ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГАДЯЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМ. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ЗА 2022 РІК

І. ВСТУП

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського провадить статутну освітню діяльність: 

 • з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр» у галузі знань 02 «Культура і мистецтво»;
 • з повної загальної середньої освіти; 
 • профільної середньої освіти професійного спрямування;
 • підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтва, освіти;
 • з позашкільної мистецької освіти для різних вікових категорій населення.

Відповідно до європейських стандартів щодо багатовекторності діяльності закладів освіти у 2022 році фаховий коледж забезпечує освітній процес:

 • за денною формою навчання – 200 студентів;
 • заочною формою навчання – 90 студентів;
 • студія естетичного виховання(база практики студентів) – 320 учнів різних вікових категорій;
 • підвищення кваліфікації – 220 працівників закладів культури і мистецтва Полтавської області.  

           Випуск 2022 року:

 • 42 випускники денного відділення, які отримали направлення роботу в заклади культури, мистецтва та освіти Полтавщини;
 • 29 випускників заочного відділення.

          Зараховано на навчання у 2022 році 81 студента:

 • 53 – денне відділення – за регіональним замовленням;
 • 28 – заочне відділення – на умовах контракту.

        Освітній процес забезпечують 82 педагогічних працівники з них:

 • 54 – викладачі;
 • 12 – концертмейстерів;
 • 16 – адміністративні працівники, що мають педагогічне навантаження (директор, заступники, крівники підрозділів коледжу).

Адміністративно-технічних працівників – 62, з них, 14 – працівники студентського гуртожитку. 

          В умовах воєнного стану коледж провадить освітню діяльність у змішаному форматі. Для безпеки учасників освітнього процесу підготовлено 2 сертифікованих укриття на час повітряних тривог – у гуртожитку і навчальному корпусі коледжу, забезпечено відповідні умови для дистанційного навчання. 

          У 2022 році педагогічний колектив розпочав роботу з впровадження в освітній процес стандартів фахової передвищої освіти, затверджених наказами Міністерства культури та інформаційної політики України, на основі яких розроблено шість освітньо-професійних програм: «Інформаційна та бібліотечна справа», «Організація діяльності вокального колективу», «Організація діяльності інструментального колективу», «Видовищно-театралізовані заходи», «Народна хореографія», «Декоративно-прикладне мистецтво».

Протягом війни в Україні колектив коледжу долучається до надання гуманітарної допомоги ВПО. Так, у студії естетичного виховання коледжу безкоштовно навчається 19 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.     Для цієї категорії діте вже проведено 29 мистецьких акцій – годин відпочинку під загальною назвою «Усміхнись.

Цьогоріч було проведено 13 публічних багодійних акцій – концертів, виставок, декоративно-прикладної творчості студентів коледжу, кошти від яких перераховані на підтримку ЗСУ). 

У 2022 році у гуртожитку фахового коледжу вже було і ще буде надано житло загалом для 550 мешканців постраждалих від війни регіонів. 

          Протягом року відбулися (дистанційно) 5 обласних і регіональних конкурсів: «Веселкові акорди», «Барви рідної землі», «Душі пісенної криниця», «Поетична зірка», «Джерела надії» під гаслом «Разом до Перемоги», в яких взяли участь 1270 юних митців Полтавщини (591 окремий учасник та 26 творчих колективів).

          Урамках відзначення 300-річчя з Дня народження видатного філософа, просвітителя-гуманіста, поета Г.С.Сковороди, відбувся обласний фестиваль сучасних театрів «ЛавАрт», в якому взяли участь 19 театральних колективів Полтавщини та Київський незалежний театр «Театр Між Трьох Колон».

ІІI. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1 Загальний контингент

Загальний контингент здобувачів освітніх послуг у 2022 році становив:

Категорія здобувачівкількість
1Студенти, денне відділення193
2Студенти, заочне відділення90
3Слухачі, курси підвищення кваліфікації230
4Учні, студія естетичного виховання320
5Загальна кількість833

3.2. Денне відділення

Освітня діяльність Гадяцького Фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського фахового коледжу базується на концептуальних засадах визначених Статутом коледжу щодо цілей, принципів, програм та перспектив розвитку студентської молоді, забезпечення їх фахових перспектив і проводиться відповідно до графіка освітнього процесу Фахового коледжу, Плану роботи денного відділення шляхом координації діяльності педагогічного колективу – викладачів, концертмейстерів, керівників академічних груп, голів циклових комісій, вихователів. 

Станом на 01.09.2022 року за денною формою навчалися:

Назва спеціальності (спеціалізації)Кількість студентів
Народна хореографія61
Менеджмент соціокультурної діяльності101
З них:
Організація діяльності вокального колективу35
Видовищно-театралізовані заходи58
Організація діяльності інструментального колективу8
Декоративно-прикладне мистецтво31
Усього193

У 2022 році випущено 42 студенти денної форми навчання, які отримали кваліфікацію «молодший спеціаліст».

2022 рік проходив в умовах воєнного стану, спричиненого військовою агресією російської федерації проти України, тому, відповідно до  «Положення про організацію дистанційного навчання» було внесено корективи у графік освітнього процесу, форми його організації – переведенням освітнього процесу у дистанційну та змішану форми навчання. Але незважаючи на це, програмові вимоги студентами Фахового коледжу було виконано, про що свідчать результати Державної підсумкової атестації, екзаменаційної сесії та результати творчих контрольних заходів.

Протягом навчального року було проведено систему заходів щодо сприяння здоровому морально-психологічному клімату у студентському середовищі, якості освітньої діяльності, розвитку творчої ініціативи та формуванню професійних компетенцій студентів шляхом:

 • організації діяльності голів ЦК, керівників студентських груп, співпраця з батьками   з питань підвищення якості освітньої діяльності студентів коледжу;
 • організації освітнього процесу та контролю за відвідуванням занять та успішністю студентів в умовах дистанційного та змішаної форм навчання;
 • забезпечення контролю за самопідготовкою студентів та надання необхідного методичного супроводу дистанційної роботи;
 • забезпечення контролю за дотриманням студентами статутних вимог коледжу та Правил проживання у гуртожитку;
 • надання допомоги студентам з числа соціально незахищених категорій;
 • надання соціально-психологічної допомоги студентам;
 • попередження і недопущення булінгу у студентському середовищі;
 • розвитку студентського самоврядування, формування активної життєвої позиції, розвитку творчих можливостей особистості шляхом залучення більшої студентів до факультативів, секції, творчих колективів;
 • виховання у студентів національних патріотичних цінностей і переконань, поваги до культурного та історичного минулого України;
 • створення україномовного середовища та виховання у студентів коледжу шанобливого ставлення до Української мови;
 • забезпечення умов для зміцнення фізичного і духовного здоров’я студентів;
 • індивідуальної роботи із всебічного вивчення особистості студентів.

Крім забезпечення освітнього процесу відповідно до навчальних планів і програм головним напрямком роботи зі студентами залишається їх громадянське і національно-патріотичне виховання. 

У 2022 році у Фаховому коледжі викладачами соціально-економічних дисциплін та працівниками бібліотеки було проведено наступні заходи:

 • цикл бесід для студентів першого року навчання «Видатні діячі Української революції» (викл. О.М. Недвига);
 • години інформування студентів про важливі події у світі та Україні, а саме: пояснення несправедливого загарбницького характеру російської агресії в Україні; (викл. О.М. Недвига);
 • в рамках роботи факультативу «Історичні меридіани» проведено урок-тренінг для студентів І-ІІ курсів «Міжнародні конфлікти: шляхи їх запобігання» (викл. О.М. Недвига);
 • участь студентів коледжу у конкурсі знавців історії Української революції 1917-1922 рр. до 150 річниці з дня народження П. Скоропадського (викл. О.М. Недвига);
 • інформаційні години, виставки, огляд літератури, газетних та журнальних статей для студентів у бібліотеці коледжу (зав. бібліотекою коледжу О.І.Терещенко);
 • «Урок звитяги», присвячений відомим постатям та героїзму борців за незалежність України (викл. О.М. Недвига);
 • Всеукраїнський олімпійський урок. Малі олімпійські ігри «Молодь обирає здоров’я» (викл. П.В.Шестопал, Н.М.Негоц).

 Вступ студента дозакладу освіти – це складний процес зміни соціального оточення, обсягу, змісту і режиму навчання. Адаптація першокурсника – складна психолого-педагогічна проблема, без успішного розвʼязання якої важко очікувати позитивних результатів. Для надання допомоги студентам першого року навчання у коледжі діє програма «Першокурсник», що включає у себе систему заходів з подолання ними труднощів пристосування до нових соціальних, освітніх, культурних умов, для успішного оволодіння професійними знаннями, особливо в умовах дистанційного навчання та воєнного стану. Так, зокрема, відбувся похід до урочища Лесин Гай де студенти ознайомилися з його історією та взяли участь у спортивних змаганнях.

У ході проведення тижня викладачів циклової комісії мови та літератури студенти взяли участь:

 • у написанні диктанту національної єдності (викл. О.В.Базавлук);
 • учасники факультативу «Дивослово» підготували та провели виховну годину «Мова моя калинова звита з любові й тепла», присвяченому Дню писемності та мови (викл. О.В.Базавлук). 
 • відбувся огляд творчих робіт «Перші спроби пера» учасників факультативу «Таїна слова» (викл. В.І.Криворучко).
 • організовано екскурсію для студентів коледжу в с. Вороньки з нагоди 300 –річчя від дня народження Григорія Сковороди (викл. Кузьменко О.М.)
 • проведено кінолекторій для студентської аудиторії за фільмом О.Саніна «Поводир», який підготували викладачі Сидоренко Г.Г., Криворучко В.І.

Традиційним є проведення акцій за участю студентів коледжу з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек «Подаруй бібліотеці книгу», благодійна акція «Осінній кошик» до Дня пам’яті жертв Голодомору «Запали свічку».

Студенти долучаються до благодійних акцій, як-то творчі зустрічі студентів спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» з вихованцями реабілітаційного центру, що стали вже традиційними. Так, студентами під керівництвом викладача О.О. Житченко була проведена конкурсно-розважальна програма, присвячена Дню Святого Миколая.

Студенти коледжу активно займаються волонтерською діяльністю. Протягом 2022 року на потреби збройних сил України, на допомогу випускникам коледжу, які боронять територіальну цілісність України студентами в індивідуальному порядку було перераховано понад 100,0 тис. грн. 

Важливою умовою удосконалення освітнього процесу є діяльність органів студентського самоврядування. У Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського діють:

 • студентська рада;
 • рада гуртожитку, 
 • органи студентського самоврядування в студентських групах. 

Студенти коледжу входять доскладу:

 • педагогічної ради;
 • стипендіальної комісії;
 • загальних зборів Фахового коледжу.

У практиці діяльності адміністрації закладу освіти є проведення зустрічей з студентським активом, підтримка їх діяльності та надання організаційної допомоги.

3.3. Заочна форма навчання

Кількісний контингент студентів заочної форми навчання станом на 1 вересня 2022 року становив 90 осіб (47 – навчання за державним замовленням, 43 – навчання на умовах контракту):

Назва спеціальності (освітньо-професійної програми)Кількість студентів
Менеджмент соціокультурної діяльності57
З них:
Організація діяльності вокального колективу25
Організація діяльності інструментального колективу6
Видовищно-театралізовані заходи26
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа17
Хореографія13
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація3
Усього90

         У 2022 році 16 студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» заочної форми навчання отримали кваліфікацію «фаховий молодший бакалавр», 13 студентів спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» – «молодший спеціаліст».  Дипломи з відзнакою отримали студентки 

III курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Данилець Євгенія Вікторівна, Пархоменко Олена Олександрівна, Яремчук Лариса Іванівна.

Завдяки систематичній та злагодженій профорієнтаційній роботі на заочній формі у фаховому коледжі навчаються працівники закладів культури клубного типу, спеціалісти бібліотек (публічних, бібліотек закладів освіти), керівники творчих колективів з багатьох об’єднаних територіальних громад Полтавщини.

Впродовж звітного року навчання студентів-заочників проводилося згідно до діючих навчальних планів, графіків освітнього процесу, розкладів заліково-екзаменаційних сесій та форм підсумкового контролю якості знань. 

В умовах воєнного стану освітній процес був організований у змішаному та дистанційному форматі. Завдяки зусиллям педагогічного колективу коледжу відразу вдалося налагодити продуктивне навчання. Заняття проводилися онлайн з використанням таких онлайн платформ як: «Google Meet», «Zoom», «Moodle», «Google Classroom». Усі студенти-заочники були забезпечені необхідними навчальними матеріалами: методичними пакетами, конспектами лекцій, методичними рекомендаціями, презентаціями з навчальних дисциплін. Крім того, для студентів були розроблені рекомендації щодо можливості користування послугами бібліотеки Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського в умовах дистанційного навчання.

Сьогодні увесь фонд бібліотеки відображений в електронному каталозі, що дає можливість здійснювати швидкий пошук літератури (документа) за різними параметрами, як то: автор, назва документа, рік видання, мова, вид документа (книга, збірник, нотне видання, журнал тощо), наявність електронної версії документа. 

Електронна бібліотека коледжу завантажена на хмарному диску і студенти, переходячи за посиланням, мали можливість користуватися нею в умовах дистанційного навчання.

3.4. Відділення підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації фахівців закладів культури Полтавської області забезпечувало відділення підвищення кваліфікації – структурний підрозділ Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського.

Діяльність відділення провадилась згідно плану-графіка, затвердженого Департаментом культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації на 2022 рік, програм підвищення кваліфікації та навчально-тематичних планів за 17 напрямками – категоріями слухачів. Крім того, за необхідності, розроблялися додаткові індивідуальні навчально-тематичні плани і програми навчання.

Відповідно до замовлень відділів (секторів) культури, відділів освіти територіальних (об’єднаних територіальних) громад, у 2022 році у фаховому коледжі підвищили кваліфікацію 230 працівників публічних бібліотек та закладів культури клубного типу Полтавської області, у тому числі викладачі дитячих мистецьких навчальних закладів, бібліотечні працівники закладів загальної середньої освіти та закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Навчання відбувалося на умовах договорів з юридичними та фізичними особами, про відшкодування витрат за надання їм освітніх послуг.

Діяльність відділення була спрямована на удосконалення та оновлення знань, навичок та умінь працівників бібліотек та закладів культури клубного типу для вирішення завдань професійної діяльності, приведення їх фахової підготовки у відповідність до сучасних вимог. Під час навчання викладачі коледжу враховували найактуальніші питання, форми, зміст та особливості діяльності закладів культури в умовах війни.

У 2022 році були розроблені та затверджені програми підвищення кваліфікації для викладачів дитячих мистецьких навчальних закладів, бібліотечних працівників закладів освіти та керівників клубних закладів, а також розроблені необхідні навчально-методичні матеріали. До програм для працівників закладів клубного типу, в рамках визначених модулів, введені темиз актуальних питань роботи закладів культури в умовах децентралізації; з менеджменту та маркетингу; методики написання проектів та подання заявок на отримання грантів; надання якісних культурних послуг для різних категорій населення територіальної (об’єднаної територіальної) громади. Програми підвищення кваліфікації для бібліотечних працівників спрямовані на ознайомлення з інноваціями в теорії, організації, методиці та технологіях бібліотечно-інформаційної діяльності, оволодіння слухачами комплексом знань, умінь і навичок щодо впровадження нововведень в практику роботи бібліотек.

У звітний період на базі відділення відбулися онлайн-курси з підвищення кваліфікації для викладачів та концертмейстерів Гребінківської ДМШ, Білицької ДМШ, Кобеляцької ДМШ, Миргородської ДМШ ім.А.П.Коломійця, Градизької ДМШ ім.О.І.Білаша, Лохвицької ДМШ ім.І.О.Дунаєвського, Лучанської ДМШ, Заводської ДМШ, Лубенської ДМШ, Полтавського мистецького ліцею ім.Софії Русової Полтавської області. 

Крім того, фаховий коледж, як суб’єкт підвищення кваліфікації, з метою ефективного використання його матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу надає платні освітні послуги з підвищення кваліфікація для слухачів з інших областей – Згурівської ДМШ Київської області, Кропивницької ДМШ №4 Кіровоградської області.

Навчання з підвищення кваліфікації для викладачів та концертмейстерів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів було спрямоване на особливості організації освітнього процесу в ході реалізації реформи початкової мистецької освіти та удосконалення методики викладання фахових дисциплін; впровадження освітньо-професійних програм; розвиток цифрової та компетентності викладачів; особливості діяльності концертмейстера із забезпечення якості освітнього процесу. Слухачі мали можливість обмінятися досвідом та отримати необхідні методичні матеріали.

До проведення занять на відділенні залучалися провідні викладачі коледжу: Насменчук А.М., Харковина Л.М., Гузій М.Є., Островний Г.О., Ляшенко Є.П., Берус Н.Г., Горбачик Н.І., Остапенко Л.І., Гоменко А.М., Гузій Р.М., Шестопал Р.Д., Фастовець Л.Є., Назаренко Н.О., Житченко О.О., Мосякіна С.П., Коблиця Н.Г., Криворучко В.І., Горошко В.С., Терещенко О.І., Середа І.Г., Кисіль О.Г., Бондаренко О.Л.. 

3.5. Студія естетичного виховання

У студії естетичного виховання Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського станом на кінець грудня 2022 року навчається на 4 відділеннях («Музичне мистецтво», «Хореографія», «Образотворче мистецтво», «Театральне мистецтво» 323 учні, з яких – 21 – діти ВПО (внутрішньо переміщені особи).

 Танцювальний колектив «Модерн» студії естетичного виховання (керівник Берус Н.Г.) має звання «зразковий». Колектив є учасником та переможцем багатьох Всеукраїнських, та Міжнародних конкурсів.

 Протягом квітня – грудня 2022 року для дітей ВПО студії естетичного виховання та дітей ВПО міста було проведено 33 мистецькі акції (години відпочинку «Усміхнись). 

Крім того – студія є елементом системи безперервної мистецької освіти і профорієнтації – у подальшому частина вихованців стають студентами коледжу.

ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2022 році відбувся перший набір студентів за освітньо-професійними програмами, створеними на основі стандартів фахової передвищої освіти:

 • ОПП «Декоративно-прикладне мистецтво» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»;
 • ОПП «Народна хореографія» за спеціальністю 024 «Хореографія»;
 • ОПП «Видовищно-театралізовані заходи» за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»;
 • ОПП «Організація діяльності вокального колективу» за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»;
 • ОПП «Організація діяльності інструментального колективу» за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»;
 • ОПП «Інформаційна та бібліотечна справа» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  

 З огляду на це, навчально-методична діяльність педагогічних працівників Гадяцького фахового коледжу протягом 2022 року в основному була зосереджена на розробці необхідного забезпечення освітнього процесу згідно вимог освітньо-професійних програм підготовки фахового молодшого бакалавра, затверджених у січні 2022 року. Перед педагогічним колективом постало завдання розробити, впершу чергу, навчальні програми та матеріали навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін, які здобувачі фахової передвищої освіти вивчатимуть у 2022-2023 навчальному році. Це завдання в основному виконано, і колектив протягом першого семестру активно працював над розробкою навчально-методичних комплексів дисциплін, які будуть вивчатися студентами у 2023-2024 навчальному році. У грудні на засіданні педагогічної ради розглянуто питання щодо стану підготовки матеріалів навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін згідно затверджених освітньо-професійних програм.

У першій половині 2022 році було завершено роботу педагогічного колективу над третім (узагальнюючим) етапом реалізації методичної проблеми «Забезпечення якості освітнього процесу шляхом розвитку творчих здібностей студентів». На основі здійсненого аналізу моніторингових досліджень відбулося узагальнення матеріалів результатів роботи з впровадження методів удосконалення якості освітнього процесу шляхом розвитку творчих здібностей студентів. Наступна методична проблема, над якою розпочато роботу педагогічного колективу у 2022 році, «Впровадження в освітній процес вимог стандартів фахової передвищої освіти на основі затверджених освітньо-професійних програм» тісно пов’язана із впровадженням в освітній процес вимог стандартів фахової передвищої освіти. З метою її реалізації було здійснено такі заходи:

 • ознайомлення викладачів з положенням про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти та рекомендаціями щодо самооцінювання освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою;
 • з метою надання методичної допомоги викладачам з різних напрямків роботи, у рамках засідань «Школи педагогічної майстерності» розглядалися питання: «Технологія укладання навчальної програми дисципліни на основі змісту ОПП»; «Засоби моніторингу якості реалізації ОПП»; «Підвищення інформаційної культури викладачів коледжу: Основні правила бібліографічного опису документів»; «Впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій навчання (обмін досвідом)»

В коледжі поновлено роботу методичної ради в оновленому складі з метою систематичного контролю якості викладання навчальних дисциплін та здійснення заходів моніторингу стану реалізації освітньо-професійних програм. 

Третій рік поспіль коледж організовує Всеукраїнську очно-заочну науково-практичну конференцію «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва». Цього року в конференції взяли участь 38 викладачів та 20 студентів із семи коледжів культури і мистецтв. 

Протягом 2022 року педагогічні працівники коледжу брали участь у науково-практичних конференціях:

 • Міжнародна науково-методична конференція «Науково-методичні засади освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти» (Житомир) – Н.Г.Шкаревська.
 • III Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва» (Гадяч) – С.П.Мосякіна, Л.А.Підгайна, Г.Г. Сидоренко. До участі в цій конференції були залучені студенти денної та заочної форм навчання (керівники: О.М.Березенко, С.П.Мосякіна, Г.Г.Сидоренко)
 • Регіональна конференція, присвячена 180-річчю від дня народження М.В. Лисенка (Полтава) – О.М.Березенко.
 • VІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності» (Полтава) – М.Є.Гузій, Є.П.Ляшенко, В. В.Косенко, Т.В.Близнюк. 
 • Онлайн година професійного спілкування «Актуалізація бібліотечних фондів» (Полтава) – Н.Г. Коблиця.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток професійної освіти регіону: інновації та перспективи» (Запоріжжя) – Н.П.Боцула.

Важливою складовою методичної діяльності викладача є керівництво дослідницько-пошуковою і творчою роботою студентів: 

 • підготовлено колективи і окремих студентів до конкурсів різного рівня (О.Л. Бондаренко, Н.І. Горбачик, М.Є.Гузій, О.Г. Кисіль, Є.П.Ляшенко, М.Ю. Клименченко, Л.І. Остапенко, І.Г.Середа, Н.В. Харагай)
 • 4 студентів взяли участь у III Всеукраїнській науково-практичній конференції «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва» (Гадяч) – наукові керівники: О.М. Березенко, С.П. Мосякіна, Г.Г. Сидоренко, Р.Д. Шестопал.

Крім того, викладачі коледжу є головами методичних об’єднань педагогічних працівників закладів мистецької освіти Полтавської області:

 • методичне обʼєднання викладачів класу декоративно-прикладного мистецтва – І.Г. Середа; 
 • методичне обʼєднання викладачів класу театрального мистецтва – С.П. Боцула; 
 • методичне обʼєднання викладачів класу хореографії – М.Є. Гузій. 

Активну участь у роботі методичних об’єднань брали викладачі Н.П. Боцула, С.П. Боцула, Н.І. Горбачик, О.Г. Кисіль, І.Г. Середа, Л.Є. Фастовець, Н.В. Харагай.

  З метою обміну досвідом у коледжі протягом 2022 року проведено 15 відкритих занять, частина з них онлайн, з подальшим колегіальним їх обговоренням.  

У 2022 році викладачі коледжу активно працювали над підвищенням кваліфікації за різними формами (навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування, онлайн-курси, онлайн-вебінари, обласні та регіональні семінари, майстер-класи) та напрямами (розвиток професійних компетентностей, використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій, мовленнєва, цифрова компетентність тощо). Загалом, це більше 80 заходів з підвищення кваліфікації.

Директор коледжу А.М. Насменчук та заступник з навчально-методичної роботи Л.М. Харковина активно долучалися до роботи нарад, семінарів, «круглих столів», наукових конференцій з питань культурно-мистецької освіти. 

У 2022 році працівники бібліотеки коледжу продовжували роботу з формування медіатеки, складовими якої є оцифровані документи, аудіо- та відеоматеріали. 

Комп’ютеризація бібліотеки, запровадження електронного каталогу, хмарні технології дозволяють усім учасникам освітнього процесу своєчасно замовити необхідні матеріали, що у свою чергу дозволяє бібліотечним працівникам оперативно реагувати на запити користувачів та поліпшує якість бібліотечного обслуговування. Бібліотека веде свій розділ на сайті коледжу, де представлена інформація про діяльність, план масових заходів на поточний рік, віртуальні виставки та перегляди, календар знаменних та пам’ятних дат, посилання на перехід до електронного каталогу бібліотеки. 

V. ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

5.1. Творча діяльність

Задачею з формування фахових компетенцій, підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, розвитку творчого потенціалу майбутніх фахових молодших бакалаврів обумовлена домінуюча частка у освітньо-професійних програмах Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені І.П. Котляревського саме практичної підготовки.

У фаховому коледжі створені всі умови для організації і якісного проведення навчальної, технологічної, педагогічної та виробничої практик. 

Важливу роль у формуванні фахівця, урамках викладання профільних дисциплін відіграє плідна робота творчих колективів фахового коледжу:

 • народного ансамблю народного танцю «Джерело» (керівники: Г.О. Островний, Є.П. Ляшенко);
 • естрадного ансамблю танцю «Еклейм» (керівник – Косенко В.В.);
 • народного хору коледжу (керівник – Горбачик Н.І.);
 • студентського етнотеатру «Діти Колаксая» (керівники: С.П.Боцула, Л.Є.Фастовець);
 • студентського театру «Мельпомена» (керівник – Лимарь А.С.);
 • ансамблю народних інструментів «Веселі музики» (керівник – Рожко В.П.).

У 2022 році в умовах військового стану заняття з навчальної, технологічної, педагогічної практики відбувались у змішаній формі: онлайн-режимі, з використанням таких платформ як: «Zoom» «Coogle Meet», «Moodle» та офлайн, що дало широкі можливості активно долучити до практики проведення занять використання таких форм, як відеопрезентації, відео та аудіо матеріали різних форм, а також забезпечило можливість безперервного живого спілкування у форматі «викладач-студент» як індивідуального, так і групового.

Протягом 2022 р., з метою набуття студентами практичних умінь та навичок, з метою культурно-мистецького обслуговування населення міста, району та області, набору абітурієнтів та популяризації діяльності навчального закладу студентами та викладачами було організовано і проведено 87 практичних заходів, частина з яких відбулись у режимі онлайн частина офлайн, зокрема:

24 червня – Звітний концерт творчих колективів та окремих виконавців коледжу (благодійний) вилучені кошти перераховані на потреби ЗСУ

20 вересня – Поетичні читання до Міжнародного дня миру (Житченко О.О., Боцула С.П.)

30 вересня – Свято до Дня працівників освіти «Викладачі, уклін вам і подяка!» (Житченко О.О.)

14 жовтня – Фестиваль сучасних театрів (в рамках проєкту «Малі міста – великі враження») (Боцула С.П., Фастовець Л.Є.)

9 листопада – Свято української писемності та мови та урочистості з нагоди Всеукраїнського Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва «Патріоти своєї справи» (Житченко О.О.)

22 листопада – Сюжетно-ігрова програма для дітей ВПО «Осінній зорепад» (Фастовець Л.Є.)

17 листопада – Естрадний огляд «Студентські витівки» до Дня студента (Роменська Я.Я.)

29 листопада – Літературно-музична композиція до Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні «Голос тихої безодні» (Фастовець Л.Є.)

2 грудня – Вечір-портрет до 300-річчя від дня народження Г.С. Сковороди «Світоч духовності» (Роменська Я.Я.)

2 грудня – участь інструментального ансамблю (керівник Віктор Рожко) у Гала-концерті творчої молоді мистецьких навчальних закладів та закладів культури Полтавської області «Шляхами Григорія Сковороди»

3 грудня – Квест для дітей ВПО та учнів студії естетичного виховання коледжу «Шляхами мандрівного філософа» з нагоди 300-річчя від дня народження Г.С. Сковороди (Житченко О.О.)

5 грудня – Конкурс творчих робіт з образотворчого мистецтва студентів та учнів студії коледжу за мотивами творів Г.С. Сковороди, під гаслом «Уміти жити для людей» (Середа І.Г., викладачі ЦК)

6 грудня – Тематична конкурсна програма до Дня Збройних сил України «Незламні, мужні та сміливі» (Житченко О.О.)

18-19 грудня – Свято до дня Святого Миколая «Йде світом святий Миколай»

для дітей ВПО, дітей з особливими потребами та дітей працівників коледжу (Роменська Я.Я.)

29 грудня – Дитячі новорічні ранки «Чарівна Хурделиця» для дітей району батьки яких загинули під час виконання бойових завдань по захисту України. (Фастовець Л.Є.)

Творчі колективи коледжу, зокрема народний ансамбль танцю «Джерело» (керівники Григорій Островний, Євген Ляшенко), народний хор коледжу (керівник Олексій Свирид), зразковий ансамбль танцю «Модерн» (керівник Наталія Берус) у 2022 році успішно підтвердили звання «народний» та «зразковий».

Велику увагу студенти та викладачі коледжу приділили організації та проведенню заходів спрямованих на підтримку ЗСУ та для дітей ВПО. 

Зокрема у 2022 році було проведено:

 • 3 благодійні концерти (зібрані кошти перераховані на потреби ЗСУ);
 • 33 години дозвілля «Усміхнись» для дітей ВПО;
 • 9 виставок-продажів творчих робіт студентів спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Відеоматеріали презентовані: на сайті Фахового коледжу (https://guc.org.ua), мережі Facebook (https://www.facebook.com/collegeculture/), You Tube (https://www.youtube.com/channel/UCDhdZdWk0TwDKeIewnGtTLQ), Instagram (https://www.instagram.com/gadyachculture/) 

 5.2. Виробнича, педагогічна практика

Важливою складовою в організації практичного навчання студентів Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені І.П.Котляревського, досягнення позитивних результатів компетентнісного підходу до організації освітнього процесу є виробнича та педагогічна практики. 

Під час практики студенти оволодівають сучасними методами та формами роботи в сфері їх майбутньої професії, формують професійні вміння і навички щодо прийняття самостійних рішень, вчаться творчо застосовувати знання, набуті у Фаховому коледжі з організації культурно-дозвіллєвої діяльності та у роботі з творчими колективами.

У 2022 році виробнича практика студентів спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» відбулась у період з 2 лютого по 8 березня, у студентів спеціальностей «Хореографія», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з 2 лютого по 1 березня на базах кращих культурно-мистецьких та освітніх закладів Полтавської області, під керівництвом досвідчених фахівців, які в більшості є випускниками коледжу. Практику успішно пройшли 42 студенти денної форми навчання та 32 студенти заочної форми навчання.

У звязку з воєнним станом, викладачами-консультантами були змінені програмові вимоги та розроблені методичні рекомендації до їх виконання. Тому частину завдань студенти виконали онлайн. Залікові роботи (відеоматеріали) розміщені на сайті коледжу.

Бази виробничої практики:

 • комунальне підприємство «Полтавська обласна філармонія», 
 • обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.П.Котляревського,
 • Гадяцький, Зіньківський, Пирятинський, Лубенський, Лохвицький, Миргородський, Хорольський РБК, Полтавський МБК;
 • Миргородська, Семенівська, Решетилівська ДШМ;
 • Карлівська, Лубенська ДМШ
 • Великобагачанська, Зіньківська, Котелевська, Глобинська міські бібліотеки;
 • Великобагачанський методичний центр народної творчості та дозвіллєвої роботита інші.

Педагогічна практика студентів спеціальностей «Хореографія», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» проведена згідно навчального плану у VІІ – VІІІ семестрах на базі студії естетичного виховання коледжу.

Завершальним етапом з практики стали публічні захисти матеріалів виробничої та педагогічної практик студентів випускних курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та підсумкова конференція, яка у 2022 році відбулися у режимі онлайн, а результати були опубліковані на сайті коледжу (С.П.Боцула, викладачі-консультанти, голови ЦК).

5.3. Участь в конкурсах, фестивалях, концертах

Протягом 2022 р. студенти та викладачі Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського взяли участь в конкурсах, і стали переможцями в різних номінаціях, зокрема:

– Народний ансамбль народного танцю «Джерело» (керівники Григорій Островний, Євген Ляшенко) та сучасний ансамбль танцю «Еклейм» (керівник Олена Островна) взяли участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Танцювальний оберіг» (онлайн) (конкурс хореографічних колективів коледжів, училищ культури). Номінація «народний танець» – ІІ місце, номінація «Сучасний український танець» – ІІ місце (24 листопада).

 • Народний хор коледжу (керівник хору – Наталія Горбачик, керівник оркестрової групи – Людмила Остапенко) взяли участь у VІ Всеукраїнському багатожанровому двотуровому конкурсі «Битва жанрів». Номінація «Вокальний жанр» – Лауреат І ступеня (онлайн,16 грудня) та у Міжнародному фестивалі-конкурсі народного вокально-хорового виконавства з нагоди 100-річчя з Дня народження Валентина Міщенка – диплом ІІ ступеня (онлайн 4 грудня,)
 • 14 жовтня, в рамках відзначення 300-річчя з Дня народження видатного філософа, просвітителя-гуманіста, поета Г.С.Сковороди, відбувся обласний дистанційний фестиваль сучасних театрів «ЛавАрт», в якому взяли участь 19 театральних колективів Полтавщини та Київський незалежний театр «Театр Між Трьох Колон», а також студентський театр «Мельпомена» (керівник Анастасія Лимар)
 • 2 грудня учасники інструментального ансамблю «Веселі Музики» коледжу (керівник Віктор Рожко) взяли участь у Гала-концерті творчої молоді мистецьких навчальних закладів культури Полтавської області «Шляхами Григорія Сковороди» (м.Полтава).
 • 3 грудня учасники народного ансамблю народного танцю «Джерело» (керівник Григорій Островний) взяли участь у обласному святі «Голос над світлом» с. Вороньки, Чорнухинської ОТГ.

VІ. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Забезпечення якісного набору на навчання у коледжі – головна передумова ефективної, продуктивної діяльності закладу освіти. Профорієнтаційна робота у коледжі є комплексною і системною, до якої долучаються усі члени педагогічного колективу. 

 У 2022 році цю роботу координував Центр профорієнтації молоді Фахового коледжу. 

Відповідно плану протягом року було здійснено наступні заходи:

 • участь викладачів коледжу у роботі методичних об’єднань викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Полтавської області.
 • 20 травня та 28 жовтня відбулися 5 обласних дистанційних конкурсів: обласний конкурс інструментального мистецтва «Веселкові акорди», регіональний конкурс образотворчого мистецтва «Барви рідної землі», обласний конкурс пісенної творчості «Душі пісенної криниця», обласний конкурс читців «Поетична зірка», відкритий конкурс народно-сценічного танцю «Джерела надії» під гаслом «Разом до Перемоги», в яких взяли участь 1270 юних митців Полтавщини (591 окремий учасник та 26 творчих колективів).
 • День відкритих дверей (онлайн, А.М.Насменчук, С.П.Боцула, голови циклових комісій);
 • розміщення інформації про діяльність коледжу у засобах масової інформації та на сайті коледжу, на Ютубі, у мережі Фейсбук;
 • публікація рекламних роликів у соціальних мережах: спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи», «Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв імені І.П.Котляревського»;
 • залучення слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів коледжу до профорієнтаційної роботи серед шкільної молоді Полтавської області;
 • залучення слухачів курсів підвищення кваліфікації, що не мають спеціальної освіти до вступу на навчання до коледжу;
 • розповсюдження друкованих матеріалів студентами, слухачами коледжу.

VIІ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Протягом звітного періоду комісією зі сприяння працевлаштуванню у співпраці із Департаментом культури і туризму Полтавської ОДА, відділами, секторами культури Полтавської області сформовано базу даних про наявність вакансій в закладах культури, мистецтва, позашкільної мистецької освіти з переліку яких запропоновано випускникам обрати робочі місця. 

У 2022 році з 42 студентів-випускників, згідно розподілу, 40 осіб отримали направлення на робочі місця в заклади культури, мистецтва та освіти Полтавщини, 2 студенти – право самостійного працевлаштування. Зокрема:

 • 21 студент – до сільських Будинків культури, клубів;
 • 6 студентів – до районних Будинків культури;
 • 9 студентів– до початкових спеціалізованих мистецьких закладів;
 • 2 студенти– до загальноосвітніх шкіл Полтавської області. 
 • 2 студенти – до обласної філармонії

За даними моніторингу закріплення випускників на робочих місцях станом на 1.10 2022 року із 42 випускників 2022 року:

 • 19 – продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації;
 • 16 – працюють згідно розподілу; 
 • 5 – емігрували за кордон (у зв’язку з воєнним станом)
 • 2 – військовослужбовці.

Успішно працюють: Леонтьєва Ж. (Центр естетичного виховання м. Миргород), Білобров М. (Полтавська обласна філармонія), Тренбач К. (Гадяцький БДЮТ), Трохиніна Ю., та Трохиніна Т., (Комишнянський СБК) та інші.  

