МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КУРАТОРІВ

куратори (1 из 1)

Вагоме місце в системі виховної роботи займає методична комісія  кураторів академічних груп, яку очолює  Тетяна Іванівна Попенко.

Головною метою виховання студентської молоді куратори груп вважають формування свідомого громадянина-патріота Української держави, представника української культурної еліти.

До складу методичної комісії кураторів академічних груп входять 13 досвідчених викладачів, які у своїй роботі з молоддю пріоритетними якостями вважають національну гідність, громадянську відповідальність, духовність, любов до обраної професії.

Методична комісія  практикує використання різних форм: семінарів,  диспутів, круглих столів з метою обміну досвідом роботи з  питань виховання студентської молоді.

З метою підвищення успішності, покращення морально-психологічного клімату у студентських колективах, формування здорового способу життя проводяться спільні засідання кураторів та голів циклових комісій, представниками органів студентського самоврядування.

На допомогу кураторам груп розроблені методичні рекомендації  у плануванні виховної роботи, формуванні студентського колективу, проведення батьківських зборів у групах першого року навчання.

В училищі діє програма «Першокурсник», створена для надання допомоги студентам першого року навчання у подоланні ними труднощів пристосування до нових соціальних, навчальних, культурних умов, для успішного оволодіння ними професійними знаннями та з метою збереження контингенту.

У роботі зі студентською молоддю значна увага приділяється участі студентів у культурно-мистецькій діяльності, виховання соціально-активного громадянина.