ЗВІТ Директора Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського про результати фінансово-господарської діяльності  за 2018 рік

 Директор коледжу здійснює безпосереднє управління діяльністю закладу вищої освіти. Його права, обов’язки та відповідальність визначаються законодавством і статутом  закладу вищої освіти.

Директор  є представником закладу вищої освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених цим Законом і статутом закладу вищої освіти.

З метою ефективного керівництва навчальним закладом  Керівник закладу вищої освіти відповідно до статуту  делегує частину своїх повноважень своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів.

У 2018 р. навчальний процес у коледжі забезпечували  70 педагогічних працівники та 12, що працюють за сумісництвом. 71 – працівники адміністративно-технічного складу.

Кількісний контингент студентів коледжу у 2018 році становив:

 • денна форма навчання -192 студента;
 • заочна форма – 54 студенти.
 • на відділенні підвищення кваліфікації пройшли навчання 240 працівників закладів культури, мистецтва та бібліотек   області.

Середньорічна кількість учнів дитячої студії естетичного виховання – 220 дітей.

У Гадяцькому  коледжі культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського  протягом  2018 року  :

 • успішно акредитовані усі спеціальності, за якими здійснюється освітній процес у коледжі на період 2018-2028 рр.;
 • укладені необхідні навчально-методичні матеріали, що забезпечують практично орієнтоване навчання, частина з них затверджена Державним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв;
 • оновлені зміст і форми контрольних заходів з фахових дисциплін;
 • активно впроваджувалися нові методи, форми та інноваційні технології викладання дисциплін навчального плану, які забезпечують засвоєння змісту навчання не шляхом простої передачі інформації, а в процесі власної практичної, аналітичної або дослідницької діяльності студента;
 • підвищили кваліфікацію в Центрі неперервної культурно-мистецької освіти НАКККіМ 70 викладачів за темами: «Удосконалення методики викладання фахових дисципліни у закладах спеціалізованої культурно-мистецької освіти» та «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес закладів спеціалізованої культурно-мистецької освіти»;
 • з метою формування професійних компетенцій і практичних навичок проведено понад 60 культурно-мистецьких заходів різних рівнів: міських, районних, обласних, всеукраїнських;
 • студенти коледжу взяли участь у 13 обласних, всеукраїнських конкурсах.

Уся ця діяльність потребує відповідного фінансування.

 1. Загальна сума фінансування з обласного бюджету у 2018 році   становила     23 984,1 тис. грн.:
 • заробітна плата –                              15 721,3 тис. грн.,
 • єдиний соціальний внесок –              3 416,9 тис. грн.;
 • стипендія –                               1 449,3 тис. грн.;
 • інші виплати населенню

( харчування дітей-сиріт) –                 108,1 тис. грн.;

 • комунальні послуги та енергоносії – 2 010,2 тис. грн.;
 • відрядження                       10,0 тис. грн.

 Бюджетом розвитку(капітальні видатки) передбачено 913, 585 тис. грн.

Загалом, структура бюджетного фінансування у 2018 році була такою:

 • 85,8%   –  заробітна плата та стипендія;
 •   8,4%    – комунальні послуги та енергоносії.
 •   5,8% –  кошти на утримання будівель і споруд, на розвиток матеріально-технічної бази коледжу.( у 2017 році це було лише 2,6%)

У 2018 році виплата зарплати і стипендіальне забезпечення були регулярними, заборгованість відсутня.

Умови колективного договору між адміністрацією і профспілковою організацією виконувалися у повному обсязі.

Фінансові виплати склали:

 • Допомога на оздоровлення до виходу у щорічну відпустку – 511,4 тиc. грн.
 • Виплати по ст. 57 Закону України – «Про освіту»  – 270,4 тис. грн.
 • Преміювання до професійних свят, ювілеїв викладачів, матеріальної допомоги на лікування, поховання родичів – 571,4 тис. грн.

Річний фонд стипендії – 1557,4 тис. грн.  

Стипендію отримують   45%) студентів, крім того:

– матеріальна допомога, допомога на лікування,  премія –- 188,1 тис. грн.

– допомога дітям – сиротам на харчування – 108,1 тис. грн.

З 11 членів стипендіальної комісії коледжу  її членами є 6 студентів, що обумовлює прозорість і публічність розподілу коштів шляхом голосування, за заявами студентів, за підписами кураторів груп, голів циклових комісій.

Підтримка і увага студентів, що мають статус сиріт, а їх у нас сьогодні шестеро, – щоденна. Матеріальне їх забезпечення, належні побутові умови   відповідають потребам студентів та  вимогам  чинного законодавства.