VІІI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Фінансування з обласного бюджету

Загальна сума фінансування з обласного бюджету у 2022 році становила 42 337,9 тис. грн., з них (тис. грн.):

заробітна плата29 226,1
єдиний соціальний внесок  6 431,1
стипендія  2 582,5
інші виплати населенню (харчування дітей-сиріт, компенсаційні виплати на придбання навчальної літератури та одягу)     610,3
комунальні послуги та енергоносії  2 109,2
відрядження, та підвищення кваліфікації викладачів       16,0
проведення обласних заходів          11,0
придбання та послуги   1 351,8

Структура бюджетного фінансування у 2022 році була такою:

 • 91,8%  – заробітна плата та стипендія;
 • 5,0 %   –  комунальні послуги та енергоносії.
 • 3,2% – складали кошти на утримання будівель і споруд, на розвиток матеріально-технічної бази коледжу.

У 2022 році виплата зарплати і стипендіальне забезпечення були регулярними, заборгованість відсутня. 

Річний фонд стипендії – 2 582,5 тис. грн. – отримували 45% студентів, крім того з цих коштів: 

матеріальна допомога і премія студентам, допомога на харчування студентам, що мають статус  діти – сироти та компенсація витрат на придбання310,4 тис. грн.;
         дітям – сиротам навчальної літератури та одягу                       610,3 тис. грн.

Розподіл стипендії здійснювався стипендіальною комісією за результатами рейтингу успішності. З 11 членів стипендіальної комісії коледжу 50 % – представники студентського колективу (6 студентів), що обумовлювало прозорість і публічність розподілу коштів.

Підтримка і увага студентів, що мають статус сиріт, а їх у 2022 році було десять – щоденна. Матеріальне їх забезпечення, належні побутові умови відповідали вимогам чинного законодавства. 

Щомісяця Департаментом освіти Полтавської ОДА визначається, з поправкою на індекс інфляції, щоденна сума на харчування студентів-сиріт. (У 2022 році  ця сума становила 125,84 грн. на добу.)

Ці кошти виплачувалися у повному обсязі і вчасно. 

8.2. Придбання товарів і послуг

Із 2020 року у коледжі уведена посада фахівця із закупівель. Усі закупівлі проводяться через електронні майданчики – реєструються і декларуються із дотриманням діючого у сфері закупівель товарів і послуг законодавства, контроль за дотриманням норм законодавства у сфері закупівель здійснюється Юридичним департаментом ОДА та спеціалістами Відділу національностей і релігій, планування, обліку та звітності управління культури, мистецтв, національностей і релігій та планування Департаменту культури і туризму Полтавської ОДА.

Загальна сума коштів витрачена на придбання товарів і послуг, поліпшення матеріально-технічної бази коледжу – 1 351,8 тис. грн. з них (тис. грн.):

придбання електричних сушарок для одягу і взуття, для потреб костюмерної коледжу  придбання енергозберігаючих світильників придбання навчального посібника «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра»                 5,2 тис. грн.;
25,5 тис. грн.; 12,0 тис. грн.;
придбання канцелярських товарів для потреб коледжу74,2 тис. грн.;
придбання вхідних кімнатних дверей для встановлення в кімнатах  студентського гуртожитку54,4 тис. грн.;
придбання точки доступу WI-FI та реєстратора відео нагляду для системи відеоспостереження в гуртожитку та облаштування бомбосховища17,2 тис. грн.;
придбання паливно-мастильних засобів та скрапленого газу92,5 тис. грн.;
придбання господарських товарів, постільної білизни, рушників, простирадл, світильників, ламп, подовжувачів для підтримки життєдіяльності гуртожитку, який приймає для проживання тимчасово переміщених осіб придбання матеріалів для поточного ремонту навчальних аудиторій, шпалери та клей, лінолеум, профілі, фреза, будівельні прути, килимове покриття,плита стельова231,7 тис.грн.;


108,8 тис.грн.;
придбання медичних виробів для поповнення аптечок4,4 тис. грн.;
придбання протипожежних засобів та вогнегасників36,6 тис. грн.;
придбання дверей металевих подвійних для  облаштування укриття46,8 тис. грн.;
придбання матраців ортопедичних для гуртожитку коледжу45,5тис.грн.;
придбання навчальної зброї (пневматичні гвинтівки 2 шт. та набої)11,7 тис.грн.;
придбання засобів для миття та чищення15,0 тис. грн.
оплата обов’язкових послуг ( використання мережі інтернет, обслуговування програмного забезпечення, пожежне спостереження, хостинг та підтримка сайту, підтримання доступу до ЄДЕБО,технічне обслуговування тепломережі, розподіл природного газу, вивезення твердих побутових відходів, захоронення відходів, технічне обслуговування газосигналізатора, протипожежне спостереження, послуги з охорони)340,1тис. грн.;
послуги по розробці та виготовленні ескізного макету з подальшим друком в книзі «Полтавщина» послуги з підвищення курсів кваліфікації викладачів2,6 тис. грн.;
1,9 тис. грн.;
послуги із забезпечення навчального закладу доступом до програмного продукту КОХА(бібліотечна програма) та Boolean testing system (тестування контролю знань)
37,4 тис. грн.;
послуги з поточного ремонту опалення теплового пункту гуртожитку коледжу130,0 тис.грн.;
послуги з лабораторного дослідження питної води5,3 тис. грн.;
послуги з ремонту комп’ютерної техніки та заправки картриджів послуги по технічному обслуговуванню та ремонту систем відеоспостереження25,6 тис. грн.;
21,4 тис. грн.;
відрядження працівників коледжу6,0 тис. грн.

У 2022 році надійшло з обласного бюджету та використано коштів в сумі – 11,0 тис. грн. на заходи згідно Плану роботи Департаменту культури і туризму Полтавської обласної війскової адміністрації – участь народного ансамблю народного танцю «Джерело» в урочистостях з нагоди відзначення 300 – річчя від Дня народження Г.С. Сковороди «Голос над світом».

Додатково виділені кошти з резервного фонду Полтавської ОВА на загальну суму – 248,4 тис. грн. на облаштування «Пункту незламності», з них:

придбання генератора                                                       144,2 тис. грн.;
обігрівача5,9 тис. грн.;
термопотів4,0 тис. грн.;
дизельне паливо для роботи генератора                           77,8 тис. грн.;
деревина7,5 тис. грн.;
масло моторне для роботи генератора                               1,2 тис. грн.;
блоки безперебійного живлення                                       7,8 тис. грн.

