Перелік  виданих документів про підвищення кваліфікації

№ з/п Прізвище та ініціали слухача Форма курсового підвищення кваліфікації Вид, тема (напрям) курсового підвищення кваліфікації Кількість годин Кількість кредитів Серія, номер документа Дата видачі документа
1. Яценко Л.В. очна Навчання за програмою підвищення кваліфікації. Тема:«Теоретичні та практичні аспекти становлення і розвитку бібліотеки  як інформаційного центру закладу освіти» 75 2,5 ПЛ №002050 20 31.01. 2020р.
2. Місна С.А. очна Навчання за програмою підвищення кваліфікації. Тема:«Теоретичні та практичні аспекти становлення і розвитку бібліотеки  як інформаційного центру закладу освіти» 75 2,5 ПЛ №002051 20 31.01. 2020р.
3. Мигаль О.П. очна Навчання за програмою підвищення кваліфікації. Тема:«Теоретичні та практичні аспекти становлення і розвитку бібліотеки  як інформаційного центру закладу освіти» 75 2,5 ПЛ №002052 20 31.01. 2020р.
4. Козуб Н.П. очна Навчання за програмою підвищення кваліфікації. Тема:«Теоретичні та практичні аспекти становлення і розвитку бібліотеки  як інформаційного центру закладу освіти» 75 2,5 ПЛ №002053 20 31.01. 2020р.
5. Дмитренко В.Є. очна Навчання за програмою підвищення кваліфікації. Тема:«Теоретичні та практич-ні аспекти становлення і розвитку бібліотеки  як інформаційного центру закладу освіти» 75 2,5 ПЛ №002054 20 31.01. 2020р.
6. Дудка Н.І. очна Навчання за програмою підвищення кваліфікації. Тема:«Теоретичні та практич-ні аспекти становлення і розвитку бібліотеки  як інформаційного центру закладу освіти» 75 2,5 ПЛ №002055 20 31.01. 2020р.
7. Сова А.М. очна Навчання за програмою підвищення кваліфікації. Тема:«Теоретичні та практич-ні аспекти становлення і розвитку бібліотеки  як інформаційного центру закладу освіти» 75 2,5 ПЛ №002056 20 31.01. 2020р.
8. Чиркова О.І. очна Навчання за програмою підвищення кваліфікації. Тема:«Теоретичні та практич-ні аспекти становлення і розвитку бібліотеки  як інформаційного центру закладу освіти» 75 2,5 ПЛ №002057 20 31.01. 2020р.