з/п

                                 Захід Термін  виконання Відповідальний

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНА  РОБОТА

 

         1.         2.

Підготовка розкладу занять на ІІ семестр 2018-2019 н.р. січень заступник директора

         2.         3.

Звіт директора коледжу про результати діяльності у 2018 році. січень директор
         3.         4. Виробнича практика студентів випускних курсів денної та заочної форм навчання

за графіком

освітнього

процесу

заступник директора

 

         4.         5. Реєстрація студентів для проходження пробного ЗНО січень

завідувач відділенням,

куратори

         5.         6. Реєстрація студентів коледжу для проходження ДПА у формі ЗНО лютий

завідувач відділенням,

куратори груп

         6.         7. Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками коледжу. протягом року

директор,

зав. методичним

кабінетом

         7.         8. Підготовка розкладу екзаменаційної сесії для студентів І-ІІ курсів

грудень-

травень

заступник директора
         8.         9.

Державна підсумкова атестація студентів з дисциплін загальноосвітньої підготовки:

–       реєстрація та проходження студентами ІІ курсу ЗНО

–       створення екзаменаційних та апеляційних комісій

–       підготовка розкладу  екзаменів

–       підготовка навчальної документації

 

 

 

травень

директор, заступник директора,

завідувач відділенням,

зав. методичним

кабінетом

голови ЦК

         9.         10. Випускні іспити на отримання додаткових кваліфікацій травень

заступник директора,

голови ЦК

      10.       1. Розподіл студентів випускних курсів на місця працевлаштування травень заступник директора
      11.       13.

Атестація випускників 2019 року за денною та заочною формами навчання.

 

червень

директор, заступник директора,

голови випускових ЦК

      12.       . Підготовка документації  за результатами ІІ семестру з рейтингу щодо призначення стипендії червень завідувач відділенням
      13.       1. Вступна кампанія 2019р. липень-серпень

директор

члени приймальної комісії

      14.       17. Планування та розподіл академічного навантаження  на 2019-2020 навчальний рік серпень

директор, заступник директора,

голови циклових комісій

      15.       1.

Підготовка графіка навчального процесу

на 2019-2020 навчальний рік

серпень заступник директора
      16.       . Підготовка навчальної документації, залікових книжок, студентських квитків серпень вересень завідувач відділеннями
      17.       2. Підготовка розкладу занять на І семестр 2019-2020 н. р. серпень заступник директора
      18.       2. Розподіл аудиторного фонду 2019-2020 н. р. серпень-вересень завідувач відділенням
      19.       22.

Підготовка та затвердження на 2019-2020 навчальний рік планів роботи:

–       Відділень

–       Педагогічної ради

–       Методичної ради

–       Виховної роботи

–       Методичного кабінету

–       Атестаційної комісії

–       «Школи педагогічної майстерності»

–       Циклових комісій(ЦК)

–       Бібліотеки

–       Навчальних кабінетів

–       Ради з профілактики правопорушень

–       Кураторів академічних груп

–       Комісії зі сприяння працевлаштуванню  випускників

–       Студентської ради коледжу та  ради гуртожитку

–       Оздоровчо-спортивної роботи

–       Викладачів, вихователів

серпень-вересень

заступники директора,

зав. методичним

кабінетом, завідувач відділенням,

голови ЦК, викладачі

      20.       23. Атестація педагогічних працівників вересень-листопад директор
      21.       2. Підготовка графіка проведення відкритих занять вересень

зав. методичним

кабінетом

      22.       25. Реєстрація студентів першого року навчання у комп’ютерній програмі тестового контролю знань серпень-вересень

заступник директора

 

      23.       26. Організація навчання студентів за навчальними планами  спецкурсів вересень

заступник директора,

голови ЦК

      24.       27. Підписка на періодичну педагогічну і науково-методичну літературу  на 2020рік листопад

зав. бібліотекою,

зав. методичним

кабінетом,

голови ЦК

      25.       28. Підготовка плану роботи відділення підвищення кваліфікації працівників закладів культури та мистецтва області на 2019 рік листопад

завідувач відділенням

 

      26.       29. Створення приймальної комісії, Правил прийому з набору до коледжу у 2019 році грудень

директор

 

      27.       30. Відвідування  навчальних занять, їх аналіз та контроль за якістю освітньої діяльності коледжу.

протягом

року

заступники директора,

завідувач відділенням

      28.       31. Підготовка викладачів до атестації

протягом

року

голови ЦК,

члени атестаційної комісії

      29.       32. Огляд методичної роботи викладачів за 2018-2019 н. р. травень

голови ЦК,

завідувач відділенням

      30.       33. Контроль за виконанням плану роботи, структурних підрозділів коледжу, станом навчальної трудової дисципліни постійно директор, заступник директора

                                     

                                        НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

 

           1.         1. Підготовка документації, результатів рейтингу з призначення стипендії на ІІ семестр 2019-2020 н.р. січень

завідувач відділенням

 

              2. Екзаменаційна сесія січень

заступник директора,

завідувач відділенням

              3.

Організація студентів щодо самостійного обрання навчальних дисциплін:

–       ознайомлення студентів із переліком дисциплін самостійного вибору, порядком формування груп з їх вивчення

–        подання студентами заяв до навчальної частини

–       сформувати групи з вивчення дисциплін за вибором

 

 

січень-лютий

до

01 квітня

до

15 травня

 

 

голови ЦК,

 

 

завідувач відділенням,

завідувач відділенням,

голови ЦК

              4. Збори студентів першого року навчання серпень завідувачі відділеннями
              5. Поселення студентів до гуртожитку серпень

завідувач відділенням,

зав.гуртожитком

              6. Організація роботи органів студентського самоврядування. Вибори студентської ради, ради гуртожитку вересень

завідувач відділенням,

куратори груп

              7. Загальні батьківські збори та збори в академічних групах листопад

завідувач відділенням,

куратори груп

              8. Реалізація програми «Першокурсник» (соціальна та  навчальна адаптація студентів першого року навчання)

вересень-

листопад

завідувач відділенням

 

              9. Контроль за станом виховної роботи та організації побуту у гуртожитку постійно директор, завідувач відділенням
            10. Екзаменаційна сесія червень

заступник директора,

завідувач відділенням

            11. Свято останнього дзвоника для випускників коледжу червень голова ЦК
            12. Свято вручення дипломів випускникам коледжу червень голова ЦК
            13. Свято першого дзвінка. Посвята в «Котляревці» вересень завідувач відділенням
            14. Анкетування студентів щодо якості освітнього процесу в коледжі

протягом

року

завідувач відділенням,

зав. методичним

кабінетом

            15. Інформування батьків студентів  про стан успішності та навчальної дисципліни (за потребою)

протягом

року

завідувач відділенням,

куратори груп

            16.

Контроль за виконанням графіка

навчального процесу, проведення

додаткових занять, консультацій,

роботою творчих колективів.

постійно

заступник директора,

завідувач відділенням

            17.

Контроль за відвідування занять,

перевірка навчальних журналів,

виконання графіка ліквідації

академічної заборгованості

згідно графіка

навч.

процесу

заступник директора,

завідувач відділенням

            18.

Перевірка дотримання студентами

правил внутрішнього розпорядку

навчального закладу.

постійно завідувач відділенням
            19. Проведення  заходів національного, військово-патріотичного, правового, екологічного, естетичного  виховання передбачених планом роботи відділень протягом року

завідувач відділенням

 

            20.

Проведення  спортивно-оздоровчих заходів

відповідно до окремого плану

протягом року

керівник

фіз. виховання

 

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ 

                                  

           1.         1.  Підготовка плану залікових масових заходів  з навчальної та технологічної практики

вересень

січень

заступник директора,

голови ЦК

         2.         7 Визначення баз практики для студентів випускних курсів (заклади культури, мистецтва, шкільні та позашкільні заклади) вересень, жовтень

голови ЦК,

заступник директора

            3.         8 Настановчі наради для студентів, викладачів з питань організації та проведення виробничої практики листопад

голови ЦК,

заступник директора

            4.         9

Організація виробничої практики студентів випускних курсів:

– укладання угод з керівниками баз практики

– направлення студентів на бази практики

– інструктаж з техніки безпеки для студентів практикантів

– контроль за проходженням практики

січень,

 

голови ЦК,

заступник директора,

 

 

інженер з охорони праці

         5.         10

Захист матеріалів виробничої практики студентів

 

 

лютий

березень

голови ЦК,

заступник директора,

викладачі – консультанти

         6.         11

Підсумкова конференція студентів за результатами проходження студентами виробничої практики

 

квітень

голови ЦК,

заступник директора,

викладачі – консультанти

         7.         12 Підготовка і проведення концертних програм для культурно-мистецької та профорієнтаційної діяльності протягом року

заступник директора,

голови ЦК

         8.         3 Підготовка і виконання плану  профорієнтаційної роботи та  заходів з набору абітурієнтів до коледжу в  2020 році.

вересень,

протягом року

заступник директора,

голови ЦК

              9. Нарада студентів випускних курсів з питання майбутнього працевлаштування

вересень,

січень

заступник директора
            10. Направлення студентів на роботу за фахом травень

директор,

заступник директора

ПЛАН РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

 

           1.         1.

1. Підсумки навчально-виховної роботи за І семестр.

 

2. Реалізація міждисциплінарних зв’язків у ході викладання навчальної та технологічної практики.

