Конференція

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез доповідей, разом з ілюстративним матеріалом до 6-и сторінок формату А 4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор Microsoft Word (формат doc або docx); береги – 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний) сторінки без нумерації; не використовувати переносів; не використовувати примітки і гіперпосилання.

Детальніше

I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Департамент культури і туризму Полтавської обласної ради  та Комунальний вищий навчальний заклад «Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського» започаткували щорічну очно-заочну науково-практичну конференцію «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва». Метою Конференції є обговорення змісту, перспектив та проблем підготовки фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва, обмін педагогічним досвідом

Детальніше

II ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Підвищення конкурентоспроможності фахового молодшого бакалавра в сучасних умовах - важливе завдання закладів освіти сфери культури і мистецтва. Тому 9-10 грудня 2021 року відбулася II щорічна очно-заочна науково-практична конференція «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва», започаткована у 2020 році Гадяцьким фаховим коледжем культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського». На конференції

Детальніше

Положення про Всеукраїнську очно-заочну науково-практичну конференцію

Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ директора Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського від 27.11. 2019 р. № 209      ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську очно-заочну науково-практичну конференцію «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва»     Розглянуто

Детальніше