ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення профорієнтаційної роботи

Гадяцький фаховий коледж культури  і мистецтв ім. І.П. Котляревського

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ директора коледжу

від 28.12.2021 № 229     

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення профорієнтаційної роботи в

Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

      протокол № 6 від 29.03.2021 р.

Гадяч

2021

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про організацію та проведення профорієнтаційної роботи в Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського(далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», Положення про фаховий мистецький коледж, відповідно Умов прийому до вищих навчальних закладів України та на основі «Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається» затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2.06.1995 р., № 159/30/1526.

1.1.Профорієнтаційна робота – комплексна, системна робота кожного члена педагогічного колективу, яка має за мету забезпечення якісного набору студентів на навчання до коледжу.

1.2. Профорієнтаційна робота проводиться відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», Положення про фаховий мистецький коледж, відповідно Умов прийому до вищих навчальних закладів України та на основі «Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається» та інших нормативно-правових актів та наказів і розпоряджень по коледжу.

  1.3. Профорієнтаційна робота проводиться протягом всього навчального року.

  1.4. Осередком, який планує, координує та здійснює профорієнтаційну  діяльність  коледжу, є центр профорієнтації молоді до складу якого входять голови ЦК, відповідальний секретар приймальної комісії, завідувач  відділення підвищення кваліфікації. Очолює центр– заступник директора з практичного навчання.

2.УМОВИ ЯКІСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

2.1. Плановість та контрольованість.

2.2. Участь в її проведенні всіх членів колективу.

2.3. Залучення до співпраці батьків та студентів.

2.4. Тісний зв’язок з громадськістю та роботодавцями.

2.5. Органічне поєднання  різноманітних форм і методів проведення.

2.6. Матеріально-технічне забезпечення.

3.УЧАСНИКИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

3.1. Директор коледжу – здійснює загальне керівництво та контроль за профорієнтаційною роботою. 

3.2. Заступник директора з практичного навчання очолює центр профорієнтації молоді, планує, координує та контролює виконання планових завдань. 

3.3. Голови ЦК  планують (відповідно до загального плану роботи коледжу заходи з набору абітурієнтів), очолюють роботу та контролюють її проведення  на комісіях.

3.4. Секретар приймальної комісії організовує та забезпечує профорієнтаційну роботу  в період приймальної кампанії.

3.5. Завідувач  відділення підвищення кваліфікації планує та проводить профорієнтаційну роботу шляхом співпраці з керівниками базових закладів культури та через слухачів.

3.6. Викладачі коледжу, викладачі дитячої студії естетичного виховання,  керівники груп, вихователі гуртожитку – безпосередні учасники профорієнтаційної роботи, беруть участь у заходах різних форм та несуть  персональну відповідальність за результати роботи.

3.7. Інші члени колективу коледжу (технічні секретарі, лаборанти) – за необхідності залучаються до виконання доручень, пов’язаних з проведенням профорієнтаційної роботи. Несуть відповідальність за доручений напрямок роботи.

4.ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ

4.1. Планування профорієнтаційної роботи здійснює заступник директора з практичного навчання та зв’язків з громадськістю (складається річний план відповідно до даного Положення, розглядається на засіданні педагогічної ради та затверджується директором коледжу).

4.2.Голови ЦК, на основі загального плану коледжу,  укладають плани профорієнтаційної роботи та графіки виїздів викладачів, які затверджуються заступником директора з практичного навчання.

4.3. Завдання викладачів з профорієнтаційної роботи, визначені на засіданнях ЦК,  фіксуються в індивідуальному плані роботи викладача.

4.4.Питання про стан, результати, перспективні напрямки проведення профорієнтаційної роботи розглядаються на засіданні педагогічної ради (не менше 2-х раз на навчальний рік), постійно – на нарадах при директору, засіданнях ЦК.

4.5.З метою контролю визначаються фіксовані контрольні дати підведення  результативності проведення профорієнтаційної роботи (на засіданнях ЦК та нарадах при директору).

 На основі всебічного аналізу приймаються рішення щодо завдань подальшого проведення профорієнтаційної  роботи .

4.6. Наприкінці навчального року всі члени педагогічного колективу, задіяні в проведенні профорієнтаційної роботи, звітують про її результативність в формі, передбаченій в навчальному закладі (звіт голови ЦК). 

4.7. За результатами  профорієнтаційної роботи викладачів видається наказ директора по коледжу. 

4.8. Результати проведення профорієнтаційної роботи враховуються  при розподілі педагогічного навантаження.   

5.ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

5.1. Виїзди  викладачів коледжу (профорієнтаторів) до мистецьких та освітніх закладів області відповідно до графіку виїздів, укладеного заступником директора, на основі пропозицій ЦК,  затвердженого директором.

5.2. Проведення профорієнтаційних бесід в навчальних закладах шляхом залучення керівників груп (ІІІ-ІУ курсів) до профорієнтаційної роботи студентів коледжу. 

З цією метою керівник групи здійснює якісний аналіз контингенту групи, визначає студентів, здатних до проведення профорієнтаційної роботи на якісному рівні, проводить інструктаж, через приймальну комісію забезпечує їх необхідною рекламно-інформаційною документацією, контролює роботу, аналізує її  якість та доповідає заступнику директора  з практичного навчання про результати роботи ( останній тиждень кожного семестру) .

5.3. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях, ярмарках професій, презентаціях (як членів журі так і безпосередніх учасників)

5.4. Інформування  про діяльність коледжу  в засоби масової інформації, а також на сайті коледжу.

 Здійснюється відповідальними особами з числа викладачів кожної ЦК.

5.5. Виготовлення друкованої продукції. 

5.6. Участь викладачів коледжу (профорієнтаторів) у  батьківських зборах, Днях відмінника, випускових зборах шкіл області.

5.7. Моніторинг майбутнього професійного вибору  випускників шкіл.

 Проводиться на початку навчального року, з залученням профорієнтаторів, керівників груп та відповідальних осіб за виготовлення рекламної продукції.

5.8. Дні відкритих дверей (остання субота кожного місяця – рекламно-консультативна робота викладачів спеціалізацій відповідно графіка ЦК, загальний  ДВД – щорічно в листопаді – остання п̕ ятниця) 

5.9.   Дні спеціалізацій ( в рамках тижнів спеціалізацій).

5.10.  День коледжу, в рамках якого проведення обласних та регіональних конкурсів:

– читців «Поетична зірка»;

– хореографічний «Джерела надії»;

– образотворчого мистецтва «Барви рідної землі»;

– пісенний «Душі пісенної криниця»;

– інструментального мистецтва «Веселкові акорди».

5.11. Екскурсії до коледжу випускників шкіл району (Плануються заступником директора з практичного навчання). 

До їх проведення залучаються викладачі коледжу, закріплені за  загальноосвітніми школами.

5.12. Розважально-профорієнтаційні програми для молоді на базі шкіл області.

 До їх проведення залучаються органи студентського самоврядування коледжу. Періодичність проведення та контроль  за організацією здійснює заступник директора з питань гуманітарної освіти та виховання.

5.13. Виїзні агітаційні програми  (згідно загального плану роботи коледжу).

5.14. Спортивні змагання між студентами коледжу та старшокласниками загальноосвітніх шкіл.

Відповідальними за підготовку та проведення є викладачі ЦК дисциплін фізичного виховання. 

Перелік  форм проведення профорієнтаційної роботи не обмежується рамками даного Положення, може доповнюватися та змінюватися залежно від потреб навчального закладу.