ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Інформуємо Вас, що I Всеукраїнської очно-заочної науково-практичної конференції «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва» відбудеться 23 квітня 2020 року на базі Комунального вищого навчального закладу «Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського» Полтавської обласної ради.

Тема конференції: «Сучасний фахівець соціокультурної сфери: зміст та методи його підготовки».

Тематичні напрями конференції:

 1. Реалізація компетентісного підходу в підготовці фахівців з менеджменту соціокультурної діяльності.
 2. Нова модель фахівця соціокультурної діяльності в умовах децентралізації.
 3. Шляхи формування у студентів здатності до здійснення соціокультурної діяльності в умовах об’єднаних територіальних громад.
 4. Прийоми та методи формування у студентів навичок створення культурно-мистецьких заходів на всіх етапах: від творчого задуму до його реалізації.
 5. Роль дисциплін самостійного вибору студента в формуванні фахових компетентностей.

Учасники конференції мають право вільного вибору теми виступу в контексті зазначеної загальної теми.

Робоча мова конференції: українська.

         Проте, відповідно до наказу МОН №406 від 16.03. 2020 «Про організаційні заходи щодо поширення корона вірусу СОVID-19 та епідеміологічної ситуації» форма конференції – ЗАОЧНА. Незмінним є те, що за підсумками роботи конференції буде видано збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника (15 годин), що відповідають Порядку підвищення кваліфікації.

                                     Умови участі у роботі конференції

Для участі в конференції  та публікації тез у збірнику матеріалів просимо до  22 квітня 2020 року надіслати наелектронну адресу оргкомітету:

1.Заявку на участь у конференції (форма заявки додається).

2. Електронний варіант тез доповіді.

3.Електронну копію квитанції про сплату вартості участі у конференції.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез доповідей, разом з ілюстративним матеріалом до 5-и сторінок формату А 4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор Microsoft Word (формат doc або docx); береги – 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний) сторінки без нумерації; не використовувати переносів; не використовувати примітки і гіперпосилання.

Структура  тез доповіді та параметри форматування основних її складових:

 • УДК: стиль шрифту – звичайний Normal; без абзацного виступу; вирівнювання – за лівим краєм;
 • прізвище та ініціали автора (співавторів): стиль шрифту – жирний курсив; без абзацного виступу; вирівнювання – за правим краєм;
 • науковий статус автора, його посада та місце роботи (підрозділ, заклад освіти, установа): стиль шрифту – курсив; без абзацного відступу; вирівнювання – за правим краєм;
 • назва тез великими літерами по центру;
 • виклад основного матеріалу тез;
 • джерела та література (нумерація позицій автоматична). Список джерел та літератури оформлюються з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» (наказ МОН України від 12.01.2017 р.)

У тексті тез посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [1, с. 15].

Фінансові й організаційні умови:

1.Організаційний внесоку розмірі– 150 грн., сплачують усі учасники конференції (оргвнесок призначений для друкування збірника матеріалів конференції,  виготовлення сертифіката учасника).

2.Кошти переказувати: Банк: Держказначейська служба України м.Київ р/рUA928201720314281001201041239 МФО 820172 Код 02214283 Комунальний вищий навчальний заклад «Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського» з позначкою оргвнесок на проведення конференції.

Місце проведення: 37300, м. Гадяч, пл. Соборна, 9-А, Гадяцький коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського.

Контактна інформація:

Телефони для довідок: (05354) 2-34-37; 2-28-50 – Гадяцький коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського.

Контактна особа: Шестопал Роза Денисівна (0997242280; 0964241987).

 Е-mail:    kultura.kurs@ukr.net

          Будемо вдячні, якщо Ви підтримаєте конференцію своєю участю. Участь в нашій конференції конструктивно доповнить ваш звіт про науково-методичну роботу під час карантину.

З повагою,

голова оргкомітету конференції                                 А.М.Насменчук

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу