Комісія викладачів музично-теоретичних дисциплін

UCH_3446

Комісія викладачів музично-теоретичних дисциплін як самостійна структурна одиниця навчального закладу існує з 1983 року.  Викладачі комісії постійно співпрацюють з іншими цикловими комісіями, забезпечуючи  належний рівень знань з дисциплін  музично-теоретичного циклу, а саме з«Теорії музики», «Сольфеджіо», «Народної музичної творчості», «Гармонії», «Аналізу музичних творів», «Музичної грамоти», «Української музичної літератури», «Зарубіжної музичної літератури».

Ці дисципліни забезпечують можливість практичного використання знань у вирішенні професійних завдань з підготовки майбутніх  фахівців в галузі культури та мистецтва. На кращих зразках вітчизняної та зарубіжної музики та жанровому розмаїтті української народної пісні викладачі  виховують у студентів любов до музичного мистецтва.

Цикл музично-теоретичних дисциплін для спеціаліста-музиканта є основою його музичної освіти, фундаментом знань.

Сьогодні на цикловій комісії працюють досвідчені викладачі, які забезпечують належний професійний рівень навчання: О.М.Березенко -викладач вищої категорії,  викладач-методист, Н.І.Горбачик – викладач вищої категорії, викладач-методист, О.М.Богомол – викладач І категорії, В.К.Трачук –  викладач І категорії, голова циклової комісії.

Викладачі плідно працюють над удосконаленням навчально-методичного забезпечен
ня дисциплін циклу музично-теоретичних дисциплін. Вони є авторами методичних розробок та навчальних посібників.