січень

завідувач відділенням, куратори,

заступник директора,

голови ЦК

            2.         2

1. Стан реалізації плану профорієнтаційної роботи

2. Стан підготовки студентів ІІ курсу до складання ДПА з предметів загальноосвітньої підготовки у формі ЗНО

березень

заступник директора,

завідувач відділенням,

голова ЦК

            3.         3

1. Робота викладачів дисциплін циклу загальноосвітньої підготовки з формування ключових компетентностей студентів (згідно освітньої програми)

2. Результати виробничої практики студенів денної та заочної форм навчання.

3. Стан виконання графіків підготовки студентів випускних курсів до підсумкової атестації.

квітень

голови ЦК,

 

 

 

заступник директора,

голови випускових ЦК

            4.         4 1. Підсумки методичної роботи викладачів за навчальний рік травень

зав. методичним

кабінетом

            5.         5 1. Підсумки роботи педагогічного колективу за 2018 – 2019 навчальний рік червень директор
            6.         6

1. Підсумки набору 2019 року

2. Завдання педагогічного колективу на 2019-2020 навчальний рік

3. Затвердження освітньої програми загальноосвітньої підготовки студентів, які вступили на основі базової загальної середньої освіти, та навчальних планів за спеціалізаціями

серпень

директор,

зав. методичним

кабінетом,

заступник директора

 

            7.         7

1. Затвердження планів організаційно-методичної  та навчально – виховної  роботи на 2019-2020 навчальний рік

2. Затвердження плану профорієнтаційної роботи

3. Затвердження плану проведення масових

заходів

вересень

заступник директора,

зав. методичним

кабінетом завідувач відділенням,

заступник директора

            8.         8

1. Стан навчальної та соціальної адаптації студентів першого року навчання

2. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні професійних компетентностей студентів

3. Підсумки атестації педагогічних працівників коледжу у 2019 році

листопад

завідувач відділенням,

голови випускових ЦК,

 

директор

            9.         9

1.Діяльність органів студентського самоврядування.

2.Шляхи активізації студентської навчальної та творчої діяльності.

грудень

завідувач відділенням,

заступник директора

 

 

                                      ЗАЛІКОВІ  ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

 

         1.         1. Конкурсно-розважальна програма до Дня театру березень голова ЦК
            2. Творчі звіти фахових спеціалізацій коледжу

за

окремим графіком

голови ЦК
            3. Театралізована програма до 210 річниці М.В. Гоголя квітень

заступник директора

 

            4. Акція «Великодні дива». Програма для дітей-інвалідів квітень голова ЦК
            5. Конкурсно – розважальна програма  студентів «Ліга сміху» квітень голова ЦК,
            6. Лінійка пам̕ яті до Дня пам̕ яті та примирення травень голова ЦК
            7. Свято для дітей-інвалідів до Міжнародного Дня захисту дітей червень голова ЦК
            8. Свято до Дня працівника освіти вересень голова ЦК
         9. Благодійна акція для школярів та дітей-інвалідів «Осінній кошик» жовтень голова ЦК
          10. Кінолекторій «Енеїда» Котляревського – біль за втраченою Україною. жовтень голова ЦК
          11. Свято рідної мови та урочистості з нагоди Всеукраїнського Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва

листопад

 

голова ЦК
          12. Літературно – музична композиція до Дня пам’яті жертв голодомору ( в рамках акції «Запали свічку») листопад голова ЦК
          13. Літературно – музична композиція до Міжнародного дня боротьби зі СНІДОМ грудень голова ЦК
          14. Дитяче свято до дня Святого Миколая грудень голова ЦК
          15. Дитячі новорічні ранки грудень голова ЦК

 

ІНШІ  ЗАХОДИ

 

1.

День  Гадяцького коледжу в рамках якого:

1.     Регіональний конкурс  образотворчого мистецтва «Барви рідної землі»;

2.     Обласний конкурс читців «Поетична зірка»;

3.     Відкритий конкурс народно-сценічного танцю «Джерела надії»:

4.     Обласний конкурс пісенної творчості «Душі пісенної криниця»;

5.     Обласний конкурс інструментального мистецтва «Веселкові акорди»

 

 

квітень

заступник директора,

голови ЦК

 

2. Великодня виставка писанок квітень голова комісії
3. Звітний концерт художніх колективів і виконавців, присвячений 170 річниці Олени Пчілки та 250-річниці від дня народження І.П. Котляревського травень

заступник директора,

голова ЦК

4. Святковий концерт до Дня міста Гадяча вересень

заступник директора,

голова ЦК

5. ІІ всеукраїнський фестиваль сучасних театрів (в рамках проекту «Малі міста – великі враження») вересень

директор,

заступник директора

6.

Театралізоване свято «І огник ним засвічений не згас», до 250-річчя

І.П. Котляревського

вересень

заступник директора,

голова ЦК

7. Новорічне свято для дорослих грудень голова ЦК

Директор  Комунального вищого навчального закладу «Гадяцький коледж культури і мистецтв  ім. І.П. Котляревського» А.М. Насменчук

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу