, Дж. Джойса.
 • проблематику творів письменників – модерністів Ф. Кафки та Дж. Джойса.
 • тематику та проблематику роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита»;
 • жанрову специфіку роману М.Булгакова.

Студент повинен вміти:

 • визначити місце художніх творів у розвитку культури;
 • аналізувати художні тексти, сприймаючи їх у контексті доби;
 • дати характеристику головним персонажам вивчених творів;
 • дати характеристику прийому „потоку свідомості“, жанру психологічного есе;
 • дати характеристику головним персонажам роману;
 • виявити своє ставлення до прочитаного.

Складові модульного контролю: поточне оцінювання, перевірка зошитів, модульна контрольна робота

Навчальний модуль №4

Заняття №8. Тема: Творчість Р. М. Рільке:

 1. Особливості першого періоду творчості Рільке.
 2. Значення впливу О. Родена на поета.
 3. Новаторство поезії Рільке.
 4. Провідні ідеї циклу «Дуїнянські елегії».
 5. Філософський зміст поезії «Орфей, Еврідіка, Гермес».
 6. Переосмислення античного сюжету у сонеті «Ось дерево звелось…».

  Література

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю.І.Ковбасенко. – Київ : Грамота, 2011. – С.81-91.
 2. Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. –Київ : Генеза, 2004. – С.102-119.
 3. Волощук Є. Зарубіжна література : хрестоматія-посібник для 11 класу / Є.Волощук.  – Київ : Юридична книга, 2002.
 4. Зарубіжна література: проб. підруч. для 11 кл. загальноосвіт. шк./За ред. проф. О.С.Чиркова. –Київ : Вежа, 1996. – С.88-99.

Питання до самоконтролю

 1. Які обставини дитинства та юнацтва вплинули на формування почуття самотності Р.М.Рільке?
 2. Зустрічі з якими видатними особистостями визначили напрямок духовного та мистецького розвитку Рільке?
 3. Чим вразили його подорожі по Україні та Росії?
 4. Який вплив мало на поета спілкування з Роденом? У чому полягає своєрідність вірша-речі?
 5. Які провідні ідеї циклів «Дуїнянські елегії» та «Сонети до Орфея».
 6. Як античний сюжет переосмислюється у сонеті «Ось дерево звелось…»?
 7. Вивчити напам’ять сонет «Ось дерево звелось…»

Заняття №9. Тема: Творчість Г.Аполлінера:

 1. Вплив походження Г.Аполлінера на його життєвий шлях.
 2. Відображення життєвих подій у творчості поета: а) нерозділене кохання – зб. «Райнські вірші»; б) дружба з П. Пікассо – зб. «Звірослов, або Почет Орфея»; в) захоплення новаторськими прийомами авангардистського спрямування –  зб. «Алкоголі»; г) участь у Першій світовій війні – зб. «Каліграми. Вірші миру та Війни».
 3. Тематика та художні особливості вірша «Міст Мірабо».
 4. «Зарізана голубка й водограй» – ліричний  «документ» Першої світової війни.

Література   

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю.І.Ковбасенко. – Київ : Грамота, 2011. – С.92-105.                   
 2. Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. –Київ : Генеза, 2004. – С.87-101.
 3. Волощук Є. Зарубіжна література : хрестоматія-посібник для 11 класу / Є.Волощук.  – Київ : Юридична книга, 2002. – С. 104-112.

Питання до самоконтролю

 1. Як походження Г.Аполлінера вплинуло на його життєвий шлях і світобачення?
 2. Які обставини особистого життя поета зумовили розвиток у його ліриці теми «нелюбого»?
 3. Як у житті Аполлінера відбилася його епоха?
 4. На творчі ідеї якого літературного напряму спирався Аполлінер?
 5. Дружба з яким художником відіграла важливу роль у творчому розвитку поета?
 6. Яку тему оспівує Аполлінер у поезії «Міст Мірабо»?
 7. Які художні засоби використовує поет у вірші «Міст Мірабо»?
 8. Яка тема розкрита у поезії «Зарізана голубка й водограй»?
 9. Які центральні образи використані в цій поезії?
 10. Вивчити напам’ять поезію «Міст Мірабо».

Заняття №10. Тема: Російська поезія «срібної доби»:

 1. Причини виникнення та характерні особливості декадансу.
 2. Розвиток та характерні особливості головних течій декадансу: а) символізму; б) акмеїзму;  в) футуризму; г) імажизму.

