Методичний кабінет

ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ КОНТРОЛЮ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВРозглянуто на засіданні педагогічної ради коледжу протокол №  4 від  26 грудня  2016  року     Затверджено та введено у дію наказом від 29.12.2015 р. №234   1. Загальні положення   1.1.  Контроль – це виявлення, вимір та оцінювання результатів навчальної діяльності студентів. Контроль  забезпечує визначення рівня досягнення...

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Методичний кабінет – структурний підрозділ коледжу, який забезпечує організацію роботи педагогічних працівників з науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, вдосконалення якості освітніх послуг і кваліфікації викладачів. 1.2. У своїй діяльності методичний кабінет керується нормативними документами Міністерстваосвітиі науки, Міністерства культури України та даним Положенням. 1.3. Діяльність кабінету будується на принципах: демократичності та доступності;...

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РОБОТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Методична робота – усвідомлена, системна робота педагогічного працівника, метою якої є забезпечення власного професійного розвитку та підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. 1.2. Участь у методичнійроботієпрофесійнимобов'язком для всіхпедагогічнихпрацівників. Результативністьметодичноїроботивраховується при проведенніатестаціїпедагогічнихпрацівниківієпідставою для матеріального та морального заохочення. 1.3. В коледжі взаємодіють два напрями...

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ОРГАНІЗАЦІЮ  ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

Відкрите заняття – одна з форм педагогічної діагностики, метою якої є виявлення рівня професійної компетентності та педагогічної майстерності викладача. Разом з тим відкрите заняття – це своєрідна форма звітності викладача про його рівень оволодіння змістом навчальної дисципліни та методикою її викладання. Відкрите заняття виконує такі функції: діагностичну: дозволяє виявити рівень володіння викладачем навчальним матеріалом, методикою...

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИЖНІ (ДЕКАДИ) ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ

1. Завдання тижнів (декад): 1.1. Забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів у навчанні, сприяти формуванню їх наукового світогляду. 1.2. Вдосконалювати науково-методичний рівень викладання та рівень пед. майстерності викладачів, збагачувати педагогічний досвід навчального закладу. 1.3. Поглибити знання студентів з профільних навчальних дисциплін та підвищити інтерес до інших дисциплін навчального плану....

Детальніше

ВИДИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Лист Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України №247-11 від 31.05.2017р. З метою повного і якісного науково-методичного забезпечення  навчального процесу та розповсюдження кращого педагогічного досвіду та відповідно до наказу МОНУ від 23 червня 2014 року № 742  «Про видання, придбання та доставки підручників…»  п е р е л і к  видів навчально-методичної літератури...

Детальніше

Зразок оформлення титульної сторінки

Міністерство культури України Центр неперервної культурно-мистецької освіти НАКККІМ Контрольна робота За темою: «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес закладів спеціалізованої культурно-мистецької освіти» або «Удосконалення методики викладання фахових дисциплін у закладах спеціалізованої культурно-мистецької освіти»   Слухача навчальної групи викладачів Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського Сидоренко Галини Григорівни  Слухача навчальної групи викладачів фахових дисциплін Гадяцького...

Детальніше

Бібліографічний опис документів

Складання бібліографічних описів документів (методичні рекомендації) Укладач: Н.Г.Коблиця, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Бібліографічний опис складається з елементів, які згруповані в зони. Між зонами ставиться знак крапка і тире (. -). Перед кожним елементом ставиться приписана пунктуація з інтервалом в один знак до і після. Напр.: Собор : роман Класичний танець : навч. посібник Перед крапкою та...

Детальніше

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу