Методичний кабінет

Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Про затвердження Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників. Наказ МОН № 1341 від 30.10.2020 року МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇдля професійного розвитку науково-педагогічних працівників Професійний розвиток науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти передбачає безперервний процес набуття нових та вдосконалення раніше набутих професійних та загальних компетентностей, необхідних для професійної діяльності, передбачає постійну самоосвіту та інші

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТАГадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА (зі змінами) Розглянуто на засіданні педагогічної ради коледжу протокол №  9   від  29 травня  2017  року протокол № 2 від 28 вересня 2020 року      Затверджено та введено у

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Навчально-методичний кабінет – структурний підрозділ коледжу, який забезпечує організацію роботи педагогічних працівників з науково-методичного забезпечення освітнього процесу, вдосконалення якості освітніх послуг і кваліфікації викладачів. 1.2. У своїй діяльності методичний кабінет керується нормативними документами Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики України та даним Положенням. 1.3. Діяльність кабінету будується на

Детальніше

Зразок оформлення титульної сторінки

Міністерство культури України Центр неперервної культурно-мистецької освіти НАКККІМ Контрольна робота За темою: «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес закладів спеціалізованої культурно-мистецької освіти» або «Удосконалення методики викладання фахових дисциплін у закладах спеціалізованої культурно-мистецької освіти»   Слухача навчальної групи викладачів Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського Сидоренко Галини Григорівни  Слухача навчальної групи викладачів фахових дисциплін Гадяцького

Детальніше

Бібліографічний опис документів

Складання бібліографічних описів документів (методичні рекомендації) Укладач: Н.Г.Коблиця, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Бібліографічний опис складається з елементів, які згруповані в зони. Між зонами ставиться знак крапка і тире (. -). Перед кожним елементом ставиться приписана пунктуація з інтервалом в один знак до і після. Напр.: Собор : роман Класичний танець : навч. посібник Перед крапкою та

Детальніше

ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Загальна частина 1. Цей Порядок визначає процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти і установ усіх форм власності та сфер управління, включаючи механізм оплати, умови і процедуру визнання

Детальніше