Література

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю.І.Ковбасенко. – Київ : Грамота, 2011. – С.107-118.                  
 2. Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. –Київ : Генеза, 2004. – С.122-149.
 3. Волощук Є. Зарубіжна література : хрестоматія-посібник для 11 класу / Є.Волощук.  – Київ : Юридична книга, 2002.

Питання до самоконтролю

 1. Де  і коли виник декаданс?
 2. Що означає термін «декаданс»?
 3. Які характерні особливості символізму?
 4. Чим відрізняється акмеїзм від символізму?
 5. До яких радикальних змін у мистецтві і літературі закликали футуристи?
 6. Які характерні ознаки імажизму?

Заняття №11. Тема: О.Блок. Характеристика творчості:

 1. Головні віхи життєвого шляху О.Блока.
 2. Провідні теми поезії О.Блока: а) особливості розкриття теми кохання в поезії О.Блока; б) тема батьківщини в поезії Блока.
 3. Художні особливості поетики Блока.

Література

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю.І.Ковбасенко. – Київ : Грамота, 2011. – С.119-138.   
 2. Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. –Київ : Генеза, 2004. – С.122-149.
 3. Волощук Є. Зарубіжна література : посібник – хрестоматія для 11 кл. / Є. Волощук.– Київ : Генеза, 2004.

Питання до самоконтролю

 1. В оточенні яких людей проходило дитинство Блока?
 2. Які чинники вплинули на формування світогляду Блока?
 3. Як поет сприймав сучасні йому історичні бурі?
 4. Яка тема визначила концепцію образу Прекрасної Дами у першій збірці поета?
 5. Як зміст поезії «незнайомка» співвідноситься з блоківською темою Вічної Жіночності?
 6. Що символізує образ незнайомки?
 7. Як змальовується життєва стихія у вірші «Весно, весно, без меж і без краю…»?
 8. Вивчити напам’ять поезію «Незнайомка» (2 ч.).

Заняття №12. Тема: А. Ахматова «Реквієм»:

 1. Головні віхи життєвого шляху Анни Ахматової: а) дитинство та юність; б) важкі 20-ті роки; в) трагічні 30-ті; г) разом з народом в часи Другої світової війни; д) «публічна страта» на батьківщині та визнання за кордоном.
 2. Історія створення поеми «реквієм».
 3. Композиція поеми.
 4. «Реквієм»  –  плач за сином.

Література

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю.І.Ковбасенко. – Київ : Грамота, 2011. – С.140-151.      
 2. Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. –Київ : Генеза, 2004. – С.151-168.
 3. Волощук Є. Зарубіжна література : посібник – хрестоматія для 11 кл. / Є. Волощук.– Київ : Генеза, 2004.

 Питання до самоконтролю

 1. Який внесок зробила Анна Ахматова у розвиток російської літератури та культури?
 2. Як минали її дитинство та юність?
 3. Які історичні події зумовили зміни в світогляді поетеси? Хто найбільше вплинув на мистецький розвиток А.Ахматової?
 4. Якій темі призначений «Реквієм»?
 5. Кому А.Ахматова присвячує поему?
 6. Як у творі переосмислюється євангельський сюжет про розп’яття Христа?
 7. Вивчити напам’ять один із віршів поеми «Реквієм».
 8. Вивчити напам’ять поезію з поеми «Реквієм» (на вибір).

Заняття №13. Модульна контрольна робота. Форма модульної контрольної роботи – тести

Студент повинен знати:

 • чому період розвитку російської культури на межі ХІХ-ХХ ст. називається „срібною добою”;
 • основні поетичні збірки митців;
 • провідні символи лірики О.Блока;
 • вірші напам’ять поетів „срібної доби”.

Студент повинен вміти:

 • визначити жанр віршів, художні засоби, використані в поетичному творі;
 • визначити місце твору у розвитку культури;
 • співставляти естетичні та філософські переконання поетів з тематикою та проблематикою їхніх творів.

Складові модульного контролю: поточне оцінювання, поезії напам’ять (О.Блок «Незнайомка», Ахматова – на вибір), модульна контрольна робота

Навчальний модуль №5

Заняття №14.Тема: Література 2 пол. ХХ ст.

I. Особливості розвитку світового літературного процесу  2 пол.  ХХ століття:

 1. літературна панорама доби; розвиток прози;
 2. тенденції у розвитку драматургії.

Література

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю.І.Ковбасенко. – Київ : Грамота, 2011. – С.154-161.    
 2. Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. –Київ : Генеза, 2004.

Питання до самоконтролю

 1. Які напрями притаманні літературі 2 пол. ХХ ст.?
 2. Які  жанри найхарактерніші для літератури 2 пол. ХХ ст.?
 3. Назвіть характерні риси постмодернізму.
 4. Які тенденції притаманні розвитку драматургії 2 пол. ХХ ст.?

Заняття №15. Тема: Бертольд Брехт «Життя Галілея»:

 1. Головні віхи життєвого шляху Бертольда Брехта.
 2. Особливості «епічного театру» Б.Брехта.
 3. Історія написання драми «життя Галілея».
 4. Образ Галілео Галілея.
 5. Проблематика твору.

Література

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю.І.Ковбасенко. – Київ : Грамота, 2011. – С.162-173.
 2. Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. –Київ : Генеза, 2004. – С. 253-268.
 3. Волощук Є. Зарубіжна література : хрестоматія-посібник для 11 класу. / Є. Волощук.  – Київ : Юридична книга, 2002.

Питання до самоконтролю

Які чинники вплинули на світосприйняття Б.Брехта?

 1. Які епізоди біографії Б.Брехта вам запам’яталися?
 2. Які найхарактерніші особливості «епічного театру» Б.Брехта?
 3. Що таке «зонги»?
 4. Відгуком на які події була п’єса Б. Брехта «Життя Галілея»?
 5. До якого жанру належить твір Брехта?
 6. Які проблеми порушує письменник у п’єсі?
 7. Послідовником кого з учених був Галілей?
 8. У чому полягала головна суть учення Галілея?
 9. Як відповів Галілей на запитання «А де ж Бог»?
 10. Які події у п’єсі є кульмінаційними? Що вони означають?
 11. Чому Галілей зрікся свого вчення? Що це означало для науки?

Заняття №16. Тема: Альбер Камю «Чума»:

 1. Головні віхи життєвого шляху А.Камю.
 2. Ідеї екзистенціалізму в творчості Камю.
 3. Задум та написання роману «Чума».
 4. Особливості побудови сюжету твору.
 5. Проблема вибору в романі.
 6. Символічний зміст роману «Чума».

Література

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю.І.Ковбасенко. – Київ : Грамота, 2011. – С.175-185.                                                                                                                     
 2. Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. –Київ : Генеза, 2004. – С. 270-291
 3. Волощук Є. Зарубіжна література : хрестоматія-посібник для 11 класу. / Є. Волощук.  – Київ : Юридична книга, 2002.

Питання до самоконтролю

 1. Які епізоди життя А.Камю вам найбільше запам’яталися?
 2. Які обставини дитинства та юності найбільше вплинули на становлення його особистості?
 3. Чому, на вашу думку, А.Камю зажив слави «совісті Заходу»?
 4. Які екзистенційні проблеми порушені в романі «Чума»?
 5. Чому критики визначають «Чуму» як роман-притчу?
 6. У чому полягає сутність морального вибору, що постає перед Рамбером та Панлю?
 7. Що спонукає Ріє і Тарру до боротьби з чумою?
 8. В чому сутність поняття «трагічний гуманізм»?

Заняття №17. Тема: Е.Хемінгуей  «Старий і море»:

 1. Головні віхи життєвого шляху Е.Хемінгуея.
 2. Історія створення повісті «Старий і море».
 3. Жанрові особливості повісті.
 4. Проблематика твору: а) проблема людини і природи; б) проблема людини і Всесвіту; в) проблема людини і суспільства.

Література

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю.І.Ковбасенко. – Київ : Грамота, 2011. – С. 187-196.
 2. Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. –Київ : Генеза, 2004. – С. 338-360.
 3. Волощук Є. Зарубіжна література : хрестоматія-посібник для 11 класу. / Є. Волощук.  – Київ : Юридична книга, 2002.

Питання до самоконтролю

 1. Чому Е.Хемінгуей зажив слави людини-легенди?
 2. Як дитячі роки Хемінгуея вплинули на його духовне становлення?
 3. Яку роль у житті Хемінгуея відіграв факт участі у Першій світовій війні?
 4. Якими літературними преміями був відзначений Е Хемінгуей?
 5. Які провідні теми та проблеми притаманні творчості Хемінгуея?
 6. Які особливості побудови сюжету твору «Старий і море»?
 7. У чому полягають жанрові особливості цього твору?
 8. Як осмислюються у творі взаємини людини і природи; людини і Всесвіту; людини і суспільства?

