ЗВІТ директора Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського Анатолія Насменчука про результати діяльності фахового коледжу за 2021 рік.

Гадяч – 2022

І. Вступ

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв
ім. І.П. Котляревського (далі – Фаховий коледж) у 2021 році здійснював свою статутну діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», інших Законів, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, рішень Полтавської обласної ради, розпоряджень голови Полтавської обласної ради, розпоряджень голови Полтавської обласної державної адміністрації, наказів Департаменту освіти і науки, Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, відповідних Положень, Плану роботи Фахового коледжу та планів роботи його структурних підрозділів.

Фаховий коледж культури і мистецтв
ім. І.П. Котляревського провадить освітню діяльність:

 • із здобуття фахової передвищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр» у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальностями:
 • 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»;
 • 024 «Хореографія»;
 • 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»;
 • 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
 • з надання повної загальної середньої освіти;
 • із забезпечення профільної середньої освіти професійного спрямування.
 • з підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтва, освіти;
 • з позашкільної мистецької освіти для різних вікових категорій населення.

Крім основних кваліфікацій здобувачі фахової передвищої освіти можуть здобувати і додаткові кваліфікації:

 • організатор видовищно-театралізованих заходів;
 • організатор діяльності вокального колективу;
 • організатор діяльності інструментального колективу, що, загалом дає

можливість випускникам Фахового коледжу отримувати понад 30 кваліфікації.

ІІ. Контингент Фахового коледжу

Гадяцький фаховий коледж має інтелектуальні, навчально-методичні, матеріально-технічні можливості для забезпечення потреб Полтавської області у здійсненні різноманітних форм освітньої діяльності, тому у коледжі надавалися освітні послуги студентам денної, заочної форм навчання, слухачам курсів підвищення кваліфікації, учням студії естетичного виховання різних вікових категорій.

Відповідно до цього у Гадяцькому Фаховому коледжі у 2021  році навчалися:

№ з/пКонтингент здобувачів освітніх послугБюджетКонтрактРазом
1.Студенти денної форми навчання2052207
2.Студенти  заочної форми навчання791897
3.Слухачі Обласних курсів підвищення кваліфікації235235
4.Учні Студії естетичного виховання250250
 Загальна кількість284515799

У 2021 році відбувся прийом студентів для здобуття освітньо-професійного рівня «фаховий молодший бакалавр», відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» та впровадження нових освітньо-професійних програм: «Організація діяльності вокального колективу», «Організація діяльності інструментального колективу», «Видовищно-театралізовані заходи», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Народна хореографія», «Інформаційна та бібліотечна справа».

Результати вступної кампанії 2021 року:

Назва освітньо-професійної програмиБюджетКонтракт
Денна форма навчанняЗаочна форма навчанняДенна форма навчанняЗаочна форма навчання
Народна хореографія193
Організація діяльності вокального колективу14511
Видовищно-театралізовані заходи1691
Організація діяльності інструментального колективу2
Декоративно-прикладне мистецтво1122
Інформаційна та бібліотечна справа91
Разом602574

ІІI. Організація освітньої діяльності

3.1. Денне відділення

Освітня діяльність Гадяцького Фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського фахового коледжу базується на концептуальних засадах визначених Статутом коледжу щодо цілей, принципів, програм та перспектив розвитку студентської молоді, забезпечення їх фахових перспектив і проводиться відповідно до графіка освітнього процесу Фахового коледжу, Плану роботи денного відділення шляхом координації діяльності педагогічного колективу – викладачів, концертмейстерів, керівників академічних груп, голів циклових комісій, вихователів.

Станом на 01.09.2021 року за денною формою навчалися:

Назва спеціальності (спеціалізації)Кількість студентів
Народна хореографія70
Менеджмент соціокультурної діяльності104
З них: 
Організація діяльності вокального колективу44
Видовищно-театралізовані заходи46
Організація діяльності інструментального колективу14
Декоративно-прикладне мистецтво33
Усього207

У 2021 році випущено 49 студентів денної форми навчання, які отримали кваліфікацію «молодший спеціаліст».

2021 рік проходив в умовах тривалого карантину, спричиненого вірусом COVID-19 і, тому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS  – CoV-2» та «Положення про організацію дистанційного навчання» було внесено корективи у графік освітнього процесу, форми його організації – переведенням освітнього процесу у дистанційну та змішану форми навчання. Але незважаючи на це, програмові вимоги студентами Фахового коледжу було виконано, про що свідчать результати Державної підсумкової атестації, екзаменаційної сесії та результати творчих контрольних заходів.

Протягом навчального року було проведено систему заходів щодо сприяння здоровому морально-психологічному клімату у студентському середовищі, якості освітньої діяльності, розвитку творчої ініціативи та формуванню професійних компетенцій студентів шляхом:

 • організації діяльності голів ЦК, керівників студентських груп, співпраця з батьками   з питань підвищення якості освітньої діяльності студентів коледжу;
 • організації освітнього процесу та контролю за відвідуванням занять та успішністю студентів в умовах дистанційного та змішаної форм навчання;
 • забезпечення контролю за самопідготовкою студентів та надання необхідного методичного супроводу  дистанційної роботи;
 • забезпечення контролю за дотриманням студентами статутних вимог коледжу та Правил проживання у гуртожитку;
 • надання допомоги студентам з числа соціально незахищених категорій;
 • надання соціально-психологічної допомоги студентам;
 • попередження і недопущення  булінгу у студентському середовищі;
 • розвитку студентського самоврядування, формування активної життєвої позиції, розвитку творчих можливостей особистості шляхом залучення більшої студентів до факультативів, секції, творчих колективів;
 • виховання у студентів національних патріотичних цінностей і переконань, поваги до культурного та історичного минулого України;
 • створення україномовного середовища та виховання у студентів коледжу шанобливого ставлення до Української мови;
 • забезпечення умов для зміцнення фізичного і духовного здоров’я студентів;
 • індивідуальної роботи із всебічного вивчення особистості студентів.

Крім забезпечення освітнього процесу відповідно до навчальних планів і програм головним напрямком роботи зі студентами залишається їх громадянське і національно-патріотичне виховання.

У 2021 році у Фаховому коледжі викладачами соціально-економічних дисциплін та працівниками бібліотеки було проведено наступні заходи:

 • цикл бесід для студентів першого року навчання «Видатні діячі Української революції» (викл. О.М. Недвига);
 • студентські проєкти «Наші земляки – учасники Другого зимового походу» (викл. О.М. Недвига);
 • в рамках роботи факультативу «Європейські студії» проведено інформаційний захід для студентів І-ІІ курсів «Молодіжні рухи в європейських країнах» (викл. О.М. Недвига);
 • участь студентів коледжу в Регіональному конкурсі історичного краєзнавства «Мій Драгоманівський краю», присвяченому 100-річчю Української революції (викл. О.М. Недвига);
 • інформаційні години, виставки, огляд літератури, газетних та журнальних статей для студентів у бібліотеці коледжу (зав. бібліотекою коледжу О.І.Терещенко);
 • «Урок звитяги», присвячений відомим постатям та героїзму борців за незалежність України   (викл. О.М. Недвига);
 • Всеукраїнський олімпійський урок. Малі олімпійські ігри «Молодь обирає здоров’я» (викл. П.В.Шестопал, Н.М.Негоц).

З метою реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань Євроатлантичної інтеграції України на 2020-2021 рік в коледжі діє факультатив «Європейські студії» – очолює викладач соціально-економічних дисциплін О.М. Недвига. Студенти, члени факультативу, беруть участь у проведенні годин політичного інформування з питань асоціації України до Євросоюзу, відносини України з країнами Євросоюзу.

Вступ студента до закладу освіти – це складний процес зміни соціального оточення, обсягу, змісту і режиму навчання. Адаптація першокурсника – складна психолого-педагогічна проблема, без успішного розвʼязання якої важко очікувати позитивних результатів. Для надання допомоги студентам першого року навчання у коледжі діє програма «Першокурсник», що включає у себе систему заходів з подолання ними труднощів пристосування до нових соціальних, освітніх, культурних умов, для успішного оволодіння професійними знаннями, особливо в умовах дистанційного навчання. Так, зокрема, відбувся похід до  урочища Лесин Гай де студенти ознайомилися з його історією та взяли участь у спортивних змаганнях.

У ході проведення тижня викладачів циклової комісії мови та літератури студенти взяли участь:

 • у написанні диктанту національної єдності (викл. О.В.Базавлук);
 • учасники факультативу «Дивослово» підготували та провели виховну годину «Мова моя калинова», присвяченому Дню писемності та мови (викл. О.В.Базавлук).
 • відбувся огляд творчих робіт «Перші спроби пера» учасників факультативу  «Таїна слова» (викл. В.І.Криворучко).
 • проведено виховний захід для студентів першого року навчання, присвячений 207 річниці від дня народження Т. Шевченка «Великий син українського народу» (викладач Базавлук О.В.)
 • участь студентів коледжу у конкурсі, присвяченому 150 –річчю від дня народження Лесі Українки імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя» у номінації аудіовізуальний твір та декламація. Відзначена цінним подарунком студентка ІІІ курсу спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Яковенко Світлана, та отримали дипломи за участь студентки ІІ курсу спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» Дорошенко Ольга та Філонова Богдана.

Традиційним є проведення акцій за участю студентів коледжу з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек «Подаруй бібліотеці книгу», благодійна акція «Осінній кошик» до Дня пам’яті жертв Голодомору «Запали свічку».

Студенти долучаються до благодійних акцій, як-то творчі зустрічі студентів спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» з вихованцями реабілітаційного центру, що стали вже традиційними. Так, студентами під керівництвом викладача А.С. Лимарь була проведена конкурсно-розважальна програма, присвячена Дню Святого Миколая.

Важливою умовою удосконалення освітнього процесу є діяльність органів студентського самоврядування. У Гадяцькому фаховому  коледжі культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського  діють:

 • студентська рада;
 • рада гуртожитку,
 • органи студентського самоврядування в студентських групах.

Студенти коледжу входять до складу:

 • педагогічної ради;
 • стипендіальної комісії;
 • загальних зборів Фахового коледжу.

У практиці діяльності адміністрації закладу освіти є проведення зустрічей з студентським активом, підтримка їх діяльності та надання організаційної допомоги.

3.2. Заочне відділення

Кількісний контингент студентів заочної форми навчання станом на 1 вересня 2021 року становить 97 осіб (79 – навчання за державним замовленням, 18 – навчання на умовах контракту):

Назва спеціальності (спеціалізації)Кількість студентів
Менеджмент соціокультурної діяльності61
З них: 
Організація діяльності вокального колективу27
Організація діяльності інструментального колективу4
Видовищно-театралізовані заходи30
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа26
Хореографія8
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація2
Усього97

У 2021 році 27 студентів заочної форми навчання отримали кваліфікацію «молодший спеціаліст».

Завдяки систематичній та злагодженій профорієнтаційній роботі на заочній формі у фаховому коледжі навчаються працівники закладів культури клубного типу, спеціалісти бібліотек (публічних, бібліотек закладів освіти), керівники творчих колективів з багатьох об’єднаних територіальних громад Полтавщини.

Впродовж звітного року навчання студентів-заочників проводилося згідно до діючих навчальних планів, графіків освітнього процесу, розкладів заліково-екзаменаційних сесій та форм підсумкового контролю якості знань.

В умовах карантину освітній процес був організований із використанням технологій дистанційного навчання, що для багатьох студентів заочної форми навчання було неабияким випробуванням, адже перехід до дистанційного навчання потребував від них оволодіння у короткі терміни новими прийомами засвоєння знань та вмінь, проте, завдяки педагогам коледжу вдалося налагодити продуктивне навчання. Заняття проводилися онлайн з використанням таких онлайн платформ як: «Google Meet», «Zoom», «Moodle», «Google Classroom». Усі студенти-заочники були забезпечені необхідними навчальними матеріалами: методичними пакетами, конспектами лекцій, методичними рекомендаціями, презентаціями з навчальних дисциплін. Крім того, для студентів були розроблені рекомендації щодо можливості користування послугами бібліотеки Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського в умовах дистанційного навчання.

Сьогодні увесь фонд бібліотеки відображений в електронному каталозі, що дає можливість здійснювати швидкий пошук літератури (документа) за різними параметрами, як то: автор, назва документа, рік видання, мова, вид документа (книга, збірник, нотне видання, журнал тощо), наявність електронної версії документа.

Електронна бібліотека коледжу завантажена на хмарному диску і студенти, переходячи за посиланням, мали можливість користуватися нею в умовах дистанційного навчання.

3.3. Курси підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації фахівців закладів культури Полтавської області забезпечувало відділення підвищення кваліфікації – структурний підрозділ Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського.

Діяльність відділення провадилась згідно плану-графіка, затвердженого Департаментом культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації на 2021 рік, програм підвищення кваліфікації та навчально-тематичних планів за 19 напрямками – категоріями слухачів. Крім того, за необхідності, розроблялися додаткові індивідуальні навчально-тематичні плани і програми навчання.

Відповідно до замовлень відділів (секторів) культури, відділів освіти  територіальних громад,  у 2021 році у фаховому коледжі підвищили кваліфікацію 235 працівників публічних бібліотек та закладів культури клубного типу Полтавської області, у тому числі викладачі дитячих мистецьких навчальних закладів, бібліотечні працівники закладів загальної середньої освіти та закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Навчання відбувалося на умовах договорів з юридичними та фізичними особами, про відшкодування витрат за надання їм освітніх послуг.

Діяльність відділення була спрямована на удосконалення та оновлення знань, навичок та умінь працівників бібліотек та закладів культури клубного типу для вирішення завдань професійної діяльності, приведення їх фахової підготовки у відповідність до сучасних вимог.

У 2021 році були розроблені та затверджені програми підвищення кваліфікації для викладачів дитячих мистецьких навчальних закладів, бібліотечних працівників закладів освіти та керівників клубних закладів, а також розроблені необхідні навчально-методичні матеріали. До програм для працівників закладів клубного типу, в рамках визначених модулів, введені темиз актуальних питань роботи закладів культури в умовах децентралізації; з менеджменту та маркетингу; методики написання проектів та подання заявок на отримання грантів; надання якісних культурних послуг для різних категорій населення територіальної громади. Програми підвищення кваліфікації для бібліотечних працівників спрямовані на ознайомлення з інноваціями в теорії, організації, методиці та технологіях бібліотечно-інформаційної діяльності, оволодіння слухачами комплексом знань, умінь і навичок щодо впровадження нововведень в практику роботи бібліотек.

У звітному періоді на базі відділення відбулися онлайн-курси з підвищення кваліфікації для викладачів та концертмейстерів Зіньківської ДМШ, Гадяцької ДМШ, Гребінківської ДМШ, Білицької ДМШ, Великосорочинської ДМШ, Котелевської ДМШ, Миргородської ДМШ ім.А.П.Коломійця, Градизької ДМШ, Глобинської ДМШ, Кобеляцької ДМШ, Шишацької ДМШ, Решетилівської ДМШ, Заводської ДМШ, Полтавської ДМШ №2, Лохвицької ДМШ ім. І.О. Дунаєвського, викладачі Лубенської ДХШ  Полтавської області. Крім того, Фаховий коледж, з метою ефективного використання його матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу надає платні послуги для слухачів з інших областей – Миколаївської та Білопільської ДМШ Сумської області, Згурівської ДМШ Київської області.

Навчання з підвищення кваліфікації для викладачів та концертмейстерів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів було спрямоване на особливості організації освітнього процесу в ході реалізації реформи початкової мистецької освіти та удосконалення методики викладання фахових дисциплін; впровадження освітньо-професійних програм; особливості діяльності концертмейстера із забезпечення якості освітнього процесу. Слухачі мали можливість обмінятися досвідом та отримати необхідні методичні матеріали.

До проведення занять на відділенні залучалися провідні викладачі коледжу: Насменчук А.М., Харковина Л.М., Гузій М.Є., Островний Г.О., Ляшенко Є.П., Берус Н.Г., Горбачик Н.І., Свирид О.П., Остапенко Л.І., Мосякін Є.Г., Гоменко А.М., Гузій Р.М., Шестопал Р.Д., Фастовець Л.Є., Мосякіна С.П., Коблиця Н.Г., Криворучко В.І., Горошко В.С., Терещенко О.І., Середа І.Г., Кисіль О.Г., Бондаренко О.Л., Житченко О.О..

3.4. Студія естетичного виховання

Студія естетичного виховання, як структурний підрозділ нашого закладу освіти була створена і багато років діє як база педагогічної та виробничої практик для студентів спеціальностей «Хореографія» та «Декоративно-прикладне мистецтво»,  водночас є важливою частиною системи художнього виховання дітей та естетичного розвитку дорослого населення.

Чисельний контингент студії у 2021 році становив 250 учні, що навчалися на 4 відділеннях:

 • хореографічне відділення – 128;
 • образотворче відділення – 100;
 • музичне відділення – 18;
 • театральне відділення – 4.

Учні студії під керівництвом досвідчених педагогів, дитячий «Зразковий» танцювальний ансамбль, під керівництвом Н. Берус є учасником та переможцем багатьох Всеукраїнських, та Міжнародних конкурсів.

Крім того – студія є елементом системи безперервної мистецької освіти і профорієнтації – у подальшому частина вихованців стають студентами коледжу.

ІV. Навчально-методична діяльність

У 2021 році відбувся перший набір студентів на навчання за рівнем фахової передвищої освіти. З огляду на це, навчально-методична діяльність педагогічних працівників Гадяцького фахового коледжу протягом 2021 року в основному була зосереджена на розробці необхідного забезпечення освітнього процесу згідно вимог освітньо-професійних програм підготовки фахового молодшого бакалавра, затверджених у 2020 році. А враховуючи затвердження відповідними наказами Міністерства культури та інформаційної політики нових стандартів фахової передвищої освіти у 2021 році за спеціальностями, за якими здійснюється освітня діяльність у коледжі, одночасно перед педагогічним колективом постало завдання оновлення змісту освітньо-професійних програм з метою приведення у відповідність стандартам. Загалом, у коледжі проводилася активна робота з приведення внутрішніх нормативних документів у відповідність до Закону України «Про фахову передвищу освіту».

          Протягом 2021 року педагогічний колектив коледжу продовжив працювати над реалізацією методичної проблеми «Забезпечення якості освітнього процесу шляхом розвитку творчих здібностей студентів». Згідно з планом роботи відбувався обмін досвідом з впровадження тих чи інших методів роботи викладачів, спрямованих на розвиток креативного мислення, підвищення мотивації активної творчої діяльності студентів, аналіз та узагальнення результатів роботи. Реалізація визначеної методичної проблеми складається з трьох етапів. У 2021 році завершено роботу над другим етапом – системоутворюючим та корегуючим, а також розпочато роботу над третім – узагальнюючим. З метою реалізації методичної проблеми було здійснено такі заходи:

 • на допомогу викладачам проведені заняття «Школи педагогічної майстерності», на яких розглядалися питання: «Формування інтересу у студентів до матеріалу і мотивація навчальної діяльності та створення психологічно сприятливого клімату для творчості (обмін досвідом)»; «Розвиток пізнавальної активності студентів шляхом використання технологій продуктивного навчання (обмін досвідом)»;
 • членами педагогічного колективу коледжу проведено роботу зі створення банку інформації з питань забезпечення якості освітнього процесу шляхом розвитку самостійності та творчих здібностей студентів.

З метою надання методичної допомоги викладачам з різних напрямків роботи у рамках засідань «Школи педагогічної майстерності» протягом року відбулося обговорення та обмін досвідом за темами:

 • «Застосування дистанційної та змішаної форм навчання в умовах освітнього процесу мистецького коледжу»;
 • «Професійна компетентність викладача»;
 • «Підготовка атестаційних документів педагогічними працівниками згідно Положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури»
 • «Підвищення інформаційної культури викладачів коледжу: Основні правила бібліографічного опису документів»
 • «Впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій навчання (обмін досвідом)».

Крім цього, в коледжі систематично проводиться моніторинг якості викладання навчальних дисциплін, що здійснюється у різних формах.

Високий професійний рівень викладачів І.Г. Середи, Л.П. Магазій, Р.Д. Шестопал, С.П. Мосякіної дозволив їм взяти активну участь у роботі Науково-методичної комісії з культури і мистецтва фахової передвищої освіти з розробки Стандартів фахової передвищої освіти, затверджених наказами Міністерства культури та інформаційної політики у червні 2021 року.

До складу робочої групи з розробки Типового положення про організацію освітнього процесу у ЗФПО включено Т.І.Попенко.

Викладачі коледжу є головами методичних об’єднань педагогічних працівників закладів мистецької освіти Полтавської області:

 • методичне обʼєднання викладачів класу декоративно-прикладного мистецтва – І.Г. Середа;
 • методичне обʼєднання викладачів класу театрального мистецтва – С.П. Боцула;
 • методичне обʼєднання викладачів класу хореографії – М.Є. Гузій.

Активну участь у роботі методичних об’єднань брали викладачі Н.П. Боцула, С.П. Боцула, Н.І. Горбачик, О.Г. Кисіль, І.Г. Середа, Л.Є. Фастовець, виступаючи з доповідями на міжрегіональних семінарах.

Протягом 2021 року викладачі коледжу взяли участь у науково-практичних конференціях, семінарах:

 • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва» (Гадяч) – О.В. Базавлук, О.М. Березенко, А.А. Даниленко, В.І. Криворучко, О.М. Костогриз, Л.П. Магазій, А.М. Насменчук, Г.Г. Сидоренко.
 • Науково-методичний онлайн-семінар «Відповідальне батьківство XXI  століття (Хмельницький) – Є.Г.Мосякін.

Одним із напрямків методичної роботи є експертиза та рецензування викладачами коледжу навчально-методичних, нормативних  матеріалів (М.Є. Гузій, С.П. Мосякіна, А.М. Насменчук).

Важливою складовою методичної діяльності викладача є керівництво дослідницько-пошуковою і творчою роботою студентів:

 • 14 студентів підготовлено до міжнародних конкурсів та 20 – до всеукраїнських (викладачі О.В. Базавлук, Н.І. Горбачик, О.Г. Кисіль, В.І. Криворучко, А.С. Лимарь, Л.В. Максимів, О.М. Недвига, Я.Я. Роменська, І.Г. Середа, Н.В. Харагай, Н.П. Харлан):
 • 5 студентів підготовлено до участі у II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва» (Гадяч) – викладачі О.М. Березенко, А.С. Лимарь, С.П. Мосякіна, Г.Г. Сидоренко.

