Зразок оформлення титульної сторінки

Міністерство культури України

Центр неперервної культурно-мистецької освіти НАКККІМ

Контрольна робота

За темою: «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес закладів спеціалізованої культурно-мистецької освіти»

або

«Удосконалення методики викладання фахових дисциплін у закладах спеціалізованої культурно-мистецької освіти»

 

Слухача навчальної групи викладачів Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Сидоренко Галини Григорівни

 Слухача навчальної групи викладачів фахових дисциплін Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Остапенко Людмили Іванівни

 

 

 Гадяч 2018

 

 2 сторінка

Тема: (назва теми)

План

 Після викладу теми

Література:

зразки опису літератури

Сидоренко Г.Г. Культурологія : навч. посібник / Г.Г.Сидоренко, Р.Д.Шестопал (якщо 4 автори пишемо усіх, якщо 5 авторів пишемо 3 і після третього прізвища слова та ін.). – Київ : Кондор, 2016. – 240 с. (якщо вказуємо конкретні сторінки (. – Київ : Кондор, 2016. – С. 240-250.)

Якщо книга має чотирьох авторів, описуємо під назвою

Культурологія : навч. посібник / Г.Г.Сидоренко, Р.Д.Шестопал. – Київ : Кондор, 2016. – 240 с.

Культурологія : навч. посібник / упоряд. Г.Г.Сидоренко, Р.Д.Шестопал. – Київ : Кондор, 2016. – 240 с.

Приклади опису в публікації “Бібліографічний опис документів”

Список літератури подаємо в алфавітному порядку, якщо в роботі не згадуються прізвища авторів документів. Спочатку роботи українських авторів, далі авторів інших країн

Якщо в роботі згадуються прізвища авторів документів, то список подається у порядку згадування авторів, в самій роботі після тези ставимо номер згадуваної роботи в квадратних дужках. Наприклад: [1]

шрифт гарнітури Times New Roman розміром 14 пт; поля – ліве 3 см, верхнє і нижнє 2 см, праве – 2см.