Про діяльність бібліотеки

Бібліотека Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського є посередником між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами і вважає своїм основним завданням повний інформаційний супровід навчального процесу коледжу.

У сучасному світі глобальної інформатизації визначальним моментом є співіснування друкованих та електронних джерел інформації. Поняття «бібліотечний фонд» трансформується в більш конструктивне і відповідне сучасній місії бібліотеки поняття інформаційних ресурсів.

На базі Гадяцького коледжу культури і мистецтв  працює відділення підвищення кваліфікації працівників культури області.   Протягом року підвищують кваліфікацію 12 – 14 груп бібліотечних працівників області різних категорій: завідувачі бібліотек, бібліотекарі відділів обслуговування, бібліотекарі навчальних закладів. Ці категорії слухачів відвідують бібліотеку коледжу і знайомляться з основними напрямками роботи бібліотеки, з ДБА, з роботою в електронному каталозі та  з можливостями АБІС Коха. В свою чергу бібліотечні працівники області  мають змогу поділитися з нами своїми методами роботи. Це дає змогу володіти  інформацією про реальний  стан справ в роботі бібліотек області  протягом року і мати  безцінний обмін  досвідом практичної бібліотечної діяльності.

Протягом 2017 року в  бібліотеці Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського  ефективно використовувався бібліотечний фонд, впроваджувалися сучасні методи й форми роботи, сучасні технології.  В бібліотеці  здійснювалася робота з фондом в електронному каталозі, в тому числі і обслуговування користувачів по електронному формуляру, організовувалися тематичні виставки та  проводилися масові заходи,  своєчасно висвітлювалася на сайті коледжу інформація про діяльність бібліотеки.

В 2018 році бібліотека Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського продовжуватиме роботу по вдосконаленню  всіх процесів бібліотечної роботи в АБІС Коха та по формуванню у користувачів вміння користуватися АБІС Коха, по переведенню друкованих книг на електронні носії з метою оперативного обслуговування користувачів бібліотеки. Забезпечуватимемо інформаційно-документальну підтримку навчально-виховного процесу коледжу, розвиватимемо серед студентів мотивацію до читання.