Заняття №18. Тема: Габріель Гарсія Маркес «Стариган з крилами»:

 1. Головні віхи життєвого шляху Г. Г. Маркеса.
 2. Місце оповідання «Стариган з крилами» у творчому доробку Маркеса.
 3. Духовні проблеми, що порушує письменник у сюжеті про гостину ангела на землі.

 Література

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю.І.Ковбасенко. – Київ : Грамота, 2011. – С. 198-209.       
 2. Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. –Київ : Генеза, 2004. – С.361-370.
 3. Волощук Є. Зарубіжна література : хрестоматія-посібник для 11 класу. / Є. Волощук.  – Київ : Юридична книга, 2002.

Питання до самоконтролю

 1. Як відреагувала родина Пелайо на раптову появу ангела?
 2. Як односельці Пелайо сприйняли звістку про ангела? Як вони до нього поставилися? Чи виявили співчуття?
 3. Як на появу ангела відреагували офіційні власті, церква?
 4. Як поводилася з ангелом родина Пелайо? Про що це свідчить?
 5. Чому, на вашу думку, мова ангела була незрозумілою людям? Чи хотів він їм допомогти?
 6. Які проблеми порушує автор в оповіданні?
 7. Чому ангел постає в подобі старигана з крилами?
 8. Чи можливе, за Маркесом, спілкування ангела з людьми? Чому?
 9. Яку роль в оповіданні відіграє епізод з дівчиною-тарантулом? Зіставте її образ з образом старигана з крилами.
 10.  У чому полягає «дивність див», що їх творить ангел? Що вони засвідчують?
 11.  Чому, на вашу думку, Елісенда відчула внутрішнє полегшення, коли побачила, що ангел відлітає у далечінь?
 12.  Чи можна вважати ангела байдужим до людей?
 13.  У чому сенс візиту ангела?
 14.  Якого символічного змісту набуває фінал оповідання?
 15.  Чому головним дивом ангела став його відліт зі світу людей?

Заняття №19. Тема: Постмодернізм – одне найяскравіших літературних явищ кінця XX – поч. XXI ст.

 1. Тенденції розвитку літератури останніх десятиліть.
 2. Передумови виникнення постмодерністського напряму в літературі.
 3. Представники літератури постмодернізму.

Література

 1. Ковбасенко Ю.І. Світова література : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю.І.Ковбасенко. – Київ : Грамота, 2011. – С. 212-219; 220-234. 
 2. Волощук Є. Зарубіжна література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. –Київ : Генеза, 2004. – С.361-370.
 3. Волощук Є. Зарубіжна література : хрестоматія-посібник для 11 класу. / Є. Волощук.  – Київ : Юридична книга, 2002.

Питання до самоконтролю

 1.  Які характерні ознаки літератури постмодернізму?
 2. Назвіть найвідоміших представників літератури постмодернізму.
 3. Які теми та жанри при притаманні літературі постмодернізму?
 4. Які проблеми розглядають ся утворах постмодерністського спрямування?

Заняття №20. Модульна контрольна робота. Форма модульної контрольної роботи – тести

Студент повинен знати:

 • особливості класичної та масової культури;
 • тематику, проблематику, систему образів, жанрову своєрідність вивчених творів;
 • основні літературознавчі поняття (притча, роман-міф, “магічний реалізм” тощо). тематичні та  – причини виникнення літератури постмодерністського спрямування;

Студент повинен вміти:

 • аналізувати художній твір в єдності змісту і форми;
 • виявляти основні проблеми, поставлені у творі;
 • порівнювати твори різних авторів;
 • користуватися критичною літературою, словниками.
 • простежити ідейно-тематичний зв’язок між літературами різних країн;
 • самостійно аналізувати художній твір, розгорнуто, обґрунтовано і аргументовано викладати та обстоювати свої думки, вести дискусію, дотримуючись вимог до мовлення і культури спілкування та виявляючи здатність до власних естетичних суджень.

Складові модульного контролю: поточне оцінювання, літературний диктант, оцінка за зошити, модульна контрольна робота