ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Інформуємо Вас, що I Всеукраїнської очно-заочної науково-практичної конференції «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва» відбудеться 23 квітня 2020 року на базі Комунального вищого навчального закладу «Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського» Полтавської обласної ради.

Тема конференції: «Сучасний фахівець соціокультурної сфери: зміст та методи його підготовки».

Тематичні напрями конференції:

 1. Реалізація компетентісного підходу в підготовці фахівців з менеджменту соціокультурної діяльності.
 2. Нова модель фахівця соціокультурної діяльності в умовах децентралізації.
 3. Шляхи формування у студентів здатності до здійснення соціокультурної діяльності в умовах об’єднаних територіальних громад.
 4. Прийоми та методи формування у студентів навичок створення культурно-мистецьких заходів на всіх етапах: від творчого задуму до його реалізації.
 5. Роль дисциплін самостійного вибору студента в формуванні фахових компетентностей.

Учасники конференції мають право вільного вибору теми виступу в контексті зазначеної загальної теми.

Робоча мова конференції: українська.

         Проте, відповідно до наказу МОН №406 від 16.03. 2020 «Про організаційні заходи щодо поширення корона вірусу СОVID-19 та епідеміологічної ситуації» форма конференції – ЗАОЧНА. Незмінним є те, що за підсумками роботи конференції буде видано збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника (15 годин), що відповідають Порядку підвищення кваліфікації.

                                     Умови участі у роботі конференції

Для участі в конференції  та публікації тез у збірнику матеріалів просимо до  22 квітня 2020 року надіслати наелектронну адресу оргкомітету:

1.Заявку на участь у конференції (форма заявки додається).

2. Електронний варіант тез доповіді.

3.Електронну копію квитанції про сплату вартості участі у конференції.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез доповідей, разом з ілюстративним матеріалом до 5-и сторінок формату А 4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор Microsoft Word (формат doc або docx); береги – 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний) сторінки без нумерації; не використовувати переносів; не використовувати примітки і гіперпосилання.

Структура  тез доповіді та параметри форматування основних її складових:

 • УДК: стиль шрифту – звичайний Normal; без абзацного виступу; вирівнювання – за лівим краєм;
 • прізвище та ініціали автора (співавторів): стиль шрифту – жирний курсив; без абзацного виступу; вирівнювання – за правим краєм;
 • науковий статус автора, його посада та місце роботи (підрозділ, заклад освіти, установа): стиль шрифту – курсив; без абзацного відступу; вирівнювання – за правим краєм;
 • назва тез великими літерами по центру;
 • виклад основного матеріалу тез;
 • джерела та література (нумерація позицій автоматична). Список джерел та літератури оформлюються з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» (наказ МОН України від 12.01.2017 р.)

У тексті тез посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [1, с. 15].

Фінансові й організаційні умови:

1.Організаційний внесоку розмірі– 150 грн., сплачують усі учасники конференції (оргвнесок призначений для друкування збірника матеріалів конференції,  виготовлення сертифіката учасника).

2.Кошти переказувати: Банк: Держказначейська служба України м.Київ р/рUA928201720314281001201041239 МФО 820172 Код 02214283 Комунальний вищий навчальний заклад «Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського» з позначкою оргвнесок на проведення конференції.

Місце проведення: 37300, м. Гадяч, пл. Соборна, 9-А, Гадяцький коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського.

Контактна інформація:

Телефони для довідок: (05354) 2-34-37; 2-28-50 – Гадяцький коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського.

Контактна особа: Шестопал Роза Денисівна (0997242280; 0964241987).

 Е-mail:    kultura.kurs@ukr.net

          Будемо вдячні, якщо Ви підтримаєте конференцію своєю участю. Участь в нашій конференції конструктивно доповнить ваш звіт про науково-методичну роботу під час карантину.

З повагою,

голова оргкомітету конференції                                 А.М.Насменчук