ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ КОНТРОЛЮ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Розглянуто на засіданні педагогічної ради коледжу протокол №  4 від  26 грудня  2016  року     Затверджено та введено у дію наказом від 29.12.2015 р. №234   1. Загальні положення   1.1.  Контроль – це виявлення, вимір та оцінювання результатів навчальної діяльності студентів. Контроль  забезпечує визначення рівня досягнення завдань навчання і дає змогу коригувати, за

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Розглянуто на засіданні педагогічної ради коледжу протокол  №  4 від  26 грудня  2016  року Затверджено та введено у дію наказом від  29.12.2015 р. №234   1. Загальні положення   1.1. Положення про організацію освітнього процесу в коледжі (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України, що регламентують освітню діяльність, Статуту коледжу та інших

Детальніше

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін самостійного вибору студента

1. Загальні положення 1.1. Положення визначає процедуру реалізації передбаченого освітньою програмою відповідної спеціальності (спеціалізації) права студента на самостійне обрання навчальних дисциплін. 1.2. Навчальні дисципліни самостійного вибору студента на навчальний рік визначає коледж у погодженні з відповідними випусковими цикловими комісіями та вводить їх у робочий навчальний план з метою: ‐      задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів;

Детальніше