Крім цього, викладачами коледжу були представлені власні творчі доробки (проєкти) на міжнародних та всеукраїнських онлайн конкурсах:

 • І Міжнародний конкурс образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Panorama-Аrt. Christmas miracle»! – О.Г.Кисіль та І.Г.Середа,  диплом І ступеня;
 • Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Українські візерунки» – І.Г.Середа,  диплом І ступеня;
 • ІІІ Всеукраїнський конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Моя територія натхнення», Луцьк – О.Г.Кисіль та І.Г.Середа, диплом І ступеня;
 • Міжнародний інтернаціональний відкритий фестиваль-конкурс: «Stockholm förenar talang 2021!» (Стокгольм, Швеция) – О.Г.Кисіль та І.Г.Середа, Гран-Прі;
 • Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс «SURPRISE PEOPLE 2021» – О.Г.Кисіль та І.Г.Середа, диплом І ступеня;
 • Канадсько-Український фестиваль творчості «Торонто 2021» – Н.В.Харагай,  диплом І ступеня.

   З метою обміну досвідом у коледжі протягом 2021 року проведено 20 відкритих занять з подальшим колегіальним їх обговоренням.  

У 2021 році викладачі коледжу активно працювали над підвищенням кваліфікації за різними формами (навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування, онлайн-курси, онлайн-вебінари, обласні та регіональні семінари, майстер-класи) та напрямами (розвиток професійних компетентностей, використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій, мовленнєва, цифрова компетентність тощо). Загалом, це більше 100 заходів з підвищення кваліфікації.

Протягом року викладачами-методистами Л.М. Харковиною, С.П. Мосякіною проводилася активна робота із роз’яснення положень Закону України «Про фахову передвищу освіту», змін до Положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури, надавалася методична допомога у розробці освітньо-професійних програм підготовки фахового молодшого бакалавра та навчальних планів.

Директор коледжу А.М. Насменчук та заступник з навчально-методичної роботи Л.М. Харковина активно долучалися до роботи нарад, семінарів, «круглих столів», наукових конференцій з питань культурно-мистецької освіти.

У 2021 році працівники бібліотеки коледжу продовжують роботу з формування медіатеки, складовими якої є оцифровані документи, аудіо- та відеоматеріали. Комп’ютеризація бібліотеки, запровадження електронного каталогу, хмарні технології дозволяють усім учасникам освітнього процесу своєчасно замовити необхідні матеріали, що у свою чергу дозволяє бібліотечним працівникам оперативно реагувати на запити користувачів та поліпшує якість бібліотечного обслуговування. Бібліотека веде свій розділ на сайті коледжу, де представлена інформація про діяльність, план масових заходів на поточний рік, віртуальні виставки та перегляди, календар знаменних та пам’ятних дат, посилання на перехід до електронного каталогу бібліотеки.

V. Практичне навчання

5.1. Творча діяльність

Задачею з формування фахових компетенцій, підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, розвитку творчого потенціалу майбутніх фахових молодших бакалаврів обумовлена домінуюча частка у освітньо-професійних програмах Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені І.П. Котляревського саме практичної підготовки.

У фаховому коледжі створені всі умови для організації і якісного проведення навчальної, технологічної, педагогічної та виробничої практик.

Важливу роль у формуванні фахівця, у рамках викладання профільних дисциплін відіграє плідна робота творчих колективів фахового коледжу:

 • народного ансамблю народного танцю «Джерело» (керівники: Г.О.Островний, Є.П.Ляшенко);
 • естрадного ансамблю танцю «Еклейм» (керівник – О.Г.Островна);
 • народного хору коледжу (керівник – Свирид О.П.);
 •  студентського етнотеатру «Діти Колаксая» (керівники: С.П.Боцула, Л.Є.Фастовець);
 • студентського театру «Мельпомена» (керівник – А.С.Лимарь);
 • ансамблю народних інструментів (керівник – Л.І.Остапенко).

У 2021 році в умовах пандемії заняття з навчальної, технологічної, педагогічної практики відбувались у змішаній формі: онлайн-режимі, з використанням таких платформ як: «Zoom» «Coogle Meet», «Moodle» та офлайн, що дало широкі можливості активно долучити до практики проведення занять використання таких форм, як відеопрезентації, відео та аудіо матеріали різних форм, а також забезпечило можливість безперервного живого спілкування у форматі «викладач-студент» як індивідуального, так і групового.

Протягом 2021 р., з метою набуття студентами практичних умінь та навичок, з метою культурно-мистецького обслуговування населення району та області, набору абітурієнтів та популяризації діяльності навчального закладу студентами та викладачами було організовано і проведено різні практичні заходи, частина з яких відбулись у режимі онлайн, зокрема:

 • 04 березня 2021 р.   – участь студентів та викладачів спеціалізації «Народна хореографія» в урочистостях, приурочених   Міжнародному дню боротьби за права жінок (м. Полтава);
 • 5 березня 2021 р. – конкурсно-розважальна програма до 8 Березня «Супер жінка» (О.О.Житченко);
 • 06 березня 2021р. – участь студентів та викладачів в урочистостях, приурочених   Міжнародному дню боротьби за права жінок, студентів та викладачів (с. Попівка та с. Малі Сорочинці Миргородського району);
 • квітень 2021р. – у виставковій залі Гадяцького історико-краєзнавчого музею відбулася виставка «Диво писанкове»(роботи студентів та викладачів спеціалізації «Декоративно-прикладне мистецтво»;
 • 02 травня 2021 р. – вечір-відпочинку до Дня коледжу «Творчістю натхненні» (О.О.Житченко) (онлайн);
 • 21 травня 2021р. – конкурсно-розважальна програма до Дня вишиванки «Червоні та чорні» (О.О.Житченко) (онлайн);
 • 1 червня 2021 р. – дитяче свято до Дня захисту дітей «Подорож країною Дитинства» для дітей-сиріт комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської ОДА (О.О.Житченко);
 • 14 червня 2021р. – свято Останнього дзвоника «Прощай, мій рідний коледжу» ( О.О. Житченко);
 • 18 червня 2021 р. – звітний концерт «Україна вишивана»,  приурочений 30-річччю Незалежності України та 150-річчю від дня народження Лесі Українки (Л.Є.Фастовець);
 • 18 червня 2021 р. – флешмоб «Перлина-Україна» (Т.В.Близнюк) ;
 • 28 червня 2021 р. – свято вручення дипломів випускникам коледжу «Тобі, вклоняюсь «Альма-матер» (А.С.Лимарь);
 • 23 серпня 2021 р. – участь студентів та викладачів в урочистостях до Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України (м. Полтава);
 • 11 вересня 2021 р. – участь студентів та викладачів спеціальності «Хореографія» у обласному святі «Свято веселої мудрості» (селище Веселий Поділ, Семенівської ОТГ);
 • 18  вересня 2021участь – участь студентів та викладачів  спеціальності «Хореографія» у Міжнародному  гастро-фесті «Полтавська галушка» (м. Полтава);
 • 28 вересня 2021 р. – Обласний фестиваль сучасних театрів «ЛавАрт» (м. Гадяч);
 • 1 жовтня 2021 р. – свято «З любов’ю до викладачів», присвячене Всеукраїнському дню бібліотек, Міжнародному дню музики, Дню працівників освіти та Дню художника України;
 • 22 жовтня 2021 р. – участь  студентів та викладачів у відкритті Полтавської філармонії;
 • 27 листопада 2021 р. – захід «Ми не забудемо ніколи, не забудьте й Ви», присвячений памʼяті жертв голодомору в Україні (Л.Є.Фастовець);
 • 3 грудня 2021 р. – сюжетно-ігрова програма для дітей з особливими потребами  «Добро завжди перемагає»(онлайн) (О.О.Житченко);
 • 6 грудня 2021 р. – літературно-музична композиція, присвячена Дню Збройних сил України «На лінії вогню – Герої України»(Я.Я.Роменська);
 • 16 грудня 2021 р. – у рамках проведення обласного семінару-практикуму «Специфіка роботи закладів культури в умовах децентралізації» для директорів закладів культури територіальних громад Полтавської області, відбулось відкриття виставки «Подих традицій» (м. Полтава, Середа І.Г., Кисіль О.Г.);
 • 17 грудня 2021 р.  – дитяче свято до Дня Святого Миколая  «Миколая дивосвіт» для студійців  коледжу (А.С. Лимарь);
 • 19 грудня 2021 р. –  дитяче свято до Дня Святого Миколая  «Миколая дивосвіт» для дітей-сиріт  та дітей позбавлених батьківського піклування  комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської ОДА (А.С. Лимарь);
 • 21грудня 2021 р. – дитяче свято до Дня Святого Миколая  «Миколая дивосвіт» для дітей з малозабезпечених сімей (Гадяцька дитяча бібліотека) (А.С. Лимарь);
 • 24 грудня 2021 р. – новорічне привітання від Діда Мороза та  Снігуроньки для дітей – інвалідів (Гадяцький центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Гадяцької міської ради) (А.С. Лимарь);
 • 27 грудня 2021 р. – дитячий новорічний ранок «У пошуках чарівного горіха» для дітей викладачів та працівників коледжу (О.О.Житченко);
 • 28 грудня – новорічний ранок « У пошуках чарівного горіха»  для дітей-сиріт комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської ОДА (О.О.Житченко);
 • 29 грудня 2021 р. – новорічне свято «Таємниці новорічного вечора» для викладачів та працівників коледжу (Л.Є. Фастовець);
 • 29  грудня  2021 р. – новорічний вечір «Коли сніги пахнуть мандаринами» для студентів коледжу (Л.Є. Фастовець).

Відеоматеріали презентовані: на сайті Фахового коледжу (https://guc.org.ua), мережі Facebook (https://www.facebook.com/collegeculture/), You Tube (https://www.youtube.com/channel/UCDhdZdWk0TwDKeIewnGtTLQ), Instagram (https://www.instagram.com/gadyachculture/)

5.2. Виробнича, педагогічна практика

Важливою складовою в організації практичного навчання студентів Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені І.П.Котляревського, досягнення позитивних результатів компетентнісного підходу до організації освітнього процесу є виробнича та педагогічна практики.

Під час практики студенти оволодівають сучасними методами та формами роботи в сфері їх майбутньої професії, формують професійні вміння і навички щодо прийняття самостійних рішень, вчаться творчо застосовувати знання, набуті у Фаховому коледжі з організації культурно-дозвіллєвої діяльності та у роботі з творчими колективами.

У 2021 році виробнича практика студентів спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» відбулась у період з 2 лютого по 8 березня, у студентів спеціальностей «Хореографія», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з 2 лютого по 1 березня на базах кращих культурно-мистецьких та освітніх закладів Полтавської області, під керівництвом досвідчених фахівців, які в більшості є випускниками коледжу.

Бази виробничої практики:

 • комунальне підприємство «Полтавська обласна філармонія»,
 • обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.П.Котляревського,
 • Гадяцький, Зіньківський, Лубенський, Лохвицький, Миргородський, Хорольський РБК;
 •  Семенівська, Решетилівська ДШМ, Кременчуцька ДМШ №2;
 • Полтавська міська школа мистецтв «Мала академія ім. Раїси Кириченко»;
 • Котелевська, Глобинська центральні районні бібліотеки;
 • Великобагачанський районний методичний центр народної творчості та дозвіллєвої роботита інші.

          Педагогічна практика студентів спеціальностей «Хореографія», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» проведена згідно навчального плану у VІІ – VІІІ семестрах на базі студії естетичного виховання коледжу.

Завершальним етапом з практики стали публічні захисти матеріалів виробничої та педагогічної практик студентів випускних курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та підсумкова конференція, які у 2021 році відбулися у режимі офлайн, а результати були опубліковані на сайті коледжу (С.П.Боцула, викладачі-консультанти, голови ЦК).

5.3. Участь у конкурсах

 • 2020-2021 рр. – участь у Всеукраїнському конкурсі хореографічних творів народної хореографії (нові постановки) (онлайн): народний ансамбль народного танцю «Джерело» І та ІІ місце; ансамбль естрадного танцю «Еклейм» (керівник – О.Г.Островна) – ІІІ місце;
 • лютий 2021 р. – участь студентів спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» у Міжнародному флешмобі «Clobal Lesya Ukrainka – 2021» (Лимарь А.С., Фастовець Л.Є.) (сертифікати про участь);
 • лютий 2021 р. – участь студентів ІV курсу спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» у Міжнародному конкурсі імені М.Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!»: номінація «Художнє читання»  Гацько В. та Оливенко А. – сертифікати (Фастовець Л.Є.);
 • лютий 2021 р. – участь студентів ІІ курсу спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» Філонової Б. і Дорошенко О. у Міжнародному конкурсі імені М.Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!»: номінація «Декламація» – сертифікати (викладач – Роменська Я.Я.);
 • березень 2021р. – участь студентки ІУ курсу спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Шевченко Наталії у Всеукраїнському конкурсі «Галицький шлягер» (м. Івано-Франківськ, отримала  народну премію );
 • 28 березня 2021 р.  участь студентів та викладачів у VІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної хореографії імені Павла Вірського (ІІ Регіональний тур, м. Харків) – пройшли у Заключний тур (м. Київ);
 • березень 2021 р. – участь студентів ІV курсу спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Міхно Діани та Міхно Ілони у дистанційному конкурсі «Talant Fest» (м. Київ, Гран-прі);
 • березень 2021 – участь студентів ІУ курсу спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Міхно Діани та Міхно Ілони у дистанційному конкурсі «Kiev Musse of Talant»(м. Київ, І місце);
 • березень 2021 р. – участь студентки ІІІ курсу спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Андрійчак Вікторії у Всеукраїнському фестивалі «Мамина сорочка» у номінації «Народний вокал» (м. Полтава, Гран-прі);
 • липень 2021 р. – участь студентки ІІІ курсу спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Андрійчак Вікторії у Всеукраїнському дистанційному фестивалі «Україна одна родина» у номінації «Народний вокал» (м. Полтава, Диплом за звання «Найколоритніший  голос фестивалю»);
 • серпень 2021 р. – участь студентки ІІ ДПМ(9) Лободи Лілії у Х Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» з мистецтва – Диплом ІІ ступеня;
 • серпень 2021 р. – участь студентки ІІІ курсу спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Андрійчак Вікторії у Всеукраїнському дистанційному фестивалі «Україна одна родина» у номінації «Народний вокал» (м. Полтава, І місце);
 • серпень 2021 р. – участь студентки ІІІ курсу спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Андрійчак Вікторії у Всеукраїнському фестивалі талантів «Ярмаркова феєрія» у номінації «Народний вокал» (с. Великі Сорочинці, І місце);
 • серпень 2021 р. –  участь студентки ІV ДПМ(9) Тренбач Каріни у  V Всеукраїнському конкурсі мистецтв «Кольорові мрії» – Гран-прі;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 • серпень 2021 р. –  участь студентки ІV ДПМ(9) Тренбач Каріни у  Х Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок»  з мистецтва – диплом І ступеня;
 • серпень 2021 р. –  участь студентки ІІІ ДПМ(9) Брудно Єлизавети у  Х Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок»  з мистецтва – диплом І ступеня;
 • жовтень 2021 р. – участь студентки ІІІ курсу спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Андрійчак Вікторії у обласному огляді-конкурсі народної творчості «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» (смт. Гоголеве, І місце);
 • 11 вересня 2021 р. – участь студентів спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» у  30-му обласному конкурсі читців-гумористів:

Литвиненко Владислав (студент ІV  курсу спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» –  Дипломом І ступеня і Дорошенко Ольга (студентка ІІІ курсу спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи») – Дипломом ІІ ступеня (смт. Веселий Поділ  Семенівської ОТГ);

 • вересень 2021 р. – участь студентки ІІ ДПМ(9) Лободи Лілії у Всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта Осінь-2021»- Диплом переможця;
 • вересень 2021 р. –  участь студентки ІV ДПМ(9) Тренбач Каріни у Всеукраїнській олімпіаді  «Всеосвіта» Осінь -2021 р.  – ІІ місце ;
 • жовтень 2021 р. – участь студентки ІІ ДПМ(9) Лободи Лілії у Всеукраїнському конкурсі Мандрівникам належить світ» від проекту «На урок» – Диплом І ступеня (викладач – Максимів Л.В.);
 • жовтень 2021 р. – участь студентки ІІ ДПМ(9) Лободи Лілії у багатожанровому мистецькому фестивалі «Gold Europe festivals» – Диплом І ступеня;
 • 8-10 жовтня 2021 р. – участь у ІІІ турі VI Всеукраїнського фестивалю-конкурсународної хореографії ім. П. Вірського студентів спеціалізації «Народна хореографія» (м. Київ): (Дипломом  лауреата ІІ ступеня у номінації К- колективи спеціальних учбових закладів культури і освіти (хореографічні колективи учбових закладів І-ІІ ступеня акредитації) та Дипломом учасника ІІІ туру нагороджений народний ансамбль народного танцю «Джерело» Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені І.П.Котляревського); 

   (Дипломом лауреата ІІ ступеня у номінації К/О  (колективи спеціальних    учбових закладів культури і освіти, хореографічні колективи учбових закладів І-ІІ ступеня акредитації, які представляють на конкурс номери у жанрі сучасного українського танцю(стилізація народного танцю) та  Дипломом учасника ІІІ туру  нагороджений  Ансамбль сучасного танцю «Еклейм»);

 • жовтень 2021р. – участь студентки ІV ДПМ(9) Тренбач Каріни у УІІ Всеукраїнському конкурсі мистецтв «Золотава осінь» – Диплом І ступеня (викладач – Харагай Н.В.);
 • жовтень 2021р. –  участь студентки ІV ДПМ(9) Тренбач Каріни у Всеукраїнському конкурсі «Мандрівникам належить світ» від проєкту 

«На урок» – Диплом І ступеня;

 • листопад 2021 р. – участь студентки ІІ ДПМ(9) Лободи Лілії у Канадсько-Українському фестивалі дитячої та юнацької творчості Торонто 2021 – Диплом І ступеня (викладач – Максимів Л.В.);
 • листопад 2021 р. – участь студентки ІІ ДПМ(9) Лободи Лілії у Міжнародному багатожанровому онлайн-конкурсі Grace best aworo – І місце (викладач – Харагай Н.В.);
 • листопад 2021 р. – участь студентки ІІ ДПМ(9) Лободи Лілії у Міжнародному фестивалі Golden time talent (І місце);
 • листопад 2021 р. – участь студентки ІІ ДПМ(9) Лободи Лілії у ХІ  Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» з мистецтва –Диплом ІІ ступеня (викладач- Максимів Л.В.);
 • листопад  2021 р. – участь студентки ІV ДПМ(9) Тренбач Каріни у ХІ Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» з мистецтва – Диплом ІІ ступеня;
 • листопад  2021 р. – участь студентки ІV ДПМ(9) Тренбач Каріни у ІV Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Лиманські зорі» – Диплом І ступеня;
 • листопад  2021 р. – участь студентки ІV ДПМ(9) Тренбач Каріни у Міжнародному багатожанровому онлайн конкурсі – Диплом І ступеня;
 • листопад  2021 р. – участь студентки ІV ДПМ(9) Тренбач Каріни у Всеукраїнському конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Мистецькі фантазії» –  Диплом І ступеня;
 • листопад  2021 р. – участь студентки ІІІ ДПМ(11) Довгаль Анни у ХІ Всеукраїнській  інтернет-олімпіаді «На урок» з мистецтва _Диплом ІІ ступеня;
 • листопад  2021 р. – участь студентки ІІІ ДПМ(11) Дубовик Аліни у Міжнародному багатожанровому онлайн-конкурсі – Диплом І ступеня (викладач- Харагай Н.В.);
 • грудень  2021 р. – участь студентки ІV ДПМ(9) Тренбач Каріни у Всеукраїнському конкурсі «Зимові свята в традиціях нашого народу» від проєкту «На урок» – Диплом ІІ ступеня;
 • грудень  2021 р. – участь студентки ІІІ ДПМ(9) Брудно Єлизавети у Міжнародному двотуровому художньому конкурсі «Акварель» – Гран-прі (викладач – Середа І.Г.);
 • 2021 р. – участь студентки ІV ДПМ(9) Тренбач Каріни у ІІІ Всеукраїнському дистанційному конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Битва жанрів – ART ІІІ – Диплом І ступеня;
 • 2021 р. – участь студентки ІV ДПМ(9) Тренбач Каріни у Міжнародному багатожанровому конкурсі Grace Best Award ІІІ – Диплом І ступеня (викладач – КисільО.Г.).

VI. Профорієнтаційна робота

Забезпечення якісного набору на навчання у коледжі – головна передумова ефективної, продуктивної діяльності закладу освіти. Профорієнтаційна робота у коледжі є комплексною і системною, до якої долучаються усі члени педагогічного колективу.

 У 2021 році цю роботу координував Центр профорієнтації молоді фахового коледжу.

Відповідно до плану протягом року було здійснено наступні заходи:

 • участь викладачів коледжу у роботі методичних об’єднань викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Полтавської області;
 • квітень – відеоролик до Дня коледжу(О.О.Житченко);
 • 21 лютого 2021 р. – День відкритих дверей (онлайн, А.М.Насменчук, С.П.Боцула, голови циклових комісій);
 • 21 травня 2021р. – День Гадяцького фахового коледжу культури (онлайн), в рамках якого відбулися регіональні та обласні конкурси:
 • читців «Поетична зірка»;
 • гри на народних інструментах «Веселкові акорди»;
 • образотворчого мистецтва «Барви рідної землі»;
 • пісенної творчості «Душі пісенної криниця»;
 • 18 листопада 2021 р. – День відкритих дверей спеціалізації «Організація діяльності інструментального колективу» (онлайн)( Л.І.Остапенко);
 • 24 листопада 2021 р. – День відкритих дверей Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені І.П.Котляревського (онлайн, А.М.Насменчук, голови циклових комісій);
 • 26 листопада 2021р. – V Відкритий дистанційний конкурс народно-сценічного танцю «Джерела надії» учнів мистецьких та загальноосвітніх навчальних закладів, аматорських дитячих колективів;

Загальна кількість учасників конкурсів – 608 учасників та 57 колективів (учні мистецьких та загальноосвітніх шкіл Полтавської області).

