Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

1 ст

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Це Положення визначає порядок переведення осіб, які навчаються у Гадяцькому коледжі культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського (далі – Коледж) на умовах контракту з оплатою за рахунок фізичних або юридичних осіб, на місця, що фінансуються з обласного бюджету (далі – місця державного замовлення).

1.2. Переведення студентів, які навчаються за контрактом, здійснюється на конкурсній основі за умови наявності вакантних місць державного замовлення.

1.3. Вакантні місця державного замовлення утворюються у разі відрахування з Коледжу, переведення на іншу форму навчання або в інший навчальний заклад студентів, які навчалися за державним замовленням, а також вивільнення місць у інших випадках, передбачених чинним законодавством (академічна відпустка, відпустка по догляду за дитиною тощо).

1.4. Переведення студентів на місця державного замовлення здійснюється тільки в межах одного курсу.

1.5. Переведення здійснюється гласно, за рейтингом успішності студентів, з урахуванням  їх соціального статусу, участі у громадському житті Коледжу та здобутків у творчій діяльності.

1.6. Право першочергового переведення на місця державного замовлення мають студенти:

‐          з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

‐          інваліди І-ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років;

‐          з малозабезпечених або багатодітних сімей;

‐          учасники бойових дій (або діти учасників), які брали участь у антитерористичній операції по захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Статус в обов’язковому порядку має бути підтверджений відповідними документами.

 

2. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

2.1. Про наявність та кількість вакантних місць державного замовлення навчальна частина зобов’язана повідомити студентів та визначити термін подання документів для переведення.

2.2. Студенти, які навчаються на умовах контракту, у десятиденний термін після оголошення про наявність вакантних місць державного замовлення подають до навчальної частини:

‐          заяву на ім’я директора Коледжу;

‐          документи, що засвідчують право на першочергове переведення на місця державного замовлення;

‐          інші документи, що підтверджують право на безоплатне навчання згідно чинного законодавства.

2.3. Заяви студентів, які бажають перевестися на місця державного замовлення, реєструються навчальною частиною у відповідному журналі.

 

3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ

НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

 

3.1. Рішення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення приймається на розширеному засіданні Адміністративної ради Коледжу за участі кураторів відповідних академічних груп, представників органу студентського самоврядування та голів відповідних циклових комісій.

3.2. Рішення щодо переведення студентів на вакантні місця державного замовлення приймається шляхом відкритого голосування присутніх на розширеному засіданні Адміністративної ради простою більшістю голосів.

3.3. Розширене засідання Адміністративної ради є правомочним, якщо у ньому взяли участь на менше 2/3 учасників.

3.4. Результати голосування та прийняте рішення оформлюються протоколом, який підписують директор Коледжу (голова) та секретар Адміністративної ради.

3.5. На підставі рішення розширеного засідання Адміністративної ради директором коледжу видається наказ про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення з першого числа місяця, що настає після місяця, коли було прийняте відповідне рішення Адміністративної ради.