Щомісяця Департаментом освіти Полтавської ОДА визначається, з поправкою на індекс інфляції,  щоденна суму на харчування студентів-сиріт.

 Ці кошти виплачувалися у повному обсязі і вчасно.

Витрати на енергоносії – 2 010, 168 тис. грн

 • Теплова енергія –        1 289, 612 тис. грн.
 • Вода і водовідведення –    249, 589 тис. грн.
 • Електроенергія –            371, 154 тис. грн.
 • Газ –              99, 813 тис. грн.

  Витрати на придбання – 163, 702 тис. грн.

Ця сума включає витрати на придбання матеріалів для  утримання та обслуговування навчального закладу : матеріали для поточного ремонту навчальних аудиторій, приміщень, автозапчастини, пально-мастильні матеріали, електрообладнання, миючі засоби, друковану продукцію, літературу, канцелярські товари, товари господарського призначення.

Сплата за послуги       –   158, 994 тис. грн.

Ця сума включає витрати на: вивіз та захоронення твердих побутових відходів, ремонт і утримання розподільчих мереж, виготовлення службової  документації, обслуговування  пожежної сигналізації, послуги зв’язку, оплата послуг мережі інтернет та програмового комп’ютерного забезпечення (програма ЄДБО, бухгалтерська, навчальна частина, бібліотека). Крім того: технічне обслуговування приладів обліку газу, води, тепла, ремонт та обслуговування систем (вода, каналізація, тепло), страхування автомобілів, послуги служби охорони тощо.

Придбання товарів довгострокового користування ( капітальні видатки, бюджет розвитку) –  913,0 тис. грн.

Ці витрати включають придбання:

 • апаратів для фільтрування та очищення води, у рамках обласної програми «Питна вода» – – 97,0 тис. грн.;
 • звукового, та мереживного комп’ютерного обладнання коледжу, обладнання для забезпечення навчального процесу та провадження практичного навчання студентів – 520,0 тис. грн.;
 • комп’ютерної техніки, проекційного обладнання – 296,085 тис. грн.

Закупівлі проводились через систему «Prozorro», процедуру тендерних закупівель результатом чого стала економія  коштів у сумі 32 9 тис. грн., яка використана на придбання відеокамери, рекуператора повітря, студійного обладнання.

Протягом року для участі студентських творчих колективів у обласних, всеукраїнських  конкурсах, фестивалях, святах Департаментом культури і туризму полтавської  ОДА було  додатково з обласного  бюджету  виділено

100, 861 тис. грн.

 1. Надходження коштів від провадження статутної діяльності навчального закладу(спец.коштів):
 • План на 2018 рік – 1 250, 0 тис. грн.
 • Виконання – 142% – 1 776, 482 тис. грн.

Ці надходження складалися з:

 • навчання у дитячій студії                 203, 51 тис. грн.
 • плата за проживання у гуртожитку

студентів                                               419, 49тис. грн.

 • квартплата                                           694, 48 тис. грн.
 • навчання                       162, 42 тис. грн.
 • оренда приміщень                               271, 08 тис. грн.
 • інші надходження 25, 50 тис. грн.

 Використання власних надходжень від статутної діяльності ( спец. коштів)  у 2018 році

 Виплата заробітної плати  і нарахування на заробітну  плату –  557, 27 тис. грн.

 Сплата за комунальні послуги та енергоносії – 554,1 тис. грн.:

 • теплопостачання  366, 5 тис. грн.
 • водопостачання та водовідведення  15, 2 тис. грн.
 • електроенергія  139, 4 тис. грн.

  Капітальні видатки  – 31, 8 тис. грн.:

 • виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту внутрішнього подвір`я коледжу 21,8 тис. грн.
 • придбання пральної машини  9, 9 тис.  грн.

Придбання товарів –   251, 7 тис. грн.

(Товари господарського призначення, спецодяг, канцелярські товари та друкована продукція, періодичні видання, автозапчастини, пально-мастильні матеріали, обладнання (шліфувальна машина, дрель, перфоратор, стрем`янки), інформаційні стенди.)

  Послуги –  254, 2 тис. грн.

(Вивіз сміття та каналізація,  юридичні послуги, програмове забезпечення, послуги стац. телефонів, заправка картриджів, промивка теплотраси, виготовлення проектної документації та обслуговування  мережі «Гадячгаз», профілактична дезінфекція,         ремонт системи каналізації гуртожитку, ремонт комп’ютерного обладнання, заправка вогнегасників, оголошення у пресі, транспортні витрати.)

 Залишок коштів спеціального фонду  на 01.01.2019 –       159 284,0 грн.         (Для забезпечення   платежів у січні нового фінансового року.)

Директор коледжу А.М. Насменчук

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу