Положення про тижні (декади) циклових комісій

1 ст

1. Завдання тижнів (декад):

 

1.1         Забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів у навчанні, сприяти формуванню їх наукового світогляду.

1.2         Вдосконалювати науково-методичний рівень викладання та рівень педагогічної майстерності викладачів, збагачувати педагогічний досвід навчального закладу.

1.3         Поглибити знання студентів з профільних навчальних дисциплін та підвищити інтерес до інших дисциплін навчального плану.

 

2. Функції тижнів (декад):

 

2.1         Організаційна – тижні (декади) дозволяють внести пізнавальні заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, вдосконалити організаційні здібності та навички студентів.

2.2         Діагностична – можливість отримувати інформацію про динаміку професійного рівня викладачів та особистісний розвиток студентів.

  1. 3         Моделююча – при плануваннітижнів(декад) розробляютьсяновіформинавчально-пізнавальноїдіяльностістудентів.
  2. 4         Пропагандистська – змісттижнів (декад)спрямований на інформуваннястудентів про сучасні досягненняу відповідних галузях.

 

3. Програма тижнів (декад):

 

–                                           відкриті засідання комісії (з метою обміну досвідом роботи);

–                                           відкриті заняття і виховні заходи;

–                                           відкриті заняття гуртків;

–                                           випуск педагогічного бюлетня чи педагогічної стінної газети;

–                                           виставка творчих робіт викладачів та студентів;

–                                           олімпіади, ігри, конкурси, концерти, вечори ;

–                                           науково-практичні конференції,;

–                                           бесіди за круглим столом;

–                                           педагогічні конкурси;

–                                           концерт класу викладача;

–                                           звітний концерт спеціалізації тощо.

4. Організація та проведення:

 

4.1.Тижні (декади) організовуються та проводяться цикловими  комісіями не частіше одного разу на рік.

4.2. До участі у тижнях (декадах) залучаються всі викладачі комісії та їх студенти. Можуть бути запрошені фахівці наукової та педагогічної роботи, творчі колективи, громадськість.

4.3. Програма тижня (декади) обговорюється і затверджується на засіданні циклової комісії. Обов’язково враховуються пропозиції студентів.

4.4. Циклова комісія організовує належне інформаційне забезпечення програми тижня (декади) та рекламу.

4.5. Після виконання програми тижня (декади) на засіданні комісії здійснюється аналіз повноти та якості виконання програми, визначаються переможці. Рішенням комісії вноситься пропозиція щодо їх нагородження адміністрацією коледжу. Висновки оформлюються протоколом.