Про діяльність бібліотеки

Сьогодні існує думка,  що в епоху бурхливого поширення «цифрової» культури і нових технологій бібліотека може втратити своє значення. Однак очевидним залишається те, що інформаційні технології та бібліотеки виконують одну і ту ж базову функцію – підтримують людську пам’ять. По суті, бібліотека – це теж інформаційна технологія, яка не може не розвиватися в інформаційному суспільстві.

Сучасна місія бібліотеки коледжу передбачає перехід від видачі книг у тимчасове користування до організації доступу до необхідних інформаційних ресурсів,  швидкість отримання інформації користувачем,  забезпечення тривалого життя документам (особливо культурної, історичної, наукової значущості)  не лише засобами консервації, а й шляхом переведення їх зразків в електронну форму; вміле регулювання співвідношення у своєму фонді документів на традиційних і електронних носіях інформації.

Бібліотека працює в АБІС Коhа. Весь фонд бібліотеки відображений в електронному каталозі. Електронний каталог дає можливість здійснювати швидкий і якісний пошук літератури за різними параметрами, як наприклад: автор, назва документа, рік видання, мова, вид документа (книга, збірник, нотне видання, журнал тощо), наявність електронної версії документа.

Специфіка обслуговування у бібліотеці полягає  в веденні електронного формуляру. Кожен користувач бібліотеки, який має доступ до мережі Інтернет може переглядати свій електронний формуляр, користуватися електронним каталогом, отримувати інформацію про наявність в фонді тієї чи іншої літератури або кому видана конкретна книга. Адміністратор АБІС Коха (бібліотекар) має можливість надіслати користувачу на електронний формуляр повідомлення про недотримання  терміну повернення книги. Користувачі  також мають можливість надсилати адміністратору пропозиції на придбання літератури.

Знайомство з новими надходженнями до бібліотеки відбувається у  вигляді презентацій в програмі Power Point, які демонструються на загальних зборах студентів та педагогічного колективу коледжу.

Проведення масових заходів супроводжується використанням проектору та проекційного екрану для демонстрації фото і відеоматеріалу, що відповідає темі заходу.

На базі Гадяцького коледжу культури і мистецтв  працює відділення підвищення кваліфікації працівників культури області.   Протягом року підвищують кваліфікацію 12 – 14 груп бібліотечних працівників області різних категорій: завідувачі бібліотек, бібліотекарі відділів обслуговування, бібліотекарі навчальних закладів. Ці категорії слухачів відвідують бібліотеку коледжу і знайомляться з основними напрямками роботи бібліотеки, з ДБА, з роботою в електронному каталозі та  з можливостями АБІС Коха. В свою чергу бібліотечні працівники області  мають змогу поділитися з нами своїм досвідом роботи. Це дає змогу володіти  інформацією про реальний  стан справ в роботі бібліотек області   і мати  безцінний обмін  досвідом практичної бібліотечної діяльності.

На сьогоднішній день бібліотека  постійно веде роботу по перенесенню друкованих видань на електронні носії. Читачі бібліотеки мають можливість користуватися електронними книгами в межах комп’ютерної мережі коледжу.

Бібліотека сьогодні не тільки місце, де можна почитати книги, а й найважливіший ресурс по розвитку взаєморозуміння між людьми, територія діалогу, майданчик постійного спілкування. В бібліотеці коледжу проводяться  години спілкування з подальшим обговоренням теми заходу зі студентами.

Бібліотека – одна з найбільш підготовлених і зручних територій для виховання толерантності. Формування толерантної свідомості у підростаючого покоління дозволить їм в майбутньому бути більш успішними в суспільстві і в подальшому житті. Виховання культури толерантності в середовищі студентської молоді необхідно для того, щоб сьогоднішня молодь, прийшовши у доросле життя, була озброєна розумінням цінностей  терпимості, умінням поважати права і свободу іншої людини.

Студентська молодь – це прогресивна частина суспільства. Стрімкий розвиток інформаційних технологій накладає свій відбиток на наше життя.  Представники студентської молоді більш мобільні, швидше адаптуються до змін в сучасному світі, легко освоюють нові знання і новітні технології.

Пріоритетом у формуванні активної  життєвої позиції студентської молоді повинно стати створення умов, які дозволяють розкрити їм свій  потенціал, яскраво проявляти себе в суспільній діяльності та в культурно-масовій діяльності коледжу.

Важливою особливістю виховного процесу в бібліотеці  освітнього закладу є те, що на фоні розвитку особистості студента  відбувається процес виховання його як суб’єкта професійної діяльності. Сучасному суспільству необхідні освічені, з високим моральним рівнем  люди, які можуть самостійно приймати рішення в складних ситуаціях.