 • участь викладачів коледжу у батьківських зборах мистецьких закладів освіти Полтавщини (11 зустрічей, зокрема: м. Полтава, м. Лохвиця, м. Зіньків, смт. Заводське, м. Гадяч; смт. Глобине, смт. Машівка, смт. Семенівка, смт. Диканька, м. Хорол,  м. Миргород);
 • участь у «Ярмарках професій» ( 2 зустрічі: смт. Машівка, м. Лохвиця);
 • публікація рекламних роликів у соціальних мережах: спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи», «Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв імені І.П.Котляревського»;
 • розміщення інформації про діяльність коледжу у засобах масової інформації та на сайті коледжу, на відеохостінгу Ютуб, у мережі Фейсбук, на Полтавському телебаченні;
 • залучення слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів коледжу до профорієнтаційної роботи серед шкільної молоді Полтавської області;
 • залучення слухачів курсів підвищення кваліфікації, що не мають спеціальної освіти до вступу на навчання до коледжу;
 • розповсюдження друкованих матеріалів студентами, слухачами коледжу;
 • екскурсії до коледжу учнів випускних класів ЗОШ району та області ( 16 екскурсій протягом року);
 • транслювання рекламних оголошень про вступ до коледжу на телеканалі «Центральний»(м. Полтава)
 • інтерв’ю журналістки Марії Бойко зі студенткою спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Наталією Шевченко на телеканалі «Центральний»;
 • створення іміджевого проєкту «Полтавщина: адміністративний, соціальний, економічний портрет регіону».

Матеріали (онлайн) розміщено на сайті Фахового коледжу (https://guc.org.ua), мережі Facebook (https://www.facebook.com/collegeculture/), You Tube (https://www.youtube.com/channel/UCDhdZdWk0TwDKeIewnGtTLQ), Instagram (https://www.instagram.com/gadyachculture/).

VII. Працевлаштування випускників

Протягом звітного періоду комісією зі сприяння працевлаштуванню у співпраці із Департаментом культури і туризму Полтавської ОДА, відділами, секторами культури Полтавської області сформовано базу даних про наявність вакансій у закладах культури, мистецтва, позашкільної мистецької освіти з переліку яких запропоновано випускникам обрати робочі місця.

У червні 2021 року відбувся остаточний розподіл  випускників на робочі місця. Працевлаштовані 100% випускників.

Зокрема, з 51 випускника денної форми навчання направлені на роботу:

 •   3 – до відділів культури;
 • 32 – до сільських Будинків культури, клубів;
 •   4 – до районних Будинків культури;
 •   8 – до початкових спеціалізованих мистецьких закладів;
 •   4 – до загальноосвітніх шкіл  Полтавської області.

          За даними моніторингу закріплення випускників на робочих місцях станом на 1.10 2021 року із 51 випускників 2021 року:

 • 18 – продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації;
 • 30 – працюють згідно розподілу;
 •   3 – військовослужбовці.

          Зокрема успішно працюють:  О.А.Дудар – Петрівський СБК відділу культури, спорту, сім’ї та молоді ВК Глобинської міськради, В.М.Закревська – Гребінківський МБК, Н.В.Заїка – Новоселівський СК відділу культури, спорту та інформаційного забезпечення ВК Зіньківської міськради, Д.С.Рябокін – Комишнянський СБК Миргородського району, Д.О.Момот – Вишневий СБК Лубенської ОТГ, Н.М.Гайкалова – ДНЗ № 1«Теремок» (м.Лохвиця), А.Ю.Іванченко – Гребінківський МБК, К.С.Московець- Чутівська ДМШ, О.В.Непочтова – Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 ім. Івана Виговського.

VІІI. Фінансово-господарська діяльність

8.1. Фінансування з обласного бюджету

Загальна сума фінансування з обласного бюджету у 2021 році становила 37 332,9  тис. грн., з них (тис. грн.):

заробітна плата25 985,4
єдиний соціальний внесок  5 644,8
стипендія  1 714,9
інші виплати населенню (харчування дітей-сиріт, компенсаційні виплати на придбання навчальної літератури та одягу)     411,3
комунальні послуги та енергоносії  2 010,1
відрядження, та підвищення кваліфікації       26,5
Викладачів проведення обласних зходів         230,0
придбання та послуги   1 309,0        

Структура бюджетного фінансування у 2021 році була такою:

 • 91,1%  – заробітна плата та стипендія;
 • 5,4 %   –  комунальні послуги та енергоносії.
 • 3,5%  – складали кошти на утримання будівель і споруд, на розвиток матеріально-технічної бази коледжу.

У 2021 році виплата зарплати і стипендіальне забезпечення були регулярними, заборгованість відсутня.

Річний фонд стипендії – 1 714,9 тис. грн. – отримували 45% студентів, крім того з цих коштів:

матеріальна допомога і премія студентам, допомога на харчування студентам, що мають статус  діти – сироти та компенсація витрат на придбання219,6 тис. грн.;  
         дітям – сиротам навчальної літератури та одягу                      411,3 тис. грн.

Протягом року надавалася допомога студентам на лікування, допомога дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей.

Розподіл стипендії здійснювався стипендіальною комісією за результатами рейтингу успішності. З 11 членів стипендіальної комісії коледжу 50 % – представники студентського колективу (6 студентів),  що обумовлювало прозорість і публічність розподілу коштів.

Підтримка і увага студентів, що мають статус сиріт, а їх у 2021 році було десять – щоденна. Матеріальне їх забезпечення, належні побутові умови відповідали вимогам чинного законодавства.

Щомісяця Департаментом освіти Полтавської ОДА визначається, з поправкою на індекс інфляції, щоденна сума на харчування студентів-сиріт. ( У  2021 році  ця сума становила 95,10 грн. на добу.)

Ці кошти виплачувалися у повному обсязі і вчасно.

8.2. Придбання товарів і послуг

Із 2020 року у коледжі уведена посада фахівця із закупівель. Усі закупівлі проводяться через електронні майданчики – реєструються і декларуються із дотриманням діючого у сфері закупівель товарів і послуг законодавства, контроль за дотриманням норм законодавства у сфері закупівель здійснюється Юридичним департаментом ОДА та спеціалістами Відділу національностей і релігій, планування, обліку та звітності управління культури, мистецтв, національностей і релігій та планування Департаменту культури і туризму Полтавської ОДА.

Загальна сума коштів витрачена на придбання товарів і послуг, поліпшення матеріально-технічної бази коледжу – 1 309,0 тис. грн. з них(тис. грн.):

придбання панелей світлодіодних для потреб гуртожитку та заміни старих люмінесцентних ламп в аудиторіях коледжу  придбання холодильника у кабінет медичної сестри (для  вакцин і медикаментів)                 43,5 тис. грн.;      7,5 тис. грн.;   
придбання масок медичних одноразових, антисептиків для рук та дезінфікуючих засобів12,1 тис. грн.;
придбання  мийок, тумб під мийки,  столів  для кухонь студентського гуртожитку47,4 тис. грн.;
придбання ліжок двохярусних для кімнат гуртожитку48,8 тис. грн.;
придбання радіаторів та  товарів для їх встановлення у кімнати гуртожитку для заміни непридатних22,6 тис. грн.;
придбання бойлеру та дзеркал в гуртожиток9,90 тис. грн.;
придбання канцелярських товарів42,4 тис. грн.;
придбання пально-мастильних матеріалів32,0 тис. грн.;
придбання ковдр та гардин для кімнат гуртожитку28,5 тис. грн.;
придбання інформаційної продукції, агітаційні листівки для проведення агітаційної роботи та запрошення абітурієнтів до навчального закладу, студентські квитки, інформаційні стенди                        15,6 тис. грн.;
придбання спортивного інвентарю (стіл тенісний, ракетки для настільного тенісу,  набір м’ячів тенісних)                                                                    7,60 тис. грн.;  
придбання металевих фігурних урн для встановлення на території коледжу6,00 тис. грн.;
придбання  душових кабін з піддонами, для гуртожитку та потреб студентів хореографічного факультету в танцювальному корпусі         18,2 тис. грн.;
придбання багатофункціональних пристроїв (принтер, ксерокс, сканер) для потреб приймальної комісії, денного відділення та бібліотеки коледжу, комплектів сумісних картриджів та чорнил для принтера, фігурного тримача для мікрофонів, фігурного тримача для мікрофонів, точки доступу до мережі WI-FI                                              71,2 тис. грн.;
придбання господарських товарів та товарів для поточного ремонту приміщень коледжу та гуртожитку                                                      218,0 тис. грн.;
придбання лампи бактерицидної безозонової                       3,18 тис. грн.;
придбання сценічних історичних Скіфських костюмів      (чоловічі та жіночі), карнавальні костюми 73,5 тис. грн.;
придбання чобіт та туфель для народних танців 40,0 тис. грн.;
придбання пюпітру6,0 тис. грн.;
періодичні видання 41,9 тис. грн.;
оплата обов’язкових послуг (використання мережі Інтернет, обслуговування програмного забезпечення, пожежне спостереження, хостинг та підтримка сайту, підтримання доступу до ЄДЕБО, технічне обслуговування тепломережі, розподіл природного газу, вивезення твердих побутових відходів, захоронення відходів, технічне обслуговування газосигналізатора, протипожежне спостереження, послуги з охорони)175,4 тис. грн.;
послуги по перевірці опору ізоляції, опору розтікання на основних заземлювачах та перевірки повного опору в приміщеннях 24,7тис.грн.;
послуги з поточного ремонту приміщення насосної49,6 тис. грн.;
сервісне обслуговування системи очищення води (6точок)17,4 тис. грн.;
послуга з технічної інвентаризації нерухомого майна48,9тис. грн.;
послуги з виготовлення технічного звіту на об’єкт нерухомого майна47,3 тис. грн.;
послуги з проведення енергетичного обстеження будівель і споруд та виготовлення енергетичних паспортів для будівель бібліотечного і навчального корпусів та гуртожитку  49,80 тис. грн.;
послуги з організації курсів підвищення кваліфікації післядипломної педагогічної освіти працівників коледжу4,1 тис. грн.;
послуги із забезпечення навчального закладу доступом до програмного продукту КОНА- бібліотечна програма та Boolean testing system- програма тестування знань.96,00 тис. грн.

       У 2021 році  надійшло з обласного бюджету та використано коштів в сумі – 230,9  тис. грн. на заходи згідно Плану роботи Департаменту культури і туризму Полтавської ОДА – проведення обласних та регіонального конкурсів, творчого звіту коледжу, Фестивалю сучасних театрів «ЛавАрт».

     Загалом, інформація про усі, без винятку, закупівлі  опублікована на сайтіhttps://zakupki.prom.ua

8.4. Надходження спец. коштів

від провадження статутної діяльності (тис. грн.)

 • План на 2021 рік      – 1 140,0
 • Виконання                – 1 987,8 (174%)

Ці надходження складалися з:

навчання у дитячій студії209,3
плата за проживання в гуртожитку780,7
плати за навчання312,2
оренда приміщень685,6
з них: 
комунальні послуги567,2
орендна плата118,4

50% – 59,2 тис. грн. надходжень від оренди перераховано  до обласного бюджету.

8.5. Використання власних надходжень

від статутної діяльності (спец. коштів, тис. грн.)

Оплата праці і нарахування на заробітну плату484,2
заробітна плата397,9
нарахування на заробітну плату86,3
Оплата за комунальні послуги та енергоносії733,0
Придбання товарів і послуг 777,3  тис. грн.

Кошти використано на поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу зокрема:

 • Придбання предметів та матеріалів                                  398,0 тис. грн.:  
господарчі товари – ( матеріали для поточного                ремонту навчальних приміщень коледжу та гуртожитку,             матеріали необхідні для щоденного використання в                               роботі  обслуговуючим персоналом  100,2тис. грн.;
офісне устаткування та приладдя різне ( бланки,               афіші, папки швидкозшивачі, оргскло, папір ксерокс-               ний,  ручки, олівці тощо)   42,2 тис. грн.;
придбання труб для ремонту теплової мережі                            гуртожитку15,00тис. грн.;
придбання ноутбуку для потреб методичного кабінету та комп’ютера для роботи фахівця з кадрів  38,80 тис. грн.;
придбання світильників та ламп настільних для потреб гуртожитку              5,50 тис. грн.;  
придбання лампи бактерицидної   3,2 тис. грн.;
придбання столу туристичного    4,4 тис. грн.;
придбання комутатора мережевого та точки доступу, мікрофонні радіосистеми, роутер, жорсткий диск, блоки безперебійного живлення  58,4 тис. грн.;
придбання акустичної системи, проекційного екрану                                           5,60 тис. грн.;
придбання веб камер, камер відеоспостереження та реєстратора для відео нагляду, сервер  60,9 тис. грн.;
придбання пально-мастильних матеріалів                         49,8 тис. грн.;
придбання театральних юбок та балеток, чоловічого взуття.   14,0 тис. грн.;
 • Оплата послуг (крім комунальних)                                     379,3 тис. грн.:
Капітальні видатки (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт бібліотеки)104,0 тис. грн.;
послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації по встановленню засобу безперешкодного доступу до будівлі гуртожитку  17,9 тис. грн.;
капітальний ремонт «Встановлення засобів (ремонт порогу та встановлення пандуса) безперешкодного доступу до будівлі гуртожитку коледжу»103,5 тис. грн.;
послуга з друку оголошень про набір на навчання             18,3 тис. грн.;
послуги з виготовлення та розповсюдження відеоматеріалів    5,2 тис. грн.;
послуги з обслуговування комп’ютерних програм    6,1 тис. грн.;
послуги із сертифікації ключів    2,3 тис. грн.;
послуги по поточному ремонту підлоги гуртожитку   45,2 тис. грн.;
оплата обов’язкових послуг (технічне обслуговування    тепломережі, вивезення твердих побутових відходів, технічне обслуговування газосигналізатора, протипожежне спостереження, технічне обслуговування вогнегасників, послуги з охорони, телекомунікаційні послуги, підтримка програмного забезпечення бухгалтерського обліку)   76,8 тис. грн.;
Стипендія                                                                                 виплата матеріальної допомоги особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей, виплата стипендії      7. Відрядження                                                                             116,7 тис. грн.                     49,7 тис. грн.
8. Сплата обов`язкових податків і зборів100,2 тис. грн.

Залишок коштів спеціального фонду станом на 01.01.2022 року – 354,7  тис. грн., що забезпечить платежі у новому фінансовому році та стабільний фінансовий стан закладу освіти протягом 2022 року.

      Загалом, протягом 2021року директором коледжу забезпечено організацію колективу Гадяцького фахового коледжу ім.І.П. Котляревського з виконання завдань зі змісту і обсягів статутної діяльності за освітнім  напрямком «Мистецтво і культура».

      Умови контракту Директора фахового коледжу з Полтавською обласною радою виконано у повному обсязі

      Умови колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом фахового коледжу виконувалися у повному обсязі.

Директор Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського  Анатолій НАСМЕНЧУК