Перелік документів та вступні іспити

Вступники подають такі документи:

  • Заяву та мотиваційний лист (в електронній формі через електронний кабінет);
  • Копію документа про освіту (державного зразка);
  • Копії документу, що посвідчує особу, військово-облікового документу;
  • 4 кольорові фотокартки 3х4;
  • Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ДПА;
  • Медична довідка форма 086/О (для вступників на ОПП “Народна хореографія”)

Інші документи можуть бути подані вступником, якщо він претендує на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття фахової передвищої освіти.

спеціальність 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

Освітньо-професійна програма “Інформаційна та бібліотечна справа”

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ: (онлайн)

індивідуальна усна співбесіда (укр. література), НМТ, або сертифікат ЗНО (2020-2022рр.)

спеціальність 024 «ХОРЕОГРАФІЯ»

Освітньо-професійна програма “Народна хореографія”

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ: (онлайн) 

творчий конкурс з фаху

спеціальність 023 «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ» 

Освітньо-професійна програма “Декоративно прикладне мистецтво”

творчий конкурс з фаху

спеціальність 028 «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Освітньо-професійна програма “Організація видовищно-театралізованих заходів”

Освітньо-професійна програма “Організація діяльності вокального колективу”

Освітньо-професійна програма “Організація діяльності інструментального колективу”

творчий конкурс з фаху

НА УСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ОСОБИ, ЯКІ ЗДОБУЛИ ОСВІТУ:

денна форма навчання: базову або повну загальну середню освіту (БЗСО, ПЗСО)

заочна форма навчання: повну загальну середню  освіту (ПЗСО);

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого  спеціаліста;

будь-який ступінь вищої освіти