ПОЛОЖЕННЯ про регіональний конкурс образотворчого мистецтва «Барви рідної землі»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ про регіональний конкурс образотворчого мистецтва «Барви рідної землі» творчості учнів мистецьких шкіл, закладів загальної середньої освіти, студій та гуртків закладів освіти та культури

І. Загальні положення

 1. Регіональний онлайн-конкурс образотворчого мистецтва «Барви рідної землі» творчості учнів мистецьких шкіл, закладів загальної середньої освіти, студій та гуртків закладів  освіти та культури (далі – Конкурс) проводиться з метою стимулювання творчої активності талановитої молоді, вивчення творчості вітчизняних та світових митців.
 • Завдання Конкурсу – формування у підростаючого покоління художньо-образного та аналітично-чуттєвого сприйняття явищ та розвитку творчої фантазії, зростання рівня викладання навчальних дисциплін з образотворчого мистецтва.

ІІ. Організатори Конкурсу

 1. Співзасновники Конкурсу – Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, Обласний методичний кабінет навчальних закладів мистецтва та культури, відділ культури Гадяцької районної державної адміністрації, Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв   ім. І. П. Котляревського.
 • Організацію з підготовки та проведення Конкурсу здійснює Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського.

ІІІ. Місце та час проведення Конкурсу

 1. Конкурс проводиться щорічно на базі Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського (м. Гадяч, пл. Соборна, 9а).
 • Дата і час  проведення Конкурсу визначаються окремим наказом Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації.

ІV. Учасники Конкурсу

 1. До участі у Конкурсі запрошуються учні художніх шкіл, шкіл мистецтв, художніх відділень мистецьких шкіл, закладів загальної середньої освіти, студій та гуртків художнього спрямування закладів освіти та культури віком від 13 до 18 років (включно) (далі – учасники).
 • Конкурсні роботи учасники виконують у номінації «Живопис»

V. Порядок проведення Конкурсу

 1. Для оцінювання учасників Конкурсу створюється журі, склад якого затверджується наказом Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації.
 2. Конкурс проводиться в три етапи:

І етап – прийом заявок та конкурсних робіт – до 18 квітня

ІІ етап – підведення підсумків Конкурсу – 19-20 квітня   

ІІІ етап – оголошення переможців Конкурсу – 21 квітня

 • Заявки на участь у Конкурсі, подані не за формою або невчасно, не розглядаються.
 • У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

VІ. Конкурсні вимоги

 1. Учасники Конкурсу повинні виконати одну творчу роботу на запропоновану тему, яка щорічно визначається організатором Конкурсу, обраною технікою, використовуючи власний матеріал.
 • У Конкурсі можуть брати участь не більше п’яти осіб від навчального закладу.

VIІ. Визначення та нагородження переможців

 1. Творчі роботи учасників оцінюються за 15-ти бальною системою.
 • Критерії оцінки:
 • повнота розкриття конкурсної теми;
 • рівень володіння технікою виконання, матеріалом;
 • творча фантазія;
 • оригінальність  виконання (забороняється копіювання, запозичення тем);
 • охайність виконання роботи.
 • Рішення журі про визначення переможців Конкурсу оформлюється протоколом та затверджується наказом Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації.
 • Переможцями Конкурсу визначаються учасники, які набрали найбільшу кількість балів та нагороджуються дипломами Гран Прі, І, II, III ступенів та пам’ятними сувенірами
 •  Учасники Конкурсу, чиї роботи відзначені як найкращі за одним із критеріїв (глибина розкриття теми, техніка виконання, оригінальність, манера виконання) отримують грамоти Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, всі інші учасники отримують подяки за участь у Конкурсі.
 • Викладачі, учні яких стали переможцями Конкурсу, нагороджуються грамотами Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, інші керівники – подяками.
 • У разі, коли в деяких номінаціях або вікових категоріях немає претендентів на Гран Прі та дипломантів І, II, ІІІ ступенів призові місця не присуджуються.

VІІІ. Фінансове забезпечення Конкурсу

 1. Фінансування Конкурсу здійснюється відповідно до кошторису Департаменту культури і туризму Полтавської облдержадміністрації.
 • Витрати, пов’язані з відрядженням учасників Конкурсу, здійснюються за рахунок установ, які направляють.
 • Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Заступник директора Департаменту – начальник управління  культури, мистецтв, національностей і релігій та планування Департаменту культури і туризму облдержадміністрації                                                  І. А. Удовиченко

ЗАЯВКА

на Регіональний дистанційний конкурс образотворчого мистецтва

«Барви різної землі»

ПІБ учасника

____________________________ваша відповідь

Повна назва навчального закладу, що представляєте

____________________________ваша відповідь

Вік учасника

____________________________ваша відповідь

Назва роботи

____________________________ваша відповідь

Техніка виконання

____________________________ваша відповідь

ПІБ викладача

____________________________ваша відповідь

ДОДАТОК

І. Конкурсні вимоги

 1. На Конкурс подається індивідуально виконаний малюнок учасника, під гаслом “Разом до перемоги”.
 2. Вікова категорія учасників – 13-18 років.
 3. Конкурсна робота виконується у довільній живописній техніці на форматі А-3.
 4. Кожен учасник може подати не більше 1 (однієї) конкурсної роботи.
 5. Для участі у Конкурсі учасник надсилає в електронному форматі заявку та фото власної роботи. На документах вказується прізвище та ім’я учасника конкурсу.
 6. З метою дотримання норм академічної доброчесності та запобігання плагіату, до роботи обов’язково додається супроводжувальний лист керівника навчального закладу, в якому засвідчується авторство виконання твору.

IІ. Технічні вимоги Конкурсу

1. Конкурсна робота надсилається в електронному вигляді фото (зроблене за допомогою фотоапарату, мобільного телефону, планшету) або відсканована (за допомогою оргтехніки) належної якості у форматі JPG, PNG, PDF.

– прізвище та ім’я;

– назву конкурсної роботи (власної роботи);

2. Заявка, фото, супроводжувальний лист надіслати на офіційну електронну адресу: konkursbarvi@gmail.com