Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на веб-сайті Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П Котляревського

(відповідно до пункту 4постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П Котляревського, 37300 Пролтавська область місто Гадяч, площа Соборна 9 А; код за ЄДРПОУ — 02214283; категорія замовника — юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  «Код CPV за ДК 021:2015: 09310000-0 електрична енергія,  для потреб гуртожитку Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського».

3. Ідентифікатор закупівлі: 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника на 2022 рік, закупівля універсальної послуги для гуртожитка, за тарифом для гуртожитків (які підпадають під визначення “Населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією, за загальним розрахунковим засобом обліку”) встановлюється в розмірі 1,68 грн за 1 кВт*год. і оплачується за єдиною фіксованою ціною. Відповідно до постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 серпня 2021 р. № 859 фіксовані ціни застосовуються до електричної енергії, що купується у постачальників універсальних послуг та споживається:

1) індивідуальними та колективними побутовими споживачами, в тому числі у гуртожитках, що розраховуються за електричну енергію за загальним розрахунковим засобом обліку в частині споживання електричної енергії фізичними особами для задоволення власних побутових потреб, які не включають професійну та/або господарську діяльність;

Тариф для гуртожитків (які підпадають під визначення “Населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією, за загальним розрахунковим засобом обліку”) встановлюється в розмірі 1,68 грн за 1 кВт*год. і оплачується за єдиною фіксованою ціною.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВ 1011101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», КЕКВ 2273, джерело фінансування – кошти місцевого бюджету, та становить 638400,00 грн. з ПДВ.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 638400,00  грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі проведено аналіз ринку, а саме:

Ціни на електроенергію за 3 квартал 2021 року на основних ринках купівлі-продажу електроенергії. Економічно обґрунтована вартість електричної енергії для кінцевого споживача має включати в себе вартість її закупівлі на ринку електричної енергії, вартість послуги з передачі електричної енергії, вартість послуги з розподілу електричної енергії та вартість послуги постачальника електричної енергії. Ціна електричної енергії на вільному ринку має такі складові:

–              Середня ціна на електроенергію за 3 квартал 2021 року –  3 196,19 грн/МВт*год.

–              Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01 січня 2021 року ТОВ Полтаваобленерго – 932,73 грн/МВт•год (без урахування податку на додану вартість)

–              Тариф на послуги з передачі електричної енергії,  що діє з 01 січня 2021 року – 293,93 грн/МВт•год (без податку на додану вартість))

–              мінімальний дохід постачальника

провівши аналіз бачимо, що Ціна на електроенергію для споживача (замовника), за якою її може поставити незалежний постачальник, значно перевищує нормативно регульований тариф, тобто ціну на електроенергію, за якою її може поставити ПУП для гуртожитку (1,68 грн з ПДВ).

Відповідно до п.93 ч.1 ст.1 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) універсальна послуга це постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій території України. Згідно ч.2 ст.58 Закону передбачено, що побутові споживачі та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг відповідно до цього Закону.

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався відповідно до розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів

Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (постанови, накази, інші нормативні правові акти органів державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та затвердженої відповідним нормативно-правовим актом ціни (тарифу), який станом на 01.12.2021 року становить 1,68 грн.