Комісія соціально-економічних та природничих дисциплін

Сьогодні до складу комісії входять 7 викладачів, які володіють інноваційними технологіями навчання, вдало застосовують передові педагогічні технології для реалізації освітніх завдань, прагнуть до самовдосконалення і саморозвитку.

02

Склад комісії:

Харлан Н.П.- голова ЦК,  старший викладач математики, БЖД, охорони праці, спеціаліст вищої категорії, голова первинної профспілкової організації ;

Коростіль О.А. – викладач історії України, зав. денним відділенням, спеціаліст вищої категорії;

Костіна Н.М. – викладач фізичного виховання,  спеціаліст ІІ категорії;

Могильник Ж.В. – викладач екології, хімії, біології, ,  спеціаліст ІІ категорії;

Павленко Г.В. – викладач інформатики, фізики, астрономії, ,  спеціаліст І категорії;

Скринник О.П. – викладач філософії, економіки, правознавства, ,  спеціаліст І категорії;

Шестопал П.В. – викладач фізичного виховання,  спеціаліст І категорії.

Основне завдання комісії: формування особистості з новим стилем мислення, готової увійти в русло активної діяльності, достатньої компетентної  для опанування спеціальними дисциплінами і здатної до самореалізації в професійній сфері. Саме тому викладачі комісії спрямовують свої зусилля на допомогу в адаптації колишніх школярів до умов навчання в училищі.

Основними напрямками роботи комісії є:

впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу, які відповідають вимогам кредитно-модульної системи;

розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;

індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;

підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Головна мета циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

Традиційно проводяться тижні циклової комісії, у ході яких викладачі демонструють свої методичні напрацювання, проводять відкриті заняття, конкурси, круглі столи, творчі зустрічі.

Поряд із навчальною роботою викладачі комісії вирішують і виховні завдання: організація методичної роботи в позааудиторній діяльності, залучення студентів до роботи у факультативах, туристичних походах по місцях бойової слави району, волонтерській діяльності  з метою надання допомоги ветеранам війни та праці, організації   спортивно-масової роботи.

Викладачі комісії продовжують  та примножують  традиції  ветеранів училища, які працювали в комісії – викладачів суспільних  та природничих дисциплін  Огризька В.Г., Супруненко Т.І., Громи Г.Г.; Фесенко Н.М., Рожко А.Г, Шепотько А.О., Григорʼєва  О.Л.,  Коцько В.М.;   Петренко О.Й., фізичного виховання Рутковського А.Б., Катіби А.В.

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу