ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА (зі змінами) Розглянуто на засіданні педагогічної ради коледжу протокол №  9   від  29 травня  2017  року протокол № 2 від 28 вересня 2020 року      Затверджено та введено у дію наказом від 31.05.2017 р.  №115     

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО         ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ директора коледжу  від 30.11.2021 р. № 217 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 03 від 29.11.2021 р. Гадяч  2021 I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення «Про підготовку і проведення відкритого заняття» (далі

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ  ім. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ директора коледжу 31.03.2021 № 69 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ З АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 6 від 29.03.2021 р. Гадяч 2021 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Це Положення є нормативним документом Гадяцького фахового коледжу культури

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ директора коледжу     від 30.11.2021 р. № 217 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 03 від 29.11.2021 р.          Гадяч 2021І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення визначає поняття електронних освітніх ресурсів (далі – ЕОР),

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ про комісію щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Гадяцький фаховий коледж культури  і мистецтв ім. І.П. Котляревського          ЗАТВЕРДЖЕНО наказ директора коледжу                                                                            

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення профорієнтаційної роботи

Гадяцький фаховий коледж культури  і мистецтв ім. І.П. Котляревського ЗАТВЕРДЖЕНО наказ директора коледжу від 28.12.2021 № 229      ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення профорієнтаційної роботи в Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради       протокол № 6 від 29.03.2021 р. Гадяч 2021 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ  ім. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ЗАТВЕРДЖЕНОнаказ директора коледжу від 31.03.2021р. № 69 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ГАДЯЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ім. І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНОна засіданні педагогічної ради протокол № 6 від 29.03.2021р. Гадяч 2021 Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА У КОЛЕДЖІ

Гадяцький фаховий  коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського ЗАТВЕРДЖЕНОнаказ директора коледжу  від 30.12.2019   № 231 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА У КОЛЕДЖІ  РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО педагогічною радою коледжу протокол № 5 від  30 грудня 2019  р.  Гадяч 2019 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення про освітньо-професійні програми підготовки фахового молодшого бакалавра у коледжі

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМ.І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ гадяцькоГО фаховоГО  коледжУ  культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського                                                                                   РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО                                                                             на засіданні педагогічної ради                                                                             протокол № 2 від 27 .09. 2021 р.                                                      Гадяч 2021 1. Загальні положення           1.1 Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України і...

Детальніше

Положення про загальні збори трудового колективу

Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв  ім. І. П. Котляревського                              ЗАТВЕРДЖЕНО                                                     Загальними зборами трудового                                                            колективу працівників  Гадяцького                                                                  фахового коледжу культури і мистецтв                                         ім. І. П. Котляревського                                                     Протокол № 3 від 24.12.2021 р. Положення про загальні збори трудового колективу 1. Загальні положення 1.1. Відповідно до Закону України « Про фахову...

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАЧА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ім. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ЗАТВЕРДЖУЮ наказ директора коледжу від 04.12.20 р.   № 215   ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАЧА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У ГАДЯЦЬКОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ КУЛЬТУРИ і МИСТЕЦТВ ім. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради коледжу протокол № 3 від 30  листопада  2020  року Гадяч 2020I.

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ ТА ІННОВАЦІЙНУ РОБОТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ директора коледжу      від 30.11.2021 р. № 217 ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ ТА ІННОВАЦІЙНУ РОБОТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 03 від 29.11.2021 р. Гадяч      2021 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Відповідно до статті 60 Закону України «Про фахову

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО  ЗАТВЕРДЖЕНО   Наказ директора коледжу від 30.11.2021 р. № 217   ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 03 від 29.11.2021 р. Гадяч 2021 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Самостійна робота –  особлива форма організації освітнього процесу, спрямована на

Детальніше

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ПІДГОТОВКИ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ім. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ЗАТВЕРДЖЕНО наказ директора коледжу від 31.03.2021р. № 69 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ПІДГОТОВКИ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА    РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 6 від 29.03.2021 р. Гадяч 2021 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення про організацію освітнього процесу в Гадяцькому фаховому

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ім. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ЗАТВЕРДЖЕНО наказ директора коледжу від 31.03.2021р. № 69 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 6 від 29.03.2021р. Гадяч 2021 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Педагогічна рада Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського (далі – Педагогічна рада) є колегіальним органом

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО         ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ директора коледжу  від 30.11.2021 р. № 217 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ  РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 03 від 29.11.2021 р. Гадяч 2021 I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення «Про підготовку і проведення відкритого заняття» (далі – Положення)

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ім. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ директора коледжу від  31.03.2021 № 69 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 6 від 29.03.2021 р. Гадяч 2021 I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА (зі змінами)  Розглянуто на засіданні педагогічної ради коледжу протокол №  9  від  29 травня  2017  року протокол № 2 від 28 вересня 2020 року        Затверджено та введено у дію наказом від 31.05.2017 р.  №115      Затверджено зі

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В КОЛЕДЖІ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО  ЗАТВЕРДЖЕНО   Наказ директора коледжу від 28.11.2017 р. № 203 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В КОЛЕДЖІ  Розглянуто на засіданні студентської ради коледжу, протокол № 21 від 24 листопада 2017 року РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради, протокол №  3  від  27 листопада  2017  року   Гадяч

Детальніше

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін самостійного вибору студента

1. Загальні положення 1.1. Положення визначає процедуру реалізації передбаченого освітньою програмою відповідної спеціальності (спеціалізації) права студента на самостійне обрання навчальних дисциплін. 1.2. Навчальні дисципліни самостійного вибору студента на навчальний рік визначає коледж у погодженні з відповідними випусковими цикловими комісіями та вводить їх у робочий навчальний план з метою: ‐      задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів;

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГАРАНТА

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ директора коледжу від 30.11.2021 р. № 217 ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ҐАРАНТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 03 від 29.11.2021 р. Гадяч  2021 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення «Про ґаранта освітньо-професійної програми» (далі – Положення) визначає функції, обов’язки та права ґаранта

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ ТА ЛАБОРАТОІЇ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ім. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ директора коледжу від 30.11.2021р. № 217 ПОЛОЖЕННЯПРО  НАВЧАЛЬНІ  КАБІНЕТИ  ТА  ЛАБОРАТОРІЇ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 3 від 29.11.2021р. Гадяч 2021 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Дія цього Положення поширюється на навчальні кабінети та лабораторії коледжу           (далі

Детальніше