Порядок реагування на випадки булінгу (цькування)

1. Повідомити директору коледжу про випадок булінгу або підозру щодо нього. Це можуть зробити всі учасники освітнього процесу: студенти, батьки та педагоги.

     Повідомлення мають прийматись усно або письмово, особисто або засобами електронної комунікації.

2. Директор впродовж першої доби після отримання повідомлення має обов’язково повідомити про випадок:

– поліції;

– батькам студентів-учасників булінгу;

– службі у справах дітей для того, щоби з’ясувати причини випадку булінгу та усунути їх, а також для соціального захисту дітей, які стали сторонами булінгу;

– додатково – центру соціальної служби сім’ї та молоді. Цей центр має оцінити потреби сторін булінгу, визначити методи соціальної роботи, визначити та потім надати соціальні послуги, забезпечити психологічну підтримку.

Важливо: Якщо трапився випадок, через який дитина потребує медичної допомоги, то директор обов’язково має викликати швидку.

3.Директор має скликати засідання комісії з розгляду випадку булінгу впродовж 3-х робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення.

     Комісія може розглядати заяву не більше 10-ти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти.

КОМІСІЯ І ЗАСІДАННЯ

     Комісія має бути затверджена на початку навчального року. Постійний склад:

  • голова (зазвичай це директор);
  • педагогічні працівники;
  • практичний психолог;
  • соціальний педагог;
  • представник служби у справах дітей;
  • представник центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

     Варіативний склад комісії: батьки, сторони булінгу та інші представники суб’єктів реагування (органи місцевого самоврядування, засновник закладу освіти або уповноважений ним орган та територіальні органи національної поліції).

Як відбувається засідання комісії:

1.Секретар має повідомити усім членам, заявнику та іншим зацікавленим особам про порядок денний засідання, дату, час і місце проведення, надати або надіслати необхідні матеріали. Це все має відбуватися не пізніше 18-ї години за день до засідання комісії. Тобто, якщо засідання заплановано на вівторок, то не пізніше, ніж о 18-й годині понеділка мають бути поінформовані всі члени комісії.

2.Щоб засідання вважалося правомірним, повинні бути ⅔ її членів. Рішення комісія ухвалює більшістю голосів через відкрите голосування. У випадку, якщо голоси розділилися навпіл, останнім голосом є голос директора, оскільки він є головою комісії.

3.Протягом засідання секретар комісії веде протокол.

4. У протоколі зазначається, які рішення ухвалює комісія, визначено потреби сторін булінгу в соціальних та психолого-педагогічних послугах, перераховано їх. А також названі заходи, які мають бути вжиті для усунення причин булінгу, рекомендації для педпрацівників, батьків або інших законних представників неповнолітньої особи.

5. Керівник закладу освіти наказом має оформити протокол засідання комісії.

Діяльність комісії не закінчується на тому, щоб визначити, що робити далі. Після вжитих заходів вона має надалі збиратися на заплановані засідання і моніторити ефективність заходів виховного впливу, визначати, чи треба їх коригувати.