Комісія мови  та літератури

UCH_3400 вибрали

Нарівні з фаховими дисциплінами  в училищі  культури, навчально –  виховний  процес якого має гуманітарне   спрямування,  мова й література займає особливе місце. Загальна  культура, здатність до навчання, володіння мовою, рідною та іноземною, – вагомі критерії на сучасному ринку праці. Спрямування навчальної роботи саме у цих напрямках є пріоритетним для викладачів циклової комісії мови і літератури.

Як самостійний структурний підрозділ циклова комісія викладачів мови і літератури існує з 1992 року. Багато років життя присвятили навчально- виховній  діяльності викладачі мови і літератури Р.М. Кузьменко, Л.Г. Федій, Н.М.Комісаренко, Г.І.Сабяніна, Т.А.Жигадло, Г.П.Білан.

Зараз на цикловій комісії, яку очолює високопрофесійний педагог В.С.Горошко, працюють Відмінник освіти України Л.Г.Кулик, Відмінник освіти України В.І. Криворучко, ініціативні, творчі викладачі О.В.Базавлук, І.М. Горбань, Н.Г.Шкаревська,  А.А.Артемова.

Заняття мови та літератури – це напружена, науково організована співпраця  викладача і студента, яка розвиває творчі здібності, сприяє розвитку самостійного мислення, розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення, формує  навички самооцінки та самоконтролю.

Формування творчої особистості на сучасному етапі вимагає модернізації навчально-виховного процесу. Тому викладачі мови і літератури разом із традиційними застосовують інноваційні педагогічні технології та методики.

Викладачі мови і літератури керують факультативами: з української літератури – «Таїна слова», лінгвістичним – «Дивослово», з англійської мови – «Englishclub», а ще – «Журналіст» і «Музейна справа». На факультативних заняттях студенти розвивають творчі здібності, поглиблюють знання з рідної  мови, покращують практичні навички з англійської мови. Студенти-учасники факультативу «Таїна слова» беруть участь та традиційно посідають призові місця в обласних конкурсах «Об’єднаймо серця і долоні»,  «Собори душ своїх бережіть…», «Поетична  весна».  Учасники факультативу «Дивослово» щороку беруть участь у міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Г. Шевченка, Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика. Стінна газета «Наша територія» вийшла за рамки звичної форми і набула нового інтерактивного змісту. Кожен її випуск, над створенням якого  працюють учасники факультативу «Журналіст», викликає жвавий інтерес викладачів і студентів.

Викладачі циклової комісії мови і літератури разом з усім педагогічним колективом працюють над головним завданням навчального закладу: збереження та розвиток української національної культури і мистецтва, формування фахівця – творчої особистості з чіткою громадянською позицією, професіонала, конкурентоспроможного на сучасному ринку праці.