З В І Т директора Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського А. Насменчука про результати діяльності фахового коледжу за 2020 рік.

І. Вступ

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв
ім. І.П. Котляревського (далі – Фаховий коледж) у 2020 році здійснював свою статутну діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», інших Законів, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, рішень Полтавської обласної ради, розпоряджень голови Полтавської обласної ради, розпоряджень голови Полтавської обласної державної адміністрації, наказів Департаменту освіти і науки, Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, відповідних Положень, Плану роботи Фахового коледжу та планів роботи його структурних підрозділів.

Фаховий коледж культури і мистецтв
ім. І.П. Котляревського провадить освітню діяльність:

 • із здобуття фахової передвищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр» у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальностями:
 • 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»;
 • 024 «Хореографія»;
 • 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»;
 • 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
 • з надання повної загальної середньої освіти;
 • із забезпечення профільної середньої освіти професійного спрямування.
 • з підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтва, освіти;
 • з позашкільної мистецької освіти для різних вікових категорій населення.

Крім основних кваліфікацій здобувачі фахової передвищої освіти можуть здобувати і додаткові кваліфікації:

 • організатор видовищно-театралізованих заходів;
 • організатор діяльності вокального колективу;
 • організатор діяльності інструментального колективу, що, загалом дає

можливість випускникам Фахового коледжу отримувати понад 30 кваліфікації.

ІІ. Контингент Фахового коледжу

Гадяцький фаховий коледж має інтелектуальні, навчально-методичні, матеріально-технічні можливості для забезпечення потреб Полтавської області у здійсненні різноманітних форм освітньої діяльності, тому у коледжі надавалися освітні послуги студентам денної, заочної форм навчання, слухачам курсів підвищення кваліфікації, учням студії естетичного виховання різних вікових категорій.

Відповідно до цього у Гадяцькому Фаховому коледжі у 2020  році навчалися:

№ з/пКонтингент здобувачів освітніх послугБюджетКонтрактРазом
1.Студенти денної форми навчання1991200
2.Студенти  заочної форми навчання851297
3.Слухачі Обласних курсів підвищення кваліфікації 244244
4.Учні Студії естетичного виховання284284
 Загальна кількість284541825

У 2020 році відбувся перший прийом студентів для здобуття освітньо-професійного рівня «фаховий молодший бакалавр», відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» та впровадження нових освітньо-професійних програм: «Організація діяльності вокального колективу», «Організація діяльності інструментального колективу», «Видовищно-театралізовані заходи», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Народна хореографія», «Інформаційна та бібліотечна справа».

Результати вступної кампанії 2020 року:

Назва освітньо-професійної програмиБюджетКонтракт
Денна форма навчанняЗаочна форма навчанняДенна форма навчанняЗаочна форма навчання
Народна хореографія234
Організація діяльності вокального колективу9142
Видовищно-театралізовані заходи1215
Організація діяльності інструментального колективу41
Декоративно-прикладне мистецтво111
Інформаційна та бібліотечна справа181
Разом594817

Результати набору за регіональним замовленням у 2020 році виконано із загальним конкурсом 1,2 особи на місце.

ІІ. Організація освітньої діяльності

2.1. Денне відділення

Освітня діяльність Гадяцького Фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського фахового коледжу базується на концептуальних засадах визначених Статутом коледжу щодо цілей, принципів, програм та перспектив розвитку студентської молоді, забезпечення їх фахових перспектив і проводиться відповідно до графіка освітнього процесу Фахового коледжу, Плану роботи денного відділення шляхом координації діяльності педагогічного колективу – викладачів, концертмейстерів, керівників академічних груп, голів циклових комісій, вихователів.

Станом на 01.09.2020 року за денною формою навчалися:

Назва спеціальності (спеціалізації)Кількість студентів
Народна хореографія68
Менеджмент соціокультурної діяльності103
З них: 
Організація діяльності вокального колективу44
Видовищно-театралізовані заходи46
Організація діяльності інструментального колективу13
Декоративно-прикладне мистецтво33
Усього204

У 2020 році випущено 52 студенти денної форми навчання, які отримали кваліфікацію «молодший спеціаліст».

2020 рік проходив в умовах тривалого карантину, спричиненого вірусом KOVID-19 і, тому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від11.03.2020 №211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS – CoV-2» та «Положення про організацію дистанційного навчання» було внесено корективи у графік освітнього процесу, форми його організації – переведенням освітнього процесу у дистанційну та змішану форми навчання. Але незважаючи на це, програмові вимоги студентами Фахового коледжу було виконано, про що свідчать результати Державної підсумкової атестації, екзаменаційної сесії та результати творчих контрольних заходів.

Протягом навчального року було проведено систему заходів щодо сприяння здоровому морально-психологічному клімату у студентському середовищі, якості освітньої діяльності, розвитку творчої ініціативи та формуванню професійних компетенцій студентів шляхом:

 • організації діяльності голів ЦК, керівників студентських груп, співпраця з батьками   з питань підвищення якості освітньої діяльності студентів коледжу;
 • організації освітнього процесу та контролю за відвідуванням занять та успішністю студентів в умовах дистанційного та змішаної форм навчання;
 • забезпечення контролю за самопідготовкою студентів та надання необхідного методичного супроводу  дистанційної роботи;
 • забезпечення контролю за дотриманням студентами статутних вимог коледжу та Правил проживання у гуртожитку;
 • надання допомоги студентам з числа соціально незахищених категорій;
 • надання соціально-психологічної допомоги студентам;
 • попередження і недопущення  булінгу у студентському середовищі;
 • розвитку студентського самоврядування, формування активної життєвої позиції, розвитку творчих можливостей особистості шляхом залучення більшої студентів до факультативів, секції, творчих колективів;
 • виховання у студентів національних патріотичних цінностей і переконань, поваги до культурного та історичного минулого України;
 • створення україномовного середовища та виховання у студентів коледжу шанобливого ставлення до Української мови;
 • забезпечення умов для зміцнення фізичного і духовного здоров’я студентів;
 • індивідуальної роботи із всебічного вивчення особистості студентів.

Крім забезпечення освітнього процесу відповідно до навчальних планів і програм головним напрямком роботи зі студентами залишається їх громадянське і національно-патріотичне виховання.

У 2020 році у Фаховому коледжі викладачами соціально-економічних дисциплін та працівниками бібліотеки було проведено наступні заходи:

 • виховний захід «Українська революція: від утворення ЗУНР до проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР» (викл. О.М. Недвига);
 • студентські дослідження життєвого та творчого шляху М. Грушевського, М. Міхновського, В. Винниченка та політичні портрети С. Петлюри, П. Скоропадського та інших діячів (викл. О.М. Недвига);
 • в рамках роботи факультативу «Європейські студії» проведено конкурс на краще розуміння змісту Універсалу Центральної Ради (викл. О.М. Недвига);
 • участь студентів коледжу в Регіональному конкурсі історичного краєзнавства «Мій Драгоманівський краю», присвяченому 100-річчю Української революції (викл. О.М. Недвига);
 • інформаційні години, виставки, огляд літератури, газетних та журнальних статей для студентів у бібліотеці коледжу (зав. бібліотекою коледжу О.І.Терещенко);
 • виховний захід для студентів першого року навчання: урок національної  історії «Поборники Незалежності України» (викл. О.М. Недвига);
 • Всеукраїнський олімпійський урок. Малі олімпійські ігри «Молодь обирає здоров’я» (викл. П.В.Шестопал, Н.М.Негоц).

З метою реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань Євроатлантичної інтеграції України на 2020-2021 рік в коледжі діє факультатив «Європейська студія» – очолює викладач соціально-економічних дисциплін О.М. Недвига. Студенти, члени факультативу, беруть участь у проведенні годин політичного інформування з питань асоціації України до Євросоюзу, відносини України з країнами Євросоюзу.

Вступ студента до закладу освіти – це складний процес зміни соціального оточення, обсягу, змісту і режиму навчання. Адаптація першокурсника – складна психолого-педагогічна проблема, без успішного розвʼязання якої важко очікувати позитивних результатів. Для надання допомоги студентам першого року навчання у коледжі діє програма «Першокурсник», що включає у себе систему заходів з подолання ними труднощів пристосування до нових соціальних, освітніх, культурних умов, для успішного оволодіння професійними знаннями, особливо в умовах дистанційного навчання. Так, зокрема, відбувся похід до  урочища Лесин Гай де студенти ознайомилися з його історією та взяли участь у спортивних змаганнях.

У ході проведення тижня викладачів циклової комісії мови та літератури студенти взяли участь:

 •  у написанні диктанту національної єдності (викл. В.С.Горошко);
 • учасники факультативу «Дивослово» підготували та провели онлайн виховну годину «Дивна таїна слова», присвяченому Дню писемності та мови (викл. О.В.Базавлук).
 • відбувся огляд творчих робіт «Перші спроби пера» учасників факультативу  «Таїна слова» (викл. В.І.Криворучко).

Традиційним є проведення акцій за участю студентів коледжу з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек «Подаруй бібліотеці книгу», благодійна акція «Осінній кошик» до Дня пам’яті жертв Голодомору «Запали свічку».

Студенти долучаються до благодійних акцій, як-то творчі зустрічі студентів спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» з вихованцями реабілітаційного центру, що стали вже традиційними. Так, студентами під керівництвом викладача А.С. Лимарь була проведена конкурсно-розважальна програма, присвячена Дню Святого Миколая.

Важливою умовою удосконалення освітнього процесу є діяльність органів студентського самоврядування. В коледжі діють:

 • студентська рада;
 • рада гуртожитку,
 • органи студентського самоврядування в студентських групах.

Студенти коледжу входять до складу:

 • педагогічної ради;
 • стипендіальної комісії;
 • загальних зборів Фахового коледжу.

У практиці діяльності адміністрації закладу освіти є проведення зустрічей з студентським активом, підтримка їх діяльності та надання організаційної допомоги.

2.2 Заочне відділення

Кількісний контингент студентів заочної форми навчання станом на 1 вересня 2020 року становить 97 осіб (85 – навчання за державним замовленням, 12 – навчання на умовах контракту):

Назва спеціальності (спеціалізації)Кількість студентів
Менеджмент соціокультурної діяльності65
З них: 
Народне пісенне мистецтво33
Народне інструментальне мистецтво7
Видовищно-театралізовані заходи25
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа27
Народна хореографія5
Усього97

У 2020 році 18 студентів заочної форми навчання отримали кваліфікацію «молодший спеціаліст».

У 2020 році відбувся перший прийом студентів на заочну форму навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», що відповідає  Закону України «Про фахову передвищу освіту».

Завдяки систематичній та злагодженій профорієнтаційній роботі за заочною формою у фаховому коледжі навчаються працівники закладів культури клубного типу, спеціалісти бібліотек, керівники творчих колективів з усіх регіонів Полтавщини.

Впродовж звітного року освітній процес для студентів-заочників в умовах карантину був організований із використанням технологій дистанційного навчання, що для багатьох студентів заочної форми навчання було неабияким випробуванням, адже перехід до змішаного та дистанційного навчання потребував від них оволодіння у короткі терміни новими прийомами засвоєння знань та вмінь, проте, завдяки педагогам коледжу вдалося налагодити продуктивне навчання. Заняття проводилися онлайн з використанням таких онлайн платформ як: «Zoom» «Coogle Meet», «Moodle». Усі студенти-заочники були забезпечені необхідними навчальними матеріалами: методичними пакетами, конспектами лекцій, методичними рекомендаціями, презентаціями з навчальних дисциплін. Крім того, для студентів були розроблені рекомендації щодо можливості користування послугами бібліотеки Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського в умовах дистанційного навчання.

Сьогодні увесь фонд бібліотеки відображений в електронному каталозі, що дає можливість здійснювати швидкий пошук літератури (документа) за різними параметрами, як то: автор, назва документа, рік видання, мова, вид документа (книга, збірник, нотне видання, журнал тощо), наявність електронної версії документа.

Електронна бібліотека коледжу завантажена на хмарному диску і студенти, переходячи за посиланням, мали можливість користуватися нею в умовах дистанційного навчання.

2.3. Курси підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації фахівців закладів культури Полтавської області забезпечувало відділення підвищення кваліфікації – структурний підрозділ Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського.

Діяльність відділення провадилась згідно плану-графіка, затвердженого Департаментом культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації на 2020 рік та навчально-тематичних планів за 17 напрямками – категоріями слухачів. Крім того, за необхідності, розроблялися додаткові індивідуальні навчально-тематичні плани і програми навчання.

Відповідно до замовлень відділів та секторів культури районів, ОТГ у 2020 році у Фаховому коледжі підвищили кваліфікацію 244 працівники бібліотек та закладів культури клубного типу Полтавської області , у тому числі викладачі початкових спеціалізованих закладів мистецької освіти, працівники бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти.

Навчання відбувалося на умовах договорів з юридичними та фізичними особами, про відшкодування витрат за надання їм освітніх послуг.

Діяльність відділення була спрямована на удосконалення та оновлення знань, навичок та умінь працівників бібліотек та закладів культури клубного типу для вирішення завдань професійної діяльності, приведення їх фахової підготовки у відповідність до сучасних вимог.

У 2020 році були розроблені та затверджені освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації для усіх категорій слухачів, а також розроблені необхідні навчально-методичні матеріали. До освітньо-професійних програм для працівників закладів культури клубного типу, в рамках визначених модулів, введені темиз актуальних питань роботи закладів культури в умовах децентралізації; з менеджменту та маркетингу; методики написання проектів та подання заявок на отримання грантів; організації зеленого туризму; інноваційних форм дозвілля з різними категоріями населення. Програми підвищення кваліфікації для бібліотечних працівників спрямовані на ознайомлення з інноваціями в теорії, організації, методиці та технологіях бібліотечно-інформаційної діяльності, оволодіння слухачами комплексом знань, умінь і навичок щодо впровадження нововведень в практику роботи бібліотечних установ.

Уперше на базі відділення відбулися онлайн-курси з підвищення кваліфікації для викладачів та концертмейстерів Полтавської міської школи мистецтв «Мала академія мистецтв» ім. Раїси Кириченко, Кременчуцької ДМШ №2, Кременчуцької ДМШ №3, Гадяцької, Сенчанської, Хорольської ДМШ, Лохвицької ДМШ ім. І.О. Дунаєвського Полтавської області. Крім того, Фаховий коледж, з метою ефективного використання його матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу надає платні послуги для слухачів з інших областей – Недригайлівської, Липоводолинської, Біловодської ДМШ Сумської області, Згурівської ДМШ Київської області.

Навчання з підвищення кваліфікації для викладачів та концертмейстерів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів було спрямоване на особливості організації освітнього процесу в ході реалізації реформи початкової мистецької освіти та удосконалення методики викладання фахових дисциплін; особливості діяльності концертмейстера із забезпечення якості освітнього процесу. Слухачі мали можливість обмінятися досвідом та отримати необхідні методичні матеріали.

До проведення занять залучалися провідні викладачі коледжу: Насменчук А.М., Харковина Л.М., Гузій М.Є., Островний Г.О., Ляшенко Є.П., Островна О.Г., Берус Н.Г., Горбачик Н.І., Харковина Г.Г., Костогриз О.М., Остапенко Л.І., Підгайна Л.А., Гоменко А.М., Гузій Р.М., Костогриз Н.І.

2.4. Студія естетичного виховання

Студія естетичного виховання, як структурний підрозділ нашого закладу освіти була створена і багато років діє як база педагогічної та виробничої практик для студентів спеціальностей «Хореографія» та «Декоративно-прикладне мистецтво»,  водночас є важливою частиною системи художнього виховання дітей та естетичного розвитку дорослого населення.

Чисельний контингент студії у 2020 році становив 284 учні, що навчалися на 3 відділеннях:

 • хореографічне відділення – 153;
 • образотворче мистецтво – 105;
 • музичне мистецтво – 26.

Учні студії під керівництвом досвідчених педагогів, дитячий «Зразковий» танцювальний ансамбль, під керівництвом Н. Берус є учасником та переможцем багатьох Всеукраїнських, та Міжнародних конкурсів.

Крім того – студія є елементом системи безперервної мистецької освіти і профорієнтації – у подальшому частина вихованців стають студентами коледжу.

ІІІ. Навчально-методична діяльність

У звʼязку із тим, що у 2020 році, відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» відбувся перший прийом студентів у коледж на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» розпочалося провадження освітнього процесу за новим рівнем освіти – фахової передвищої. Цьому передувала значна підготовча робота усього педагогічного колективу коледжу:

 • наказом директора коледжу з числа провідних викладачів були створені проєктні групи, очолювані гарантами цих груп – керівниками циклових комісій, які розробили нові освітньо-професійні програми та навчальні плани підготовки фахового молодшого бакалавра;
 • на відповідних циклових комісіях у 2020 році завершено розробку навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін для студентів першого року навчання;
 • розпочалася і триває робота з розробки повного комплексу навчально-методичного забезпечення.

          Протягом 2020 році педагогічний колектив коледжу працював над реалізацією методичної проблеми «Забезпечення якості освітнього процесу шляхом розвитку творчих здібностей студентів». Адже забезпечення високого рівня розвитку творчих здібностей є значним мотиваційним фактором навчальної діяльності студентів та основою формування креативного мислення для подальшої якісної професійної діяльності. Роботу над реалізацією методичної проблеми розділено на три етапи – у 2020 році завершено роботу над першим етапом – організаційно-методичним, а також розпочато роботу над другим – системоутворюючим та корегуючим.

          На першому етапі реалізації методичної проблеми, що розпочався з вересня 2019 року, протягом 2020 року здійснено такі заходи:

 • на допомогу викладачам проведено заняття «Школи педагогічної майстерності», на яких розглядалися питання: «Формування інтересу у студентів до матеріалу і мотивація навчальної діяльності»; «Створення психологічно сприятливого клімату для творчості»; «Розвиток пізнавальної активності студентів шляхом використання технологій продуктивного навчання»;
 • членами педагогічного колективу коледжу здійснено роботу зі створення банку інформації з питань забезпечення якості освітнього процесу шляхом розвитку самостійності та творчих здібностей студентів.

На другому етапі реалізації методичної проблеми розпочато роботу з моніторингу впливу ефективних освітніх технологій на формування фахових компетентностей студентів через розвиток самостійності та творчих здібностей. Разом з цим, у сьогоднішніх умовах триваючої пандемії для усього педагогічного колективу актуальними стали питання якісного здійснення змішаного та дистанційного навчання. Для мистецького закладу, з його специфікою організації освітнього процесу, це є неабияким випробуванням. Адже перехід до змішаного навчання (як до гармонійного поєднання традиційної та онлайн-освіти у їх взаємодії та у різних пропорціях) і дистанційного навчання потребував від викладачів оволодіння у короткі терміни новими прийомами роботи зі студентами. Втім, завдяки розробленим комплексам навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін, володінню комунікаційними технологіями, багаторічному ефективному використанню комп’ютерної програми тестового контролю знань та вмінь студентів, провадженню модульно-рейтингової системи організації освітнього процесу як мотиваційного фактора навчальної активності студентів, створенню у Фаховому коледжі електронної бібліотеки педагогічним працівникам у короткі терміни вдалося налагодити продуктивне навчання студентів.

З метою надання методичної допомоги викладачам з різних напрямків роботи у рамках засідань «Школи педагогічної майстерності» протягом року відбулося обговорення та обмін досвідом за темами:

 • «Застосування дистанційної та змішаної форм навчання в умовах освітнього процесу мистецького коледжу»;
 • «Профілактика емоційного вигорання педагогічних працівників»;
 • «Вивчаємо нові правила сучасного українського правопису».

Крім цього, в коледжі систематично проводиться моніторинг якості викладання навчальних дисциплін, що здійснюється у різних формах. Так, зокрема, членами методичної ради коледжу вивчалися питання, пов’язані із розробкою навчально-методичного забезпечення процесу підготовки фахового молодшого бакалавра згідно вимог освітньо-професійних програм; аналізом діяльності  викладачів коледжу щодо створення умов для розвитку креативного мислення студентів; якості навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін самостійного вибору студента.

Високий професійний рівень викладачів Фахового коледжу дозволяє брати активну участь у роботі з розробки освітнього стандарту фахової передвищої освіти. Так, Наказом МОН № 907 від 09.07.2020 р. до Науково-методичної комісії з культури і мистецтва фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України включено викладачів:

 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – І.Г.Середа
 • 024 Хореографія – Л.П.Магазій
 • 028 Менеджмент соціокультурної діяльності – Р.Д.Шестопал
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа – С.П.Мосякіна

Викладачі коледжу є головами методичних об’єднань педагогічних працівників закладів мистецької освіти Полтавської області:

 • методичне обʼєднання викладачів класу декоративно-прикладного мистецтва – І.Г.Середа
 • методичне обʼєднання викладачів класу театрального мистецтва – С.П.Боцула
 • методичне обʼєднання викладачів класу хореографії – М.Є.Гузій

З метою обміну досвідом у коледжі протягом 2020 року проведено 28 відкритих занять з подальшим колегіальним їх обговоренням.

Викладачі коледжу взяли участь у науково-практичних конференціях:

 • V Міжнародний конгрес етнодизайну «Європейський вектор розвитку українського етнодизайну» (Полтава) – О.Г.Кисіль, І.Г.Середа;
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності» (Полтава) – Н.П.Боцула, С.П.Боцула, Р.М.Гузій;
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми мистецько-педагогічної освіти: здобутки, реалії та перспективи» (Суми) – Л.М.Харковина;
 • I Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва» (Гадяч) – А.М.Насменчук, Р.Д.Шестопал, В.І.Криворучко, О.М.Костогриз, Є.Г.Мосякін Г.Г.Сидоренко, Н.Г.Коблиця, С.П.Мосякіна, О.І.Терещенко;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми  діяльності закладів освіти у контексті формування життєвих перспектив особистості» (Кременчук) – С.П.Мосякіна, Л.М.Харковина.

У 2020 році викладачі коледжу активно працювали над підвищенням кваліфікації за різними формами (стажування, онлайн-курси, онлайн-вебінари, обласні семінари, майстер-класи, навчально-практичні тренінги) та напрямами (розвиток професійних компетентностей, використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій, мовленнєва, цифрова компетентність тощо). Загалом, це більше 100 заходів з підвищення кваліфікації.

Протягом року викладачами-методистами Л.М.Харковиною, С.П.Мосякіною проводилася активна робота із роз’яснення положень Закону України «Про фахову передвищу освіту», надавалася методична допомога у розробці освітньо-професійних програм та навчальних планів.

Протягом 2020 року директор коледжу А.М. Насменчук та заступник з навчально-методичної роботи Л.М. Харковина активно долучалися до роботи нарад, семінарів, наукових конференцій з питань культурно-мистецької освіти. Як член робочої групи Л.М. Харковина взяла участь у підготовці Положення про фаховий мистецький коледж, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 807 від 09.09.2020 р.

У 2020 році працівники бібліотеки коледжу продовжують роботу з формування медіатеки, складовими якої є оцифровані документи, аудіо- та відеоматеріали. Комп’ютеризація бібліотеки, запровадження електронного каталогу, хмарні технології дозволяють усім учасникам освітнього процесу своєчасно замовити необхідні матеріали, що у свою чергу дозволяє бібліотечним працівникам оперативно реагувати на запити користувачів та поліпшує якість бібліотечного обслуговування.

ІV. Практичне навчання

4.1. Творча діяльність

Задачею з формування фахових компетенцій, підготовкою студентів до майбутньої професійної діяльності, розвитку творчого потенціалу майбутніх фахових молодших бакалаврів обумовлена домінуюча частка у освітньо-професійних програмах Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені І.П. Котляревського саме практичної підготовки.

У Фаховому коледжі створені всі умови для організації і якісного проведення навчальної, технологічної, педагогічної та виробничої практик.

Важливу роль у формуванні фахівця, у рамках викладання профільних дисциплін відіграє плідна робота творчих колективів Фахового коледжу:

 • народного ансамблю народного танцю «Джерело» (керівники: Г.О.Островний, Є.П.Ляшенко);
 • естрадного ансамблю танцю «Еклейм» (керівник – О.Г.Островна);
 • народного хору коледжу (керівник – Свирид О.П.);
 •  студентського етнотеатру «Діти Колаксая» (керівники: С.П.Боцула, Л.Є.Фастовець);
 • студентського театру «Мельпомена» (керівник – Л.Є. Фастовець);
 • ансамблю народних інструментів (керівник – Л.І.Остапенко).

У 2020 році в умовах пандемії заняття з навчальної, технологічної, педагогічної практики відбувались у онлайн-режимі, з використанням таких платформ як: «Zoom» «Coogle Meet», «Moodle», що дало широкі можливості активно долучити до практики проведення занять використання таких форм, як відео презентації, відео та аудіо матеріали різних форм, а також забезпечило можливість безперервного живого спілкування у форматі «викладач-студент» як індивідуального, так і групового.

Протягом 2020 р., з метою набуття студентами практичних умінь та навичок, з метою культурно-мистецького обслуговування населення району та області, набору абітурієнтів та популяризації діяльності навчального закладу студентами та викладачами було організовано і проведено 117 практичних заходів, частина з яких відбулись у режимі онлайн, зокрема:

 • участь у Полтавському обласному фестивалі театралізованого вертепного дійства «Різдвяна феєрія»(м. Полтава), (С.П.Боцула, Л.Є.Фастовець, М.Є.Гузій);
 • конкурсно-розважальна програма до 8 Березня «Ліга сміху» (О.О.Житченко);
  • святковий концерт «Жінка – берегиня» з нагоди Міжнародного жіночого дня (О.О.Житченко);
 • свято Останнього дзвоника «Прощай, мій рідний коледжу» (онлайн, викл. О.О.Житченко);
 • свято вручення дипломів випускникам коледжу «Тобі, вклоняюсь «Альма-матер» (А.С.Лимарь);
 • участь у районному фестивалі «Підкова козацької слави» (с. Червоний Кут, Гадяцького району);
 • свято з нагоди Дня працівників освіти (онлайн, викл.О.О.Житченко);
 • участь в урочистостях з нагоди 80-річчя створення системи профтехосвіти в Україні в урочищі Зелений Гай. (викл. Є.П.Ляшенко, Н.Г.Берус);
 • Квест до Дня українського козацтва «Козацькі забави 2020» (викл. О.О.Житченко);
 • свято з нагоди Всеукраїнського Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва «Іскри творчості запалюють серця» (онлайн, викл. О.О.Житченко);
 • урочистості з нагоди 85-річчя з Дня заснування Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського (викл. С.П.Боцула, Л.Є.Фастовець);
 • відкриття та проведення Всеукраїнського фестивалю молодих театрів в рамках проєкту «Малі міста-великі враження» (онлайн, викл. Л.Є.Фастовець, С.П.Боцула);
 • сюжетно-ігрова програма для дітей з обмеженими можливостями «У пошуках скарбів» (онлайн, викл. О.О.Житченко);
 • Андріївські вечорниці (онлайн, викл. О.О.Житченко);
 • свято Миколая «Миколаєві гостинці» (онлайн, викл. А.С.Лимарь);
 • Дитячий новорічний ранок «Пригоди Лунтіка» (онлайн, викл. Л.Є.Фастовець);
 • Новорічне свято для студентів та викладачів «Музичний Стайл»(онлайн, викл. Я.Я.Роменська)
 • участь у святкових урочистостях з нагоди Міжнародного жіночого дня у с. Малі Сорочинці Миргородського району;
 • проведення частини Всеукраїнського фестивалю молодих театрів з театральними колективами Миргородського та Лубенського районів, м. Миргород;
 • проведення частини Всеукраїнського фестивалю молодих театрів у с. Малі Будища, с. Рашівка Гадяцького району;
 • проведення частини Всеукраїнського фестивалю молодих театрів у м. Полтава з театральними колективами Великої Багачки та Полтави;
 • творчий звіт народного ансамблю народного танцю «Джерело» (керівник Г.О.Островний) (онлайн)
 •  звіт про творчу діяльність студентів та викладачів спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,реставрація» (онлайн)
 • благодійний концерт студентів спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» (клас викладача Н.І.Горбачик) (онлайн).
 • творчий звіт студентів та викладачів спеціальності «Хореографія» (онлайн)
 • благодійний концерт студентів спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» (клас викладача Г.Г.Харковини) (онлайн).
 • творчий звіт студентів та викладачів спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво» (онлайн)
 • звітний концерт творчих колективів та окремих виконавців коледжу (онлайн).

          Відеоматеріали презентовані: на сайті Фахового коледжу (https://guc.org.ua), мережі Facebook (https://www.facebook.com/collegeculture/), You Tube (https://www.youtube.com/channel/UCDhdZdWk0TwDKeIewnGtTLQ), Instagram (https://www.instagram.com/gadyachculture/)

4.2. Виробнича, педагогічна практика.

Важливою складовою в організації практичного навчання студентів Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв, досягнення позитивних результатів компетентісного підходу до у організації освітнього процесу є виробнича та педагогічна практики.

Під час практики студенти оволодівають сучасними методами та формами роботи в сфері їх майбутньої професії, формують професійні вміння і навички щодо прийняття самостійних рішень, вчаться творчо застосовувати знання, набуті у Фаховому коледжі з організації культурно-дозвіллєвої діяльності та у роботі з творчими колективами.

У 2020 році виробнича практика студентів спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» відбулась у період з 3 лютого по 8 березня, у студентів спеціальностей «Хореографія», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з 3 лютого по 1 березня на базах кращих культурно-мистецьких та освітніх закладів Полтавської області, під керівництвом досвідчених фахівців, які в більшості є випускниками коледжу.

Бази виробничої практики:

 • Комунальне підприємство «Полтавська обласна філармонія»,
 • обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.П.Котляревського,
 • Гадяцький, Зіньківський, Лубенський, Лохвицький, Миргородський, Хорольський РБК,
 •  Семенівська, Решетилівська ДШМ, Кременчуцька ДМШ №2;
 • Полтавська міська школа мистецтв «Мала академія ім. Раїси Кириченко»;
 • Котелевська, Глобинська центральні районні бібліотеки;
 • Великобагачанський районний методичний центр народної творчості та дозвіллєвої роботита інші.

          Педагогічна практика студентів спеціальностей «Хореографія», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» проведена згідно навчального плану у VІІ – VІІІ семестрах на базі студії естетичного виховання коледжу.

Завершальним етапом з практики стали публічні захисти матеріалів виробничої та педагогічної практик студентів випускних курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та підсумкова конференція, які у 2020 році відбулися у режимі онлайн і були опубліковані на сайті коледжу. (С.П.Боцула, викладачі-консультанти, голови ЦК).

4.3. Участь у конкурсах

Протягом 2020 р. студенти та викладачі  Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського взяли участь у багатьох конкурсах і стали переможцями в різних номінаціях, зокрема:

 • участь студентів та викладачів у ХІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Золоті ключі» імені Василя Верховинця(м. Київ, керівник Г.О.Островний, Диплом І ступеня);
 •  участь студентки ІУ курсу, спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Наталії Шевченко у Святі народної музики «Любимо землю свою» за підтримки Київської міської державної адміністрації (м. Київ, Грамота, керівник – О.П.Свирид);
 • участь студентки ІІ курсу спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Вікторії Андрійчак у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Мамина сорочка» (м. Полтава, керівник – Н.І.Горбачик, Диплом ІІ ступеня);
 • участь студентки ІУ курсу , спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Наталії Шевченко у Всеукраїнському фестивалі «Мелодії добра» (м. Полтава, Диплом, І місце в номінації «Народний вокал 6 категорія», Диплом «За вагомий внесок у розвиток культури», керівник – О.П.Свирид);
 • участь студента ІУ курсу спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» Олега Цися у Міжнародному фестивалі мистецтв «Favorite fest giorgia art» Грузія, Болгарія, 2020 (Диплом, ІІ премія в номінації «Художнє читання»);
 • участь студентки ІУ курсу спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» Юлії Невмивако у УІ Всеукраїнському (ХVІ Всекримському) конкурсі учнівської та студентської творчості «Змагаймося за нове життя!» (м. Полтава, Диплом І ступеня, керівник – А.С.Лимарь);
 • участь студента ІУ курсу спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» Олега Цися у Міжнародному дистанційному фестивалі-конкурсі «Таланти України» (Диплом, І премія в номінації «Читці»);
 • Міжрегіональний фестиваль мистецтв «Квітка Присамарʼя» (онлайн) (Дніпропетровська область, ансамбль «Джерело», керівник – Г.О.Островний, ГРАН-ПРІ,
 • Міжрегіональний фестиваль мистецтв «Квітка Присамарʼя» (онлайн) (Дніпропетровська область, ансамбль сучасного танцю «Еклейм», керівник – О.Г.Островна, Диплом І ступеня);
 • участь студентів та викладачів у Міжнародному інтернет конкурсі танцювальних колективів України та української діаспори  «Танець NET» (онлайн) (м. Київ, ансамбль «Джерело», керівник – Г.О.Островний, Диплом ІІ ступеня, Диплом ІІІ ступеня);
 • участь студентів та викладачів у Міжнародному інтернет-конкурсі танцювальних колективів України та української діаспори  «Танець NET» (онлайн) (м. Київ, ансамбль сучасного танцю «Еклейм», керівник – О.Г.Островна, Диплом ІІ ступеня, Диплом ІІІ ступеня та Диплом ІІ ступеня у конкурсі балетмейстерів)

V. Профорієнтаційна робота.

Забезпечення якісного набору на навчання у коледжі – головна передумова ефективної, продуктивної діяльності закладу освіти. Профорієнтаційна робота у коледжі є комплексною і системною, до якої долучаються усі члени педагогічного колективу.

 У 2020 році цю роботу координував Центр профорієнтації молоді Фахового коледжу.

Відповідно до плану протягом року було здійснено наступні заходи:

 • Участь викладачів коледжу у роботі методичних об’єднань викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Полтавської області.
 • День Гадяцького фахового коледжу культури (онлайн), в рамках якого відбулися регіональні та обласні конкурси:
 • читців «Поетична зірка»;
 • народної хореографії «Джерела надії»;
 • гри на народних інструментах «Веселкові акорди»;
 • образотворчого мистецтва «Барви рідної землі»;
 • пісенної творчості «Душі пісенної криниця».

Загальна кількість учасників конкурсів – 978 учнів мистецьких та загальноосвітніх шкіл Полтавської області.

 • День відкритих дверей (онлайн, А.М.Насменчук, С.П.Боцула, голови циклових комісій).
 • Участь викладачів коледжу у батьківських зборах мистецьких закладів освіти Полтавщини (14 зустрічей у 11 районах області, зокрема: м. Полтава, Лохвиця, Зіньків, Пирятин, Гадяч; смт. Глобине, Машівка, Семенівка, Диканька, Чутове,  Козельщина).
 • Звіти спеціалізацій (онлайн) розміщено на сайті Фахового коледжу (https://guc.org.ua), мережі Facebook (https://www.facebook.com/collegeculture/), You Tube (https://www.youtube.com/channel/UCDhdZdWk0TwDKeIewnGtTLQ), Instagram (https://www.instagram.com/gadyachculture/).
 • Участь у «Ярмарках професій» ( 3 зустрічі: смт. Карлівка, Решетилівка, Чорнухи).
 • Розміщення інформації про діяльність коледжу у засобах масової інформації та на сайті коледжу.
 • Екскурсії до коледжу учнів випускних класів ЗОШ району та області ( 27 екскурсій протягом року).
 • Спортивні змагання між студентами коледжу та старшокласниками шкіл району (4 спортивні зустрічі з учнями шкіл: с. Сари, Петрівка-Роменська, с. Вельбівка, с Веприк).
 • Виїзні агітаційні культурно-мистецькі зустрічі у ЗОШ Гадяцького району та Полтавської області. (41 захід: концерти, дитячі ранки, фольклорні свята).
 • Публікація рекламних роликів у соціальних мережах: спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи», «Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв імені І.П.Котляревського».
 • Публікація рекламних оголошень, дописів, статей у 30друкованих засобах масової інформації в усіх районах Полтавської області.
 • Транслювання рекламних оголошень про вступ до коледжу на телеканалі «Центральний».
 • Показ відеоматеріалу про Гадяцький Фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського на телеканалі «Центральний» – інтервʼю журналіста Марії Бойко з директором коледжу.
 • Звукова реклама про вступ до коледжу у супермаркетах торгівельної мережі Полтавської області «Маркетопт».
 • Залучення слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів коледжу до профорієнтаційної роботи серед шкільної молоді Полтавської області .
 • Залучення слухачів курсів підвищення кваліфікації, що не мають спеціальної освіти до вступу на навчання до коледжу;
 • Розповсюдження друкованих матеріалів студентами, слухачами коледжу.

VI. Працевлаштування випускників.

Протягом звітного періоду комісією зі сприяння працевлаштуванню у співпраці із Департаментом культури і туризму полтавської ОДА, відділами, секторами культури Полтавської області сформовано базу даних про наявність вакансій у закладах культури, мистецтва, позашкільної мистецької освіти з переліку яких запропоновано випускникам обрати робочі місця. Таким чином проведено 100% розподіл випускників на робочі місця .

Зокрема, з 52 випускників денної форми навчання на роботу:

 • 36 – до сільських Будинків культури, клубів;
 •  4 – до районних Будинків культури;
 •  8 – до початкових спеціалізованих мистецьких закладів;
 •  3 – до загальноосвітніх шкіл  Полтавської області.

          За даними моніторингу закріплення випускників на робочих місцях станом на 1.10 2020 року із 52 випускників 2020 року:

 • 19 – продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації;
 • 32 – працюють згідно розподілу,
 •   1 – право самостійного працевлаштування (інвалідність).

          Зокрема успішно працюють: В.М.Загорулько – Повстинський СБК, Пирятинського РВК, Н.В. Мудрак – Сенчанська ДМШ, М.В.Артамонова – Гребінківська ДМШ, Є.М.Дігтяр – Новоаврамівський СБК, Хорольського РВК, Б.С.Шрамко – Войнихівський СБК, Засульської ОТГ, Т.В.Деревʼянко – Оболонський ЗБК, Семенівського РВК, П.А. Кириченко – Потоківський ЦКД, сектору культури молоді та спорту Кременчуцької РДА, О.О.Клименко – Сарівський СБК, Гадяцького РВК та інші.

VІІ. Фінансово-господарська діяльність

7.1. Фінансування з обласного бюджету

Загальна сума фінансування з обласного бюджету у 2020 році становила 31 611,6  тис. грн., з них (тис. грн.):

заробітна плата22 009,5
єдиний соціальний внесок  4 750,8
стипендія  1 677,1
інші виплати населенню (харчування дітей-сиріт, компенсаційні виплати на придбання навчальної літератури та одягу)     349,8
комунальні послуги та енергоносії  1 262,0
відрядження       12,0
придбання та послуги  1 550,4

Загалом, структура бюджетного фінансування у 2020 році була такою:

 •  91,1%  – заробітна плата та стипендія;
 •  4,0 %   –  комунальні послуги та енергоносії.
 •  4,9%  – складали кошти на утримання будівель і споруд, на розвиток матеріально-технічної бази коледжу.

У 2020 році виплата зарплати і стипендіальне забезпечення були регулярними, заборгованість відсутня.

Річний фонд стипендії – 1 677,1 тис. грн. – отримували 45% студентів, крім того з цих коштів:

матеріальна допомога і премія студентам допомога на харчування10 студентам, що мають статус діти – сироти208,3 тис. грн.;
придбання дітям – сиротам навчальної літератури та одягу349,8 тис. грн.

Протягом року надавалася допомога студентам на лікування, допомога дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей.

Розподіл стипендії здійснювався стипендіальною комісією за результатами рейтингу успішності. З 11 членів стипендіальної комісії коледжу її членами були 6 студентів,  що обумовлювало прозорість і публічність розподілу коштів.

Підтримка і увага студентів, що мають статус сиріт, а їх у 2020 році було десять – щоденна. Матеріальне їх забезпечення, належні побутові умови відповідали вимогам чинного законодавства.

Щомісяця Департаментом освіти Полтавської ОДА визначається, з поправкою на індекс інфляції, щоденна сума на харчування студентів-сиріт. ( У IV кварталі 2020 року ця сума становила 116,96 грн. на добу.)

Ці кошти виплачувалися у повному обсязі і вчасно.

7.2. Придбання товарів і послуг

Із 2020 року у коледжі уведена посада фахівця із закупівель. Усі закупівлі проводяться через електронні майданчики – реєструються і декларуються із дотриманням діючого у сфері закупівель товарів і послуг законодавства.

Загальна сума коштів витрачена на придбання товарів і послуг, поліпшення матеріально-технічної бази коледжу – 1 550,4 тис. грн. з них(тис. грн.):

Обовʼязкові платежі (послуги крім комунальних)374,4
На поліпшення матеріально-технічної бази коледжу використано537,9
проведення ремонту зовнішньої системи водовідведення, ремонт фасаду коледжу, внутрішнього подвір’я та будівлі бібліотеки446,1
придбання системи освітлення фасаду52,0
улаштування системи освітлення коледжу39,8
Придбання господарчих товарів для належного функціонування закладу (фарби, шпаклівки, лінолеум, миючі засоби, дезінфікуючі засоби, набір інструментів) для ремонту навчальних аудиторій)323,3
Придбання робочого одягу та взуття для працівників зайнятих прибиранням подвір’я, роботи електриків та слюсарів24,3
Придбання канцелярських товарів14,6
Придбання паливного-мастильних матеріалів49,60
Підписка періодичних видань38,60
Придбання навчальної літератури48,3
Програмове комп’ютерне забезпечення(ліцензоване) (бухгалтерія, навчальна частина)107,7
Придбання товарів необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України31,7

7.3. Капітальні видатки

Зфонду розвитку обласного бюджету (капітальні видатки) у 2020р. надійшло 453,9 тис. грн.

Кошти були використані на придбання автомобіля Renault Logan (універсал) 453,9 тис. грн. Закупівля проведено через процедуру відкритих торгів – тендер.

Завершено будівництво даху гуртожитку коледжу – замовник робіт і платник – 1200,0 тис. грн. – Полтавське Обласне управління капітального будівництва.

7.4. Надходження спец. коштів

від провадження статутної діяльності (тис. грн.)

 • План на 2020 рік      – 1 330,0
 • Виконання                – 1 631,6 (123%).( у грудні домоглися погашення (зменшення) дебіторської заборгованості)

Ці надходження складалися з:

навчання у дитячій студії219,3
плата за проживання в гуртожитку858,3
субсидія 142 студентам оформлена для сплати за проживання у гуртожитку294,1
плати за навчання240,2
оренда приміщень313,8
з них: 
компослуги160,9
орендна плата152,9

50% – 76,5 тис. грн. надходжень від оренди перераховано  до обласного бюджету.

7.5. Використання власних надходжень

від статутної діяльності (спец. коштів, тис. грн.)

Оплата праці і нарахування на заробітну плату415,4
заробітна плата347,6
нарахування на заробітну плату67,8
Оплата за комунальні послуги та енергоносії312,2
Придбання товарів і послуг 276,6 тис. грн.

Кошти використано на поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу зокрема:

господарчі товари ( матеріали для поточного ремонту навчальних приміщень коледжу, матеріали для ремонту кімнат та коридорів гуртожитку та товари необхідні для щоденного використання в роботі обслуговуючим персоналом)124,3 тис. грн.;
канцелярські товари – (папір, рекламна друкована продукція, журнали обліку, бланки )66,6 тис. грн.;
запасні частини до авто коледжу33,1 тис. грн.;
придбання оргтехніки20,5 тис. грн.;
придбання меблів для кабінетів коледжу15,1 тис. грн.;
придбання стенду17,0 тис. грн.
Оплата послуг (крім комунальних)324,6 тис. грн.:
послуги з поточного ремонту кімнат та коридору гуртожитку, ремонт каналізаційної мережі, роботи з улаштування подвір’я коледжу168,6
послуги з ремонту оргтехніки13,1
послуги пожежної охорони та охорони поліції22,0
послуги з вивезення твердих та рідких побутових відходів82,7
послуги по заправці картриджів19,3
телекомунікаційні послуги18,9
Відрядження33,4 тис. грн.
Сплата обов`язкових податків і зборів123,1 тис. грн.

Залишок коштів спеціального фонду станом на 01.01.2021 року – 628,2  тис. грн., що забезпечить платежі у новому фінансовому році та стабільний фінансовий стан закладу освіти протягом 2021 року.

Директор Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського  А. НАСМЕНЧУК