Розяснення до умов вступу до ВНЗ у 2015 році за денною формою навчання

Уточнені строки прийому заяв та документів:

  1. Початок прийому заяв та документів на денну форму навчання – 10 липня.
  2. Прийом заяв від абітурієнтів, які не складають вступних екзаменів закінчується 31 липня.
  3. Прийом заяв від абітурієнтів, які складають вступні екзамени закінчується 24 липня. Вступні екзамени та співбесіди проводяться з25 липня до 31 липня.
  4. Прийом заяв від абітурієнтів, які мають проходити творчі конкурси закінчується 24 липня. Вступні екзамени та співбесіди проводяться з 21 липня до 31 липня.
  5. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ОКР молодшого спеціаліста із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 12.00 04 серпня.

Виконання вимог до зарахування вступниками (подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії):

  • на місця державного замовлення до 18.00 години 08 серпня;
  • на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 серпня.

Приймальна комісія не пізніше 18.00 12 серпня надає рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали вимоги до зарахування.

Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:

  • за державним замовленням не пізніше 12.00 години10серпня;
  • за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 17 серпня.

До заяви вступник додає лише копії необхідних документів (документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); документа, що посвідчує особу і громадянство та інші).

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

You may also like...

Залишити відповідь