Директор коледжу

Директор училища

А. М. Насменчук

Гадяцький коледж культури ім. І.П.Котляревського сьогодні – один із центрів національної культури і духовності Полтавщини. За багаторічну історію училище не раз змінювало назву, зміст навчального процесу. Згідно Болонської угоди українська освіта сьогодні активно модернізується, і педагогічний колектив училища – а це вже третє покоління викладачів – не стоїть осторонь цього процесу, працює над оновленням змісту й форм теоретичного і практичного навчання студентів.

Директор

Директор училища Заслужений працівник культури України А. М. Насменчук

Поза сумнівом, процес модернізації освіти у нашій країні буде продовжуватися, будуть змінюватися акценти у змісті й меті навчання. Та завжди незмінним завданням колективу були і залишаться збереження та розвиток української національної культури і мистецтва. Людський капітал давно став основним національним багатством найрозвинутіших країн світу. Формування професіонала, але при цьому й громадянина, патріота, підготовка до діяльності в ринкових умовах, до життя у громадянському суспільстві – ось що важливо сьогодні у формуванні фахівця. Добре розуміючи, що самі собою до студентів не прийдуть ні національна свідомість, ні самоповага, ні громадянська відповідальність, педагогічний колектив шукає такі форми виховної роботи, які б допомогли їм, сповідуючи загальнолюдські цінності, шанувати і примножувати українську культуру, українську духовність, сповідувати національні пріоритети мистецтва і культури.

Сьогодні ми свідомо і послідовно працюємо над створенням позитивного іміджу училища. В умовах нових суспільних відносин, в умовах віддалення Гадяча від обласного центру ми мусимо це робити. Переконані, що в училищі культури повинно бути так гарно, як ніде, а тому поступово осучаснюємо оформлення аудиторій, корпусів, гуртожитку, території.

На щастя, ми пережили часи занепаду закладів культури і мистецтва. Вже кілька років поспіль в повному обсязі отримуємо замовлення на працевлаштування наших випускників. Це дає нам підстави з оптимізмом дивитися у майбутнє.

Директор училища Заслужений працівник культури України А. М. Насменчук