Крім того була отримана гуманітарна допомога в натуральній формі від Штабу з питань надання населенню гуманітарної допомоги Полтавської ОДА на загальну суму 405,7 тис. грн., яка сьогодні знаходиться на склад, а саме:

2 роутери, комутатор, ліжка, матраци, ковдри, подушки, сонячні лампи, 22 набори посуду, рідке мило, комплекти постільної білизни – 100 повних комплектів, 100 одноразових – флезилинових, простирадла, подушки рушники.

8.4. Надходження спец. коштів 

від провадження статутної діяльності (тис. грн.)

 • План на 2022 рік      – 1 150,0 
 • Виконання                – 1 904,6 (165,6%)

Ці надходження складалися з:

навчання у дитячій студії209,0
плата за проживання в гуртожитку780,7
плати за навчання310,2
оренда приміщень604,7
з них:
комунальні послуги443,3
орендна плата131,2

50% – 65,6 тис. грн. надходжень від оренди перераховано до обласного бюджету. 

8.5. Використання власних надходжень 

від статутної діяльності (спец. коштів, тис. грн.)

Оплата праці і нарахування на заробітну плату675,9, де 
заробітна плата554,0 
нарахування на заробітну плату121,9 
Оплата за комунальні послуги та енергоносії443,3 
Придбання товарів і послуг  221,3  тис. грн.

Кошти використано на поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу зокрема:

 • Придбання предметів та матеріалів 119,0    тис. грн.:  
господарчі товари – матеріали для поточного ремонту навчальних приміщень коледжу та гуртожитку, матеріали необхідні для щоденного використання в                               роботі  обслуговуючим персоналом 53,5тис. грн.;
 25,8 тис. грн.;
офісне устаткування та приладдя різне (бланки, папки швидкозшивачі, папір ксероксний, ручки, олівці тощо) придбання запасних частин та мастильних засобів для автомобілів коледжу 24,2 тис. грн.
 15,5 тис. грн.
 • Оплата послуг (крім комунальних)   21,2   тис. грн.:
оплата обов’язкових послуг (технічне обслуговування     тепломережі, вивезення твердих побутових відходів,технічне обслуговування газосигналізатора, протипожежне спостереження,технічне обслуговування вогнегасників, послуги з охорони, телекомунікаційні послуги, підтримка програмного забезпечення бухгалтерського обліку) 21,2 тис. грн.;
6. Відрядження 57,4 тис. грн.


7. Сплата обов`язкових податків і зборів116,8 тис. грн.

Залишок коштів спеціального фонду станом на 01.01.2023 року – 989,1 тис. грн., що забезпечить платежі у новому фінансовому році та стабільний фінансовий стан закладу освіти протягом 2023 року.

Загалом, протягом 2022 року директором коледжу забезпечено організацію колективу Гадяцького фахового коледжу ім. І.П. Котляревського з виконання завдань зі змісту і обсягів статутної діяльності за освітнім напрямком «Мистецтво і культура».

Умови контракту Директора фахового коледжу з Полтавською обласною радою виконано у повному обсязі

Умови колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом фахового коледжу виконувалися у повному обсязі.

8.6. Господарська діяльність

Протягом 2022 року діяльність адміністративно – технічного персоналу були пов’язані з забезпечення діяльності закладу освіти, створення належних умов проживання студентів, працівників, викладачів облаштуванням та підготовкою до роботи в умовах надзвичайних ситуацій, в умовах війни, а саме:

 • було забезпечено безперебійну роботу навчальних корпусів та гуртожитку;
 • облаштовано сертифіковані укриття на 80 та 350 осіб відповідно в навчальному корпусі та гуртожитку;
 • згідно розпорядження голови Полтавської обласної військової адміністрації в приміщення коледжу облаштовано Пункт незламності, станом на 01.01.2023 року пункт забезпечено всім необхідним відповідно до вимог.

Згідно затверджених планів в коледжі проводились роботи з підготовки навчальних корпусів та гуртожитку до нового опалювального сезону, а саме:

 • проведено перевірку засобів обліку теплової енергії;
 • проведено поточний ремонт системи опалення;
 • проведено промивку та перевірку системи опалення зовнішніх теплових мереж;
 • в гуртожитку проведено заміну теплового лічильника на сучасний вимірювальний пристрій, що призвело до зменшення витрат на оплату послуг з теплопостачанням на суму 12.0 т. грн.;
 • для забезпечення проходження опалювального сезону та з метою безперебійної роботи коледжу було придбано 2 генератора для Пункту незламності та укриття. 

За весь період 2022 року в навчальних корпусах та гуртожитку не припиняється робота з поточного ремонту та модернізації, а саме:

 • проведено поточні ремонти навчальних аудиторій;
 • прибирання прилеглих територій та вивезення сміття;
 • ремонт системи водопостачання та водовідведення;
 • з метою сталої роботи коледжу проводиться постійний контроль за санітарно-технічним станом всіх приміщень, проведено аналіз питної води;
 • проведено заміну та становлення світлодіодних світильників;
 • проводиться щоденна обробка дезинфікуючими засобами приміщенн;
 • всі прилади та пристрої працюють у сталому режимі;
 • заклад забезпечено в повному обсязі засобами зв’язку та інтернетом;
 • станом на 01.01.2023 року в гуртожитку проводиться капітальний ремонт ІІІ поверху для тимчасово-переміщених осіб з зони ведення бойових дій;
 • навчальні корпуси та гуртожиток забезпечені пожежною сигналізацією та первинними засобами пожежогасіння (придбано додаткові вогнегасники та пожежні щити;
 • існуючі засоби пожежогасіння пройшли чергову перевірку;
 • в навчальному корпусі та гуртожитку встановлено «тривожну кнопку» для охорони та відеоспостереження з метою недопущення крадіжок;
 • здійснено демонтаж ветхих споруд на подвір’ї коледжу.

Протягом 2022 року колектив технічного персоналу коледжу та гуртожитку працюєвав злагоджено і з повною віддачою. Працівники забезпечували облаштування та ремонт укриттів, утримання у належному санітарно-технічному стані побутових та навчальних приміщень, здійснювали їх поточний  ремонт, долучалися надання внутрішньо-переселеним особам  гуманітарної допомоги тощо.

Директор Гадяцького фахового коледжу  культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського Анатолій НАСМЕНЧУК